Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-911
+420-221-990-911
A-27 (Horská)
Ing. Jan Baněček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-2495
307 (Roztoky, Přílepská )
B1-724 (Dejvice)
Ing. Adam Barák, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1827
309 (Roztoky, Přílepská )
316 (Juliska)
Ing. Karel Barák - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Barták, Ph.D. - FS - 12116
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Michal Bartošák - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2516
B1-609 (Dejvice)
Bc. Michal Bartošek - FS - 12135    
Filip Bartoš - FS - 12135    
Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2543
B1-526 (Dejvice)
Ing. Oldřich Bartůněk - FS - 12375 +420-22435-2775
A1-204b (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116 12911
zástupce vedoucího / ústav techniky prostředí / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2483
B1-805 (Dejvice)
Ing. Dana Bauerová - FS - 12137 12911 +420-22435-2528
B1-511 (Dejvice)
Renáta Bauerová - FS - 12923 +420-22435-9708
+420-22435-2771
A1-507a (Dejvice)
Ing. Petr Bauer, Ph.D. - FS - 12120    
doc. Ing. Václav Bauma, CSc. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-7373
A2-163 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Ing. Daniel Bečvář - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133 12911
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
tajemník / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2623
B1-32 (Dejvice)
Karel Beneš - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
B-126 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Ing. Dana Benešová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2625
B1-22 (Dejvice)
Ing. Jaroslava Benešová - FS - 12133    
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7204
A2-156 (Dejvice)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. - FS - 12138
beran@karnet.fsih.cvut.cz
zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7630
B-238 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2612
B1-127 (Dejvice)
Ing. Vít Beránek, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-713
 
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. - FS - 12136 +420-22435-2446
B1-515 (Dejvice)
Břetislav Bezouška - FS - 12201 12305 +420-22435-1810
102a (Juliska)
Ing. Jana Běhalová, CSc. - FS - 12135
Emeritní - odborný asistent VŠ
+420-22435-9116
A-134a (Horská)
Ing. Vojtěch Bělohlav - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2716
G2-147 (Dejvice)
Ing. Radka Bičišťová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - FS - 12137
zástupce vedoucího / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-2534
B1-416 (Dejvice)
Světlana Bílková - FS - 12122
sekretářka / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7205
A-211 (Karlovo náměstí)
Ing. Adam Bláha - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2893
A1-307b (Dejvice)
Jiří Bláha - FS - 12804 +420-22435-7383
 
Ing. Václav Bláha, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2729
G3-125d (Dejvice)
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. - FS - 12101
správce subsítě / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7548
 
Ing. Jindřich Boháč - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
Ing. Ondřej Bolehovský - FS - 12201 +420-246-003-712
+420-22435-2497
312 (Roztoky, Přílepská )
B1-710 (Dejvice)
Petr Borecký - FS - 12361    
Ing. Ivan Bortel - FS - 12201 +420-246-003-712
 
Vladislav Boška - FS - 12305 12802
údržba - zámečník
+420-22435-2463
A2-s131 (Dejvice)
Ing. Jiří Brabec, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Jiří Bragagnolo - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Jan Brajer, Ph.D. - FS - 12135
Oddělení průmyslové výroby a automatizace (37250) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-9224
+420-736-288-646
+420-221-990-980
A-59 (Horská)
Ing. Ivaylo Brankov - FS - 12375 (doktorand)    
Ing. arch. Nikolay Brankov - FSv, FS - 12375 (doktorand)    
Ing. Irena Brányiková, Ph.D. - FS - 12118    
Vratislav Brázda - FS - 12135 +420-605-205-917
+420-22435-9116
A-134a (Horská)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-7620
B-316 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Václav Brož, CSc. - FS - 12122 +420-22435-7422
B-103 (Karlovo náměstí)
Bc. Vít Brůžek - FS - 12113    
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent, vedoucí skupiny slévání
+420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
Ing. Pavel Brynych - FS - 12201 +420-246-003-708
+420-22435-2492
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-775-305-919
+420-22435-9320
A-128 (Horská)
Bc. Michal Bucko - FS - 12135    
RNDr. Zuzana Budinská, Ph.D. - FS - 12102 12911
zástupce vedoucího / ústav fyziky / FS
+420-22435-2455
B2-251 (Dejvice)
Ondřej Budík - FS - 12201    
Ing. Patrik Budský - FS - 12138 (doktorand)    
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. - FS - 12131
docent na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky , Odbor mechaniky a mechatroniky
+420-22435-7300
A2-152 (Dejvice)
Anna Bumbová - FS - 12375    
prof. RNDr. Pavel Burda, CSc. - FS - 12113 +420-22435-7565
D-202 (Karlovo náměstí)
Ing. David Burian, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-930
+420-605-205-930
A-60b (Horská)
Jan Buršík - FS - 12113 +420-22435-2693
F2-3 (Dejvice)
Adolf Buřič - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Jaroslav Bušek - FS - 12137 +420-22435-2447
A1-401 (Dejvice)
Bc. Adam Buzek - FS - 12113    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 68 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky