People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy

Department

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
Department of Environmental Engineering (12116)
[Sort by alphabet]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
Head / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2433
B1-814 (Dejvice)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
Treasurer / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116
Deputy head / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2483
B1-805 (Dejvice)
Zina Gorgoňová - FS - 12116
Secretary / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2482
B1-804 (Dejvice)
Ing. Martin Barták, Ph.D. - FS - 12116
Subnet manager / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Jindřich Boháč, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
Ing. Ondřej Červený - FS - 12116 (doktorand)    
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2480
B1-816 (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
B1-815 (Dejvice)
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116
Full professor of Building Energy Performance
+420-22435-2489
B1-818 (Dejvice)
Ing. Jan Králíček - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2586
+420-603-164-174
B1-808 (Dejvice)
Ing. Luděk Mareš - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
+420-22435-6721
+420-22435-3985
+420-22435-2481
211 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-806 (Dejvice)
B1-901 (Dejvice)
doc. Ing. Richard Nový, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2478
B1-817 (Dejvice)
Ing. Jakub Šimek - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2599
227 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-215 (Dejvice)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
C2-336 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)
Ing. Petr Zelenský, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)
[Sort by alphabet]

Found: 21 records.
(data: 2021-12-05 11:01:02)
Information People  version 2.7b (master/6f0b0364/2021-10-12/09:57)
© CCS FME CTU 2003-2021 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky