People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy

Department

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
Department of Materials Engineering (12132)
[Sort by alphabet]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - FS - 12132
Head / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7427
B-113 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132
Treasurer / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7546
B-108 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Ladislav Cvrček, Ph.D. - FS - 12132
Deputy head / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7275
B-122 (Karlovo náměstí)
Iva Zámostná - FS - 12132
Secretary / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7498
B-112 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Mára - FS - 12132 (doktorand)
Subnet manager / Department of Materials Engineering / FME
+420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Antoň - FS - 12132 (doktorand)    
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
B-126 (Karlovo náměstí)
Ing. Matěj Buřil - FS - 12132 (doktorand)    
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7515
B-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Elena Čižmárová, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
+420-22435-7529
A-441 (Karlovo náměstí)
Ing. František Denk - FS - 12132    
Ing. Zoya Ghanem - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Marie Horváthová - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Jakub Horváth, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7250
B-116 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Junek - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Kadlec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7429
 
Ing. Jan Krčil - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Stanislav Krum, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Kuřík - FS - 12132    
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
A-s122 (Karlovo náměstí)
Ing. Lucie Pilsová - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-5770
A-322 (Karlovo náměstí)
Ing. Ludmila Růžičková - FS - 12202 (doktorand)    
Ing. Jan Sezemský - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-9778
A-s118 (Karlovo náměstí)
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Smola - FS - 12132 (doktorand)    
doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7273
B-118 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Josef Steidl, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7498
B-111 (Karlovo náměstí)
Hana Šourková - FS - 12132    
Ing. Zdeněk Tolde, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7528
+420-777-819-782
B-109 (Karlovo náměstí)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Zástava - FS - 12202 (doktorand)    
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
[Sort by alphabet]

Found: 35 records.
(data: 2021-03-08 03:01:02)
Information People  version 2.7a (master/0cb5b5eb/2019-12-26/10:21)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky