Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Akademický senát - Zaměstnanci || Studenti || Všichni ||
Fakulta - Kolegium děkana || Gremium vedoucích FS || Vědecká rada ||
Ústavy - Vedoucí ústavů || Sekretářky || Informační manažeři || Správci subsítě || Správci CRI ||
Lidé - People
Gremium
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3246
B1-127 (Dejvice)
doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132
vedoucí / ústav materiálového inženýrství / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3290
+420-22435-7275
B-113 (Karlovo náměstí)
B-122 (Karlovo náměstí)
Ing. Milan Dvořák, Ph.D. - FS - 12122
vedoucí / ústav letadlové techniky / FS,
člen grémia / FS,
informační manažer / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-3288
+420-606-494-928
E3-138c (Dejvice)
E3-140a (Dejvice)
B-104 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FS - 12101
vedoucí / ústav technické matematiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3286
+420-723-544-775
B-219 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
+420-770-167-410
D-302 (Karlovo náměstí)
A1-4 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Hošek, Ph.D. - FS - 12136
vedoucí / odbor přesné mechaniky a optiky / FS,
zástupce vedoucího / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3234
C2-135 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. - FS - 12114
vedoucí / odbor elektrotechniky / FS,
člen grémia / FS,
člen rady pro komercializaci / ČVUT,
člen vědecké rady / FS,
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / odbor elektrotechniky / FS
+420-22435-9996
+420-22435-2469
+420-602-380-602
B1-317 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118 12921
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FS,
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
zástupce děkana / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-770-125-378
+420-22435-3243
B1-421 (Dejvice)
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny svařování
vedoucí / ústav strojírenské technologie / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
informační manažer / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-3245
+420-607-778-504
+420-771-125-972
B1-37 (Dejvice)
doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. - FS - 12135
Vedení - projekty, spolupráce
vedoucí / efektivní výroba / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-605-205-926
+420-221-990-926
B-135 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-117 (Horská)
prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc. - FS - 12115
vedoucí / ústav energetiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3238
B1-528 (Dejvice)
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2417
+420-602-341-582
B2-353 (Dejvice)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
zástupce vedoucího / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
správce subsítě / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-603-507-194
+420-246-003-700
+420-22435-3226
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. - FS - 12111
vedoucí / odbor pružnosti a pevnosti / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3229
B1-617 (Dejvice)
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS - 12111
zástupce vedoucího / odbor pružnosti a pevnosti / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8717
+420-605-242-103
B1-617 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
Vyučující předmětů z oblasti pružnosti a pevnosti
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-3247
+420-725-351-511
B1-608 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12124
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
vedoucí / odbor biomechaniky / FS,
člen grémia / FS
+420-604-809-778
+420-22435-3237
B1-610 (Dejvice)
C1-s114 (Dejvice)
Ing. Michal Schmirler, Ph.D. - FS - 12112
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3236
+420-604-735-257
B1-330 (Dejvice)
Mgr. Michaela Schusová, Ph.D. - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118 12922
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
tajemník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3248
+420-22435-2719
+420-771-286-908
B1-417 (Dejvice)
A2-45 (Dejvice)
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. - FS - 12111
děkan / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / FS,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / FS,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-608-783-104
+420-22435-3298
B1-619 (Dejvice)
A1-10 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / FS,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-7361
A2-159 (Dejvice)
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3244
+420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
doc. Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3228
B2-254 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
vedoucí / odbor automatického řízení / FS,
vedoucí / řízení strojů a procesů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-608-412-544
+420-22435-3235
B1-413 (Dejvice)
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
tajemník / FS,
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-3266
+420-602-343-815
A1-11 (Dejvice)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS,
člen grémia / FS
+420-723-037-790
+420-22435-3239
B1-814 (Dejvice)
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. - FS - 12138
vedoucí / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-8779
B-240 (Karlovo náměstí)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 31 položek.
(data: 2024-05-20 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky