Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Mgr. Adam Zabloudil - KÚ (doktorand) +420-22435-3855
B1-155 (Praha, Zikova 4)
Bc. Michaela Zabloudil - FJFI    
Ing. Vojtěch Zabloudil - FJFI (doktorand) +420-770-129-510
777990704
 
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - MÚVS
člen vědecké rady / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3180
525 (Praha, Kolejní 2a)
Dr. Ing. Jan Zahálka - CIIRC   A-404a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Stanislava Zahálková - FSv +420-22435-8767
+420-603-189-975
C-116a (Praha, Thákurova 7)
Daniel Zahrádka - FA
technik počítačových sítí, technicko hospodářský pracovník
specialista kybernetické bezpečnosti / Fakulta architektury,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-6262
216 (Praha, Thákurova 9)
Ing. David Zahrádka - CIIRC (doktorand)   B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Petra Zahrádková, DiS. - UCEEB
zástupce vedoucího / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-770-172-593
+420-22435-6711
210 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Adam Zach - FBMI (doktorand)    
Ing. Michaela Zacharová - CIIRC +420-22435-4245
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2655
C1-s117 (Dejvice)
Damir Zainullin - FIT    
Miroslava Zaisová - ÚK +420-22435-8445
530a (Praha, Technická 6)
Mykyta Zaizzhai - FS - 12120    
doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. - FJFI +420-778-530-439
 
Ing. Jakub Zajíček - FD    
Ing. Jiří Zajíček, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-131
 
Ing. Martin Zajíček - FD (doktorand)    
Ing. Petr Zakopal - FEL (doktorand)   B3-257 (Praha, Technická 2)
Mgr. Eva Zakševická - MÚVS
vedoucí / oddělení mezinárodní spolupráce / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-5077
m104 (Praha, Kolejní 2a)
RNDr. Peter Zamarovský, CSc. - FEL +420-22435-5139
+420-731-512-121
B-539 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Michal Zampr - UCEEB    
Libuše Zamprová - UCEEB
hlavní účetní / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6707
+420-777-506-806
204 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Karina Zamrazilová - CIIRC (doktorand)    
Petr Zamrazil - FJFI
Správa budov, Energetik
+420-771-258-850
8 (Praha, Břehová 7)
Ing. Vojtěch Zapadlík - FS - 12135 +420-221-990-981
A-26 (Horská)
Ing. Ota Zaplatílek - FJFI (doktorand)    
BA. Michal Zapletal - FA    
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4354
D-1011 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jaroslava Zatloukalová, Ph.D. - FSv +420-22435-4913
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
Tomáš Zatloukal - FS - 12120    
Ing. Václav Zatloukal, Ph.D. - FJFI +420-771-276-617
120 (Praha, Břehová 7)
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. - FJFI
Vědecko-pedagogický pracovník
+420-771-276-730
320 (Praha, Břehová 7)
Ing. Lucie Zavadilová - FS - 12133 (doktorand)    
Tomáš Zavadil - FS - 12120    
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. - FS - 12131
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / odbor mechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-7572
A2-156 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c. - FA
profesor
člen vědecké rady / ČVUT,
mimořádný člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
  811 (Praha, Thákurova 9)
Monika Zábranská - FJFI +420-771-258-849
18 (Praha, Břehová 7)
Ing. Vít Záhlava, CSc. - FEL +420-22435-2863
+420-22435-3940
+420-777-191-813
A3-215 (Praha, Technická 2)
A3-225 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Jan Záhora - FA    
doc. Ing. Pavel Zácha, Ph.D. - FS, VIC - 12115
Správce aplikace V3S
vedoucí / oddělení IT podpory vědy / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
informační manažer / ústav energetiky / FS,
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-9809
G3-126 (Dejvice)
Ing. Petr Zácha, Ph.D. - VIC
ředitel / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-8441
B-461 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martina Záleská, Ph.D. - FSv +420-22435-7903
219 (Buštěhrad, Třinecká )
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zora Záleská - FSv +420-22435-9715
D-2078d (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Jan Záleský, CSc. - FSv
geotechnický monitoring, výzkum metod monitoringu; mechanika zemin, zakládání staveb, CZ a ENG
+420-22435-4551
602316383
B-506 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Zámečník - SÚZ +420-234-678-499
+420-724-236-931
S-243 (Praha, Thákurova 1)
Ing. Filip Zámek - FS - 12137 +420-603-522-556
A1-505a (Dejvice)
Iva Zámostná - FS - 12132
sekretářka / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-3295
B-112 (Karlovo náměstí)
Soňa Zápotocká - FS - 12933
Hlavní účetní Fakulty strojní
vedoucí / oddělení finanční účtárny / FS
+420-22435-3296
A1-105g (Dejvice)
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
tajemník / FS,
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen rady VIC / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3266
+420-602-343-815
A1-11 (Dejvice)
Bc. Josef Zápotocký - FIT    
Ing. Jan Záruba-Pfeffermann, CSc. - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3524
B1-211 (Praha, Zikova 4)
PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D. - FSv 732833443
H-203 (Praha, Thákurova )
Dana Zárybnická - FSv +420-22435-8752
B-114 (Praha, Thákurova 7)
Daniela Zárybnická - FSv    
Mgr. Martin Závrbský - FIT    
Ing. Slávek Zbirovský - FSv (doktorand) +420-22435-7912
A-624 (Praha, Thákurova 7)
Tomáš Zbíral - FSv +420-22435-7912
A-624 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Zbožínková - FEL +420-22435-2376
+420-773-183-087
A4-203a (Praha, Technická 2)
Mgr. Jana Zdarsová - RČVUT
Studijně podpůrný pracovník, speciální pedagog
+420-22435-8463
70 (Praha, Bechyňova 3)
Klára Zdeborová - FSv    
Bc. Martin Zderadička - CIIRC    
Ing. Jiří Zděnek, CSc. - FEL
tajemník / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2215
B3-249 (Praha, Technická 2)
A3-516b (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Ing. Ondřej Zdobinský - FSv +420-721-943-336
 
Dana Zdráhalová - RČVUT +420-22435-3454
148 (Praha, Betlémské nám. 5)
doc. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. - FA
akademický pracovník na místě odborného asistenta
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
  634 (Praha, Thákurova 9)
A-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc. - CIIRC +420-22435-4263
B-407 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Zedník - FEL (doktorand) +420-22435-2154
B3-253 (Praha, Technická 2)
Ing. Petra Zeibrlichová - FA
sekretářka / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury
+420-22435-6313
606 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jiří Zeisek - FD +420-720-071-343
210 (Děčín, Pohraniční 1)
Jiří Zeisek - FD    
Bc. Michaela Zeisková - FD +420-725-725-532
 
Šárka Zejmonová - FEL +420-22435-2197
A3-115d (Praha, Technická 2)
Bc. Tomáš Zejval - FS - 12120    
Ing. Jan Zelenka - VIC
16114 - odborný asistent, 81313 - uloziste CUL, certifikaty OBELISK
+420-22435-8432
B-336 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jiří Zelenka - FJFI
Bc. na MFF UK (kondenzované látky), nyní studuji Ing. pevných látek. Pracuji na FZU AVČR.
   
Miloš Zelenka - FIT +420-22435-9817
A-1329 (Praha, Thákurova 7)
Iva Zelenková - FSv
sekretářka / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební
+420-22435-4521
B-418 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Zelenský, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)
Ing. Zbyněk Zelený - UCEEB +420-739-336-180
219 (Buštěhrad, Třinecká )
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. - FD
zástupce vedoucího / katedra aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9529
301 (Praha, Konviktská 20)
Milada Zelinková - FIT
Tajemnice katedry teoretické informatiky
tajemník / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
sekretářka / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9890
+420-603-892-937
A-1126 (Praha, Thákurova 7)
Kateřina Zemancová - RČVUT +420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Dalibor Zeman - FEL    
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - FSv +420-22435-4472
B-334 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-319 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jindřich Zeman - FS - 12133 (doktorand) +420-725-708-191
B1-25 (Dejvice)
Ing. Alena Zemanová, Ph.D. - FSv +420-22435-4553
B-570 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Helena Zemanová - VIC   B-386 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135
člen Rady Ú12135, vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-221-990-923
+420-605-205-923
A-27 (Horská)
B1-129 (Dejvice)
Ing. Petr Zeman - VIC +420-22435-9740
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Radek Zeman - RČVUT
tajemník AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-3682
606630593
A-823 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. - FEL
tajemník - Katedra telekomunikační techniky / FEL, odborný asistent
tajemník / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2084
B3-711 (Praha, Technická 2)
Ing. Vít Zeman - CIIRC    
Ing. Jiří Zemánek, Ph.D. - FEL
Postdok
+420-22435-5707
E-11 (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, CSc. - FIT +420-22435-9839
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Zemen, Ph.D. - FEL   E1-104 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Zezula, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Eva Zezulová, Ph.D. - FSv    
Ing. Ailing Zhong - FEL (doktorand)    
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Zibner - FD    
Mgr. Romana Zibnerová - FD
odborný asistent
  208 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Radek Zigler, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební
+420-22435-7163
A-519a (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Josef Zicha, CSc. - FS - 12136 +420-22435-2701
B1-41 (Dejvice)
Jana Zichová - FEL +420-22435-7382
E-212 (Karlovo náměstí)
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. - FA
vědecko-výzkumný pracovník
vedoucí / výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD) / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6253
305 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Marek Zikmund - FEL    
Daniel Zima - FEL +420-22435-2012
A3-118 (Praha, Technická 2)
František Zima - SÚZ    
Josef Zima - FS - 12932
informační manažer / oddělení ekonomické / FS,
správce subsítě / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-2600
C1-211e (Dejvice)
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. - FEL +420-22435-5733
E-226 (Karlovo náměstí)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. - FSv +420-22435-3881
B-810 (Praha, Thákurova 7)
Renáta Zimová Bauerová - FS - 12923 +420-773-750-251
+420-22435-9708
A1-507a (Dejvice)
doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc. - FSv +420-22435-4470
B-306 (Praha, Thákurova 7)
Josef Zink - FS - 12135
Mechatronika - technická podpora výzkumu
+420-22435-9358
A-130 (Horská)
RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. - FJFI    
Ing. Adam Zizien - FEL (doktorand) +420-774-606-765
 
Ing. Jan Zídek - FEL    
Jindřiška Zíková - VIC +420-22435-9950
B-468 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Zíková - SÚZ    
Bc. Filip Zítek - CIIRC   B-105 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lucie Zítková - FD
sekretářka / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní
+420-22435-8413
 
Zuzana Zítková - FBMI
sekretářka / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9901
B-536 (Kladno, náměstí Sítná )
Hana Zítová - FS - 12802
Vrátnice - Dejvice - halové laboratoře
+420-22435-2747
F2-50 (Dejvice)
Andrej Zlámala - FEL    
doc. Ing. Petr Zlámal, Ph.D. - FD    
Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. - MÚVS   231 (Praha, Kolejní 2a)
Oldřich Zmatlík - SÚZ    
Ing. arch. Tomáš Zmek - FA
Odborný asistent
  648 (Praha, Thákurova 9)
Lucie Zmeškalová - FBMI +420-22435-8495
B-621 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS,
člen grémia / FS
+420-723-037-790
+420-22435-3239
B1-814 (Dejvice)
Ing. Bc. Ondřej Zobal, Ph.D. - FSv +420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Barbora Zochová - CIIRC +420-22435-4149
A-229 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Matěj Zorek - FEL (doktorand)    
Kateryna Zorina - CIIRC (doktorand)   B-642b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Zoubek - FEL +420-22435-3986
C2-85 (Praha, Technická 2)
Ing. Ondřej Zoubek, Ph.D. - FD +420-22435-5917
 
Michaela Zoufalá - SÚZ    
Ing. Ondřej Zoufalý - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2750
+420-602-250-784
C1-s116a (Dejvice)
Ing. arch. Jakub Zoula - FSv   D-1101 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Zoula - FEL (doktorand)    
Mgr. Tereza Zoulová - CTN
redaktorka
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7978
 
Ing. Václav Zoul, CSc. - FS - 12201 +420-777-036-622
+420-22435-2495
B1-724 (Dejvice)
JUDr. Ing. Radoslav Zozuľák, Ph.D. - FD   A-232 (Horská)
Ing. Jana Zraková - FEL    
Ing. Štěpán Zrostlík, Ph.D. - FSv    
Ing. Milan Zukal, Ph.D. - FSv
vedoucí / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
sekretářka / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4345
B-715 (Praha, Thákurova 7)
D-1072 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. David Zumr, Ph.D. - FSv +420-22435-4570
+420-720-438-507
B-608 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)
Pavlína Zuskinová - SÚZ +420-234-678-230
 
Michaela Zušťáková - FD    
Tina Zuzaňáková - FD +420-777-081-006
 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. - FEL
profesor
zástupce vedoucího / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5966
B2-536 (Praha, Technická 2)
Ing. Jaroslav Zvěřina - FS - 12122    
Ing. arch. Radek Zykan - FSv +420-22435-7190
A-719 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tereza Žalská - FSv (doktorand) +420-22435-4541
B-504 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Žalský - KÚ (doktorand) +420-22435-3260
 
Daniel Žampach - FEL    
Bc. Kristina Žampachů - FEL    
Jitka Žatečková - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2325
B2-44 (Praha, Technická 2)
PhDr. Daniel Žáček - ÚTVS +420-22435-1886
201 (Juliska)
doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc. - FEL +420-22435-2198
B3-444 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Žáček, Ph.D. - FEL +420-22435-2328
B2-421b (Praha, Technická 2)
Ing. Jakub Žák, Ph.D. - FSv +420-22435-4436
B-708 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. - FSv +420-22435-4522
B-416 (Praha, Thákurova 7)
JUDr. Anna Žáková - SÚZ
vedoucí / odbor právní / Správa účelových zařízení ČVUT,
zástupce vedoucího / odbor právní / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-218
214 (Praha, Vaníčkova 7)
Mgr. Markéta Žáková, Ph.D. - FBMI   B-320 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Petr Žák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3908
B3-347b (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. - FEL
Vedoucí katedry
vedoucí / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-7311
E-320 (Karlovo náměstí)
RNDr. Ondřej Žára - FEL    
Lucie Žárová - FJFI
sekretářka / katedra laserové fyziky a fotoniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-533-160
+420-731-244-149
119 (Praha, Trojanova 13)
Pavla Žárská - FS - 12201
tajemník / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
tajemník / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
sekretářka / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
sekretářka / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-22435-2508
+420-246-003-703
303 (Roztoky, Přílepská )
B1-719 (Dejvice)
doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. - FSv +420-22435-7186
A-417b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Žďárek, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
A-1233 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Zuzana Žďárská - FEL
tajemník / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7558
E-319a (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Žebrakovský - RČVUT
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti
+420-22435-3463
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jiřina Žebrová - FEL +420-22435-7650
E-122 (Karlovo náměstí)
Ing. Julie Železná, Ph.D. - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. - FEL
vedoucí / Intelligent Data Analysis / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7661
E-433 (Karlovo náměstí)
Ing. Václav Železný - FS - 12115 +420-22435-3283
G3-125d (Dejvice)
Norbert Želina - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
A-99a (Karlovo náměstí)
Ing. František Žemlička - FSv    
Ing. Jan Žemlička, Ph.D. - ÚTEF
vedoucí / aplikace v neživé přírodě / Ústav technické a experimentální fyziky,
vedoucí / oddělení fyzikálních aplikací a technologií / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-244-105-130
+420-731-659-857
218 (Praha, Husova 5)
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7621
B-316 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Ženíšek, Ph.D. - FSv +420-22435-7181
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Karla Žertová - FJFI    
Ing. Břetislav Židlický, Ph.D. - FSv +420-22435-4764
B-624 (Praha, Thákurova 7)
Bohumil Židoň - SÚZ    
Ing. Jan Žigmond - FBMI    
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. - FS - 12138
vedoucí / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-8779
B-240 (Karlovo náměstí)
Martin Žitný - FD    
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2555
B1-418 (Dejvice)
G2-39 (Dejvice)
F2-2b (Dejvice)
Ing. Pavel Živný - UCEEB    
Ing. Jaroslav Žižka - FS - 12203 +420-773-768-446
+420-22435-9766
 
Bc. Ondřej Žižka - VIC +420-725-450-681
 
PhDr. Lenka Žižková - FA    
Ing. Libor Žídek - FD
správa serverů
+420-22435-9968
216 (Děčín, Pohraniční 1)
Mgr. Katarína Žmolíková - FEL +420-22435-7337
E-202 (Karlovo náměstí)
Ing. Petra Žufníčková, DiS. - CIIRC
Manažer ve výzkumu, finanční manažer
sekretářka / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4187
+420-777-310-508
B-612 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D. - FEL +420-22435-5106
B-506 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 203 položek.
(data: 2024-05-20 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky