Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy

Ústav

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
sekretariát a děkanát FS ČVUT (12911)
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
tajemník / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2880
A1-11 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
A2-45 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
B1-608 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
D-302 (Karlovo náměstí)
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
člen grémia / FS
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
člen grémia / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102 12911
člen grémia / FS
+420-22435-2437
B2-254 (Dejvice)
B2-242 (Dejvice)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2573
+420-246-003-519
B1-318 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116 12911
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2483
B1-805 (Dejvice)
Alena Langerová - FS - 12911
sekretářka tajemníka / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2886
A1-9 (Dejvice)
Božena Talácková - FS - 12911
sekretářka děkana / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2885
A1-9 (Dejvice)
Pavel Baroch - FS - 12911    
Ing. Dana Bauerová - FS - 12137 12911 +420-22435-2528
B1-511 (Dejvice)
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133 12911
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
+420-22435-2623
B1-32 (Dejvice)
RNDr. Zuzana Budinská, Ph.D. - FS - 12102 12911 +420-22435-2455
B2-251 (Dejvice)
Jan Hoskovský - FS - 12911 +420-22435-2679
A2-166 (Dejvice)
Bc. Petra Kantorovská - FS - 12911 +420-22435-9759
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
C2-134 (Dejvice)
Mgr. Bc. Monika Koudelková - FS - 12911 12921 +420-22435-9765
A-329 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Václava Lašová, CSc. - FS - 12911    
Petra Lavická - FS - 12911 +420-22435-9762
+420-739-665-606
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Dr. Ing. Jiří Marek - FS - 12911    
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911 +420-22435-2570
B1-316 (Dejvice)
Pavel Novák - FS - 12911    
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911 +420-22435-2472
A1-506a (Dejvice)
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134 12911 12922 +420-22435-5609
+420-22435-2608
A2-44a (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
+420-732-958-070
B3-218 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911 (doktorand)    
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132 12911 +420-22435-7546
B-108 (Karlovo náměstí)
Pavel Solfronk - FS - 12911    
doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. - FS - 12911    
Ing. Michaela Štěpánková, Ph.D. - FS - 12911 +420-739-249-115
+420-22435-9762
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
C2-134 (Dejvice)
Ivana Tkáčová - FS - 12911
Podatelna - FS Dejvice
+420-224-310-292
+420-22435-2665
C1-19 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
A2-45 (Dejvice)
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 36 položek.
(data: 2019-03-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/1117a9c8/2019-03-18/02:55)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky