Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Štěpánka Zahradníková - SÚZ    
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2089
B3-603 (Praha, Technická 2)
Daniel Zahrádka - FA
technik počítačových sítí, technicko hospodářský pracovník
+420-22435-6262
216 (Praha, Thákurova 9)
Ing. RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. - MÚVS    
Bc. Jana Zachariášová - FD    
Kateřina Zachatová - SÚZ
Cukrářka
   
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Miroslava Zaisová - ÚK +420-22435-9983
530a (Praha, Technická 6)
doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. - FJFI +420-22435-8609
 
Ing. Michal Zajačík - UCEEB +420-724-923-191
 
Ing. Jiří Zajíček, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
123 (Horská)
RNDr. Peter Zamarovský, CSc. - FEL +420-22435-5139
+420-731-512-121
B-539 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Libuše Zamprová - UCEEB
hlavní účetní / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6707
204 (Buštěhrad, Třinecká )
Petr Zamrazil - FJFI
Energetik
+420-22435-8303
m105 (Praha, Břehová 7)
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
Nicola Zaru - FEL    
Bc. Dan Zatloukal - FIT    
Bc. Erik Zatloukal - FIT    
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4354
D-1011 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Václav Zatloukal, Ph.D. - FJFI   120 (Praha, Břehová 7)
Ing. Filip Zavadil - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. - FJFI
Vědecko-pedagogický pracovník
+420-22435-8213
+420-22435-8222
322 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Zavrtálek, Ph.D. - FEL +420-22435-5819
B3-712 (Praha, Technická 2)
Jakub Zavřel - FEL    
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. - FS - 12131
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-7572
A2-156 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Zavřel - FS - 12116    
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c. - FA
profesor
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-6371
811 (Praha, Thákurova 9)
745 (Praha, Thákurova 9)
Polina Zayats - FD +420-777-579-083
 
Monika Zábranská - FJFI +420-22435-8286
 
Ing. Vít Záhlava, CSc. - FEL +420-22435-2863
+420-777-191-813
+420-22435-3940
A3-225 (Praha, Technická 2)
A3-215 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Záhora - CIIRC    
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. - FS, VIC - 12115 12921
Správce aplikace V3S
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
informační manažer / ústav energetiky / FS,
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-9809
G3-126 (Dejvice)
Ing. Petr Zácha, Ph.D. - VIC
vedoucí / oddělení integrace a koordinace / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8441
B-482b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martina Záleská - FSv (doktorand) +420-22435-4688
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zora Záleská - FSv +420-22435-9715
D-2078d (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Jan Záleský, CSc. - FSv
Zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího / katedra geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4551
602316383
B-506 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Záleský - FEL +420-22435-5815
A3-318 (Praha, Technická 2)
Jiří Zámečník - SÚZ +420-233-051-243
S-243 (Praha, Thákurova 1)
Bc. Aneta Zámečníková - FEL    
Ing. Tereza Zámečníková - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Ing. Filip Zámek - FS - 12137
Konzultační hodiny - čtvrtek 11:30 až 12:30 v místnosti T4:A1-305e
+420-22435-2670
+420-603-522-556
A1-505a (Dejvice)
Iva Zámostná - FS - 12132
sekretářka / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7498
B-112 (Karlovo náměstí)
Soňa Zápotocká - FS - 12933
Hlavní účetní Fakulty strojní
vedoucí / oddělení finanční účtárny / FS
+420-22435-2882
 
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
tajemník / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2880
A1-11 (Dejvice)
Jindřich Záruba - FBMI    
Ing. Jan Záruba-Pfeffermann, CSc. - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3524
B1-211 (Praha, Zikova 4)
PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D. - FSv 732833443
 
Ing. Lucie Zárubová - MÚVS    
Dana Zárybnická - FSv +420-22435-7943
A-131 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Vojtěch Zástava - FS - 12202    
Mgr. Veronika Záveská - FD    
Bc. Jan Závěšický - MÚVS, ÚK +420-22435-9986
B-661 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Závorka - CIIRC (doktorand) +420-22435-7964
A-427 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G3-131 (Dejvice)
Ing. Eva Zbožínková - FEL +420-22435-2376
+420-773-183-087
C4-157 (Praha, Technická 2)
Olga Zderadičková - SÚZ    
Ing. Jiří Zděnek, CSc. - FEL
tajemník / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2215
A3-516b (Praha, Technická 2)
B3-249 (Praha, Technická 2)
Dana Zdráhalová - SÚZ    
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. - FA
akademický pracovník na místě odborného asistenta
+420-22435-6328
634 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc. - CIIRC +420-22435-4155
B-407 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Helena Zdrchaná - SÚZ    
Ing. Jakub Zedník - FEL (doktorand)    
Šárka Zejmonová - FEL +420-22435-2197
C4-365a (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Zela, Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2607
B1-120 (Dejvice)
Ing. Jan Zelenka - FD, VIC
odborný asistent
   
Bc. Václav Zelenka - UCEEB    
Iva Zelenková - FSv
sekretářka / katedra ekonomiky a řízení stavebnictví / Fakulta stavební
+420-22435-4521
B-418 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Kateřina Zelenková - MÚVS +420-22435-3153
m133 (Praha, Kolejní 2a)
Pavlína Zelenková - SÚZ    
Ing. Petr Zelenský - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Vojtěch Zelený - FS - 12120 (doktorand)    
Ing. Zbyněk Zelený - UCEEB    
František Zelinger - SÚZ    
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. - FD
proděkan pro strategii a vnější vztahy / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
zástupce děkana / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9529
301 (Praha, Konviktská 20)
Milada Zelinková - FIT
hlavní účetní
+420-22435-9822
306 (Praha, Thákurova 9)
Kateřina Zemancová - RČVUT +420-22435-1113
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - FSv +420-22435-4472
B-319 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Zeman - CIIRC (doktorand) +420-22435-4158
A-425 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Alena Zemanová, Ph.D. - FSv +420-22435-4472
B-330 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Alena Zemanová - FJFI    
Mgr. Aneta Zemanová - FEL
specialista marketingu a PR
   
Eva Zemanová - FJFI +420-22435-8314
7 (Praha, Břehová 7)
Ivana Zemanová - ÚTVS +420-22435-1889
202a (Juliska)
Kateřina Zemanová - FJFI    
Ing. Lucie Zemanová - FSv (doktorand) +420-22435-4688
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135
Technologie - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-22435-2614
+420-605-205-923
+420-221-990-923
A-27 (Horská)
B1-129 (Dejvice)
Ing. Petr Zeman - VIC +420-22435-9740
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Radek Zeman - RČVUT
tajemník AS / ČVUT
   
Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. - FEL
tajemník - Katedra telekomunikační techniky / FEL, odborný asistent
tajemník / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2084
B3-711 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc. - FEL
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2852
+420-22435-2285
B2-521 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Zemánek, Ph.D. - FEL
Technickohospodářský pracovník
+420-22435-5707
E-11 (Karlovo náměstí)
Bc. Anna Zemánková - FSv    
Mgr. Jan Zemen, Ph.D. - FEL   E1-104 (Praha, Technická 2)
Ing. Barbora Zezulková, DiS. - FEL   E-204 (Karlovo náměstí)
Marie Zhengová - SÚZ    
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Romana Zibnerová - FD
odborný asistent
  210 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Radek Zigler, Ph.D. - FSv +420-22435-7163
A-523 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Josef Zicha, CSc. - FS - 12136 +420-22435-2701
B1-41 (Dejvice)
Jana Zichová - FEL +420-22435-7382
E-212 (Karlovo náměstí)
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. - FA
vědecký pracovník, email: majts.nojk@gmail.com
+420-22435-6253
305 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Markéta Zikmundová - FSv (doktorand)    
Daniel Zima - FS, FEL - 12802 +420-22435-2012
A3-118 (Praha, Technická 2)
František Zima - SÚZ    
Jakub Zima - FD    
Josef Zima - FS - 12932
správce subsítě / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-2600
C1-211e (Dejvice)
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. - FEL +420-22435-5733
E-226 (Karlovo náměstí)
Mgr. Pavlína Zimmermannová - FS - 12115
sekretářka / ústav energetiky / FS
+420-22435-2544
B1-529 (Dejvice)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. - FSv +420-22435-3881
B-810 (Praha, Thákurova 7)
Lukáš Zimovčak - FSv
elektrikář (STPS - referát údržby)
+420-22435-4934
+420-773-600-349
+420-22435-4423
D-s136 (Praha, Thákurova 7a)
doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc. - FSv +420-22435-4470
B-306 (Praha, Thákurova 7)
Josef Zink - FS - 12135
Mechatronika - technická podpora výzkumu, Soukromé telefonní číslo: +420 776 726 202
+420-221-990-931
+420-22435-9358
A-130 (Horská)
RNDr. Aleš Zita - FEL +420-22435-5760
G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Tomáš Zitta - FEL    
PhDr. Helena Zídková - ÚTVS +420-22435-1887
201a (Juliska)
Jindřiška Zíková - VIC +420-22435-9950
B-468 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Zíková - SÚZ    
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. - FS - 12137 +420-22435-2564
A1-305a (Dejvice)
Helena Zítková - FEL +420-22435-3579
B1-s148 (Praha, Zikova 4)
Karolína Zítková - FD
Tiskové centrum
+420-22435-9211
B-103 (Horská)
Lucie Zítková - FD
sekretářka / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní,
sekretářka / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní
+420-22435-8413
 
Ing. Petr Zlámal, Ph.D. - FD    
Ing. Ondřej Zlevor - UCEEB    
Ing. arch. Tomáš Zmek - FA
Odborný asistent
  751 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. - FSv    
Lucie Zmeškalová - FBMI +420-22435-5082
 
Drahoslava Zmijková - FS - 12115    
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS, UCEEB - 12116
docent
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2433
B1-814 (Dejvice)
Ing. Jiří Znamenáček - FIT    
Ing. Ondřej Zobal, Ph.D. - UCEEB +420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Lukáš Zoubek - FEL (doktorand) +420-22435-3986
 
Ing. Michal Zoubek - FS - 12133 (doktorand)   B1-22 (Dejvice)
Ing. Ondřej Zoubek, Ph.D. - FEL +420-22435-5917
 
Ing. arch. Jakub Zoula - FSv +420-22435-5406
D-2121 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jindřich Zoul - FD    
Mgr. Tereza Zoulová - CTN
redaktorka
+420-22435-7978
+420-233-051-146
 
Ing. Václav Zoul, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2495
B1-724 (Dejvice)
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. - MÚVS +420-22435-3194
223 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Štěpán Zrostlík - FSv (doktorand) +420-22435-4668
B-824 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Zubáková - MÚVS
Na mateřské dovolené
+420-22435-3151
526 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Milan Zukal, Ph.D. - FSv +420-22435-4643
B-783 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Zumr, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-4774
+420-720-438-507
B-608 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
Pavlína Zuskinová - SÚZ +420-234-678-230
 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. - FEL
profesor
zástupce vedoucího / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5966
B2-536 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jana Zvěřinová - MÚVS
Koordinátor pro zahraniční styky
+420-22435-5022
505 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Zdeňka Zvěřinová - FSv (doktorand)    
Jan Zvolánek - FSv    
Ing. Grant Zvolský - FIT    
Jitka Zychová - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2332
B2-48 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Radek Zykan - FSv +420-22435-7190
A-719 (Praha, Thákurova 7)
Dipl. Ing. Gregoire Zündel - FA    
Bc. David Žaitlík - FEL, UCEEB +420-721-091-369
+420-22435-5766
E-123 (Karlovo náměstí)
Marie Žalská - ÚK +420-22435-9983
530a (Praha, Technická 6)
Ing. Kateřina Žambochová - FBMI (doktorand) +420-22435-9967
B-726 (Kladno, náměstí Sítná )
PhDr. Daniel Žáček - ÚTVS +420-22435-1886
201 (Juliska)
doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc. - FEL +420-22435-2198
B3-444 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Žáček, Ph.D. - FEL +420-22435-2328
B2-49b (Praha, Technická 2)
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA - FS - 12138 +420-22435-5794
B-235 (Karlovo náměstí)
Zdeňka Žáčková - ÚTVS +420-22435-1887
201a (Juliska)
Ing. Alexandr Žák, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jakub Žák - FSv (doktorand) +420-22435-4603
B-708 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Žák, Ph.D. - FSv +420-22435-4946
B-416 (Praha, Thákurova 7)
D-2054 (Praha, Thákurova 7a)
JUDr. Anna Žáková - SÚZ
garant zpracování osobních údajů / Správa účelových zařízení
  214 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Hana Žáková - FSv (doktorand)    
Mgr. Markéta Žáková - FBMI (doktorand)   B-320 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Terézia Žáková - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2716
G2-147 (Dejvice)
Ing. Petr Žák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3908
B3-347b (Praha, Technická 2)
Ing. Zdeněk Žák, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-710
+420-22435-2497
310 (Roztoky, Přílepská )
B1-710 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. - FEL
Vedoucí katedry
vedoucí / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7311
E-320 (Karlovo náměstí)
RNDr. Ondřej Žára - FEL    
doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. - FSv +420-22435-7186
A-417b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Žďárek, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
A-1233 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Zuzana Žďárská - FEL
tajemník / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7558
E-319a (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Žebrakovský - RČVUT
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti
vedoucí / odbor pro vědeckou a výzkumnou činnosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3463
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Julie Železná, Ph.D. - FSv, UCEEB +420-22435-7164
A-522 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. - FEL
vedoucí / Intelligent Data Analysis / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7661
E-433 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Železný - FIT
vedoucí / tajemník a hospodářská správa / Fakulta informačních technologií,
tajemník / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
sekretářka tajemníka / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9820
332 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Richard Železný, MSc., Ph.D. - FA +420-22435-6337
636 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Václav Železný - FS - 12115 +420-22435-2729
G3-125d (Dejvice)
Norbert Želina - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Jan Žemlička, Ph.D. - ÚTEF
Vedoucí Oddělení fyzikálních aplikací a technologií
+420-22435-9179
127 (Horská)
Ing. Jan Žemlička - FA (doktorand)    
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7621
B-316 (Karlovo náměstí)
PhDr. Magdalena Žemličková - FSv +420-22435-3858
B-258 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Ženíšek - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7181
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Matěj Židek - FIT    
Ing. Břetislav Židlický - FSv (doktorand) +420-22435-4764
B-624 (Praha, Thákurova 7)
Bohumil Židoň - SÚZ    
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D. - FIT    
Ing. Pavol Žilecký - FEL    
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. - FS, RČVUT - 12138
tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7615
 
Ing. Miroslav Žilka, CSc. - FS - 12137 +420-22435-2672
A1-505c (Dejvice)
Zuzana Žilková - FIT +420-22435-9823
307 (Praha, Thákurova 9)
Hana Žitná - SÚZ    
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2555
F2-2b (Dejvice)
G2-39 (Dejvice)
B1-418 (Dejvice)
PhDr. Lenka Žižková - FA    
Ing. Nikola Žižkovský - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7372
B-104 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Žídek - FD
správa serverů
+420-22435-9968
216 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Petra Žufníčková, DiS. - CIIRC
sekretářka / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4187
+420-777-310-508
B-612 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D. - FEL +420-22435-5106
B-506 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 201 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky