Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Mgr. Magdaléna Waageová - FA +420-22435-6232
208 (Praha, Thákurova 9)
Daniel Robert Wagner, MSc. - FEL (doktorand)   E-8 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Wagner - CIIRC +420-22435-4283
B-635 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - FJFI    
Farrukh Waheed - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9341
B-219 (Horská)
Libuše Waicová - FD
1.-3. ročník bakalářského studia
+420-22435-9508
204 (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. František Wald, CSc. - FSv
vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4757
+420-604-936-280
B-632 (Praha, Thákurova 7)
B-619 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Helena Wallenfelsová - FIT +420-22435-9863
A-944 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Viktor Walter - FEL (doktorand) +420-22435-5754
E-119 (Karlovo náměstí)
MUDr. Magdalena Wantochová - FBMI    
Ing. Robert Wawerka, Ph.D. - UCEEB
vedoucí / monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
   
Ing. Zuzana Weberová - FS - 12132 (doktorand)    
Helena Weigelová - FEL +420-22435-3934
A4-11 (Praha, Technická 2)
Renée Weichertová - FSv
sekretářka / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-4717
D-2110 (Praha, Thákurova 7a)
Petr Weinelt - FD    
Filip Weinfurt - FEL +420-22435-4053
 
Petr Weingärtner - SÚZ    
doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. - FEL +420-22435-2353
B3-442 (Praha, Technická 2)
Graeme Richard Weir, Ph.D. - FJFI +420-22435-8353
509 (Praha, Břehová 7)
Bc. Petr Weisser - FS - 12138    
Mgr. Alica Weiszová - FJFI    
Jan Weitzenbauer - VIC
system administrator
vedoucí / oddělení serverů a databází / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9924
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jaroslav Werner - FEL    
Mgr. Martina Wernerová, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D. - FEL +420-22435-5723
G-105 (Praha, Na Zderaze 4)
Bc. Šimon Wernisch - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Werunský - FSv (doktorand) +420-22435-5448
B-577 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Weyskrabová, Ph.D. - FSv +420-22435-4746
B-606 (Praha, Thákurova 7)
Ian Wiebkin - FS - 12124    
Ing. Helena Wieserová - FEL, MÚVS +420-22435-2374
C3-133 (Praha, Technická 2)
Jaroslav Wimmer - UCEEB    
Ing. Hana Winklerová - RČVUT
specialista transferu technologií
+420-22435-3618
B-761b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Winter - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Martina Wirthová - FD    
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - FSv, RČVUT
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7168
 
Ing. Aleš Wodecki - FJFI (doktorand)    
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. - CIIRC    
Ing. Petr Wolf, Ph.D. - UCEEB
vědeckovýzkumný pracovník, zástupce vedoucího RP5
   
Ing. Ivana Wurmová - FS - 12131
tajemník / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-5026
A2-157 (Dejvice)
Hana Würtherlová - FJFI    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 40 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky