People
Search Search

Quick navigation A-Z Quick navigation 12 xxx Quick navigation Campus Quick navigation Budovy
Staff
FS
ČVUT:
First Letter of Surname
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Sort by position]
P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
Ing. František Vacek - FEL +420-732-213-365
 
prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. - KÚ +420-22435-3543
B1-157 (Praha, Zikova 4)
RNDr. Oldřich Vacek, CSc. - FSv    
Ing. Patrik Vacek - FEL (doktorand) +420-22435-5700
E-227 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12102
Information manager / Department of Physics / FME,
Subnet manager / Department of Physics / FME
+420-22435-2741
B2-239 (Dejvice)
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - KÚ +420-22435-3848
B1-104 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. - FD   A-424 (Horská)
Jana Vacková - FJFI +420-22435-8277
109 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jana Vacková - FJFI (doktorand) +420-22435-8567
39 (Praha, Trojanova 13)
Ing. arch. Michaela Vacková, Ph.D. - FSv    
Ing. Pavla Vacková - FSv (doktorand) +420-22435-4760
D-2062 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Petra Vacková - FSv (doktorand)   B-307 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
Martin Vacovský - FS - 12375    
Bc. Matěj Vaculčiak - FJFI    
Ing. Milan Vacura - FSv    
Mgr. Beatriz Vadillo Gonzalo - FJFI    
David Vagner - FEL    
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
A-1233 (Praha, Thákurova 7)
Alena Vagnerová - SÚZ    
Jaroslav Vaik - SÚZ    
Lukáš Vajc - FD    
Ing. Viktor Vajc - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2715
G2-146 (Dejvice)
Lucie Vajnerová - CIIRC    
Bc. Martin Vajsar - CIIRC   B-441b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. - FD    
Ing. Jan Valášek - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7447
D-205b (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
Dean / FME,
Head / Division of mechanics and mechatronics / FME,
Head / Department of Industrial Production and Automation / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Head / Simulation, Optimization and Measurement / Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics,
Deputy head / Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics / FME,
Collegium Member / CTU,
Collegium Member / FME,
Board Member / CTU,
Board Member / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Board Member / FME,
Chairman of Scientific Council / FME,
Member of Scientific Council / CTU,
Member of Scientific Council / FME,
Member of Assembly / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Member of Centre Council / University Centre of Energy Efficient Buildings
+420-233-339-813
+420-22435-7361
+420-22435-2881
A2-159 (Dejvice)
A1-10 (Dejvice)
Pavla Valášková - UCEEB    
Lukáš Valda - FSv
Administrativní pracovník
+420-22435-9748
+420-22435-3734
B-257a (Praha, Thákurova 7)
D-2007 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Valdauf - SÚZ    
Ing. Jakub Valenta - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7372
B-104 (Karlovo náměstí)
Ing. Leoš Valenta, CSc. - FEL    
Ing. Michal Valenta, Ph.D. - FIT, VIC
Specialista na problematiku Apakrychle
Head / Department of Software Engineering / Faculty of Information Technology,
Board Member / Faculty of Information Technology
+420-22435-9860
A-924 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. - FSv +420-22435-4675
B-829 (Praha, Thákurova 7)
Šimon Valenta - FIT    
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - FSv
Odborný asistent a Zástupce vedoucího katedry
Deputy head / Department of Road Structures / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-3880
+420-604-294-086
D-2052 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Jana Valentová, CSc. - FSv +420-22435-4778
B-681 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Kateřina Valentová - FA
odborný asistent, pověřená vedením KJFA
Head / Department of Languages / Faculty of Architecture,
Collegium Member / Faculty of Architecture
+420-22435-6231
207 (Praha, Thákurova 9)
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-5141
B-541 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Soňa Valentová - FSv (doktorand) +420-22435-4495
+420-602-489-024
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Veronica Valeros - FEL
CivilSphere Project Lead // Malware Researcher // Studying Remote Access Trojans
  E-315 (Karlovo náměstí)
Jan Valeška - FEL    
Ing. Michal Valeš - FS - 12133 (doktorand)    
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - MÚVS +420-22435-3173
322 (Praha, Kolejní 2a)
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. - ÚTVS
Vedoucí sportovní reprezentace ČVUT
+420-22435-1895
+420-22435-1894
214 (Juliska)
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. - FIT
odborný asistent KTI
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Information Technology
+420-22435-9877
A-1229 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Štěpán Valouch - FA   707 (Praha, Thákurova 9)
807 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - FEL +420-22435-2154
B3-248 (Praha, Technická 2)
JUDr. Martin Valoušek - FSv    
Ing. Veronika Valová - FJFI (doktorand)    
Pavel Valský - FD    
Ing. Pavel Valtr, Ph.D. - FEL +420-22435-2250
B2-824b (Praha, Technická 2)
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12131 12203
Member of Scientific Council / FME
+420-246-003-711
+420-224-917-909
+420-22435-7244
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-154 (Dejvice)
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D. - FD +420-22435-9166
 
Ing. Pavel Vančura - FJFI (doktorand)    
Ing. Vojtěch Vančura - FIT (doktorand)    
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. - MÚVS
garant v studijním programu oboru učitelství praktického vyučování Specializace v pedagogice/Masarykův ústav vyšších studií || člen ediční rady ČVUT / České vysoké učení technické v Praze
Head / Institute of Economic Studies / Masaryk Institute of Advanced Studies,
Head / Institute of Public Administration and Regional Studies / Masaryk Institute of Advanced Studies,
Head / Institute of Management Studies / Masaryk Institute of Advanced Studies,
Deputy Director / Masaryk Institute of Advanced Studies,
employee Member of Disciplinary Commission / CTU
+420-22435-3166
m128 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Vojtěch Vaněček - FBMI (doktorand)    
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D. - FSv +420-22435-5308
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. František Vaněk - FEL, UCEEB
Specialista v oblasti počítačových sítí FEL - Katedra řídicí techniky, Vedoucí oddělení informačních technologií SÚZ
Head / Department of Information and Communication Technologies / Service Facilities Administration,
Guarantor of Personal Data Processing / Service Facilities Administration
+420-22435-6789
+420-608-963-821
219 (Buštěhrad, Třinecká )
E-22 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Vaněk - FJFI (doktorand)    
Ing. Bc. Martin Vaněk, Ph.D. - FD +420-22435-5088
A-433 (Horská)
Ing. Pavel Vaněk - RČVUT
Head / Department of Structural Funds / Rectorate of CTU
+420-22435-3691
B-744 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. - FEL
QSUGA LNRQP RMFSI EMRMT RMFSR PRPRC POAIF UXEQP FAEWC ISLCA
+420-22435-2095
B3-602 (Praha, Technická 2)
Vilém Vaněk - FD    
Ing. Jana Vanická Civínová, MSc. - UCEEB
finanční projektová manažerka
+420-22435-6709
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Vaniš - FD (doktorand)    
BA. Martina Vanišová - ÚTEF
Personální oddělení
+420-244-105-100
+420-731-659-854
 
Radka Vanišová - SÚZ    
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - FSv +420-22435-4540
B-514 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. +420-22435-4509
B-407 (Praha, Thákurova 7)
doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-7136
A-318 (Praha, Thákurova 7)
Romana Vaníčková - FSv    
Věra Vaníčková - FSv    
Mgr. Jan Vanžura - UCEEB    
Ing. Sarah Van Den Bergh - FD (doktorand) +420-770-144-319
A-242 (Horská)
Ing. Martin Vaňko - FIT
Vedoucí oddělení ICT, FIT, ČVUT v Praze
Head / Office of ICT Services / Faculty of Information Technology,
Member of Council for IS and ICT / CTU
+420-608-918-363
+420-22435-9830
A-1337 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bedřiška Vaňková - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
535 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Michaela Vaňková
odborný referent
+420-22435-3623
B-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Halka Varhaníková - MÚVS   505 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Kateřina Vartýřová, DiS. - CIIRC +420-22435-4257
A-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Ema Varvažovská - ÚTVS +420-606-392-639
 
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - FEL +420-22435-5145
B-545 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniel Vašata, Ph.D. - FIT
Vice-Chairman - Staff Members, Employees - AS / Faculty of Information Technology,
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Information Technology
+420-22435-9885
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Vašátko - FD    
Jiří Vašek - FBMI    
Petr Vašek - FD    
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. - FEL
Deputy head / Department of Economics, Management and Humanities / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-5134
B-540 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-711 (Dejvice)
Ing. Radek Vašíček, Ph.D. - FSv +420-22435-5518
D-1106 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Rostislav Vašíček - FD    
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - FSv
Deputy Vice-Dean for Education - Building Constructions, Security, Materials, Environment / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering,
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Legislative Committee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Education Committee - AS / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4636
B-734 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Nikol Vašutová    
Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D. - FA +420-22435-6247
+420-22435-6476
242 (Praha, Thákurova 9)
S225 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4226
B-604a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
A-60a (Horská)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS, UCEEB - 12116
Odborný asistent
Treasurer / Department of Environmental Engineering / FME
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Mgr. Barbora Vavřichová - UCEEB    
Martina Vavřinová - FSv
Secretary / Dean's Office / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-8776
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-131
 
Ing. arch. Ivan Vavřík    
Martin Vavřík    
Zdeněk Vavřík - UCEEB    
Ing. Jonáš Václavek - CIIRC +420-22435-4155
B-405 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Václavík - FS - 12122    
Ing. Milan Václavík - FIT +420-22435-9880
A-1333 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jolana Václavková - FSv +420-22435-8747
B-117 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Petr Vágner, Ph.D. - FJFI    
Ing. Pavel Váchal, Ph.D. - FJFI
Vědecký pracovník
  131 (Praha, Trojanova 13)
Ing. A. T. Tomáš Váchal, Ph.D. - FSv
Treasurer / Department of Construction Technology / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4520
B-527 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tomáš Vácha - UCEEB (doktorand)    
Ing. Vladimír Vácha - FSv
Head / Expert Assessment Office / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-8743
B-226 (Praha, Thákurova 7)
Vlastimil Vála - SÚZ    
Jan Válek, DiS. - FD   B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Válek, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
+420-22435-4473
B-310 (Praha, Thákurova 7)
Michal Válek - FSv   B-684b (Praha, Thákurova 7)
Jakub Váňa - FD    
Ondřej Váňa - FSv
Member - Student - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Technical Committee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Civil Engineering
   
Ing. Petr Váňa - FEL (doktorand)   E-332 (Karlovo náměstí)
Ing. Václav Váňa - UCEEB    
Markéta Váňová - SÚZ    
Ing. Petra Váňová - FSv (doktorand) +420-22435-4752
B-684a (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Ondřej Vápeník - FA    
Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9703
+420-246-003-706
306 (Roztoky, Přílepská )
316 (Juliska)
Petr Vávra - SÚZ    
Dr. Ing. Přemysl Vávra - FD    
Tomáš Vávra - FS - 12375 +420-22435-9989
A1-204c (Dejvice)
D1-267 (Dejvice)
Václav Vávra - FBMI
údržba
+420-22435-7991
A-s113 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Ivana Vávrová - ÚK +420-22435-9782
+420-22435-9997
B-662 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Včelák, Ph.D. - UCEEB
Vedoucí oddělení
+420-22435-6751
207 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Helena Včelová - FSv +420-22435-4632
B-732 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Vecka, Ph.D. - FEL    
RNDr. Martin Vecko, CSc. - FD +420-22435-9185
B-223 (Horská)
Ing. Daniel Večerka - FEL
IT administrator
Subnet manager / Department of Cybernetics / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-7396
G-4 (Praha, Na Zderaze 4)
Hana Večeřová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé
+420-22435-9517
210a (Praha, Konviktská 20)
Jana Večeřová - FSv
Secretary / Centre of Experimental Geotechnics / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-5507
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. - FEL +420-22435-2201
+420-22435-2182
B3-456b (Praha, Technická 2)
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
+420-22435-7947
K-327 (Kladno, Sportovců )
Jiřina Vejdělková - RČVUT
referent
+420-22435-3461
A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. - FSv
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Technical Committee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Civil Engineering,
Member of Education Committee - AS / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-7129
A-327 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. František Vejražka, CSc. - FEL +420-22435-2246
B2-816 (Praha, Technická 2)
Petr Vejražka    
Klára Vejrová - RČVUT +420-22435-3411
A-192 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Dmitrii Vekshin - FIT +420-773-698-866
 
Nora Velat - FD   412 (Praha, Konviktská 20)
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. - FEL +420-22435-5105
B-505 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Velebil, Ph.D. - FSv +420-22435-4770
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA - FEL
Treasurer / Department of Cybernetics / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-7348
E-219a (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jiří Vele - FA (doktorand) +420-22435-6479
206 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. - CIIRC
Director / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Board Member / CTU,
Board Member / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics
+420-22435-4103
A-713 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Vele - UCEEB    
Jakub Velich - FEL    
Ing. Miroslav Veliš - FD   A-421 (Horská)
Ivana Vencelidesová - SÚZ    
Ing. Václav Vencovský, Ph.D. - FEL +420-22435-5977
B-220 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
C3-439 (Praha, Technická 2)
Miroslav Veroněk - SÚZ    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)   B2-242 (Dejvice)
Ing. Adam Vesecký - FIT    
Ing. Jan Vesecký - FSv (doktorand) +420-22435-4565
B-877 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
B2-248b (Dejvice)
Kamila Veselá - FBMI +420-22435-5046
B-626 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Linda Veselá, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
B-519b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Veselka - FSv (doktorand) +420-724-587-050
+420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Veselka - FEL +420-22435-2193
B3-346 (Praha, Technická 2)
Mgr. Irena Veselková - FD
odborný asistent
Treasurer / Department of Languages and Humanities / Faculty of Transportation Sciences,
Manager for Projects / Department of Languages and Humanities / Faculty of Transportation Sciences
+420-22435-9145
B-312 (Horská)
Oleksandra Veselska, MSc., Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-126
 
Ing. Karel Veselský - FJFI (doktorand)    
Mgr. Martin Veselský, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-162
 
Ing. Dominik Veselý    
František Veselý - FEL    
Bc. Jakub Veselý - FSv    
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D. - FJFI    
Ing. Ladislav Veselý, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
Martin Veselý - FD    
Ing. Michal Veselý - FS - 12911 +420-602-312-191
 
Ing. Otakar Veselý - FEL
Treasurer / Department of Electromagnetic Field / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-2272
B2-635 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Veselý - FEL (doktorand) +420-22435-2349
G1-123c (Praha, Technická 2)
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Tomáš Veselý - FBMI +420-224-968-574
 
Václav Veselý - VIC +420-22435-9943
B-362 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Viktor Veselý - FEL +420-22435-3929
C3-134 (Praha, Technická 2)
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA - MÚVS    
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník
+420-22435-8225
315a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Eva Veverková - FBMI
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
602102783
K-204 (Kladno, Sportovců )
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
A-226 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - FSv
Head / Department of Road Structures / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4420
+420-22435-4421
B-216 (Praha, Thákurova 7)
B-220 (Praha, Thákurova 7)
Eva Vicenová - FD
přijímací řízení
Deputy head / Study Department / Faculty of Transportation Sciences
+420-22435-9542
204 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Vojtěch Vigner, Ph.D. - FEL +420-22435-2870
B3-453 (Praha, Technická 2)
Mgr. Veronika Vicherková - FA (doktorand) +420-22435-6361
741 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jakub Vichr - SÚZ    
Jakub Viktora - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3663
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lukáš Viktora    
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2527
C1-s116b (Dejvice)
Lukáš Vilím - FBMI    
Ing. Petr Vilím - FEL    
Jaime Andrés Villagómez
externí učitel španělštiny
   
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - FSv
Deputy head / Department of Material Engineering and Chemistry / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-7126
A-329 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vimr - FEL (doktorand)    
Marie Vinařová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3433
B-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marek Vinkler, Ph.D. - FSv +420-22435-4629
B-413 (Praha, Thákurova 7)
Miloš Vinš - SÚZ
Head / Kokos Kladno Canteen and Restaurant / Service Facilities Administration
+420-22435-9920
 
Adéla Vinšová - FBMI    
Ing. Ivana Vinšová - FA
odb.asistent Molab FA
+420-22435-6208
S147d (Praha, Thákurova 9)
Ivana Vinšová - FSv    
Bc. Roksana Vintoniv - MÚVS    
Ing. Tomáš Vintr - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. - FJFI
Head / Department of Software Engineering / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Collegium Member / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
+420-22435-8581
+420-22435-9729
11a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D. - FSv +420-22435-4526
B-429 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vitouš - UCEEB (doktorand)    
Ing. Martina Vitteková, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9160
A-243 (Horská)
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. - FD
Guarantee of study field 3708R031 - LED of bachelor's degree study / Faculty of Transportation Sciences
+420-775-862-896
+420-22435-7951
A-234a (Horská)
Ondřej Vitvar - FSv +420-728-571-930
+420-22435-9922
D-1022 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Monika Vitvarová - FS - 12115 +420-22435-2541
+420-778-728-298
B1-523 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
A-922 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FSv +420-22435-3739
B-673 (Praha, Thákurova 7)
Paola Vivi, Ph.D. - FEL +420-22435-5111
B-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Vladimír Vícha - ÚTEF +420-244-105-126
 
Bc. Jakub Vích - MÚVS    
Ing. Bohdan Víra, CSc. - UCEEB    
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - FSv
Member of Scientific Council / Faculty of Civil Engineering,
Member of Scientific Council / Klokner Institute
+420-22435-4365
B-729 (Praha, Thákurova 7)
prof. Jan Vítek, MSc., Ph.D. - FIT
Head / Programming Research Lab / Faculty of Information Technology,
Board Member / Faculty of Information Technology
  A-1250 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Vítek - FSv    
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111 +420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
Ing. Miroslav Vítek, CSc. - FEL +420-22435-5136
+420-602-364-521
B-536 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
Head / Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering / FME,
Board Member / FME,
Member of Scientific Council / FME
+420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. - FEL
Deputy head / Department of Radioelectronics / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-2232
B2-719 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Vítězník - FBMI (doktorand)
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
+420-224-968-574
 
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
Head / Department of Languages / FME,
Board Member / FME
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Vítovec - UCEEB
Technik RP1 UCEEB
+420-778-479-977
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. Ondřej Vítovec - FD +420-720-503-700
+420-22435-9276
A-241 (Horská)
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. - FEL, FD
odborný asistent
+420-22435-7265
+420-22435-9265
307 (Praha, Na Florenci 25)
E-s131 (Karlovo náměstí)
Vendula Vlachová - FSv    
Ing. Tomáš Vlach - FSv (doktorand) +420-22435-7185
A-418 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Zdeněk Vlach - FEL    
Mgr. Barbora Vlasatá - UCEEB    
Ing. Jiří Vlasák - RČVUT
vedoucí odboru hospodářské správy
Head / Department of Property Management / Rectorate of CTU
+420-731-628-555
B-22a (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Jiří Vlasák - CIIRC +420-728-936-004
A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. - FSv +420-22435-4409
B-205 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tamara Vlasáková - FA
Technicko hospodářská pracovnice, sekretářka ústavu
Secretary / Department of Construction Engineering I / Faculty of Architecture
+420-22435-6297
532 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102 12911
Head / Department of Physics / FME,
Board Member / FME
+420-22435-2437
B2-254 (Dejvice)
Bohuslav Vlček - SÚZ
Vedoucí oddělení gastronomických služeb
Head / Catering Department / Service Facilities Administration
+420-234-678-367
18 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2403
A1-204a (Dejvice)
Otakar Vlček - FEL +420-22435-2360
+420-777-299-215
C4-155 (Praha, Technická 2)
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. - FBMI +420-606-671-677
 
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-1869
+420-246-003-704
304 (Roztoky, Přílepská )
Bc. Kateřina Vlčková    
Bc. Lucie Vlčková - FD    
Ing. Renata Vlčková - FSv
Head / Economic Activity Office / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-8753
B-113 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - FD +420-22435-9534
306 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Bořivoj Vlk - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 728 376 512
+420-221-990-981
A-25 (Horská)
Mgr. Marek Vlk - CIIRC   A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - FJFI    
Jana Vlková - SÚZ    
RNDr. Tomáš Vlk - VIC +420-22435-9805
 
Ing. Tomáš Vlk - CIIRC   B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Tomáš Vlk - FIT    
Ing. Martin Vltavský - FS - 12124 (doktorand)    
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - FEL
Member of Scientific Council / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-2862
A3-231 (Praha, Technická 2)
PhDr. Jarmila Vobořilová - MÚVS +420-22435-3167
332 (Praha, Kolejní 2a)
MUDr. Ing. Karolína Vocetková, Ph.D. - UCEEB   B-111 (Kladno, náměstí Sítná )
Soňa Vocetková - FSv
Secretary / Dean's Office / Faculty of Civil Engineering,
Treasurer's secretary / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-8775
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Vodák - FD (doktorand)    
Ing. Aleš Vodička - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník (researcher), správce laboratoře (lab administrator)
   
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - FSv +420-22435-4622
B-722 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Matěj Vodička - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Bc. Michal Vodička - SÚZ
Zástupce ředitele SÚZ
Director / Service Facilities Administration,
Head / Legal Department / Service Facilities Administration,
Member of Management / Service Facilities Administration,
Board Member / CTU
+420-234-678-259
213 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Václav Vodička, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Monika Vodičková - RČVUT, ÚK
odborná referentka Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
+420-22435-3462
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Patricie Vodičková - ÚK    
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - FEL
Head / Department of Telecommunications Engineering / Faculty of Electrical Engineering,
Head / Development and Implementation Laboratories / Faculty of Electrical Engineering,
Board Member / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-2076
B3-702 (Praha, Technická 2)
Ing. Josef Vogel, CSc. - FIT
odborný asistent
employee Member of Disciplinary Commission / Faculty of Information Technology
+420-22435-9864
+420-731-535-814
A-936 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - FSv
Head / Department of Hydraulics and Hydrology / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering,
Member of Scientific Council / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4341
B-823 (Praha, Thákurova 7)
Monika Vojancová - SÚZ +420-233-051-556
 
PhDr. Markéta Vojanová - FD    
Ing. Tomáš Vojíř, Ph.D. - FEL +420-22435-5781
E-224 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
A2-45 (Dejvice)
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. - FEL +420-22435-5800
B3-903 (Praha, Technická 2)
Bc. Tomáš Vojtěch - FD +420-604-693-186
+420-22435-9371
A-218 (Horská)
prof. Michal Vojtíšek, Ph.D. - FS - 12201
docent (VŠ pedagog, vědecký pracovník) - odbornost: spalovací motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské zdraví
+420-774-262-854
+420-22435-2497
+420-246-003-704
B1-710 (Dejvice)
MgA. Eliška Vojtková    
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. - KÚ
Member of Scientific Council / Klokner Institute
+420-22435-3509
+420-22435-6284
508 (Praha, Thákurova 9)
B1-313 (Praha, Zikova 4)
Ing. Petr Vokáč - FJFI +420-22435-8565
40 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Roman Vokáč, Ph.D. - FD    
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. - KÚ +420-22435-3518
B1-317 (Praha, Zikova 4)
Bc. Jarmila Vokounová Ransdorfová - FA
International Office
+420-22435-6224
147 (Praha, Thákurova 9)
Zbyněk Vokrouhlík - FSv +420-22435-5500
 
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - FEL
Head / Department of Computer Science / Faculty of Electrical Engineering,
Board Member / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-5758
E-333b (Karlovo náměstí)
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - FSv
Vice-Dean for Construction / Faculty of Civil Engineering,
Collegium Member / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4750
B-610 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Volec, Ph.D. - FJFI 33767025500
108 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jiří Volech - FS - 12131 (doktorand) +420-22435-5097
A2-535b (Dejvice)
PhDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
doc. Ing. Josef Volek, CSc. - FD +420-22435-9168
A-265 (Horská)
Bc. Otakar Volek - FS - 12201    
Ing. Martin Volf, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího oddělení / deputy chief of department výzkumný pracovník / researcher
Deputy head / Architecture and Interaction of Building with Environment / University Centre of Energy Efficient Buildings
+420-22435-5029
+420-777-017-116
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Marie Volfová - FEL +420-22435-7354
E-319a (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Volf - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-9714
B-733 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Přemysl Volf, Ph.D. - FEL +420-22435-5744
E-305 (Karlovo náměstí)
Mgr. Irina Volchenkova(doktorand)    
Kateřina Volná - CIIRC +420-22435-4256
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Vološčuková - VIC
správce Spisové služby
+420-22435-9923
B-471 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jiří Volprecht    
Ing. Josef Voltr, CSc. - FJFI +420-221-912-742
+420-221-912-214
 
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
E-121 (Karlovo náměstí)
Jan Vondráček    
Ludvík Vondráček - FEL    
Ing. Stanislav Vondráček - FD +420-22435-9562
 
Ing. Stanislav Vondráček, CSc. - FD +420-22435-9562
 
Mgr. Vladimír Vondráček - FBMI    
Mgr. Dagmar Vondráčková - FEL
vedoucí ekonomického oddělení
+420-22435-2011
A4-102c (Praha, Technická 2)
Bc. Denisa Vondráčková - FSv    
Mgr. Pavlína Vondráčková - MÚVS +420-22435-5023
 
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. - FSv   A-818 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Andrea Vondráková - RČVUT
vedoucí odboru PR a marketingu
Head / Department of PR and Marketing / Rectorate of CTU
+420-22435-3423
+420-605-763-506
A-928 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Gabriel Vondrášek - FJFI +420-22435-8377
121 (Praha, Břehová 7)
Bc. Jiří Vondrášek - FD    
Ing. Ondřej Vondrouš, Ph.D. - FEL +420-22435-4054
B3-601 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. - FS - 12133
Akademicky a vyzkumny pracovnik
+420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
Jaromír Vondruška - FS - 12804    
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - FSv +420-22435-4817
B-422 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Vonka, Ph.D. - FSv
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-7165
A-521 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Voňka - RČVUT   C-25b (Praha, Plzeňská 221)
Bc. Petr Vopalecký - FD    
Jana Vopavová - FJFI    
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. - FJFI +420-22435-8206
302 (Praha, Břehová 7)
Dagmar Vopátková - FA
personalistka
+420-22435-6386
214 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Václav Voráček - FEL    
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. - FD
Treasurer / Department of Applied Mathematics / Faculty of Transportation Sciences,
Manager for Education / Department of Applied Mathematics / Faculty of Transportation Sciences
605152754
310 (Praha, Na Florenci 27)
Valentina Voráčová - FJFI    
Pavel Voráč - SÚZ    
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - FSv
docent-ved.atelieru
+420-22435-7925
A-830 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. - FA
proděkan pro rozvoj a výstavbu, docent - vedoucí ateliéru
,
Head / Spatial Planning Institute / Faculty of Architecture,
Vice-Dean for Development / Faculty of Architecture,
Collegium Member / Faculty of Architecture,
Member of Scientific Council / Faculty of Transportation Sciences,
Member of Council for IS and ICT / CTU
+420-22435-6321
613 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
D-2016 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Eliška Vorlíčková - FSv    
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - FA
profesor
Deputy head / Department of Theory and History of Architecture / Faculty of Architecture,
Collegium Member / Faculty of Architecture,
Chairman - AS / Faculty of Architecture,
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Architecture,
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Architecture
+420-22435-6354
733 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Voříšek - FSv (doktorand) +420-775-228-022
 
Ing. Pavel Voříšek - FSv +420-22435-4755
B-684b (Praha, Thákurova 7)
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. - FSv    
Iveta Vosáhlová - SÚZ    
Ing. Petr Vosátka - FEL
Technical Support
+420-22435-5768
+420-732-953-638
E-111 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Ivan Vosecký - FA
Vedoucí ústavu, odborný asistent
+420-22435-6263
103 (Praha, Thákurova 9)
553 (Praha, Thákurova 9)
411 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Vospěl, CSc. - RČVUT
poradce rektora, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Head / Department of Internal Auditing and Control / Rectorate of CTU,
Auditor / CTU
+420-22435-3627
A-904 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Tomáš Vostatek - FD    
Bc. Petra Vosyková - FBMI
referentka - doktorské studium
+420-22435-5046
B-626 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. - FD   A-232 (Horská)
Ing. Jan Votava - FEL (doktorand)   B3-356 (Praha, Technická 2)
Ing. Ondřej Votava - FEL (doktorand) +420-22435-4057
+420-22435-7296
B3-601 (Praha, Technická 2)
E-22 (Karlovo náměstí)
Bc. Barbora Votinská - FJFI    
Ing. Vojtěch Votruba - FS - 12135 (doktorand)    
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - FD
Head / Department of Transport Telematics / Faculty of Transportation Sciences,
Deputy head / Certification Body for Products - Faculty of Transportation Sciences / Faculty of Transportation Sciences,
Board Member / Faculty of Transportation Sciences,
Member of Scientific Council / Faculty of Transportation Sciences,
employee Member of Disciplinary Commission / Faculty of Transportation Sciences
+420-22435-9549
507 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jana Votrubová, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
D-2090 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Milada Votrubová, CSc. - FA
odborný asistent
+420-22435-6290
513 (Praha, Thákurova 9)
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. - FEL +420-22435-2861
A3-226 (Praha, Technická 2)
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. - FA
odborný asistent, j6v@voza6i.cz
+420-22435-6324
614 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Vozáb - FSv (doktorand)    
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A. - FIT +420-22435-7965
A-929 (Praha, Thákurova 7)
Michal Vozňák - FSv    
doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. - FEL +420-22435-2135
+420-22435-2151
B3-257 (Praha, Technická 2)
Bc. Adéla Voženílková - SÚZ
personální a mzdový referent
+420-234-678-263
6 (Praha, Vaníčkova 7)
Renáta Voženílková - SÚZ +420-234-678-329
12 (Praha, Vaníčkova 7)
Lenka Vožická - FEL +420-22435-2034
A4-5 (Praha, Technická 2)
A4-12 (Praha, Technická 2)
RNDr. Olga Vraštilová - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-722
 
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. - FJFI
Member of Scientific Council / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
+420-22435-8612
 
Mgr. Lucia Vrábelová - FBMI +420-22435-9934
B-704 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - FSv
Head / Department of Concrete and Masonry Structures / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4630
B-728 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jana Vráblíková - FEL    
Ing. Leopold Vrána - FJFI
Head / Technical and Operational Services / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Head / Deans'ofice / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Treasurer / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Member of Management / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering,
Collegium Member / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
+420-22435-8276
109a (Praha, Břehová 7)
Ing. Stanislav Vrána - FS - 12137 +420-22435-2769
A1-505a (Dejvice)
Martin Vrátil - FEL, FIT +420-22435-9849
A-1335 (Praha, Thákurova 7)
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
doc. Ing. David Vrba, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
Collegium Member / Faculty of Biomedical Engineering,
Board Member / Faculty of Biomedical Engineering,
Chairman - AS / Faculty of Biomedical Engineering,
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Biomedical Engineering
+420-22435-5039
B-423 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. - FEL +420-22435-2298
B2-531 (Praha, Technická 2)
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. - FBMI
Docent / Associate Professor, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
+420-22435-5039
B-423 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Matouš Vrba - FEL (doktorand) +420-22435-7679
E-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Vrba, CSc. - FEL    
Ing. Pavel Vrba, CSc. - FJFI    
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník v oblasti přibližné přesnosti
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
+420-22435-8234
202 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Vrbata, Ph.D. - FEL   803 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Ladislav Vrbata - FA
odborný asistent
+420-22435-6366
743 (Praha, Thákurova 9)
843 (Praha, Thákurova 9)
Petr Vrbata - KÚ +420-22435-3514
B1-111 (Praha, Zikova 4)
prom. fyz. Václav Vrba, CSc. - FJFI +420-22435-8347
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI +420-22435-8403
+420-221-912-411
+420-221-912-729
+420-777-112-269
B-322 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. arch. Pavla Vrbová - FA (doktorand)    
Sofie Vrbová - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3902
A4-4 (Praha, Technická 2)
Helena Vrhelová - FEL
Treasurer / Department of Mathematics / Faculty of Electrical Engineering,
Secretary / Department of Mathematics / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-5113
B-512 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Vrchotický - FSv +420-22435-7953
A-s224 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kateřina Vrchotová - RČVUT +420-607-114-743
 
Mgr. Jan Vrkoč - SÚZ    
Ing. Petr Vršanský - FS - 12135 +420-22435-9961
A-127 (Horská)
Ing. Pavel Vrtal - FD    
Olga Vrtišková - FEL    
Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. - FS - 12124   B-269 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Monika Vudmasková - FS - 12115 +420-22435-2544
B1-529 (Dejvice)
Ing. Huy Hoang Vu - FIT    
Bc. Tung Anh Vu - FIT   A-1331 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Vůjtěch - FSv (doktorand) +420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - FJFI +420-22435-8564
33c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
C2-336 (Dejvice)
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. - FD
odborný asistent
Chairman of Disciplinary Commission / Faculty of Transportation Sciences,
employee Member of Disciplinary Commission / Faculty of Transportation Sciences
  108 (Praha, Na Florenci 25)
Alena Vyčítalová    
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - FSv +420-22435-7914
A-625a (Praha, Thákurova 7)
Adéla Vydrová - SÚZ    
Ing. David Vyhlídal, Ph.D. - FJFI +420-608-709-596
241 (Praha, Trojanova 13)
Markéta Vyhlídalová - FS - 12137 +420-22435-9750
+420-22435-2563
B1-415 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
Head / Machine and process control / Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics,
Head / Department of Instrumentation and Control Engineering / FME,
Board Member / FME,
Member of Scientific Council / FME,
Member of Assembly / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Member of the Attestation Commission / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics
+420-608-412-544
+420-22435-2877
B1-413 (Dejvice)
Adam Vyhnálek - SÚZ    
Mgr. Simona Vyhnálková - SÚZ
Head / Inspection Department / Service Facilities Administration,
Member of Management / Service Facilities Administration
+420-234-678-272
8 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
Head / Computing Services Centre / FME
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
Jiří Vyhnánek - RČVUT
vedoucí DS - řidič
+420-22435-9919
+420-731-144-873
104 (Praha, Vaníčkova 5)
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. - FSv, UCEEB
odborný asistent
+420-22435-7159
A-527b (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Libor Vykydal - ÚTVS
Member - Staff Member, employee - AS / CTU,
Member of Economic Committee - AS / CTU
+420-22435-1893
213 (Juliska)
Mgr. Romana Vylitová - FA +420-22435-6230
211 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
Member - Staff Member of FBE, employee - AS / CTU,
Chairman of Legislative Committee - AS / CTU,
Member of Economic Committee - AS / CTU,
Member of Legislative Committee - AS / CTU,
Alternate employee Member of Disciplinary Commission / Faculty of Biomedical Engineering
+420-22435-8496
B-724 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. - MÚVS
Head / Department for Research / Masaryk Institute of Advanced Studies
+420-22435-5032
m125 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. - FIT +420-22435-7963
A-927 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6291
514 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7390
A-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Milena Vyskočilová - FEL
vedoucí oddělení finanční účtárny
+420-22435-3918
A4-105d (Praha, Technická 2)
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. - FSv +420-22435-3851
B-920 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4189
B-233 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Vysoký, Ph.D. - FJFI +420-22435-8351
+420-22435-8352
14b (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. - FD +420-22435-9534
306 (Praha, Konviktská 20)
Roman Vyšanský - FSv    
MUDr. Michaela Vyšatová - FD +420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - FSv
Head / Department of Applied Informatics / Faculty of Civil Engineering,
Board Member / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4507
B-402 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc. - FSv    
[Sort by position]

Found: 430 records.
(data: 2020-09-30 19:01:02)
Information People  version 2.7a (master/0cb5b5eb/2019-12-26/10:21)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [List of Departments]
[Group e-mails]
  Help [Help] Print! [Print!] Česky/Czech English/Anglicky