People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy

Department

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
Dean´s Office (12911)
[Sort by alphabet]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
Head / Dean´s Office / FME,
Treasurer / FME,
Collegium Member / FME,
Board Member / FME
+420-22435-2880
+420-602-343-815
A1-11 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
Učitel pružnosti a pevnosti
Vice-Dean for Education / FME,
Collegium Member / FME,
Board Member / FME
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-725-351-511
B1-608 (Dejvice)
A2-45 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
Vice-Dean for International and Public Relations / FME,
Collegium Member / FME,
Board Member / FME
+420-22435-7549
+420-770-167-410
D-302 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
Collegium Member / FME,
Board Member / FME,
Member - Staff Member, employee - AS / FME,
Member of Education Committee - AS / FME
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
Board Member / FME
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
Board Member / FME
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102 12911
Board Member / FME
+420-22435-2437
B2-254 (Dejvice)
Alena Langerová - FS - 12911
Treasurer's secretary / FME
+420-22435-2886
+420-233-339-813
+420-607-832-307
A1-9 (Dejvice)
Božena Talácková - FS - 12911
Dean's Secretary / FME
+420-22435-2885
+420-233-339-813
A1-9 (Dejvice)
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133 12911
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
+420-22435-2623
B1-32 (Dejvice)
Emil Evin - FS - 12911    
Bc. Petra Kantorovská - FS - 12911 +420-22435-9759
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
C2-134 (Dejvice)
Mgr. Bc. Monika Koudelková - FS - 12911 12921 +420-22435-9765
A-329 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jaroslav Krýsl - FS - 12911    
Mgr. Petra Lavická - FS - 12911 +420-22435-9762
+420-739-665-606
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Filip Mucala - FS - 12911 +420-774-598-538
 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911 +420-22435-2573
+420-246-003-519
B1-318 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911 +420-22435-2472
A1-506a (Dejvice)
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
+420-732-958-070
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jitka Řezníčková, Ph.D. - FS - 12911 +420-22435-2424
A2-45 (Dejvice)
Pavel Solfronk - FS - 12911    
Ivana Tkáčová - FS - 12911
Podatelna - FS Dejvice
+420-224-310-292
+420-22435-2665
C1-19 (Dejvice)
Ing. Michal Veselý - FS - 12911 +420-22435-2679
+420-602-312-191
A2-166 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
A2-45 (Dejvice)
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
[Sort by alphabet]

Found: 27 records.
(data: 2021-12-05 11:01:02)
Information People  version 2.7b (master/6f0b0364/2021-10-12/09:57)
© CCS FME CTU 2003-2021 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky