Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - FBMI   K-312 (Kladno, Sportovců )
Jana Račáková - FBMI    
Ing. Jan Radil, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. - FD +420-22435-5084
A-319 (Horská)
Marcela Radovská - SÚZ    
Anna Radzivon - RČVUT +420-22435-3473
B-704 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Himanshu Rai, M. Tech. - FEL    
Ladislav Raichl - FD    
Adriana Rajmová - RČVUT
vedoucí / oddělení tiskové a organizační / Rektorát ČVUT
+420-22435-3417
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jakub Rajnoch - FD +420-22435-9568
507 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Matyáš Rak - FIT   A-1146 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA - FBMI
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-5043
K-228 (Kladno, Sportovců )
Ing. Martin Rameš - FIT (doktorand)    
Jaroslava Rampasová - FSv
sekretářka / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-22435-4343
B-822 (Praha, Thákurova 7)
Miroslav Raška - FSv    
Ivan Rataj - FSv +420-22435-4937
D-s140 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Rataj, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-385
+420-770-129-063
A-620 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Matyáš Ratislav - FSv (doktorand)    
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan - FIT +420-22435-9846
A-1029 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Marie Raušová - FS - 12112    
Vilém Rauš - SÚZ    
Bc. Tom Ravaud - CIIRC   B-637 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lubomír Ražka - FD    
Ing. Zuzana Rácová, Ph.D. - FSv +420-22435-7148
D-1035a (Praha, Thákurova 7a)
A-728 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D. - FBMI
Office Hours: Please contact me via email or MS Teams to arrange a meeting.
+420-22435-9931
+420-728-229-991
A-109 (Kladno, náměstí Sítná )
B-527 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Veronika Ráfl Huttová - FBMI
Konzultační hodiny: nutná předchozí domluva emailem
+420-22435-5049
B-526 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Vítězslav Rázek, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2476
+420-22435-2601
B1-114 (Dejvice)
Ing. Eva Rázková - FS - 12922
vedoucí / oddělení studijní / FS
+420-22435-3249
+420-778-742-372
A2-48 (Dejvice)
doc. Ing. arch. Boris Redčenkov - FA
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
  443 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. - FA +420-736-787-972
542 (Praha, Thákurova 9)
Dipl. Ing. Till Rehwaldt - FA   636 (Praha, Thákurova 9)
Milan Reich - FS - 12203    
Bc. Marek Reimer - FIT
Správce laboratoře 3D Tisku na Fakultě Informačních Technologií
+420-731-245-629
A-1153 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Reinberková, Ph.D. - FEL
odborný asistent VŠ
+420-22435-6292
514 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Kristina Reist - UCEEB
Koordinátorka výzkumných projektů
+420-22435-6774
773744228
200a (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. - FSv +420-22435-4376
+420-22435-4959
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
D-1025 (Praha, Thákurova 7a)
MUDr. Michaela Reiterová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Martin Rektoris - FEL    
Zdeněk Rektoris - VIC +420-22435-8442
B-362 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201 +420-22435-1838
313 (Juliska)
Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. - FEL +420-702-928-784
+420-224-335-078
 
Ing. Jan Remsa, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pátek 8:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-8798
+420-774-925-757
B-333 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Monika Rencová, Ph.D. - FSv +420-22435-4406
B-203 (Praha, Thákurova 7)
Hana Rendlová - FSv    
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203 +420-22435-9776
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Rentková - CIIRC +420-22435-4152
A-728 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Kristýna Repček - FJFI (doktorand)   383 (Praha, Trojanova 13)
Ing. arch. Zuzana Retterová - FA    
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. - FEL
https://scholar.google.com/citations?user=mb1IXcUAAAAJ&hl=cs&oi=ao
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2330
B2-46 (Praha, Technická 2)
Mgr. Eva Rezlerová - FD
odborný asistent
zástupce vedoucího / katedra jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / katedra jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9223
B-310 (Horská)
Tetiana Reznychenko - FD (doktorand)    
Ing. Jan Rédr - FBMI (doktorand)   B-424 (Kladno, náměstí Sítná )
Christian Ricketts - FIT    
Bc. Alexandra Ridziková - FJFI    
Vendula Riegelová - SÚZ    
prof. Ing. František Rieger, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2548
B1-429 (Dejvice)
Ing. Maria Rigaki - FEL (doktorand)
PhD student
  E-313 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - FEL
docent
+420-22435-7319
E-430 (Karlovo náměstí)
prof. Dr. Ing. Ivan Richter - FJFI
vedoucí / katedra laserové fyziky a fotoniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra laserové fyziky a fotoniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
předseda komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-826
+420-778-533-012
 
Ing. Jan Richter, Ph.D. - UCEEB 721161312
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. Lucie Richterová - FSv +420-22435-8738
C-106 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Nikol Richterová - FD (doktorand)
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
+420-22435-3220
B-135 (Horská)
Ing. Petr Richter - FD (doktorand)
zástupce vedoucího / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
+420-773-940-812
B-135c (Horská)
Ing. Dagmar Richtrová - FA (doktorand)
člen AS - student / Fakulta architektury
   
Ing. Radek Richtr, Ph.D. - FIT +420-22435-7968
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Rimbala - FEL (doktorand)
člen disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
   
Rodolfo Antonio Rios Zertuche Rios Zertuche, MSc., Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - FEL
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FEL / ČVUT,
předseda hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT
736760601
+420-22435-3945
B3-65 (Praha, Technická 2)
Ing. Petra Ritschelová - FIT +420-22435-9735
342b (Praha, Thákurova 9)
Viktória Ritzková - FS - 12120    
Mgr. Markéta Rizikyová - FEL +420-725-725-771
C4-155 (Praha, Technická 2)
Ing. Monika Robotková - FJFI (doktorand)    
Mgr. Hana Rogalewiczová - FBMI   B-202 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8492
B-533 (Kladno, náměstí Sítná )
Mohammad Rohani Nezhad, Ph.D. - CIIRC    
Kryštof Rohan - FIT    
Ing. Bronislava Rohanová - FSv
sekretářka / katedra vodního hospodářství obcí / Fakulta stavební
+420-22435-4313
B-707 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Rohan, Ph.D. - FS - 12133
navařování plazmatem, vysoce odolné slitiny, cermety
+420-22435-2622
H3-68 (Dejvice)
B1-35 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. - FEL
Associate professor - a director of the Master degree study program Aerospace Engineering
+420-22435-3963
B3-455 (Praha, Technická 2)
Mgr. Žaneta Rochová - CIIRC
Head of Legal / Vedoucí právního oddělení
vedoucí / právní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-721-224-854
211 (Brno, Údolní 53)
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Solangel Rojas Torres, Ph.D. - FJFI +420-770-129-510
+420-775-413-550
220 (Praha, Břehová 7)
Ing. David Rokos - FS - 12203    
Ing. Milan Rollo, Ph.D. - FEL +420-605-766-814
 
Dana Romaňáková - FSv +420-22435-9788
B-112 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Romsy, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
Jan Roob - ÚTVS +420-22435-1888
203 (Juliska)
Ing. Petra Rosická - FEL +420-22435-7667
+420-22435-7470
E-213 (Karlovo náměstí)
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA - FBMI
děkan / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-9739
B-635 (Kladno, náměstí Sítná )
MUDr. Mgr. Tomáš Rosík, Ph.D. - FBMI    
Ing. Igor Rosocha - FIT    
Ing. Jan Rosyvka - FSv 731573795
+420-22435-9746
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Stanislav Roškot - FEL
tajemník / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2018
A3-118 (Praha, Technická 2)
prof. Dr. Leonard Johannes Mathias Rothkrantz - FD    
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - FSv +420-22435-3877
B-621 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D. - FA
odborný asistent, vedoucí ateliéru
proděkan pro zahraniční vztahy / Fakulta architektury,
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta architektury,
vedoucí / oddělení vnějších vztahů / Fakulta architektury,
vedoucí / oddělení pro zahraniční vztahy / Fakulta architektury,
člen vedení /Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-778-750-052
813 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - FBMI
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI, skladník FBMI
proděkan pro zahraniční styky a PR / Fakulta biomedicínského inženýrství,
zástupce vedoucího / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-603-479-901
+420-22435-8498
B2-720 (Praha, Technická 2)
B-523 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Tomáš Rouček - FEL (doktorand)
+420-775-347-663
E-228 (Karlovo náměstí)
E-229 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Roučka - FBMI    
Dominik Roudný - FIT
bourak
   
Jiří Rous - SÚZ    
Dagmar Roušarová - FS - 12922 +420-22435-3254
A2-49a (Dejvice)
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - FSv    
Sylvia Rozkošná - FSv
Odborný pracovník archivní a spisové služby
+420-22435-4303
C-s158 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Rozsypálek - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. - FEL
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
předseda AS / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2869
B3-452 (Praha, Technická 2)
Ing. Denys Rozumnyi - FEL +420-22435-5753
G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
Ruslan Rozumnyi - FEL   G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
vedoucí / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9972
B-535 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Dmitrij Rožděstvenský, Ph.D. - FD +420-777-304-064
A-335d (Horská)
Mgr. Michal Rubáš - FSv +420-22435-4397
207 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jana Rubešová - MÚVS
Konzultace LS 21/22 : Pondělí 13-14 místnost 505; Středa 11-12 místnost 111
+420-22435-5017
505 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jan Rudolf - FS - 12201 (doktorand)    
Mgr. Dita Rudolfová - RČVUT +420-22435-3422
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. - FSv, RČVUT
koordinátor BIM
+420-22435-3664
+420-737-117-107
B-735 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dr. Ing. Libor Rufer - FEL    
Ing. František Rund, Ph.D. - FEL
Zpracování zvukových signálů, tutor bakalářského programu EK, technický dozor ozvučení BK
+420-22435-2108
152 (Praha, Betlémské nám. 5)
B3-546 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. - FS - 12120
Profesor
+420-22435-2491
B1-706 (Dejvice)
Ing. Tadeáš Rusnok - FD    
Mgr. Pavel Rus - ÚTVS +420-22435-1892
212 (Juliska)
Ing. Lukáš Rustler - FEL (doktorand)   E-220 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. - FEL +420-22435-2287
B2-520 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. - FS - 12133    
David Rutherford, Ph.D. - FEL   B2-44 (Praha, Technická 2)
Irena Růtová - SÚZ    
Ing. Markéta Růtová - UCEEB    
Josef Růžek - FEL    
Aleš Růžička - SÚZ
vedoucí / odbor stravovacích služeb / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-344
 
Jakub Růžička - FS - 12203    
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FSv +420-22435-7183
A-419 (Praha, Thákurova 7)
Jaroslav Růžička - FSv   D-1116 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Růžička, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / katedra dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9629
509 (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS - 12111
zástupce vedoucího / odbor pružnosti a pevnosti / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8717
+420-605-242-103
B1-617 (Dejvice)
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - FS - 12124
informační manažer / odbor biomechaniky / FS
+420-22435-2655
+420-607-772-059
C1-s117 (Dejvice)
Mgr. Hana Růžičková, Ph.D. - FEL    
Ing. Pavel Rybár, Ph.D. et Ph.D. - FSv    
Mgr. Vojtěch Rybář - FIT (doktorand)   A-1347 (Praha, Thákurova 7)
Volodymyr Rybchynskyi - FS - 12120    
Ing. Alena Rybičková, Ph.D. - FD +420-22435-9173
A-259 (Horská)
doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc. - FS - 12135
Výroba - strojní inženýr ve výzkumu a vývoji
+420-22435-9352
+420-605-205-916
+420-221-990-919
A-31 (Horská)
Mgr. Jitka Rybníčková, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D. - FIT +420-22435-9865
A-933 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Barbora Rybová - UCEEB   113a (Buštěhrad, Třinecká )
Ivana Rybová - FEL +420-22435-3906
A4-103b (Praha, Technická 2)
Jiřina Rychetská - FS - 12931 +420-22435-3259
A1-104b (Dejvice)
Bc. Jiří Rychlík, DiS. - RČVUT +420-22435-3680
A-828 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lucie Rychnová, Ph.D. - RČVUT    
Pavel Rychnovský - FSv    
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík - FSv    
prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3876
B-632 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. - FSv, FA
odborný asistent
  737 (Praha, Thákurova 9)
Soňa Ryndová - SÚZ    
Ing. Ondřej Ryneš - FSv +420-22435-4430
D-2051 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D. - FSv +420-22435-7197
D-1035a (Praha, Thákurova 7a)
prof. Dr. Ing. Daniel Rypl - FSv
Profesor
+420-22435-4369
B-316 (Praha, Thákurova 7)
Irena Rysová - SÚZ
sekretářka ředitele / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-396
247 (Praha, Vaníčkova 7)
Bc. Martina Rysová - RČVUT +420-778-541-549
104 (Praha, Trojanova 13)
Bc. Jiří Ryszawy - VIC
fotograf ČVUT
+420-725-746-320
B-371 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petr Ryšavý, MSc., Ph.D. - FEL   E-435 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Rytíř - FS - 12135 (doktorand)    
Mgr. Pavel Rytíř, Ph.D. - FEL   E-322 (Karlovo náměstí)
Ing. Michaela Rýdlová - RČVUT +420-22435-3409
B-742 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Iva Rýzlerová - FIT    
Aleš Rýznar, M.A. - FIT +420-22435-7988
335 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jana Rückerová - RČVUT
koordinátor mezinárodních vztahů
+420-22435-3493
A-815 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Martin Rössler - FA   443 (Praha, Thákurova 9)
Martin Rössler - FSv
Výzkum využití obnovitelných a odpadních surovin pro výrobu vláknitých materiálů
   
Ing. Hanka Řada - FIT (doktorand) +420-22435-9992
A-1447 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jakub Řada - FA   507 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Řada - FJFI 603720845
 
Milan Řebík - SÚZ    
Markéta Ředinová - FD +420-22435-9551
+420-731-266-936
201 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D. - KÚ
doktorand, zaměstnanec - ZPÚ
+420-22435-6284
+420-22435-3521
508 (Praha, Thákurova 9)
B1-204 (Praha, Zikova 4)
Alena Řeháková - FA
uklízečka
   
Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, Ph.D. - FEL   B-537 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Vladislav Řehák - FA +420-481-587-131
 
Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D. - FIT   A-1354 (Praha, Thákurova 7)
Jan Řehoř - KÚ +420-22435-3573
B1-s127 (Praha, Zikova 4)
Petra Řehořová - KÚ
sekretářka ředitele / Kloknerův ústav
+420-22435-3529
B2-108 (Praha, Zikova 4)
Ing. Luboš Řehounek, Ph.D. - FSv    
Ing. Martin Řepa - FEL   E-313 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Řepka, Ph.D. - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Karel Řezáč, Ph.D. - FEL +420-22435-5875
B2-431 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Vít Řezáč - FA (doktorand)
odborný asistent
  613 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7538
D-205b (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
Vyučující předmětů z oblasti pružnosti a pevnosti
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-3247
+420-725-351-511
B1-608 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
Ing. Jan Řezníček - FIT (doktorand)
tajemník AS / Fakulta informačních technologií,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-9845
A-1035 (Praha, Thákurova 7)
Iva Řezníčková - FD
Cestovní příkazy
+420-22435-9517
+420-770-138-707
210 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. - FD
odborný asistent
tajemník / katedra mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / katedra mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-729
110 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Jitka Řezníčková, Ph.D. - FS - 12922 +420-22435-2424
A2-45 (Dejvice)
Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. - FEL   E-309 (Karlovo náměstí)
Josef Řimsa - FBMI
správa budovy KOKOS
zástupce vedoucího / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-7990
B-03 (Kladno, náměstí Sítná )
Jana Řimsová - SÚZ    
Ing. Adam Říha, Ph.D. - FJFI +420-774-166-418
+420-778-533-026
448 (Praha, Trojanova 13)
Bc. Filip Říha - FIT    
Martin Říha - FSv    
MUDr. Michal Říha, Ph.D. - FBMI    
Alena Říhová, DiS. - FBMI    
Dana Říhová - FBMI    
Jana Říhová - FA
Odborný admin.pracovník studijního oddělení, od 1.11.2015 pověřena vedením Oddělení proděkana pro pedagog. činnost na FA
+420-22435-6225
+420-724-368-264
148 (Praha, Thákurova 9)
Jana Říhová - FSv
sekretářka / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4498
B-716 (Praha, Thákurova 7)
JUDr. Dana Římanová - FSv    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 201 položek.
(data: 2024-05-20 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky