People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy
Staff
FS
ČVUT:
First Letter of Surname
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
Department of Materials Engineering (12132)
[Sort by alphabet]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - FS - 12132
Head / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7427
B-113 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132
Treasurer / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7546
B-108 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132
Deputy head / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7275
B-122 (Karlovo náměstí)
Iva Zámostná - FS - 12132
Secretary / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7498
B-112 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Mára - FS - 12132 (doktorand)
Subnet manager / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Bc. Jakub Antoň - FS - 12132    
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
B-126 (Karlovo náměstí)
Ing. Matěj Buřil - FS - 12132 (doktorand)    
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
B-117 (Karlovo náměstí)
Mgr. Pavel Černý - FS - 12132    
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
+420-22435-7529
A-441 (Karlovo náměstí)
Ing. František Denk - FS - 12132    
Zoya Ghanem, MSc. - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Bc. Eva Horká - FS - 12132    
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horváth, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7250
B-116 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Filip Jeník - FS - 12132    
Ing. Michal Junek - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Kadlec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7429
 
Ing. Jan Krčil - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Stanislav Krum, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Kuřík - FS - 12132    
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
A-s122 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Málek, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7226
 
Ing. Lucie Pilsová - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-5770
A-322 (Karlovo náměstí)
Bc. Ondřej Polák - FS - 12132    
Ing. Marie Rohlová - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Jan Sezemský - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Vojtěch Smola - FS - 12132 (doktorand)    
doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7273
B-118 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Josef Steidl, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7498
B-111 (Karlovo náměstí)
Hana Šourková - FS - 12132    
Ing. Zdeněk Tolde, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7528
B-109 (Karlovo náměstí)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
B-110 (Karlovo náměstí)
A1-506b (Dejvice)
[Sort by alphabet]

Found: 38 records.
(data: 2020-05-30 19:01:01)
Information People  version 2.7a (master/0cb5b5eb/2019-12-26/10:21)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky