Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Dr. Mounir Sabeh Affaki, Ph.D.   742 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Josef Sabol - FJFI    
Denisa Sadecká    
Ing. Jindřich Sadil, Ph.D. - FD
Asistent ČVUT, zkušební technik ZL FD
+420-22435-9568
510 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Roman Sadílek    
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. - MÚVS
Odborný asistent.
+420-732-549-238
328 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Martin Sahul, Ph.D.    
Ing. Miroslav Sahul, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
Pavel Sachr - FEL
Technik
+420-606-711-076
E1-1 (Praha, Technická 2)
Jaroslav Sainer - VIC
Správce informačního systému iFIS ČVUT, Webmailer, eWI ; e-mail: spravcefis@cvut.cz
+420-22435-9806
B-473 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Sophia Saint-Martin - FD +420-770-138-713
206 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Anna Sajdoková    
Ing. Michal Sakmár - FJFI (doktorand)    
Lukáš Salač - KÚ    
Ing. Šárka Salačová, Ph.D. - FJFI
vedoucí / oddělení vnějších vztahů  / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-258-839
+420-721-821-473
17 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Salák, CSc. - FSv +420-22435-4908
B-512 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Dana Saláková +420-22435-5873
B3-148 (Praha, Technická 2)
Ing. Ditta Saláková - FSv
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8756
C-114 (Praha, Thákurova 7)
František Salátek - FS - 12804 +420-22435-3204
D-107 (Karlovo náměstí)
Ing. Adrian Saldanha - FS - 12137 (doktorand)   C1-410 (Dejvice)
Bedřich Salwender - SÚZ    
doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. - FA
odborná asistentka
  712 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Ivana Samcová - FEL +420-604-954-119
 
Ing. Jiří Samek, CSc.    
Ing. Martin Samek - FEL
Vedoucí SVTI FEL. Pro kontaktování IT a provozní podpory, prosím, používejte Helpdesk ČVUT.
vedoucí / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT,
správce subsítě / katedra řídicí techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7599
+420-22435-5860
E-22 (Karlovo náměstí)
C3-339 (Praha, Technická 2)
Dušan Sameliak, MSc.    
Ing. Roman Mychajlovyč Samusevyč - CIIRC
Development of machine learning methods predicting enzymatic functions
  B-640 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Kristýna Sanická - FIT, VIC    
Mgr. Dana Sankotová - FEL +420-22435-2867
A3-322 (Praha, Technická 2)
MSc. Alexandre Santos Brandao, Ph.D. - FEL +420-22435-7508
5531988400907
+420-771-180-907
E-124 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Edita Sapíková, Ph.D. - FSv (doktorand)    
Bc. Maxim Sasin - FS - 12375    
doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. - FEL
vedoucí / Multirobotické systémy / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7634
E-120 (Karlovo náměstí)
Milan Satoranský - SÚZ    
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4499
B-718 (Praha, Thákurova 7)
Torsten Sattler, Dr. rer. nat. - CIIRC +420-22435-4269
B-609 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
MSc. Maria Saumell Mendiola, Ph.D. - FIT   A-1237 (Praha, Thákurova 7)
Dmytro Savchuk - SÚZ    
Naděžda Ságnerová    
Ing. arch. Matúš Sceranka - FA    
Kristýna Sedlaříková, M.A. - FA
sekretářka / oddělení pro zahraniční vztahy / Fakulta architektury
+420-22435-6224
+420-773-768-440
147 (Praha, Thákurova 9)
Ing. David Sedláček, Ph.D. - FEL +420-22435-7589
E-419 (Karlovo náměstí)
E-425 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Sedláček    
Ing. Jan Sedláček, Ph.D.    
Ing. Josef Erik Sedláček(doktorand)   A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Sedláček, CSc. - FEL
tajemník katedry
+420-22435-2373
B3-137 (Praha, Technická 2)
Bc. Lukáš Sedláček - FSv +420-774-433-554
 
Miloš Sedláček - FSv +420-22435-7140
A-136 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12124
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
+420-604-809-778
+420-22435-2653
B1-605 (Dejvice)
C1-s114 (Dejvice)
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2060
C4-s152a (Praha, Technická 2)
Iveta Sedláčková - SÚZ    
Ing. Šárka Sedláčková - FA +420-22435-6386
214 (Praha, Thákurova 9)
Bedřich Sedlák - FS - 12201 +420-22435-1810
 
Ing. Daniel Sedlák(doktorand)    
Ing. arch. Jan Sedlák - FA
odb.asistent-ved.atelieru, člen/náhradník Disciplinární komise FA ČVUT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
  701 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. - FSv +420-22435-7903
A-831 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Sedlák - VIC +420-775-899-361
+420-22435-5001
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-529-687
383 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D. - CIIRC   B-636b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Sedlecká - FS - 12114
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-3270
B1-321 (Dejvice)
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D. - FBMI +420-22435-7994
B-123 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. - FSv +420-22435-4649
B-811 (Praha, Thákurova 7)
Marek Segmüller - SÚZ    
prof. Ing. arch. Hana Seho - FA
docent na VŠ + vedoucí ateliéru
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
  643 (Praha, Thákurova 9)
814 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jan Seibert - UCEEB    
Ing. Jakub Seidl, Ph.D. - FS - 12120 (doktorand)    
Ing. Michal Seidl, Ph.D. - FSv +420-22435-4800
B-924 (Praha, Thákurova 7)
Michaela Seidlová - SÚZ    
Tomáš Seidl    
Ing. Daniel Seifert, Ph.D. - CIIRC +420-776-721-838
B-602 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Barbora Seifertová - FA
granty a projekty
+420-22435-6244
+420-724-684-029
235 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Radek Seifert - RČVUT
studijně podpůrný pracovník, koordinátor služeb Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
+420-778-541-549
104 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jaroslav Seifrt - FS - 12135 (doktorand)    
prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. - FJFI +420-778-529-715
 
Ing. Petr Sejkot, Ph.D. - KÚ +420-22435-3583
+420-723-825-305
B1-317 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Roman Sejkot - CIIRC
Photographer
+420-777-809-565
B-605 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Sekal    
Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. +420-770-128-233
 
Mgr. Kristýna Sekyrová - CIIRC 721244362
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miroslav Selčan    
Mgr. Alena Sellnerová - FD    
Kateřina Sellnerová - FSv    
Marek Seltenhofer - FEL    
Ing. Róbert Selvek    
Ing. Miroslava Semelová, Ph.D. - FJFI
tajemník / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-725
+420-771-276-736
402 (Praha, Břehová 7)
Ing. Karel Semerák - SÚZ    
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta stavební
+420-22435-7921
A-639 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jitka Semiánová - SÚZ
Účetní
+420-234-678-219
8 (Praha, Vaníčkova 7)
Bc. Danil Semin    
Ing. Iveta Semorádová, Ph.D. - FJFI    
Martin Semrád - FD    
RNDr. Ladislav Serédi - FEL +420-604-456-604
E-429 (Karlovo náměstí)
doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Jan Sezemský - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-9778
A-s118 (Karlovo náměstí)
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Allahkaram Shafiei - FEL (doktorand)    
Charlie Shan +420-722-571-578
 
Dr. Dhananjay Kumar Sharma - FEL    
Rupendra Kumar Sharma, Ph.D. - FEL    
Mgr. Oleksandr Shekhovtsov, Ph.D. - FEL +420-22435-5748
G-10a (Praha, Na Zderaze 4)
Semen Shekhovtsov - FIT   A-1329 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Viacheslav Shemelin, Ph.D. - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Lesya Shchehel - FD    
Ing. Yana Shchur - UCEEB    
Yury Shitov - ÚTEF    
Mgr. Olha Shovkova    
Eva Scháno - FD    
Ing. Martin Scháno - FD (doktorand)   210 (Děčín, Pohraniční 1)
Olga Schánová - FD    
Ing. Štěpánka Scháňková, Ph.D.   112 (Praha, Břehová 7)
Ing. Lenka Scheinherrová, Ph.D. - FSv +420-22435-7139
A-337 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Alberto Schiabel    
Ing. Šimon Schierreich - FIT (doktorand) +420-22435-7987
A-1246 (Praha, Thákurova 7)
A-1222 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tomáš Schilla    
Ing. Jan Schlehuber - FS - 12932
vedoucí / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-3278
A1-107b (Dejvice)
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D. - FBMI    
doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. - MÚVS
Konzultační hodiny: PO 16:00 - 16:45; č. dv. 230. Objednat mailem nutné. Po dohodě ale i kdykoliv.
+420-602-618-182
+420-22435-3193
230 (Praha, Kolejní 2a)
prof. Thomas Berthold Schlumprecht, Ph.D. - FEL
vědecko-výzkumný pracovník
  B2-360 (Praha, Zikova 4)
Petr Schlösinger - FJFI
správce počítačové sítě
+420-771-258-840
m105 (Praha, Břehová 7)
PhDr. Jaroslav Schmid, CSc. - ÚTVS
tajemník / Ústav tělesné výchovy a sportu,
vedoucí / oddělení správy a provozu tělovýchovných zařízení / Ústav tělesné výchovy a sportu,
vedoucí / oddělení ekonomické / Ústav tělesné výchovy a sportu,
zástupce ředitele / Ústav tělesné výchovy a sportu,
zástupce vedoucího / oddělení pedagogické / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-731-557-897
+420-22435-1885
210 (Juliska)
Ing. arch. Barbora Schmidová - FA    
Ing. Jana Schmidová - MÚVS +420-22435-5069
508 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Nikola Schmidová - FS - 12111 (doktorand)   E3-140a (Dejvice)
Dipl. Ing. Claudia Schmidt - FA    
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D. - FD, VIC
odborný asistent
vedoucí / oddělení IS ekonomických a správních agend / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT
+420-22435-7998
+420-22435-9001
B-472 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-113 (Horská)
216 (Děčín, Pohraniční 1)
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. - FIT +420-22435-9842
A-1022 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Schmidt, Ph.D. - FSv +420-22435-4659
B-332 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Schmidt, Ph.D. - FJFI +420-771-276-619
14b (Praha, Břehová 7)
Ing. Zuzana Schmidtová - UCEEB    
Stanley Schmidt - FD 421908606913
B-210 (Horská)
Ing. Michal Schmirler, Ph.D. - FS - 12112
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3236
+420-604-735-257
B1-330 (Dejvice)
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
+420-607-835-537
B1-332b (Dejvice)
Ing. Jakub Schneider, Ph.D. - FEL +420-22435-5716
G-202 (Praha, Na Zderaze 4)
Jana Schneiderová - CTN
ediční agenda, technická redakce
+420-22435-5031
S-141 (Praha, Thákurova 1)
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4525
B-417 (Praha, Thákurova 7)
Marek Scholler - UCEEB    
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D. - FIT +420-22435-9879
+420-771-228-125
A-1237 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Scholz - FS - 12138 +420-22435-5797
A-506 (Karlovo náměstí)
Mgr. Pavel Schrom - ÚTVS    
Mgr. Michaela Schusová, Ph.D. - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Ing. Michaela Schwarzová, MBA - FJFI
Projektový manažer
+420-771-258-841
116a (Praha, Břehová 7)
Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D. - FSv +420-22435-4744
B-612 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kamila Schönauerová - RČVUT
referentka patentového střediska
+420-22435-3618
B-761b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dominik Schön    
Hana Schöppová - ÚTVS
odborný referent - hlavní účetní ČVUT
+420-22435-1889
202a (Juliska)
Ing. Gabriela Sidorinová(doktorand)    
Ing. Ladislav Sieger, CSc. - FEL +420-22435-2326
B2-42 (Praha, Technická 2)
Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D. - FEL +420-22435-5715
G-202 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Jan Siegl, CSc. - FJFI +420-778-534-648
350 (Praha, Trojanova 13)
Ing. arch. Anna Sigmundová, Ph.D. - FA    
David Sikora    
Markéta Sikorová - FD
vedoucí / úsek správy budovy Horská / Fakulta dopravní
+420-603-814-903
+420-22435-9143
B-6 (Horská)
Giuseppe Silano, Ph.D.
Postdoctoral Research Fellow together with the Multi-Robots System (MRS) Group
+420-22435-7650
393452491972
E-122 (Karlovo náměstí)
Jiří Silbernagl - SÚZ    
Martin Simandl - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Lucie Simerová - FSv +420-22435-4363
B-263 (Praha, Thákurova 7)
Marcela Simerová - SÚZ    
Dr. Goran Simeunovič, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2643
C1-410a (Dejvice)
Daniel Simon +420-602-194-654
 
Maxim Simon    
Petr Sinecký - FSv +420-22435-8790
D-2078e (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Shivani Singh, Ph.D. - FJFI   509 (Praha, Břehová 7)
Sushil Kumar Singh, Ph.D. - FEL    
MSc. Saunak Sinha Ray - FSv (doktorand)   B-670 (Praha, Thákurova 7)
Gheorghe Sinigur - KÚ    
Dr. Andrzej Siódmok - FJFI    
Ing. Vladimír Sitta - FA
Vedoucí ústavu krajinářské architektury
+420-776-198-005
606 (Praha, Thákurova 9)
Nikola Siváková - FA    
Simona Siváková - FA
uklízečka
   
Ing. Oleg Sivkov, Ph.D. - FS - 12114 +420-22435-2737
B1-314 (Dejvice)
Bc. Michal Sivoň - FEL    
doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc. - FSv +420-22435-4407
B-202 (Praha, Thákurova 7)
Markéta Skalická - VIC +420-22435-8417
B-473 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. David Skalický - FS - 12113   B2-343 (Dejvice)
Ing. Pavel Skalický, Ph.D.    
doc. Ing. Petr Skalický, CSc. - FEL +420-22435-2241
B2-718 (Praha, Technická 2)
Mgr. Bc. René Skalický - FD
odborný asistent
  209 (Děčín, Pohraniční 1)
MSc. Nikolaos Skandalos - UCEEB +420-736-210-292
207 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. - CIIRC    
Ing. Pavel Skarolek - FEL (doktorand)    
Markéta Skácelová    
Ing. Jiří Skácilík, Ph.D. - FA   542 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Marie Skálová - FJFI   305b (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Sklenář, Ph.D. - FSv +420-22435-4323
B-817 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Sklenář, DiS. - FA +420-608-342-846
650 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - FA
docent, sklenicka@fzp.czu.cz, tel. sekret.CZU 224384351
  613 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-390
+420-770-129-067
A-630 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Jakub Skočdopole, Ph.D. - FJFI +420-778-529-810
318 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
tajemník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3248
+420-22435-2719
+420-771-286-908
B1-417 (Dejvice)
A2-45 (Dejvice)
Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / institut manažerských studií / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-739-384-696
+420-22435-3190
524 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Petra Skolilová, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav logistiky a managementu dopravy / Fakulta dopravní
+420-777-826-652
+420-22435-9157
A-264 (Horská)
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D. - FBMI    
Ing. Ida Skopalová - FBMI
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5053
B-463 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-24 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
 
Ing. Antonín Skopec - ÚK
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-22435-8451
+420-22435-8450
+420-603-743-197
B-663 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Skopec, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2524
B1-525 (Dejvice)
Ing. Alexander Skorobogatov - FS - 12135 +420-605-205-939
+420-220-990-963
A-146 (Horská)
Mgr. David Skoruša - ÚK +420-22435-9986
B-661 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa - FSv +420-22435-4660
B-927 (Praha, Thákurova 7)
Romana Skořepová - FIT
vedoucí personálního a mzdového oddělení, pam@fit.cvut.cz
+420-22435-9824
+420-777-467-528
332 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jaroslav Skoták, MBA    
Pavel Skoták - ÚTEF    
Ing. Marek Skotnica, Ph.D.   A-956 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Renáta Skotnicová - FBMI    
Ing. Stanislav Skoupý - FJFI (doktorand)
člen AS - student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. - FIT
Odborný asistent
zástupce vedoucího / katedra číslicového návrhu / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9856
A-1029 (Praha, Thákurova 7)
Lucie Skružná - FA
Účetní, dop.činnost
+420-22435-6245
211 (Praha, Thákurova 9)
Jana Skryjová - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Jan Skřivan - FBMI    
Eva Skřivanová - FEL +420-22435-3941
B3-345 (Praha, Technická 2)
Radka Slabá - RČVUT
odborná referentka
+420-22435-3471
A-817 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Slabý    
Ing. Ondřej Slabý - FEL
správce subsítě / institut Intermédií ČVUT / Fakulta ekektrotechnická
  H1-24a (Praha, Technická 2)
Tomáš Slabý    
Pavlína Slanařová - FBMI +420-22435-9732
+420-22435-8486
B-15 (Kladno, náměstí Sítná )
B-627 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Michal Slaný - FS - 12134 (doktorand) +420-732-939-250
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Joseph Slattery    
Bc. Matvei Slavenko - FEL    
Radostina Slaveykova - SÚZ    
Mgr. Tomáš Slavíček - ÚTEF +420-244-105-127
 
Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D. - FSv +420-22435-4335
B-705a (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Mária Slavíčková - ÚTEF (doktorand) +420-244-105-164
 
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7617
E-319a (Karlovo náměstí)
Pavel Slavík - ÚTVS   223 (Juliska)
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. - FS - 12122
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7227
B-107 (Karlovo náměstí)
Štefan Slavkovský - UCEEB 421917662048
 
Ing. arch. Tadeáš Slavkovský(doktorand)    
Ing. Juraj Sládek, Ph.D.    
Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek - FA   443 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Oto Sládek, Ph.D.    
MUDr. Petra Sládková, Ph.D.    
Ing. Jakub Sláma - FEL (doktorand)
místopředseda AS - student / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
člen AS - student FEL / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-773-073-377
E-332 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Sláma - FEL +420-22435-2007
+420-606-051-171
C3-133 (Praha, Technická 2)
A3-115c (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Sláma, Ph.D. - FS - 12112
zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2578
B1-331 (Dejvice)
Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D. - FEL, RČVUT
odborný asistent, rektor Akademické duchovní správy ČVUT
+420-603-713-363
+420-22435-5138
B-538 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
70 (Praha, Bechyňova 3)
RNDr. Iva Slámová - FSv +420-22435-4406
B-203 (Praha, Thákurova 7)
Pavlína Slámová - FS - 12911 +420-778-492-800
+420-22435-2679
A1-106c (Dejvice)
Ing. Václav Slánský - CIIRC   B-224 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Slávik - FIT (doktorand)   A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Martin Slezák - FSv    
Dominika Slezáková - CIIRC +420-22435-4245
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Romana Slezáková - SÚZ    
Ing. Milan Sliacky, Ph.D. - FD
tajemník / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9957
+420-22435-9631
+420-603-842-727
507 (Praha, Konviktská 20)
514c (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jan Slifka - FIT (doktorand)   A-956 (Praha, Thákurova 7)
Jan Slouka - FSv +420-22435-4351
D-1012 (Praha, Thákurova 7a)
Kateřina Slouková - FIT +420-22435-8791
A-1336 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Sloup - FEL
odborný asistent
+420-22435-7417
E-413 (Karlovo náměstí)
Pavel Slovák +420-22435-4262
B-234 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jaroslav Smejkal, CSc.    
Ing. Karel Smejkal, Ph.D. - FSv 777234012
H-203 (Praha, Thákurova )
Ing. Radek Smejkal    
Mgr. Adam Smetana, Ph.D. - ÚTEF +420-731-659-852
+420-244-105-160
 
Jiří Smetana - SÚZ    
Ing. Martin Smetana - FS - 12113 (doktorand)    
MgA. Radek Smetana    
Ing. Magdalena Smetanová - FA    
Renáta Smělá - FSv
sekretářka / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4782
B-909 (Praha, Thákurova 7)
Jarmila Smilková - CIIRC +420-22435-4130
A-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Smitková - FD
tajemník / Fakulta dopravní,
vedoucí / oddělení práce a mezd / Fakulta dopravní,
vedoucí / referát rozvoje a výstavby / Fakulta dopravní,
vedoucí / oddělení technickoprovozních služeb / Fakulta dopravní,
vedoucí / referát vědy a výzkumu / Fakulta dopravní,
vedoucí / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta dopravní,
vedoucí / děkanát / Fakulta dopravní,
vedoucí / referát strategie a vnějších vztahů / Fakulta dopravní,
vedoucí / referát zahraničních styků / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9520
+420-770-156-243
211a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ondřej Smíšek - FD (doktorand)
vedoucí / pracoviště Děčín / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Děčíně / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-777-103-269
+420-22435-8404
222 (Děčín, Pohraniční 1)
Bc. Kateřina Smíšková - ÚTVS    
Ing. Jiří Smítka - FIT +420-22435-3207
A-1133 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Václav Smítka    
Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D. - FIT
tajemník / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / kancelář tajemníka / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9820
341a (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Josef Smola - FSv +420-602-534-383
D-1101 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Petr Smola    
Ing. Vojtěch Smola - FS - 12102 (doktorand) +420-22435-2440
B2-241 (Dejvice)
Ing. Karel Smolek, Ph.D. - ÚTEF
Zástupce ředitele ÚTEF
vedoucí / fyzika vysokých energií / Ústav technické a experimentální fyziky,
vedoucí / oddělení teorie a modelování / Ústav technické a experimentální fyziky,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-244-105-102
+420-731-659-853
211 (Praha, Husova 5)
Ing. Jan Smolík, Ph.D. - FS - 12135
Gestor rozvoje oborového výzkumu
zástupce vedoucího / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-918
+420-221-990-918
A-124 (Horská)
RNDr. Jan Smolík, Ph.D. - FJFI +420-771-276-682
206 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Jiří Smolík - FSv +420-603-170-834
 
Markéta Smolíková - FS - 12134
sekretářka / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-3297
B1-126 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Smolík - FS - 12115 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  G3-129 (Dejvice)
Petr Smolyanskiy, Ph.D. - ÚTEF
vedoucí / software / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-244-105-143
 
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D. - FIT +420-234-680-271
+420-22435-9855
A-1133 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.    
Ing. Daniel Smrčka +420-22435-7507
E-123 (Karlovo náměstí)
Luboš Smrčka - UCEEB    
doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - FBMI
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
zástupce vedoucího / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK / Fakulta biomedicínského inženýrství,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT
+420-224-968-576
+420-224-910-471
 
Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.    
Jan Smrž - FJFI   232 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Václav Smrž - ÚTVS    
Ing. Stanislav Smugala, Ph.D. - FSv    
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.   512 (Praha, Thákurova 9)
Anna Marie Smutná    
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. - MÚVS    
prof. Akad. mal. Dalibor Smutný - FSv +420-22435-7199
A-734 (Praha, Thákurova 7)
Bc. José Gaspar Smutný    
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. - CIIRC
Odborný asistent VŠ (FEL), Odborný pracovník v oborech technických - přístrojař (CIIRC)
+420-22435-7280
B-608b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Eva Snášelová - CIIRC
sekretářka / oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4197
A-712a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - FSv +420-22435-4748
B-680 (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. - FEL
proděkan pro bakalářské studium / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2392
+420-22435-5104
B-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A3-21i (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Sobotka, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2846
B3-458 (Praha, Technická 2)
Bc. Pavel Sobotka - FEL    
Ing. Zbyněk Sobotka - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Martina Sobotková, Ph.D. - FSv +420-22435-4599
B-609 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7546
B-108 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Šárka Sodomková - FA
Vedoucí ateliéru ZAN, odborná asistentka
  204 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D. - FD    
Ing. Petr Socha, Ph.D. - FIT (doktorand) +420-22435-8715
A-1033 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D. - FD, FBMI
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní
  A-234f (Horská)
Ilona Sochorová - FSv +420-22435-9791
 
Ing. Michal Sojka, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / vestavěné systémy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4230
A-517a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kateřina Sojková, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7174
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-528 (Praha, Thákurova 7)
Veronika Sojková    
Ing. Marek Sokol - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
  A-114 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M. - FBMI
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16:00 - 17:00 hod., po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
+420-602-302-069
K-236 (Kladno, Sportovců )
Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. - FSv +420-22435-4767
B-619 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Michael Solar, CSc. - ÚTEF +420-221-912-755
+420-734-788-324
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Hana Solarová Schöppová - RČVUT, VIC
hlavní účetní ČVUT
zástupce vedoucího / odbor ekonomického řízení a controllingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-8436
B-763 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-431 (Praha, Zikova 4)
Ing. Kamila Soldátová    
Ing. Mgr. Petra Solimanová
vedoucí / odbor ubytovacích služeb / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-217
24 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2716
G2-147 (Dejvice)
Bc. Serhij Solomon - UCEEB    
Bc. Viacheslav Solosich - UCEEB    
Ing. Jakub Solovský, Ph.D. - FJFI +420-778-547-867
+420-728-296-923
 
Filip Somberg - FD 725413320
 
Ing. Jiří Sommer - FS - 12134 (doktorand) +420-731-182-673
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
H3-64 (Dejvice)
Ing. Tomáš Sommer, Ph.D. - FS - 12203 725165814
+420-22435-8711
+420-22435-9773
A-330 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michael Somr, Ph.D. - FSv +420-606-383-268
+420-22435-4308
B-315 (Praha, Thákurova 7)
doc. Dr. André Sopczak - ÚTEF +420-244-105-162
+420-775-868-793
 
RNDr. Bruno Sopko, Ph.D.   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Vít Sopko, Ph.D.    
Ing. Kristina Sorokina(doktorand) +420-22435-5851
C4-260 (Praha, Technická 2)
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. - FD
odborný asistent, železniční doprava
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
  A-437 (Horská)
Ing. arch. Vojtěch Sosna - FA
Odborný asistent
+420-723-889-046
747 (Praha, Thákurova 9)
Andrea Sotáková - CIIRC
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4153
A-725 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Souček - FSv (doktorand) +420-22435-4426
B-826 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Souček - CIIRC    
Ing. arch. Martin Souček(doktorand) +420-775-094-738
 
doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-915
+420-22435-9320
A-128 (Horská)
Ing. Petr Souček, Ph.D. +420-604-695-462
 
Mgr. Tomáš Souček - CIIRC (doktorand)   B-636a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Soukenka, Ph.D. - FSv +420-22435-4411
B-207 (Praha, Thákurova 7)
prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka - FA
profesor, vedoucí ateliéru
vedoucí / ústav interiéru / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6316
609 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Dominik Soukup - FIT (doktorand)   A-954 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ivan Soukup - FEL +420-22435-5148
B-562a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Lukáš Soukup - FA (doktorand)   437 (Praha, Thákurova 9)
Barbora Soukupová    
Ing. Petr Soukup, Ph.D. - FSv +420-22435-4651
B-814 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D., LL.M. - FSv, UCEEB, CIIRC
https://www.ncs40.cz/
zástupce vedoucího / Národní centrum stavebnictví 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-776-595-587
+420-22435-4941
B-436 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-436 (Praha, Thákurova 7)
D-1009 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. - FEL +420-22435-2158
B3-612 (Praha, Technická 2)
Barbora Sovová - FEL +420-22435-2027
A3-21d (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Spáčil - FEL (doktorand) +420-22435-2910
B2-901 (Praha, Technická 2)
Ing. Karel Spálenka    
Haley Anna Spencer    
Mgr. Jan Spěvák, Ph.D. - FIT   A-1429 (Praha, Thákurova 7)
Jan Splítek - ÚTVS    
Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - MÚVS
Konzultační hodiny LS: Středa 10.45 - 12.45 po předchozí e-mailové dohodě
  221 (Praha, Kolejní 2a)
Kateřina Spurná - CIIRC +420-22435-4232
A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. - FEL +420-22435-5754
E-119 (Karlovo náměstí)
Erik Peter Stadnik - FEL +420-22435-5871
B3-147 (Praha, Technická 2)
Ing. Eduard Stach, Ph.D. - FS - 12135
Senior Specialist of Vertical Logic Operations;
+420-221-990-969
A-149 (Horská)
Ing. Vojtěch Stančík, Ph.D. - FSv +420-22435-3744
B-625 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jakub Staněk, Ph.D. - FEL    
Jan Staněk +420-722-621-999
 
Ing. Kamil Staněk, Ph.D. - UCEEB +420-604-605-529
+420-22435-7157
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-528 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Staněk, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
+420-22435-9733
K-229 (Kladno, Sportovců )
Miroslav Staněk - FS - 12804 +420-22435-3203
A-s106 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Staněk, Ph.D. - FJFI (doktorand) +420-771-276-627
+420-22435-2271
B2-534 (Praha, Technická 2)
5 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Zdeněk Staněk, CSc. +420-22435-2325
B2-37 (Praha, Technická 2)
Jana Staňková - SÚZ    
Mgr. Nicol Staňková - UCEEB +420-728-546-586
113 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Lucie Stará +420-739-226-609
 
Ing. arch. Martin Stark - FSv (doktorand)   H-103 (Praha, Thákurova )
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. - FIT
proděkan pro vědu a výzkum / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9886
A-1429 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Starý, Ph.D. - FIT +420-22435-9887
A-1422 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. - FEL, RČVUT
prorektor pro zahraniční vztahy / ČVUT,
vedoucí / sekce prorektora pro zahraniční vztahy / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT
+420-22435-3434
+420-22435-5140
+420-773-769-939
A-816 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-540 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Radovan Starý - FJFI +420-221-912-404
+420-770-129-082
A-643 (Praha, V Holešovičkách 2)
Yurii Stasinchuk - FEL +420-22435-7508
E-123 (Karlovo náměstí)
Ing. Zuzana Statečná - ÚK +420-22435-9985
530a (Praha, Technická 6)
Jan Stádník - FD    
Soňa Stehlíková, DiS. - FBMI
účtárna
+420-22435-9707
B-630 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Josef Steidl, CSc. +420-22435-7498
B-111 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. - FS - 12131
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-602-819-383
+420-22435-7568
+420-246-003-711
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-155 (Dejvice)
Ing. Jakub Steiner - FD (doktorand)   A-234b (Horská)
Jana Steinerová - FJFI +420-771-276-726
21 (Praha, Břehová 7)
Ing. Veronika Steinerová - KÚ (doktorand) 606815051
 
ThDr. Šárka Steinová, Th.D. - FA    
Jakub Stejskal - CIIRC    
Ing. Jakub Stejskal - FSv (doktorand) +420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Stejskal, MBA - SÚZ
vedoucí / oddělení finanční / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-213
 
Ing. Michal Stejskal - FS - 12135 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
předseda komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-733-144-725
A-60b (Horská)
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová, DiS. - FA
Odborný asistent
  103 (Praha, Thákurova 9)
406 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Stejskal - CIIRC (doktorand)    
Bc. Tomáš Stejskal    
prof. Ing. arch. Ján Stempel - FA
profesor - vedoucí ateliéru architektonické tvorby
vedoucí / ústav navrhování I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6383
752 (Praha, Thákurova 9)
837 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Steuer    
Ing. Lucie Stewart - FEL +420-22435-5120
E-204 (Karlovo náměstí)
MgA. Jan Steyer    
Bc. Milan Stezka - FEL    
Ing. arch. Jan Stibral - FA   707 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Miloš Stibůrek - FSv    
Ing. Běla Stibůrková, CSc.    
Mgr. Lenka Stibůrková - CIIRC
koordinátor veřejných zakázek
+420-541-145-799
+420-603-396-577
211 (Brno, Údolní 53)
A-604 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-7631
A-506 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Martin Stočes    
Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Ing. arch. Daniel Stojan, Ph.D. - FSv
asistent
+420-22435-7933
A-824 (Praha, Thákurova 7)
Jana Stojanová    
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. - FD   A-234b (Horská)
Vladan Stojnić - FEL (doktorand) +420-22435-7458
G-10 (Praha, Na Zderaze 4)
Mgr. Daniela Stolařová - UCEEB
zástupce vedoucího / projektové vedení / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6702
+420-770-155-943
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Maryana Stoyka - FSv    
Ing. František Straberger - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2189
B3-72 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Strachota, Ph.D. - FJFI
Odborný asistent, vědecký pracovník v oboru matematického modelování, administrátor clusteru na KM FJFI
tajemník / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-546-112
33a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Libor Straka, Ph.D. - FEL +420-22435-2125
B3-137 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Straka - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-982
+420-778-722-364
A-150 (Horská)
Ing. Tomáš Straka, Ph.D. - UCEEB +420-22435-2433
211 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Zdeněk Straka(doktorand) +420-22435-7583
E-209 (Karlovo náměstí)
Ing. Sára Strakošová - CIIRC (doktorand)    
Věra Straková - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Ing. Michal Strapko - FS - 12201 +420-246-003-713
 
Tereza Stránská    
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra vodního hospodářství obcí / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4315
D-1076 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Ondřej Stránský(doktorand) +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
MgA. Filip Streit - FA
vedoucí ateliéru
  413 (Praha, Thákurova 9)
Philipp Streit, M.Eng.(doktorand)    
Ing. Lucie Strmisková - FIT    
Bc. Barbora Rozálie Strnadová - FA    
Renáta Strnadová - FJFI
odd. vedy a vázkumu - pracovní cesty
+420-771-258-843
113 (Praha, Břehová 7)
Ing. Tereza Strnadová    
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.    
Ing. Vadim Strogonov - FSv (doktorand) +420-22435-4348
D-1080 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. - FSv +420-22435-4746
B-606 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miloš Strouhal, Ph.D. - FD +420-22435-9118
A-222c (Horská)
Adéla Strusková    
Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-3872
B-425 (Praha, Thákurova 7)
Roman Střeska - SÚZ    
Petra Střihavková - SÚZ    
Ing. Lubomír Stříbrný - SÚZ    
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.    
Bc. Pavlína Střížková    
Petr Stříž - FS - 12115 +420-22435-1812
+420-22435-1818
130 (Juliska)
Karel Studený - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - FSv +420-22435-4761
B-689 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jan Stuchlík    
Ing. Kateřina Stuchlíková - FD   A-238 (Horská)
Eva Stupáková - FSv +420-22435-8763
C-112 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Renata Styblíková, Ph.D.    
doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo - FA
odborný asistent
  435 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Martin Suda, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / automatické uvažování / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-607-218-976
A-616 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Václav Suchan - RČVUT +420-733-276-703
+420-22435-3456
100 (Praha, Betlémské náměstí )
Ing. Marek Suchánek, Ph.D. et Ph.D. - FIT, UCEEB (doktorand)   A-929 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Matěj Suchánek - FEL +420-22435-7392
G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Petra Suchánková, Ph.D.    
Ing. Daniel Suchna - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jakub Suchý - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2571
B1-333b (Dejvice)
Matouš Suchý    
RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. - FIT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9877
A-1229 (Praha, Thákurova 7)
Ondřej Suchý - RČVUT    
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Iveta Suková - FS - 12802    
Petra Suková - FIT
Báječná žena v běhu
+420-22435-9833
+420-777-467-528
332 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Suk - FJFI (doktorand) 774291993
+420-770-129-089
A-624 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Mgr. Radovan Suk - FEL
vedoucí / oddělení vnějších vztahů - PR / Fakulta elektrotechnická
+420-731-444-043
+420-22435-3931
A4-9 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Suk - FSv (doktorand) +420-22435-4735
B-902a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. - FS - 12135
Vedoucí ústavu
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-221-990-944
+420-605-205-927
A-144 (Horská)
Diana Sungatullina, MSc. - CIIRC (doktorand) +420-776-073-016
B-640 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lukáš Supik - CIIRC (doktorand)   B-323 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Radka Suranová - RČVUT
sekretářka rektora / ČVUT
+420-22435-3474
A-912 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Yuliia Surovikina
pracovník úklidu
+420-22435-3404
B-179 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. - FIT +420-22435-9910
A-1433 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. - FA
docent-ved.atelireru
  705 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.    
Ing. Miroslav Sůra, CSc. - FSv +420-22435-4515
B-408 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Denisa Sůvová - FIT    
Bc. Jiří Svačinka - RČVUT
manažer kybernetické bezpečnosti / ČVUT,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-3667
A-902 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Svatoň, Ph.D. - FEL +420-22435-5866
B2-826 (Praha, Technická 2)
Ing. Jakub Svatoš, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2201
A3-317 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. arch. Jindřich Svatoš - FSv +420-22435-5305
D-2117 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Svatoš - FEL (doktorand)   E-435 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D. - FD +420-22435-3213
B-222 (Horská)
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. - FS - 12101
svacek@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7413
D-201 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Svárovský - FS - 12135 +420-702-536-299
 
MgA. Zdeněk Svejkovský, Ph.D.    
Ing. Marián Svetlík - FIT   A-957 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Michaela Svěráková - FJFI    
Ing. David Světlík - FS - 12201 +420-246-003-713
 
MgA. Daniel Sviták - FA    
Markéta Svitáková - RČVUT    
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. - FD, CIIRC
proděkan pro strategii a vnější vztahy / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
  A-401a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavla Svítilová - CIIRC
sekretářka / oddělení průmyslové informatiky / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-511a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Adéla Svítková - FIT
sekretářka / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9861
+420-606-779-999
A-926 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Filip Svoboda - FEL (doktorand)   E-21 (Karlovo náměstí)
František Svoboda    
JUDr. Hynek Svoboda +420-22435-2222
D3-17c (Praha, Technická 2)
Jakub Svoboda - FD
IT podpora
  A-439 (Horská)
Bc. Jan Svoboda - ÚTVS +420-604-458-869
 
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-5504
D-1106 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Svoboda, CSc.    
Ing. Mgr. Josef Svoboda, Ph.D. - RČVUT
pověřenec pro zpracování osobních údajů / ČVUT
+420-22435-3414
541 (Praha, Husova 5)
Ing. Josef Svoboda - FD (doktorand)
manažer projektů / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
  A-335b (Horská)
Josef Svoboda - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Lukáš Svoboda - FD
správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
zástupce vedoucího / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-9527
+420-22435-9541
+420-22435-8413
109a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Lukáš Svoboda - FSv (doktorand) +420-22435-4322
B-819 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Martin Svoboda, Ph.D. - FIT   A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Martin Svoboda - SÚZ    
Ing. Michal Svoboda(doktorand)    
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - FSv
vedoucí / katedra technologie staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4591
B-522 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Svoboda, CSc.    
Ing. Pavel Svoboda    
Ing. Petr Svoboda, Ph.D., ING.PAED.IGIP - MÚVS
Konzultace: ST 11.00-13.00, nutno předem inform. vyučujího, kombi: vč. víkendu individuálně.
+420-22435-3177
324 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Šimon Svoboda - FS - 12102 (doktorand) 603372427
B2-248a (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. - FEL
proděkan pro rozvoj / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / geometrie vidění a robotika / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / vidění pro roboty a autonomní systémy / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7448
E-226 (Karlovo náměstí)
Mgr. Tomáš Svoboda - ÚTVS +420-22435-1888
203 (Juliska)
Ing. Tomáš Svoboda(doktorand)    
Ing. Václav Svoboda, CSc.    
Václav Svoboda - FEL +420-604-105-600
+420-22435-7347
E-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. - FJFI +420-771-276-598
 
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda - FSv +420-22435-7156
A-529 (Praha, Thákurova 7)
Zbyněk Svoboda - UCEEB    
Zdeněk Svoboda - SÚZ    
Eva Svobodná - FS - 12933 +420-22435-8703
A1-105c (Dejvice)
Ing. Alžběta Svobodová - UCEEB (doktorand)    
Mgr. Barbora Svobodová    
Daniela Svobodová    
Ing. Denisa Svobodová - FD   A-218 (Horská)
Ing. Jana Svobodová - UCEEB    
MUDr. Jitka Svobodová    
Ing. Jitka Svobodová - ÚTEF +420-775-868-796
+420-244-105-111
230 (Praha, Husova 5)
Lucie Svobodová - FS - 12933 +420-22435-8700
A1-105c (Dejvice)
Akad. mal. Lucie Svobodová - FEL +420-22435-2343
H1-25 (Praha, Technická 2)
Ing. Magdalena Svobodová - CIIRC
sekretářka / EDIH ČVUT / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka / Národní Centrum Průmyslu 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4255
A-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Markéta Svobodová    
Petra Svobodová - FS - 12911
sekretářka / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
sekretářka tajemníka / FS
+420-22435-3268
+420-770-142-654
+420-233-339-813
A1-9 (Dejvice)
Zdenka Svobodová - FD +420-770-138-708
+420-22435-9501
+420-22435-9509
207 (Praha, Konviktská 20)
209 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Petra Svobodová Hejlová - FIT +420-22435-9819
+420-773-769-630
313 (Praha, Thákurova 9)
Radek Svojše    
Ing. Petr Svora, Ph.D. - UCEEB +420-22435-6744
+420-22435-6743
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Pavel Swiatkovski - SÚZ    
Ing. Jan Syblík - FS - 12115 (doktorand)
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-3282
+420-778-728-297
G3-128 (Dejvice)
Bc. David Sychrovský    
RNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D. - FEL +420-22435-2168
B3-442 (Praha, Technická 2)
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. - CIIRC   B-220 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Synáč, Ph.D.
Dohoda-nemá místnost
   
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. - FSv +420-22435-4621
B-530 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Viktor Syrovátka - FS - 12112 +420-724-680-241
+420-22435-2899
B1-327a (Dejvice)
Ľubica Syrová - RČVUT +420-775-910-197
B-22c (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Petr Syrový - FS - 12134 (doktorand)   B1-118 (Dejvice)
prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. - FEL
Profesor
+420-22435-7501
E-422 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. - FEL +420-22435-5967
+420-22435-3921
B2-729 (Praha, Technická 2)
C3-434 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
D-2016 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. - KÚ
vědecký pracovník
+420-22435-3850
B1-318 (Praha, Zikova 4)
Ing. Pavel Sýkora, CSc. - FS - 12133    
Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D. - ÚTEF
vedoucí / VdG a jaderné reakce / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-221-912-760
+420-775-405-429
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Tomáš Sýkora, Ph.D.    
Tomáš Sýkora - FIT
Vedoucí Laboratoře 3D Tisku na Fakultě Informačních Technologií
+420-22435-8714
+420-731-573-068
A-1153 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Martina Sýkorová - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. arch. Kateřina Sýsová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-607-731-786
S147d (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - FBMI
vedoucí katedry, Konzultační hodiny: středa 8:30 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda disciplinární komise / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8487
B-432 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Rudolf Jakub Szadkowski - FEL (doktorand)    
Pedro Lavin Szerezevsky, MSc.    
Timea Szöllősová - FJFI    
Ing. arch. Jan Šabart - FSv    
Ing. Tomáš Šabata +420-737-736-509
 
Ing. Jan Šafařík    
doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA
odborný asistent
777936664
413 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Karel Šafařík, CSc. - FJFI
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
   
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. - FS - 12112 +420-605-119-765
+420-22435-2577
B1-327b (Dejvice)
doc. Ing. Roman Šafář, Ph.D. - FSv +420-22435-4417
B-730 (Praha, Thákurova 7)
Jan Šafránek - RČVUT
Hlavní technik
+420-602-234-915
+420-22435-3404
B-178 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - FEL
tajemník / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5137
B-537 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. - FD +420-22435-3211
B-225 (Horská)
RNDr. Ing. Jindřich Šachl, Ph.D. - FD    
Olga Šalanská - FSv +420-22435-5413
B-421a (Praha, Thákurova 7)
Bc. Kristián Šalata    
Petr Šamánek - CIIRC
vedoucí / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení strategických projektů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4237
+420-541-145-799
221 (Brno, Údolní 53)
A-601 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - FSv
docent
zástupce vedoucího / katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství / Fakulta stavební
+420-22435-3739
B-673 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc. +420-22435-2721
+420-22435-2633
B1-28 (Dejvice)
Ing. Jiří Šantín - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. - FA   712 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Eva Antonie Šatníková - RČVUT
Koordinační a projektový pracovník
sekretářka / odbor pro kvalitu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3688
+420-778-504-043
501 (Praha, Husova 5)
Ing. Petr Šatra, Ph.D. - FD
Vyučující předmětů 12PPOK a 12ZTS v anglickém jazyce
737300164
B-326 (Horská)
Ing. Kateřina Šádková - FSv (doktorand) +420-22435-7139
A-337 (Praha, Thákurova 7)
Martin Šácha - FJFI    
Ing. Vladimír Šána, Ph.D. - FSv +420-22435-4356
D-1010 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Dr. Ing. Radim Šára - FEL
výzkumný pracovník, garant magisterského oboru Počítačové vidění a digitální obraz v programu Otevřená informatika
+420-22435-7203
B-606 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-103a (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Iveta Šárfyová    
Mgr. Marek Ščerba    
František Šeba - SÚZ    
Ing. Jan Šebek, Ph.D. - FEL    
Ing. Jiří Šebek - FEL   E-431 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. - FEL
vedoucí / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7201
A-327 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-17 (Karlovo náměstí)
Jan Šebelle - FSv    
Petr Šebelle - FSv    
Mgr. Jakub Šebera, Ph.D. - FEL    
Martin Šebesta - SÚZ    
doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc. - FD +420-22435-9547
 
Eva Šebková - FEL
sekretářka / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2031
A3-114 (Praha, Technická 2)
Jitka Šebková - FJFI
personální oddělení
+420-771-258-844
107 (Praha, Břehová 7)
Pavel Šebrle - FS - 12118 +420-22435-9744
G2-41 (Dejvice)
Ing. Pavel Šedek - FEL +420-777-565-535
B2-39d (Praha, Technická 2)
Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. - FSv +420-22435-5420
B-921 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Markéta Šedivá Kafková - FD   A-234c (Horská)
Mgr. Milada Luisa Šedivcová - FBMI (doktorand)
člen AS - student / Fakulta biomedicínského inženýrství
   
Milan Šedivec - SÚZ    
Ing. Jan Šedivý, CSc. - CIIRC
Human-like dialogue with artificial intelligence is still elusive. Why? Simple. We're not there yet.
vedoucí / velká data a cloud computing / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4181
B-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Šedivý - RČVUT
Vedoucí odboru
vedoucí / odbor strukturálních fondů / Rektorát ČVUT
+420-773-182-533
+420-22435-3695
B-742a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Marek Šedlbauer - FJFI +420-221-912-392
+420-770-129-132
 
Alena Šedlbauerová - FJFI +420-770-129-140
 
Ing. Lucie Šedzmáková    
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA - FS - 12133    
Ing. Alena Šejharová    
Ing. Jakub Šejna - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen legislativní komise AS / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4763
+420-723-178-822
B-620 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D. - FSv +420-22435-4494
B-318 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Gabriela Šejnová - CIIRC (doktorand) +420-22435-4224
B-603 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniela Šejnová Pitelková - FSv (doktorand)   219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-630 (Praha, Thákurova 7)
Eva Šelmátová - SÚZ
vedoucí / Masarykova kolej - gastronomický úsek / Správa účelových zařízení ČVUT
   
Martin Šembera - SÚZ    
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - FSv
profesor
člen AS - zaměstnanec FSv / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Vít Šenfeld    
Mgr. et Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D.    
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2649
C1-s115 (Dejvice)
Ing. Karel Šeps, Ph.D. - FSv +420-22435-4626
B-726 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petra Šeráková, Ph.D. - MÚVS
Konzultace LS 23/24: ST 15:00 - 16:00 | Office hours: WED 15:00 - 16:00
+420-22435-3187
224 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jonáš Šerých - FEL +420-721-388-000
+420-22435-7577
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.    
Ing. Eliška Šestáková, Ph.D. - FIT +420-728-145-282
A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Šestáková - UCEEB +420-22435-6705
+420-778-532-668
208 (Buštěhrad, Třinecká )
prof. Ing. arch. Irena Šestáková - FA
profesorka - vedoucí ateliéru architektonické tvorby
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta architektury,
vedoucí / oddělení pro rozvoj a výstavbu / Fakulta architektury,
zástupce vedoucího / děkanát (sekretariát děkana a tajemníka, oddělení ekonomicko-správní) / Fakulta architektury,
zástupce vedoucího / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
člen vedení /Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-739-329-949
438 (Praha, Thákurova 9)
Lucie Šestáková    
Mgr. Vladimír Ševcov - FSv    
Ing. Martin Ševčík - FS - 12120    
Barbora Ševčíková - FS - 12135
sekretářka / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-221-990-914
+420-22435-9348
+420-22435-9339
A-120 (Horská)
Petr Ševčík - RČVUT
vedoucí / oddělení dopravy / Rektorát ČVUT
+420-22435-9919
+420-773-179-383
104 (Praha, Jezdecká 5)
doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík - FSv +420-22435-7199
+420-22435-4989
A-734 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Ševeček, Ph.D. - FJFI
Akademický pracovník KJR
+420-730-916-605
+420-221-912-380
A-624 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Marko Šidlovský(doktorand)    
Romana Šiffnerová - FBMI
sekretariát KPO
sekretářka / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9915
B-325 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. - FS - 12131
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7452
A2-162 (Dejvice)
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. - FSv +420-22435-5304
D-2116 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Šikýř, Ph.D. - MÚVS
Konultace: Po dohodě (martin.sikyr@cvut.cz) MÚVS 521 nebo online přes Teams
  521 (Praha, Kolejní 2a)
doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. - FSv +420-22435-7150
A-726 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Šilhánek - FSv (doktorand) +420-22435-4495
B-332 (Praha, Thákurova 7)
Martin Šilhánek - FS - 12120    
Bc. Iveta Šilhánková    
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. - MÚVS (doktorand)
Konzultace LS 22/23: ÚT 12.00-14.00
vedoucí / institut veřejné správy a regionálních studií / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-603-554-155
+420-22435-3189
330 (Praha, Kolejní 2a)
Šárka Šilhánová - RČVUT    
prof. Ing. Boris Šimák, CSc. - FEL, CIIRC +420-22435-2203
B-405 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B3-809 (Praha, Technická 2)
Irena Šimáková - ÚK +420-22435-9800
530a (Praha, Technická 6)
Mgr. Petr Šimánek - FIT (doktorand)   A-1347 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Zuzana Šimánková +420-733-709-337
A-1322 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra počítačových systémů / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9851
A-1129 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Viktorie Šimečková    
Ing. Michal Šimek - FEL (doktorand)    
PhDr. Ilona Šimice - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk,vedoucí anglické sekce, ediční referentka, rozvrhářka, dálkové studium AJ
zástupce vedoucího / ústav jazyků / FS
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Václav Šimice - FS - 12104
externí učitel angličtiny a češtiny
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Monika Šimková - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
+420-770-138-710
+420-22435-9501
207 (Praha, Konviktská 20)
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. - ÚTEF +420-244-105-100
 
Miroslav Šimon    
Ing. Karina Šimonová - FEL (doktorand)    
Romana Šimonová - FJFI
sekretářka / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-384
+420-770-129-161
A-623 (Praha, V Holešovičkách 2)
RNDr. Vojtěch Šimon, Ph.D. - FEL +420-22435-2204
+420-731-063-320
B2-728 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Šimota - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
prof. Ing. Dušan Šimšík, Ph.D.    
Ing. Aleš Šimůnek - FS - 12135 (doktorand)
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-325
+420-221-990-978
A-146 (Horská)
Ing. Ivo Šimůnek, CSc. - KÚ
člen kolégia / Kloknerův ústav,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3574
B1-152 (Praha, Zikova 4)
B1-153 (Praha, Zikova 4)
Ing. Martin Šimůnek - FEL +420-22435-2117
B3-441b (Praha, Technická 2)
Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.   505 (Praha, Kolejní 2a)
Mgr. Irena Šindelářová, Ph.D. - FIT   A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. BcA. Veronika Šindelář Kastlová, Ph.D. - FA +420-770-197-308
235 (Praha, Thákurova 9)
366 (Praha, Jugoslávských partyzánů 3)
doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. - FA
odborný asistent
  613 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Šindler - FEL +420-22435-7576
+420-737-459-614
E-220 (Karlovo náměstí)
Eva Šindýlková
hospodářka
+420-325-613-896
 
Ing. Robert Šinkner, MBA - FSv    
Jakub Šinták - FS - 12120    
doc. Dr. Ing. Milan Šiňor - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-533-056
123 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Martin Šipoš, Ph.D. - FEL
Odborný asistent, vědecký pracovník (Assistant Professor/Researcher)
+420-22435-2061
C4-s151a (Praha, Technická 2)
Lucie Šipošová - CIIRC +420-22435-4192
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. et Mgr. Katarína Širancová - RČVUT +420-22435-8461
70 (Praha, Bechyňova 3)
Mgr. Romana Široká, Ph.D. - FBMI
konzultační hodiny úterý, čtvrtek 10.00 - 14.00 hod. nutná předchozí domluva (e-mail)
+420-22435-5054
+420-22435-8490
B-224 (Kladno, náměstí Sítná )
B-723 (Kladno, náměstí Sítná )
Ondřej Široký    
Ing. Helena Šislerová - FEL
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3971
A3-22c (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Šiška    
Ing. Zdeněk Šiška - FSv (doktorand) +420-22435-4551
B-506 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. David Šišlák, Ph.D. - FEL +420-22435-7692
E-425 (Karlovo náměstí)
Dr. Ing. Josef Šivic - CIIRC
vedoucí / inteligentní strojové vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / IMPACT / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
  B-639 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Šíchová - FEL
sekretářka / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2280
B2-636 (Praha, Technická 2)
Ing. Iva Šímová - MÚVS +420-22435-3183
m102 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Herbert Šípek - VIC +420-22435-9803
+420-737-945-967
1071 (Kladno, Cyrila Boudy )
Mgr. Jaroslav Šíp - FEL
tajemník / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / Intelligent Data Analysis / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / laboratoř inteligentního testování systémů/ Fakulta elektrotechnická,
tajemník / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5756
+420-604-624-042
E-204 (Karlovo náměstí)
Ing. Gustav Šír, Ph.D. - FEL +420-22435-7691
E-435 (Karlovo náměstí)
PhDr. Eva Šírová, Ph.D. - MÚVS
Konzultace: ÚT 9.00-11.00, kombi: vč. víkendu individuálně po domluvě mailem či tel.
+420-22435-3172
326 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Václav Šír    
Ing. Jakub Šístek, Ph.D. - FIT   A-1328 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Šístek, Ph.D. - FEL +420-22435-2278
B2-533 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Škarohlíd, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4158
133 (Buštěhrad, Třinecká )
A-425 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D. - FS - 12201 +420-778-712-341
+420-22435-1827
+420-246-003-706
306 (Roztoky, Přílepská )
316 (Juliska)
Martin Škarytka - FEL   E-331 (Karlovo náměstí)
Jan Škoda    
Ing. Libor Škoda - FJFI +420-771-276-644
13 (Praha, Břehová 7)
prof. Ing. Radek Škoda, Ph.D. - CIIRC
Učím jaderné reaktory. V Británii, Číně, Rusku, Francii, JIžní Africe či USA. Ale hlavně v Česku :-)
vedoucí / energetika 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4158
133 (Buštěhrad, Třinecká )
A-427 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jana Škodová - MÚVS +420-22435-5018
+420-734-690-492
508 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. arch. Klára Škodová - FSv    
MUDr. Josef Škola - FBMI    
Ing. Eva Škorňová - MÚVS
úterý 13:00 - 15:00
+420-22435-3173
323 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Markéta Škorpilová    
Matouš Škorpík - SÚZ    
Mgr. Radoslav Škoviera, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4222
B-611a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Júlia Škovierová, Ph.D. - CIIRC   B-604b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc. et M.Sc. - MÚVS +420-778-764-652
202 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. arch. Michal Škrna - FA   641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Adam Škůrek - FBMI    
Jan Škvařil - FJFI +420-771-258-848
+420-724-071-048
16 (Praha, Břehová 7)
Ing. Kateřina Škvařilová - FSv (doktorand) +420-22435-4312
D-1077 (Praha, Thákurova 7a)
Alena Škvánová - FSv    
Ing. Jiří Škvor - FEL, FIT
provozní technik
+420-22435-9835
A-1351 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. - FEL, RČVUT
prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium / ČVUT,
vedoucí / sekce prorektora pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium / Rektorát ČVUT,
zástupce vedoucího / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda rady pro komercializaci / ČVUT,
člen rady pro komercializaci / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
garant zpracování osobních údajů pro oblast zahraničních vztahů / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast vědy, tvůrčí činnosti a doktorského studia / ČVUT
+420-22435-3385
+420-22435-2278
A-814a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-533 (Praha, Technická 2)
Ing. Filip Šlapal - FEL (doktorand)   B2-526 (Praha, Technická 2)
Ing. Markéta Šlapal Bařinková - FEL (doktorand)    
Ing. Martin Šlapák, Ph.D.    
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA - FA
profesor
  741 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Otto Šleger    
Mgr. Věra Šlechtová - FJFI +420-770-128-055
65 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jan Šleichrt - FD (doktorand)   s106 (Praha, Na Florenci 25)
Roman Šlégr - FEL    
Ing. Radka Šmajsová - FEL
sekretářka / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2016
A4-104c (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Šmarda - FS - 12118    
Naděžda Šmardová - SÚZ    
Petr Šmatlák - KÚ +420-22435-3572
B1-s128 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jiří Šmejcký, Ph.D. - FEL    
Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.    
Ing. Michal Šmejkal - FSv (doktorand) +420-22435-5417
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Vít Šmerha - RČVUT
odborný pracovník - archivář
+420-22435-3558
205 (Praha, Olympijská 4)
Ing. Mgr. Václav Šmilauer, Ph.D. - FSv +420-777-576-180
 
prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc. - FSv +420-22435-4483
B-312 (Praha, Thákurova 7)
MgA. Ondřej Šmída - FA +420-22435-6230
211 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Pavel Šmída - RČVUT +420-22435-3429
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Šmídek, Ph.D., MBA    
Dana Šmídlová - FEL    
doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. - FEL   E-406 (Karlovo náměstí)
Kamila Šmídová - SÚZ    
Marta Šmídová +420-22435-9911
+420-778-534-822
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Martina Šmídová - SÚZ    
Mgr. Petra Šmídová - ÚK +420-22435-9191
B-40 (Horská)
Ing. Regina Šmídová - FIT
sekretářka / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9876
A-1226 (Praha, Thákurova 7)
Zuzana Šmídová - RČVUT
asistent odboru strukturálních fondů
+420-22435-3616
B-742 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra měření / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2131
A3-324 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Michal Šmolík - FSv +420-22435-7190
A-719 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ida Šmolíková    
Ing. Patrik Šnauko - FJFI (doktorand)   432 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. - FJFI +420-771-276-626
216 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Martin Šnorbert(doktorand)    
Ing. Zbyněk Šobáň, Ph.D.    
Ing. Ondřej Šofr    
Ing. Michal Šoch, Ph.D. - FIT +420-22435-9851
A-1129 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Šochman, Ph.D. - FEL +420-22435-7577
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jaromír Šolc    
Ing. Jiří Šolc - FS - 12375
dráteník, správa sítě a serverů, architektura IT
informační manažer / centrum počítačových služeb / FS,
správce subsítě / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
A1-204b (Dejvice)
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. - FIT
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-9871
A-1328 (Praha, Thákurova 7)
Kateřina Šoltysová   A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Nela Šoltysová - CIIRC +420-22435-4174
A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Tereza Šorejsová - ÚK +420-22435-8450
B-663a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Věra Šorelová - FSv    
Mgr. Jiří Šoukal, Ph.D. - RČVUT    
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. - UCEEB +420-22435-2433
211 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. David Šourek - FS - 12135    
prof. Ing. arch. Michal Šourek - FSv +420-22435-5307
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jakub Špaček - FS - 12115 (doktorand)    
Ing. Jiří Špaček - VIC +420-727-857-868
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Josef Špaček - RČVUT, VIC
Metodik evidence a hodnocení VaV, správce aplikace V3S.
+420-22435-9907
B-464 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Špaček - FEL (doktorand) +420-22435-2870
B3-453 (Praha, Technická 2)
Andrea Špaková    
Jan Špala - FJFI    
Ing. Jan Špale - UCEEB (doktorand) +420-723-414-693
219 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-523 (Dejvice)
Ing. arch. Hana Špalková - FA
odborný asistent, od 1.10.2015 vedoucí ateliéru ZAN KA
zástupce vedoucího / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury
  637 (Praha, Thákurova 9)
Jana Špalová - FJFI +420-771-258-845
731440600
7 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. - FS - 12111
děkan / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-608-783-104
+420-22435-3298
B1-619 (Dejvice)
A1-10 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - FS - 12132
vedoucí / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7427
B-113 (Karlovo náměstí)
Bc. Vítek Špelina    
Ing. Jan Špetlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2372
B3-357 (Praha, Technická 2)
Ing. Bc. Radim Špetlík - FEL (doktorand)
Computer Vision PhD
předseda disciplinární komise / Fakulta elektrotechnická,
člen disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-775-277-208
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Jana Špičková - SÚZ    
Martina Špičková - UCEEB +420-773-766-775
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Milan Špinka    
Mgr. Maja Špiritović, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny č. kanceláře KL:K-211 úterky 12-14h vždy po předchozí emailové domluvě
+420-776-058-038
 
Roman Špitálský - FS - 12802 +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Jan Šplíchal - FD    
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.    
Šárka Šporová - FSv    
Ing. Luděk Šprongl    
Ing. Dan Špruček - VIC +420-776-616-003
B-386 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. - FBMI    
Ing. Boris Šraut, CSc. - VIC
systémový analytik
731435527
B-486 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jan Šrámek    
Ing. Martin Šrámek - FEL +420-22435-5769
E-118 (Karlovo náměstí)
Akad. arch. Michal Šrámek - FA
Asistent
  706 (Praha, Thákurova 9)
835 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vít Šrámek    
Ladislav Šrám - FEL    
Lenka Šreibrová - RČVUT    
Michaela Šromová    
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D. - FD +420-22435-9611
+420-774-238-368
311 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Petr Šrotýř - FBMI (doktorand)    
doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D.    
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. - FA
odborný asistent
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta architektury,
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta architektury,
člen vedení /Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-6283
+420-771-258-863
507 (Praha, Thákurova 9)
Veronika Šrubařová, DiS. - FA +420-22435-6226
+420-778-764-886
149 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. - FSv    
Ing. Miroslav Štaffa    
Ing. Lubomír Štajnochr - FS - 12134 +420-22435-2731
G3-135 (Dejvice)
Ing. František Štampach, Ph.D. - FJFI +420-770-127-410
108a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
+420-22435-2553
G2-151 (Dejvice)
Ing. Martin Štarman - FS - 12120    
Ing. Marek Štádler - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Jiří Štefan - FD    
Bc. Jiří Štefan - CIIRC    
Mgr. Nikola Štefan - ÚTVS    
Ing. Radek Štefan, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4633
+420-775-195-659
B-736 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-519
218 (Praha, Břehová 7)
Václav Štefaňák - SÚZ    
doc. Ing. Milan Štefánik, Ph.D. - FJFI +420-770-129-172
 
Jiří Šteffek - SÚZ    
Milan Šteffek - FSv +420-605-799-123
 
David Šteffel    
Mgr. Josef Šteffel - FSv
vedoucí STPS
vedoucí / středisko technicko-provozních služeb (STPS) / Fakulta stavební
+420-22435-8774
B-221 (Praha, Thákurova 7)
Eva Šteffelová - FSv
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví
vedoucí / referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Fakulta stavební,
vedoucí / referát požární ochrany / Fakulta stavební
+420-22435-7101
A-s127 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Věra Štekerová - FJFI
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-258-846
109b (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. - ÚTEF
ředitel / Ústav technické a experimentální fyziky,
člen grémia / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-731-659-850
+420-244-105-101
213 (Praha, Husova 5)
Bc. Martin Štekl - FD
člen AS - student / Fakulta dopravní
   
Ing. Pavel Štemberk - KÚ +420-22435-3540
B1-210 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. - FSv +420-22435-4364
B-721 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Štemberová - FA (doktorand)
vedoucí / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6313
 
Ing. Michal Štepanovský, Ph.D. - FIT +420-22435-9719
A-1144 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Števula, Ph.D. - FSv +420-22435-4365
B-724 (Praha, Thákurova 7)
Dušan Štěpánek - KÚ
odborný pracovník
+420-22435-3550
B1-212 (Praha, Zikova 4)
Bc. František Štěpánek    
Ing. Jan Štěpánek, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-3282
G3-128 (Dejvice)
Ing. Martin Štěpánek    
Ing. Jakub Štěpán, IWE - FSv (doktorand)   B-688 (Praha, Thákurova 7)
Eva Štěpánková - FJFI    
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - CIIRC
BEAT poradce
vedoucí / oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4250
+420-22435-7233
B-305 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-219a (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Štěpán - FBMI +420-22435-9895
K-236 (Kladno, Sportovců )
Ing. Jana Štěpánová - RČVUT
odborný referent Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)
+420-22435-8461
70 (Praha, Bechyňova 3)
Jiřina Štěpánová - FJFI    
Mgr. Karla Štěpánová, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4227
+420-22435-7609
B-611b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-209 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Štěpán - FIT +420-22435-9863
A-944 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. - FEL +420-22435-7395
E-116 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Štěpán, Ph.D., MBA - RČVUT
Alumni ČVUT
+420-792-309-999
A-226 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Václav Štěpán, Ph.D. - FJFI +420-771-276-671
203 (Praha, Břehová 7)
Ing. Daniel Štěrba - FJFI (doktorand)   416 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jakub Štěrba - FJFI (doktorand)   444 (Praha, Břehová 7)
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA - FD
Dráhy, Drážní doprava, Integrovaná doprava, Kombinovaná doprava, Přepravní procesy
+420-22435-9172
A-254 (Horská)
Ing. Johana Štěrbová - CIIRC
Senior finanční manager
vedoucí / grantové oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
  A-602 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lucie Štěrbová - FSv +420-22435-7942
A-131 (Praha, Thákurova 7)
Hana Štětinová - FSv +420-22435-8761
C-112 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.    
Ing. Petr Štibinger - FEL (doktorand) +420-22435-7410
E-116 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Martin Štibor, Ph.D. - FSv (doktorand)    
Soňa Štichová    
Karel Štika - FEL    
PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D. - FD
odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9190
B-306a (Horská)
Bc. Markéta Štindlová - FSv    
Bc. Matěj Štíbr - FJFI    
Ing. Jan Štípek(doktorand)    
Ing. Ondřej Štoček(doktorand) +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Ondřej Štogl - FEL (doktorand)    
Soňa Štolbová - FA
sekretářka / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury
+420-22435-6296
517 (Praha, Thákurova 9)
Alois Štolfa - FEL    
doc. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.    
Bc. Ondřej Štorc - FIT
člen AS - student FIT (120 dní) / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
   
Ing. Jaroslav Štorkán - FS - 12131 (doktorand)
Ústav 12 105
  A2-152 (Dejvice)
RNDr. Tomáš Štor, Ph.D. - FSv   B-503 (Praha, Thákurova 7)
Šimon Štrba    
Ing. Jana Štrejnová - MÚVS +420-22435-5032
m134 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D. - FSv    
Ing. Jan Štrobl - FBMI (doktorand)   B-732 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-777-243-878
+420-22435-4781
B-912 (Praha, Thákurova 7)
Monika Štrubelová    
Mgr. Jarmila Štruncová - FJFI
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
  6b (Praha, Břehová 7)
Markéta Štruplová - FSv +420-22435-8762
C-112 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Štrupl - VIC +420-22435-8428
B-365 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Štrup +420-602-226-403
 
Radek Štulc 720673527
 
Ing. Oldřich Štumbauer - FD (doktorand)   A-234c (Horská)
Ing. Bc. Iva Šturmová, Ph.D. - FD   A-420 (Horská)
Milena Šťastná    
doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. - FSv
Vysokoškolský učitel zaměřen na výuku vodárenství, balneotechniky a městské inženýrství
+420-22435-4349
B-702 (Praha, Thákurova 7)
Jan Šťastný - CIIRC +420-771-773-375
 
doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc. +420-22435-2699
F2-101 (Dejvice)
Ing. Martin Šťastný - FEL
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT
   
Petr Šťastný - FIT +420-773-944-429
 
Ing. Jiří Šťástka, Ph.D. - FSv
vedoucí / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5520
+420-22435-5514
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Pavel Šťovíček, DrSc. - FJFI +420-770-127-312
108a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Ondřej Šubrt, Ph.D. - FEL +420-22435-2067
B3-803 (Praha, Technická 2)
Ing. Adéla Šubrtová - FEL (doktorand) +420-22435-5775
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. - FS - 12137 +420-22435-2531
B1-514 (Dejvice)
Ing. David Šulc - FSv    
Ing. Jan Šulc, Ph.D. - FJFI +420-778-533-059
237 (Praha, Trojanova 13)
Ludvík Šulc    
Ing. arch. Stanislava Šulcová(doktorand)    
Mgr. Zdeňka Šulcová - FS - 12135
Projektová kancelář
  A-127 (Horská)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS,
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
+420-605-053-583
B1-430 (Dejvice)
doc. MgA. René Šulc - FA
vedoucí ateliéru
  413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4658
B-527a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Stanislav Šulc - FSv (doktorand) +420-22435-4482
B-317 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2599
227 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-215 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Šulc(doktorand) +420-22435-4565
B-877 (Praha, Thákurova 7)
Marta Šuldová - FSv +420-22435-8728
B-161a (Praha, Thákurova 7)
PhDr. František Šuman - FD    
Ing. Pavel Šuma - FEL (doktorand) +420-22435-7458
G-10 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc. - FJFI +420-776-034-317
 
Milan Šumný - UCEEB   118b (Buštěhrad, Třinecká )
Přemysl Šumpela - FJFI +420-778-543-964
206 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Richard Šusta, Ph.D. - FEL +420-22435-7359
E-3 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Šustr - FEL (doktorand)    
Ing. Vojtěch Šustr - CIIRC   B-102 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D.
vědecký pracovník
+420-22435-4231
B-220 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Šutovský(doktorand)    
doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / optimalizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-514a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lenka Šůsová - RČVUT +420-775-341-645
+420-22435-3432
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Matyáš Švadlenka - CIIRC    
Ing. Andrej Švagr, Ph.D. - FEL    
Bc. Samuel Švalich    
PhDr. Lucie Marie Švamberková - FSv    
Ing. Jan Švancar - FEL (doktorand)    
Ing. Milan Švanda, Ph.D. - FEL +420-22435-2281
B2-639 (Praha, Technická 2)
Ing. Ondřej Švanda, Ph.D. - FSv +420-22435-4348
D-1080 (Praha, Thákurova 7a)
Monika Švandová - FD
studijní oddělení pracoviště Děčín
+420-22435-8408
224 (Děčín, Pohraniční 1)
Renata Švábová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
+420-22435-9517
210a (Praha, Konviktská 20)
Jiří Švácha - FJFI +420-778-534-652
 
Ing. arch. Tereza Švárová - FSv (doktorand)    
Ing. Jan Švec, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3174
331 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Ondřej Švec - CIIRC    
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. - FS - 12138    
Ing. Pavel Švec - VIC +420-603-854-868
 
Bc. Adam Švehla - FIT +420-604-919-452
 
Eva Švehlová - FSv +420-22435-7949
C-122 (Praha, Thákurova 7)
Jan Švejda - ÚTEF +420-221-912-754
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Pavel Švejda - FSv    
Jana Švejdová - FEL +420-22435-5803
+420-773-781-130
A4-105b (Praha, Technická 2)
Ing. Richard Švejkar, Ph.D. - FJFI +420-778-533-584
+420-778-533-073
237 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. - FS, CIIRC - 12135
Mechatronika - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-221-990-932
+420-739-531-463
A-32 (Horská)
Zuzana Švédová    
doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D. - FEL    
PhDr. Svatava Švihlíková - MÚVS, RČVUT +420-22435-3151
+420-734-395-698
526 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Peter Švihra, Ph.D. - FJFI (doktorand)    
Monika Švikruhová Gilová - SÚZ +420-234-678-231
 
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 937 položek.
(data: 2024-02-24 02:01:02)
Information People  version 2.8a (master/eec51e10/2023-03-06/10:01)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky