Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Akademický senát - Zaměstnanci || Studenti || Všichni ||
Fakulta - Kolegium děkana || Gremium vedoucích FS || Vědecká rada ||
Ústavy - Vedoucí ústavů || Sekretářky || Informační manažeři || Správci subsítě || Správci CRI ||
Lidé - People
Akademický senát (AS), obě sekce
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-7204
A2-156 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
tajemník / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
B1-516 (Dejvice)
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. - FS - 12115
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2759
G3-125a (Dejvice)
Bc. Tomáš Dub
místopředseda AS - student / FS,
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
   
Ing. Jan Flek - FS - 12113 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-221-990-935
+420-22435-9334
A-121 (Horská)
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-22435-2492
310 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
Ing. Lucie Hlavůňková - FS - 12134 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
   
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-608-704-805
+420-22435-9741
B1-607 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-608-339-901
+420-22435-7974
B1-518a (Dejvice)
130 (Juliska)
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Bc. Kateřina Kobrlová
člen AS - student / FS
   
Ing. Michal Kuchař - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
člen AS - student / FS,
předseda komise pro vnější vztahy AS / FS,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Anna Lancmanová - FS - 12101 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  D-305a (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Lazák - FS - 12135 (doktorand)
člen AS - student / FS
+420-221-990-913
A-146 (Horská)
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7534
B-216 (Karlovo náměstí)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
zástupce vedoucího / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-603-507-194
+420-22435-2502
+420-246-003-700
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-5038
A2-153 (Dejvice)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
+420-777-943-524
B-214 (Karlovo náměstí)
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
A-29 (Horská)
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134
fakultní rozvrhář / ústavní referent pro studium
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2608
+420-22435-2733
A2-49b (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
+420-607-835-537
B1-332b (Dejvice)
Ing. Vojtěch Smolík - FS - 12115 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  G3-129 (Dejvice)
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. - FS - 12135
Vedoucí ústavu
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-221-990-944
+420-605-205-927
A-144 (Horská)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS,
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
+420-605-053-583
B1-430 (Dejvice)
Bc. Jakub Švadlena
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Filip Trnka - FS - 12112 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2893
+420-22435-2897
A1-307b (Dejvice)
Ing. Martin Vitoušek - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 31 položek.
(data: 2023-09-27 14:01:02)
Information People  version 2.8a (master/eec51e10/2023-03-06/10:01)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky