People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy

Department

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
Department of Languages (12104)
[Sort by alphabet]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
Head / Department of Languages / FME
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
PhDr. Ilona Šimice - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk,vedoucí anglické sekce, ediční referentka, rozvrhářka, dálkové studium AJ
Treasurer / Department of Languages / FME
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Mgr. Jaroslava Kommová - FS - 12104
odborná asistentka, německý jazyk a český jazyk, vedoucí sekce NJ, vedoucí sekce ČJ
Deputy head / Department of Languages / FME
+420-22435-7218
B-312 (Karlovo náměstí)
Marta Philbrow Kingová - FS - 12104
Secretary / Department of Languages / FME
+420-22435-7520
B-309 (Karlovo náměstí)
Mgr. Dušana Jirovská - FS - 12104
odborná asistentka, francouzský jazyk a ruský jazyk, vedoucí sekce FJ a RJ, PhD studium FJ a RJ, dálkové studium FJ a RJ, zástupce úseku VOS FS
+420-22435-7481
B-302 (Karlovo náměstí)
Mgr. Zuzana Kalinová - FS - 12104
externí učitelka angličtiny
+420-22435-7561
B-301 (Karlovo náměstí)
Mgr. Veronika Kratochvílová - FS - 12104    
PhDr. Petr Laurich - FS - 12104
odborný asistent, německý jazyk a český jazyk, referent bezp. práce, požární preventista, správce knihovny
+420-22435-7675
B-308 (Karlovo náměstí)
Barbora Mironovič - FS - 12104    
Zdenko Pavelka - FS - 12104    
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104
rodilá mluvčí,anglický jazyk, PhD studium AJ
+420-22435-7686
B-301 (Karlovo náměstí)
Mgr. Michaela Schusová - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk
+420-22435-7211
B-308 (Karlovo náměstí)
Václav Šimice - FS - 12104
externí učitel angličtiny a češtiny
   
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
   
PhDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
Alena Vyčítalová - FS - 12104    
[Sort by alphabet]

Found: 16 records.
(data: 2021-03-08 03:01:02)
Information People  version 2.7a (master/0cb5b5eb/2019-12-26/10:21)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky