Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
  K-312 (Kladno, Sportovců )
Jana Račáková - FBMI    
Jiří Rada - FS - 12116 +420-22435-2720
G3-21 (Dejvice)
Přemysl Rada - SÚZ    
Filip Radenović, MSc. - FEL +420-22435-5746
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Bc. Václav Radimský - FS - 12201 +420-723-010-323
 
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D. - FD +420-22435-9003
B-112 (Horská)
PaedDr. Eliška Rafajová - FJFI    
Jana Rachmanová - SÚZ    
Leslaw Rachwal, Ph.D. - FJFI   13a (Praha, Břehová 7)
Dagmar Rajhelová - RČVUT
asistentka vedoucího odboru
+420-22435-3617
B-739 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jakub Rajnoch - FD +420-22435-9568
507 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Miroslav Rajtmajer - FS - 12135    
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D. - FBMI +420-22435-5043
K-228 (Kladno, Sportovců )
Rajesh Rameswaran - FS - 12201    
Jaroslava Rampasová - FSv
sekretářka / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-22435-3883
B-822 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Raška - FS - 12122    
Ivana Rašková - SÚZ    
Ivan Rataj - FSv    
Ing. Jan Rataj, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra jaderných reaktorů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-385
 
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan - FIT +420-22435-9846
A-1029 (Praha, Thákurova 7)
Vilém Rauš - SÚZ    
Filip Ravas - FS - 12201    
Lubomír Ražka - FD    
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. - FD    
Ing. Zuzana Rácová - FSv (doktorand) +420-22435-4333
 
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D. - FBMI
odborný asistent
+420-22435-9960
+420-728-229-991
B-527 (Kladno, náměstí Sítná )
B-107 (Kladno, náměstí Sítná )
Milan Ráliš - RČVUT
údržba-topič
+420-325-613-896
114 (Poděbrady, Na Hrázi 64)
Ing. Vítězslav Rázek, CSc. - FS - 12134
zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2476
+420-22435-2601
B1-114 (Dejvice)
Bc. Juraj Rečka - FEL    
Ing. arch. Boris Redčenkov - FA +420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
Veronika Redlichová, DiS. - FA +420-22435-6226
+420-778-764-886
149 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Rehák, Ph.D. - FEL   E-111 (Karlovo náměstí)
Ing. Ivo Rehberger, Ph.D. - RČVUT
manažer projektového řízení
+420-22435-3694
B-742d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miloš Rehberger - FA (doktorand) +420-736-787-972
 
Dipl. Ing. Till Rehwaldt - FA    
Ing. Václav Rechtberger - FEL (doktorand)   E-222 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Reichl - FEL (doktorand) +420-777-409-395
E1-104 (Praha, Technická 2)
Bc. Marek Reimer - FIT    
Ing. Michal Reinštein, Ph.D. - FEL +420-22435-7269
E-225 (Karlovo náměstí)
Mgr. Kristina Reist - FS - 12203
Projektová manažerka CAAT
+420-22435-9761
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. - FSv +420-22435-4959
+420-22435-4376
+420-22435-4913
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
D-1025 (Praha, Thákurova 7a)
Miloslava Rejchrtová - FEL
sekretářka / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2858
A3-113 (Praha, Technická 2)
Mgr. Abigail Rejchrtová Kozlíková - MÚVS    
Zdeněk Rektoris - VIC +420-22435-8442
B2-422 (Praha, Zikova 4)
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201 +420-22435-1838
313 (Juliska)
Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. - FEL +420-224-335-078
B-123 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jan Remsa, Ph.D. - FBMI +420-22435-8580
+420-774-925-757
105 (Praha, Studničkova 7)
B-333 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Monika Rencová, Ph.D. - FSv +420-22435-4406
B-203 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203 +420-22435-9776
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Rentková - CIIRC +420-22435-4152
A-728 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Jaroslav Resler, Ph.D. - CIIRC   B-442 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Zuzana Retterová - FA    
doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2330
B2-46 (Praha, Technická 2)
Ondřej Rezek - FEL +420-22435-2339
B3-140 (Praha, Technická 2)
Mgr. Eva Rezlerová - FD
odborný asistent
zástupce vedoucího / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9223
B-310 (Horská)
Alexandra Ridziková - FJFI    
Vendula Riegelová - SÚZ    
prof. Ing. František Rieger, DrSc. - FS - 12118
zástupce vedoucího / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2548
B1-429 (Dejvice)
Ing. Maria Rigaki - FEL (doktorand)   E-313 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Karel Richta, CSc. - FEL
docent
+420-22435-7319
E-430 (Karlovo náměstí)
Ing. Filip Richter - FEL +420-22435-7471
E-11 (Karlovo náměstí)
doc. Dr. Ing. Ivan Richter - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyzikální elektroniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
předseda komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
+420-221-912-826
 
Ing. Jan Richter - UCEEB (doktorand) +420-22435-7176
+420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
A-535 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Richter, Ph.D. - MÚVS    
Mgr. Jana Richterová, Ph.D. - MÚVS    
Bc. Lucie Richterová - FSv +420-22435-8738
C-106 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Petr Richter - FD
člen AS - student / Fakulta dopravní
   
Ing. Martin Richtr - MÚVS
Tajemník ústavu
vedoucí / ekonomické oddělení / Masarykův ústav vyšších studií,
tajemník / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3162
+420-778-764-654
m126 (Praha, Kolejní 2a)
Klára Richtrová - SÚZ    
Ing. Radek Richtr, Ph.D. - FIT +420-22435-7968
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Eugenie Rinnová - MÚVS +420-22435-5019
506 (Praha, Kolejní 2a)
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - FEL
děkan / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
zástupce proděkana pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2016
+420-22435-2850
+420-22435-3945
B3-441a (Praha, Technická 2)
A4-104a (Praha, Technická 2)
Eva Rittich Davidová - SÚZ
vedoucí / centrální recepce / Správa účelových zařízení
   
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. - FBMI +420-22435-8492
B-533 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Bronislava Rohanová - FSv
sekretářka / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební
+420-22435-4607
B-707 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Rohan, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. - FEL
Associate professor - a director of the Master degree study program Aerospace Engineering
+420-22435-3963
B3-71 (Praha, Technická 2)
Ing. Marie Rohlová - FS - 12132 (doktorand)    
Ing. Michal Roch - FEL +420-22435-3986
+420-737-819-001
 
Adam Rojík - FEL    
Ing. Milan Rollo, Ph.D. - FEL +420-22435-7662
E-305 (Karlovo náměstí)
Jan Roob - ÚTVS +420-22435-1888
203 (Juliska)
Ing. Tomáš Rosendorf - FJFI (doktorand) +420-607-646-426
429 (Praha, Břehová 7)
301 (Praha, Břehová 7)
Vlasta Rosenkranzová - ÚTEF    
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA - FBMI
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-9739
B-622 (Kladno, náměstí Sítná )
JUDr. Marika Rosinová - FBMI (doktorand)   K-211 (Kladno, Sportovců )
Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D. - FIT    
Ing. Jan Rosyvka - FSv +420-22435-9746
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kateřina Roškotová - UCEEB (doktorand)    
Ing. Stanislav Roškot - FEL
tajemník / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2018
A3-118 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer - FA
odb.asistent - ved.atelieru
+420-22435-6385
747 (Praha, Thákurova 9)
Leonard Johannes Mathias Rothkrantz - FD    
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - FSv +420-22435-3876
B-626 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D. - FA
odborný asistent, vedoucí ateliéru
+420-778-750-052
+420-22435-6368
813 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Marta Roubalová - CIIRC    
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - FBMI
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI
proděkan pro zahraniční styky a PR / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8498
+420-603-479-901
B-523 (Kladno, náměstí Sítná )
B2-720 (Praha, Technická 2)
Bc. Tomáš Rouček - FEL
+420-775-347-663
 
Ing. Adéla Roudnická - FSv (doktorand)    
Petra Rouhová, DiS. - FEL
sekretářka / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2288
B2-524 (Praha, Technická 2)
Jiří Rous - SÚZ    
Ing. Dmitry Rozhdestvenskiy - FD (doktorand) +420-777-304-064
 
Sylvia Rozkošná - FSv
Odborný pracovník archivní a spisové služby
+420-22435-4871
+420-22435-7949
C-122 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. - FEL
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
předseda AS / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2870
+420-22435-2869
B3-452 (Praha, Technická 2)
Denys Rozumnyi - FEL +420-22435-5760
G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
zástupce vedoucího / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9960
B-524 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Michal Rubáš - FSv +420-22435-3858
+420-22435-6231
B-258 (Praha, Thákurova 7)
207 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Zdeňka Rubášová - FJFI    
Ira Saul Rubenstein - RČVUT
mentor transferu technologií
+420-774-534-848
B-742 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Peter Rubovič, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9393
110 (Horská)
Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. - FA, RČVUT
koordinátor BIM
+420-22435-3664
+420-737-117-107
B-735 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Ekaterina Rukhadze, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9395
+420-22435-9393
110 (Horská)
Ing. Judita Runcziková - FSv (doktorand)    
Ing. František Rund, Ph.D. - FEL, SÚZ
zástupce vedoucího / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2108
B3-546 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. - FS - 12120
Profesor
+420-22435-2491
B1-706 (Dejvice)
Mgr. Pavel Rus - ÚTVS +420-22435-1892
212 (Juliska)
Dr. Tommaso Russo - FEL
Post-Doc in Functional Analysis. Supported by: International Mobility of Researchers in CTU
  B-520g (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Rusz, Ph.D. - FEL +420-22435-2287
B2-520 (Praha, Technická 2)
David Rutherford, Ph.D. - FEL    
Irena Růtová - SÚZ    
Ing. Martin Růžek, Ph.D. - CIIRC    
Aleš Růžička - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Strahov / Správa účelových zařízení,
vedoucí / odbor stravovacích služeb / Správa účelových zařízení
+420-234-678-344
 
Mgr. Jakub Růžička - FIT   A-1149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FSv +420-22435-7183
+420-22435-5451
A-419 (Praha, Thákurova 7)
A-535 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - FS - 12203 +420-22435-9768
A-325 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jan Růžička - FD    
Jaroslav Růžička - FSv +420-22435-4360
+420-22435-4958
D-1116 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Růžička - FD (doktorand)
člen AS - student / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9629
509 (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. - FS - 12111
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-8717
B1-617 (Dejvice)
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2655
C1-s117 (Dejvice)
Petr Růžička - FSv +420-22435-5515
 
Ivana Růžičková - FEL +420-22435-3915
A3-21b (Praha, Technická 2)
Vojtěch Rybář - FIT    
Bc. Tomáš Rybecký - CIIRC    
Ing. Alena Rybičková, Ph.D. - FD +420-22435-9173
A-259 (Horská)
doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc. - FS - 12135
Výroba - strojní inženýr ve výzkumu a vývoji
+420-22435-9352
+420-221-990-919
+420-605-205-916
A-31 (Horská)
Mgr. Jitka Rybníčková, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Rybola, Ph.D. - FIT +420-22435-9865
A-933 (Praha, Thákurova 7)
BcA. Kateřina Rydlová - FEL    
Ing. Milan Rydval - KÚ (doktorand) +420-22435-3547
B1-146 (Praha, Zikova 4)
Bc. Jiří Rychlík, DiS. - FIT +420-22435-9880
A-1333 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Filip Rychnovský - ÚTEF +420-22435-9230
B-220 (Horská)
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík - FSv    
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - FSv +420-22435-3876
B-626 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. - FA
odborný asistent
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6358
737 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavla Ryklová - UCEEB    
Miloš Rynda - SÚZ +420-234-678-340
 
Soňa Ryndová - SÚZ    
Ing. Ondřej Ryneš - FSv +420-22435-4947
D-2051 (Praha, Thákurova 7a)
Elena Ryparová - ÚTEF
sekretářka ředitele ÚTEF
+420-22435-9391
104 (Horská)
Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D. - FSv +420-22435-4332
 
doc. Dr. Ing. Daniel Rypl - FSv
Docent
+420-22435-4369
B-316 (Praha, Thákurova 7)
Irena Rysová - SÚZ +420-234-678-396
247 (Praha, Vaníčkova 7)
Bc. Jiří Ryszawy - VIC
fotograf ČVUT, mobilní telefon 725 746 320
+420-22435-8439
B-371 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petr Ryšavý, MSc. - FEL (doktorand)   E-435 (Karlovo náměstí)
Ivana Ryšánková - FSv    
Bc. Michal Rytíř - FS - 12135    
Mgr. Pavel Rytíř, Ph.D. - FEL   E-322 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Vít Rýpar - FA (doktorand)
Doktorand
člen AS - student / Fakulta architektury
  637 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jana Rückerová - RČVUT
koordinátor mezinárodních vztahů
+420-22435-3493
A-815 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Anežka Rösslerová - MÚVS +420-22435-3183
m102 (Praha, Kolejní 2a)
Zuzana Řandová - MÚVS    
David Řasa - FS - 12115 606920897
+420-22435-2547
B1-521 (Dejvice)
Milan Řebík - SÚZ    
Markéta Ředinová - FD    
Ing. Stanislav Řeháček - KÚ (doktorand)
doktorand, zaměstnanec - ZPÚ
+420-22435-6284
+420-22435-3521
508 (Praha, Thákurova 9)
B1-204 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Jitka Řeháčková - FSv +420-22435-7942
A-131 (Praha, Thákurova 7)
Jakub Řehák - FSv    
Ing. Jan Řehák - RČVUT    
Alena Řeháková - FA
uklízečka
   
Vladislav Řehák - FA +420-481-587-131
 
Ing. Tomáš Řehořek - FIT (doktorand)   A-1354 (Praha, Thákurova 7)
Jan Řehoř - KÚ +420-22435-3573
B1-s127 (Praha, Zikova 4)
Petra Řehořová - KÚ
sekretářka ředitele / Kloknerův ústav
+420-22435-3529
B2-108 (Praha, Zikova 4)
Ing. Luboš Řehounek - FSv (doktorand)    
Ing. Jakub Řepka - UCEEB (doktorand)    
Ing. Michal Řepka, Ph.D. - CIIRC +420-737-504-446
B-603 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Petr Řeřicha, DrSc. - FSv +420-22435-4478
B-313 (Praha, Thákurova 7)
JUDr. Josef Řezanka - RČVUT
právník
zástupce vedoucího / odbor právní / Rektorát ČVUT
+420-22435-3609
B-712 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Karel Řezáč, Ph.D. - FEL +420-22435-5875
B2-431 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Vít Řezáč - FA (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-6321
613 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7538
 
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
A2-45 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
B1-608 (Dejvice)
Bc. Jan Řezníček - ÚK +420-608-246-115
A-1035 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. - FD
odborný asistent
tajemník / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní
+420-224-890-729
110 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911 (doktorand)    
Jana Řežábková - FIT    
Ing. Martin Řimnáč, Ph.D. - FEL +420-22435-7328
E-213 (Karlovo náměstí)
Josef Řimsa - FBMI
správa budovy KOKOS
zástupce vedoucího / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-7990
B-03 (Kladno, náměstí Sítná )
Jana Řimsová - SÚZ    
Tomáš Říčka, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Adam Říha - FJFI (doktorand) +420-774-166-418
 
Antonín Říha - FIT    
MUDr. Michal Říha, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. - FD +420-22435-9156
A-267 (Horská)
Mgr. Elena Říhová - MÚVS    
Jana Říhová - FA
Odborný admin.pracovník studijního oddělení, od 1.11.2015 pověřena vedením Oddělení proděkana pro pedagog. činnost na FA
+420-22435-6225
148 (Praha, Thákurova 9)
Jana Říhová - FSv
sekretářka / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4616
B-716 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeňka Říhová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
D-1014 (Praha, Thákurova 7a)
JUDr. Dana Římanová - FSv +420-22435-7138
A-339 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. - UCEEB    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 201 položek.
(data: 2019-03-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/1117a9c8/2019-03-18/02:55)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky