Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. - FSv +420-22435-4649
B-866 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Pacoň - FS - 12201 (doktorand)   313 (Roztoky, Přílepská )
B1-710 (Dejvice)
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. - FSv +420-22435-5502
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. - FEL +420-22435-7677
E-306 (Karlovo náměstí)
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. - FEL   B-236 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D. - FSv +420-22435-4484
D-2019 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda hospodářské komise AS / Fakulta dopravní
+420-776-747-382
+420-22435-9893
A-421 (Horská)
Ing. Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-9988
B1-608 (Dejvice)
Dr. Nikola Paillereau, M.A. - CIIRC    
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. - CIIRC
Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Geometry, Algebra, Optimization
vedoucí / aplikovaná algebra a geometrie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-604-236-022
B-638 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Nikola Pajerová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7317
B-213 (Karlovo náměstí)
Kateřina Pajskrová - CIIRC +420-22435-4130
A-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Abhinav Deep Pakki - FEL (doktorand)    
Ing. Jiří Pakosta, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-1869
307 (Roztoky, Přílepská )
314 (Juliska)
Mgr. art. Radko Palic - MÚVS +420-22435-5075
+420-608-248-452
425 (Praha, Kolejní 2a)
227 (Praha, Velflíkova 10)
Ing. Aleš Palička - FSv, FA (doktorand) +420-603-357-006
+420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
Jana Pallierová - KÚ +420-22435-5231
B1-314 (Praha, Zikova 4)
Larysa Palok - RČVUT
pracovník úklidu
+420-22435-3404
B-179 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Subhadip Pal, MSc. - FJFI (doktorand) +420-770-129-391
439 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jakub Panáček - FA (doktorand)    
Ing. Petr Panáček - SÚZ +420-234-678-258
22 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Tomáš Panáček - FS - 12133    
doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. - FEL
docent / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2299
B2-535 (Praha, Technická 2)
Tereza Panská - SÚZ    
Aneta Panznerová - FD    
Ing. Milan Papež, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2401
B1-315 (Dejvice)
prof. Ing. Václav Papež, CSc. - FEL +420-22435-2165
G1-121 (Praha, Technická 2)
Ing. Václav Papež - FS - 12112 +420-22435-2661
B1-219 (Dejvice)
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - ÚK    
Ing. Jakub Paplhám - FEL (doktorand) +420-775-417-522
+420-22435-5729
G-105 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jan Papuga, Ph.D. - FS - 12111 +420-737-977-741
+420-22435-2513
B1-606 (Dejvice)
Jan Parásek - FD    
Ing. Tomáš Parkman, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 15:00 (po předchozí emailové domluvě)
+420-22435-9945
A-112 (Kladno, náměstí Sítná )
Waqas Parvaiz, MSc. - FEL (doktorand)    
Ing. Tomáš Parýzek - FD    
Ing. Magdalena Parýzková - FJFI (doktorand)   424 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Pařez - FS - 12203 (doktorand) +420-721-337-656
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A2-532b (Dejvice)
doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - FBMI    
Denisa Pasáková - FSv    
Halyna Pasichnyk - FIT    
Jiří Pastor - SÚZ    
Ing. Daniil Pastukhov - FIT    
Pavel Pastyřík - FS - 12203 +420-778-424-311
 
Iryna Pasymchuk - FIT    
RNDr. Pavel Paták, Ph.D. - FIT +420-22435-9992
728799168
A-1447 (Praha, Thákurova 7)
Sunil Pathak, Ph.D. - FS - 12134   B1-113 (Dejvice)
Shubhan Parag Patni, MSc. - FEL (doktorand) +420-22435-7583
E-209 (Karlovo náměstí)
Bc. Nathaniel Tobias Patton - FJFI +420-731-835-795
 
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - FSv
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4489
B-329 (Praha, Thákurova 7)
Kristina Paulová - FSv +420-22435-8742
D-s108 (Praha, Thákurova 7a)
PhDr. Filip Paulus - FA    
Bc. Jindřich Paur - FS - 12112
informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
  H2-53a (Dejvice)
Veronika Paurová - SÚZ    
Ing. Petr Pauš, Ph.D. - FIT +420-22435-9865
+420-777-943-548
A-933 (Praha, Thákurova 7)
111 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Veronika Pavelcová - FSv (doktorand) +420-22435-4541
B-504 (Praha, Thákurova 7)
Vojtěch Pavelčík - FSv 605936438
 
Ing. Jaroslav Pavel - FJFI
odborný asistent
+420-778-532-851
129 (Praha, Trojanova 13)
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - FSv
vedoucí Katedry geomatiky, proděkan FSv pro zahraniční vztahy, vedoucíé laboratoře fotogrammetrie
proděkan pro zahraniční vztahy / Fakulta stavební,
vedoucí / redakce Stavební obzor / Fakulta stavební,
vedoucí / katedra geomatiky / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3865
+420-22435-4951
B-815 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Pavelka - FSv (doktorand) +420-22435-5418
B-917 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D. - FBMI +420-22435-9528
303 (Praha, Konviktská 20)
Zdenko Pavelka - FS - 12104
externí učitel
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Romana Pavelková - FSv
sekretářka / katedra geomatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4648
B-806 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. - FA   735 (Praha, Thákurova 9)
Karolína Pavková - MÚVS    
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. - FA
odborný asistent
  543 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Ondřej Pavlas - ÚTEF, CIIRC    
Eva Pavlasová - KÚ
uklízečka
   
Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D. - FA
odborný asistent experimentálního ateliéru pro experiment.ateliérovou výuku Kabinetu modelového projektování, tel. 6479
  206 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
A-931 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pavlíčko - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Martina Pavlíčková - FS - 12922 +420-22435-3255
A2-43 (Dejvice)
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. - FIT
proděkan pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / oddělení pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-7966
342b (Praha, Thákurova 9)
A-931 (Praha, Thákurova 7)
MUDr. Emil Pavlík, CSc. - FBMI
konzultační hodiny úterý 14-16
+420-724-035-966
K-328 (Kladno, Sportovců )
Ladislav Pavlík - FEL    
Barbora Pavlíková, DiS. - FJFI
personální oddělení
+420-771-258-837
107 (Praha, Břehová 7)
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - FSv
Profesor
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-7903
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zuzana Pavlíková - FIT   335 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - FSv +420-22435-7917
D-1048a (Praha, Thákurova 7a)
Jana Pavlová - FSv
sekretářka / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4514
B-403 (Praha, Thákurova 7)
Martina Pavlovičová - FD    
Kryštof Pavlů - FS - 12120 +420-721-328-877
 
Matěj Pavlů - FSv    
doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. - FSv   219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vít Pawlik - FS - 12131 (doktorand) +420-22435-5035
A2-532b (Dejvice)
Ing. arch. MgA. Miroslav Pazdera - FA
odborný asistent
  443 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen legislativní komise AS / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-7170
A-424 (Praha, Thákurova 7)
Barbora Pazdírková, DiS. - FBMI    
Anna Pazourková - FSv    
Bc. Paulína Pažítková - FJFI    
Radka Pácalová - FSv +420-22435-8755
B-111a (Praha, Thákurova 7)
Petr Pácal - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3489
+420-731-144-090
B-740 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Pánek - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Vít Pánek - FJFI    
Ing. Vojtěch Pánek - CIIRC (doktorand)   B-634a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lenka Pánková, Ph.D. - MÚVS +420-777-946-321
 
Roman Páral - FSv
technik
+420-22435-9937
D-2079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Mária Párová, Ph.D. - FSv +420-22435-4560
B-529 (Praha, Thákurova 7)
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - FEL
děkan / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2850
+420-22435-2248
+420-22435-2206
B2-730 (Praha, Technická 2)
A4-104d (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. - FS - 12122 +420-736-199-818
 
Kristýna Pátková, DiS. - FSv +420-22435-8768
C-113 (Praha, Thákurova 7)
Tereza Pátková - SÚZ    
Ing. Marek Pátý, Ph.D. - FS - 12203 +420-22435-9768
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. - FJFI +420-603-330-090
 
Mgr. Martin Pecka, Ph.D. - FEL +420-22435-7269
E-225b (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Pecka - FIT   A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Jana Pecníková - FBMI    
Iva Pecová - FSv +420-22435-8745
B-119 (Praha, Thákurova 7)
Hana Pečená - FBMI
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8474
B-630 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Petr Pečený - FS - 12115 +420-22435-2547
B1-231 (Dejvice)
Ing. Jitka Pedlíková - KÚ
uklízečka
   
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2252
B2-637 (Praha, Technická 2)
B2-824a (Praha, Technická 2)
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová - RČVUT
Studijně podpůrný pracovník ELSA, psycholog, speciální pedagog
   
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
408 (Praha, Na Florenci 25)
Michal Pech - CIIRC    
Štěpán Pechman - FIT
1. místopředseda AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - student / Fakulta informačních technologií
  666 (Praha, Thákurova 9)
A-1331 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Adam Peichl - FS - 12137 (doktorand)   A1-305c (Dejvice)
Ing. Miloslav Pekař - RČVUT +420-732-579-536
 
Ing. Tereza Pekařová - RČVUT
administrátor sociálních sítí InQbay
   
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. - FEL +420-22435-2333
B2-49a (Praha, Technická 2)
RNDr. Katarína Pekárková - FEL    
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. - FJFI
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-770-127-235
106 (Praha, Trojanova 13)
Bc. Šimon Pelant - FS - 12375    
Ing. Pavel Pelán - UCEEB +420-732-879-594
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. Jan Pelc, DiS. - KÚ +420-22435-3532
 
Ing. Barbora Pelcová - FEL    
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9547
B-403a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12131
Odborný asistent
+420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Ing. Pavla Pelinková - FS - 12124 (doktorand)   C1-s116a (Dejvice)
Michal Penc - FS - 12120    
Tiago Pereira do Nascimento, Ph.D. - FEL +420-22435-7255
E-123 (Karlovo náměstí)
Tetiana Perekopska - SÚZ    
Ing. Hana Perglerová - FEL    
doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. - FIT
Associate Professor
+420-777-042-249
+420-22435-7967
A-951 (Praha, Thákurova 7)
A-935 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D. - FIT +420-22435-9796
A-1422 (Praha, Thákurova 7)
MSc. Elliot Michael Rothwell Perviz - FEL (doktorand) +420-22435-5709
G-204 (Praha, Na Zderaze 4)
Dana Peřichová - FEL +420-22435-3915
A3-21b (Praha, Technická 2)
Martin Pešata - SÚZ    
Ing. David Pešek - FIT
Koordinátor projektů; Technologický skaut
+420-602-382-424
A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Jakub Pešek - CIIRC
sekretářka / Národní Centrum Průmyslu 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4255
A-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Pešek - FIT (doktorand)   A-1056 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Luděk Pešek, CSc. - FEL    
Ing. Ondřej Pešek - FSv (doktorand) +420-22435-4792
B-919 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Pešek - FEL    
Ing. Matěj Pešice - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-905
A-60a (Horská)
Bc. Filip Peška - CIIRC    
Ing. Ivana Pešková - FIT +420-22435-9706
335 (Praha, Thákurova 9)
Jana Pešková - FBMI    
Ing. Šárka Pešková, Ph.D. - FSv +420-22435-4480
B-315 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - FSv
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogiku - Architektura, stavitelství / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-5301
+420-605-945-785
D-2113 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12911 +420-606-375-118
+420-22435-7274
B-115 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jan Pešta - FA
odborný asistent VŠ, email: info@shp-pesta.cz
  711 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Pešta - UCEEB +420-728-431-539
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Eva Petana - VIC +420-607-091-550
B-463 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Adam Martin Peter - SÚZ    
Marcela Pethőová - SÚZ    
Vlasios Petousis, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-163
 
Svatava Petrachová - FEL
sekretářka / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7277
E-15 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Petráček - FBMI   B-727 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Pavel Petráček - FEL (doktorand) +420-22435-7255
+420-739-757-519
E-123 (Karlovo náměstí)
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135 +420-605-205-920
+420-221-990-970
A-146 (Horská)
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - FJFI, RČVUT
rektor / ČVUT,
ředitel / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT,
předseda rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
předseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast informačních systémů / ČVUT
+420-22435-3486
A-916 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
220 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2598
B1-218 (Dejvice)
doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Václav Petrák, Ph.D. - FBMI   B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Filip Petrásek, Ph.D. - FJFI   14b (Praha, Břehová 7)
Ing. Petra Petrásková - FBMI    
Ing. Šimon Petrášek - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Ing. Marek Petreje - UCEEB (doktorand) +420-22435-4596
 
Ing. Ivo Petr, Ph.D. - FIT +420-22435-9875
A-1426 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D. - FA +420-774-414-626
712 (Praha, Thákurova 9)
611 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vladimír Petrík, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4225
B-642a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Jan Petr, Ph.D. - FEL    
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Školení firem v oblasti ISO GPS (technická dokumentace)
zástupce vedoucího / ústav konstruování a částí strojů / FS,
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS,
správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
+420-776-017-566
B2-351 (Dejvice)
Ing. Matěj Petrlík - FEL (doktorand) +420-22435-7679
E-119 (Karlovo náměstí)
Mgr. Maroš Petro - ÚTEF +420-244-105-112
230 (Praha, Husova 5)
Mgr. Mariia Petropavlova - ÚTEF    
Jana Petrová - FD
sekretářka / katedra jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9147
B-308 (Horská)
MUDr. Nikola Petrová - FS - 12124    
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12137
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-8469
+420-22435-2671
B-369 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A1-305i (Dejvice)
Mgr. Světlana Petrová - FJFI
výuka jazyků
  211 (Děčín, Pohraniční 1)
Michal Petrov - RČVUT
pracovník ostrahy
+420-22435-3405
+420-770-119-378
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Serhii Petrov, Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. - FSv +420-22435-4479
B-331 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
B3-73 (Praha, Technická 2)
Jakub Petrů - SÚZ    
Mgr. Lukáš Petrů - FBMI +420-22435-8495
B-620a (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115 +420-22435-2539
B1-524 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133    
Luboš Petrželka - FSv +420-22435-4400
C-s149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Libuše Petržílková - RČVUT
EuroTeQ outreach coordinator
+420-22435-3680
A-828 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Naděžda Petřinová - SÚZ
Hospodářka
+420-234-678-222
 
Ing. Zdeněk Petřivý - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-3280
+420-22435-2750
+420-732-926-856
C1-s116a (Dejvice)
Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. - FBMI    
RNDr. Zuzana Petříčková, Ph.D. - FJFI +420-770-128-208
 
Ing. Jaroslav Petřík - ÚTEF +420-221-912-755
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Martin Petřík, Ph.D. - FSv +420-22435-4438
B-720 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Danuše Petříková - ÚTVS
pracovník zaměstnaneckého oddělení RČVUT
+420-22435-1889
B2-247 (Praha, Zikova 4)
Jaroslava Petříková - FS - 12802
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
+420-603-315-843
+420-22435-9993
A1-106b (Dejvice)
JUDr. Soňa Petříková - RČVUT +420-22435-3645
B-712 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Petýrek - FSv (doktorand) +420-22435-4754
B-617 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. - FEL +420-22435-7608
E-406 (Karlovo náměstí)
BcA. Ondřej Peľák - FBMI    
Mgr. Pavla Péterová - FEL
odborný asistent
+420-22435-5871
B3-147 (Praha, Technická 2)
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. - FEL
vedoucí / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7355
E-201 (Karlovo náměstí)
Ing. Robert Pěnička, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
E-121 (Karlovo náměstí)
Mgr. Jana Pětioká - FD +420-608-650-527
 
Marta Philbrow Kingová - FS - 12104
sekretářka / ústav jazyků / FS
+420-22435-7520
B-309 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4340
D-2095 (Praha, Thákurova 7a)
Josef Picka - FEL +420-22435-2222
D3-17c (Praha, Technická 2)
Libuše Pickenhanová - FSv
vedoucí / výukové středisko Mariánská / Fakulta stavební
   
Maxime Pietrantoni, MSc. - CIIRC (doktorand)   B-634 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Marin Pignarre - FEL    
Ing. Jiří Pihrt - FIT    
Ing. Petr Pichlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2136
B3-256 (Praha, Technická 2)
Luďka Pichlová - FEL +420-22435-7240
E-208 (Karlovo náměstí)
Bc. Vladan Pikl - FS - 12120    
Mgr. Eva Piknová - RČVUT
sekretářka kvestora
vedoucí / odbor spisové služby / Rektorát ČVUT,
sekretářka kvestora / ČVUT
+420-22435-3349
A-914 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Romana Pikulová, Ph.D. - FEL +420-22435-2828
A4-204 (Praha, Technická 2)
Bc. Daniel Pilař - FIT, UCEEB    
Ing. Jakub Pilař - FEL (doktorand)    
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2537
B1-522 (Dejvice)
Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D. - FJFI +420-771-276-675
205a (Praha, Břehová 7)
Ing. Daniel Pilát - FD (doktorand) +420-22435-9172
A-254 (Horská)
Mgr. Kateřina Pilátová - FBMI (doktorand)    
Mgr. Lenka Pilátová - FS - 12921 +420-22435-9831
A1-13 (Dejvice)
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - FS - 12138 +420-732-752-301
+420-22435-5794
B-235 (Karlovo náměstí)
Ing. Terézia Pilmannová, MBA - FD (doktorand)   A-234a (Horská)
Ing. Dominik Pilnaj - FEL (doktorand)    
Kateřina Pilná - RČVUT
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda AS / ČVUT,
člen AS - student FJFI / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
člen AS - student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
předseda komise pro SÚZ AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-777-996-338
 
Ing. Lucie Pilsová - FS - 12132 (doktorand)   B-127 (Karlovo náměstí)
Jan Pinc - SÚZ +420-773-281-810
 
Pavla Pincová - SÚZ    
David Pindur - FSv    
Mgr. Dominik Pinkas    
Mgr. Jitka Pinková - FEL +420-22435-3591
B3-149 (Praha, Technická 2)
Ing. Václava Piorecká, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-7996
B-731 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny (nutná předchozí emailová domluva): čtvrtek 8:00-10:00
+420-22435-7996
B-732 (Kladno, náměstí Sítná )
Olga Piskačová - FA
recepční
+420-22435-6222
 
Ing. arch. Petr Pištěk, Ph.D. - FA    
Ing. Zdeněk Pitrmuc, Ph.D. - FS - 12134
zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2603
B1-116 (Dejvice)
Bc. Šimon Pitro - FEL    
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. - FBMI    
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. - FBMI
Konzultační hodiny: úterý 10:00-13:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-774-739-422
K-307 (Kladno, Sportovců )
Ing. Adam Pivák, Ph.D. - FSv +420-22435-7903
 
doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc. - FEL +420-22435-2341
+420-22435-2135
B3-256 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Pivoňka - CIIRC (doktorand)   B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Pavlína Pivrncová - SÚZ +420-234-678-260
212 (Praha, Vaníčkova 7)
Jana Pixová - KÚ
zástupce vedoucího / účtárna / Kloknerův ústav,
zástupce vedoucího / technickoprovozní služby / Kloknerův ústav
+420-22435-3534
B2-104 (Praha, Zikova 4)
doc. RNDr. Jan Píchal, CSc. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3081
B2-35 (Praha, Technická 2)
Bc. Pavel Píchal - FD    
doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. - FJFI +420-778-532-857
 
Ing. Michael Píro - FJFI (doktorand) +420-720-305-959
446 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D. - FBMI
Docent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle, KH: PO 10-12 nutná domluva předem
zástupce vedoucího / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8798
B-s104 (Kladno, náměstí Sítná )
B-333 (Kladno, náměstí Sítná )
Přemysl Písař - RČVUT
research, controlling, business management, innovations
+420-608-171-425
 
MUDr. Libor Píša - FBMI    
Ing. Pavel Píša, Ph.D. - FEL +420-603-531-357
+420-22435-7223
E-7a (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Plaček, Ph.D. - FEL +420-22435-2349
G1-123c (Praha, Technická 2)
Alena Plačková - RČVUT
pracovník velínu
+420-22435-3405
+420-770-119-377
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Plachý, Ph.D. - FEL +420-22435-4020
A4-504 (Praha, Technická 2)
Ing. Štěpán Plachý - FIT (doktorand) +420-732-569-330
A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
B-311 (Praha, Thákurova 7)
Vladimír Plachý - FS - 12804    
Ing. Zbyněk Plachý - FEL (doktorand)    
Bc. Ondřej Plajdička - FS - 12122 +420-22435-9754
F-103b (Karlovo náměstí)
RNDr. Radek Plašil, Ph.D. - FJFI    
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. - FEL
magnetická měření a snímače, senzory fyzikálních veličin
+420-22435-3954
B3-64 (Praha, Technická 2)
Bohumila Platilová - FSv    
Eva Plášková - KÚ
Mzdová účetní, personalistka
+420-22435-3533
B2-105 (Praha, Zikova 4)
Karolína Plášková - RČVUT +420-22435-3455
100 (Praha, Betlémské náměstí )
Bc. Jan Plecháček - FEL    
Miroslav Pleninger - FJFI +420-770-130-589
 
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. - FD +420-22435-5092
A-219 (Horská)
MUDr. Robert Pleskot - FBMI
Lékař, lektor urgentní medicíny
+420-606-605-776
 
Ing. Jiří Plešek, CSc. - FS - 12111
místnost: M2402A (Dolejškova 5), tel.: 266053213
člen vědecké rady / FS
+420-266-053-213
 
Jiří Pleticha - SÚZ
šéfkuchař
   
Ing. Michal Plhoň - FS, VIC - 12375
Helpdesk FS (KOS, Moodle); VIC (EGJE)
+420-22435-9946
A1-205j (Dejvice)
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
  641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Michal Pliska - FEL (doktorand) +420-22435-7508
E-124 (Karlovo náměstí)
PhDr. Marie Plíčková - MÚVS +420-22435-5024
506 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Richard Plný - FIT    
Ing. Jaroslav Plocek, CSc. - FEL +420-22435-2385
B2-422 (Praha, Technická 2)
Ing. Dušan Plodr - FBMI    
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. - FD   A-218 (Horská)
Ing. Jan Plomer - FS - 12120    
JUDr. PhDr. Jiří Plos - FA   638 (Praha, Thákurova 9)
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Magda Plosová - FEL    
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. - FD   A-224 (Horská)
Jan Plšek - UCEEB +420-22435-6799
135 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Michaela Plucarová - FS - 12135    
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. - FBMI
tajemník / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8418
B-633 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Andrii Plyskach - FIT   A-937 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. - MÚVS
vedoucí / oddělení výzkumných aktivit a rozvoje / Masarykův ústav vyšších studií,
člen vedení / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3155
331 (Praha, Kolejní 2a)
David Poborský - FS, FEL - 12120    
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134
fakultní rozvrhář / ústavní referent pro studium
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2608
+420-602-301-665
+420-22435-3262
A2-49b (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Radomíra Podhorcová - FJFI +420-778-534-822
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Iveta Podhorská - KÚ    
Ing. Tomáš Podivínský - FEL    
Mgr. Jan Podola, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Ladislav Podracký - FSv (doktorand) +420-601-210-553
 
Bc. Marika Podrábská - FD +420-22435-5098
305 (Děčín, Pohraniční 1)
Miroslav Podskalský - FS - 12802
vedoucí údržby fakulty strojní; mobil: 602234360
+420-22435-2781
A2-s132 (Dejvice)
doc. Ing. František Podzimek, CSc. - FBMI
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 15:00 (nutná předchozí e-mailová nebo telefonická domluva)
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-602-112-307
K-308 (Kladno, Sportovců )
Nikola Pohanková - FSv    
Ing. Jiří Pohl - FS - 12120    
Ing. Karel Pohl, Ph.D. - FSv +420-22435-4305
B-309 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pojar, Ph.D. - FSv +420-22435-4538
B-421 (Praha, Thákurova 7)
Dita Pokorná - FJFI
sekretářka / katedra laserové fyziky a fotoniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-532-874
+420-221-912-273
118 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Hana Pokorná - FEL
sekretářka / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7669
G-102 (Praha, Na Zderaze 4)
Helena Pokorná - FA    
Ing. Jarmila Pokorná - CIIRC
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4266
B-321 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martina Pokorná - FS - 12203
sekretářka / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS
+420-22435-9760
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Tamara Pokorná - FD +420-22435-6398
B-130 (Horská)
Věra Pokorná - FSv +420-22435-4487
B-324 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. - FA
docent
  515 (Praha, Thákurova 9)
Ing. David Pokorný - FIT (doktorand)   A-1033 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pokorný - FIT (doktorand) +420-22435-7987
+420-775-981-604
666 (Praha, Thákurova 9)
A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Pokorný - SÚZ    
doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D. - FBMI    
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-7153
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-628 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Pokorný, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2286
B2-522 (Praha, Technická 2)
Matyáš Pokorný - FSv    
Ing. Nikola Pokorný, Ph.D. - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-7906
A-618 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - KÚ +420-22435-3513
B1-319 (Praha, Zikova 4)
Richard Pokorný - RČVUT
Odborný pracovník - zahraniční projekty
+420-22435-3633
+420-724-639-966
B-705 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
  B-424 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Pavlína Pokošová(doktorand)    
Sara Polak - FIT    
Ing. Ivan Poláček - FD
metrolog, zkušební technik ZL FD
+420-777-304-605
+420-22435-9544
501 (Praha, Konviktská 20)
Ing. arch. Jiří Poláček - FA
Vedoucí ZAN
  442 (Praha, Thákurova 9)
Marcel Poláček - FEL   A4-506a (Praha, Technická 2)
Ilona Poláčková - ÚK +420-22435-9987
530a (Praha, Technická 6)
Stanislava Poláčková - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-530-704
+420-778-534-837
378 (Praha, Trojanova 13)
David Polák - FSv 737979746
 
Ing. Karel Polák, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-737-122-557
+420-22435-4584
B-519a (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda legislativní komise AS / Fakulta stavební,
člen legislativní komise AS / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4476
B-314 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Polák - FIT (doktorand)    
Lucie Poláková - FSv    
Mgr. Lucie Poláková - FBMI    
Silvie Poláková - SÚZ    
Mgr. Šárka Poláková - FIT
tajemník / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií,
sekretářka / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-3208
A-1431 (Praha, Thákurova 7)
MgA. Tomáš Polák - FA
odborný asistent
  413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA - FD
Vyučující
  A-221 (Horská)
prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. - FEL
Head of Advanced Materials Group
+420-22435-7598
B-162 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-s134 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Poledníček - FJFI (doktorand)   441 (Praha, Břehová 7)
Martina Polednová - RČVUT    
Ing. Martina Polehlová - FBMI    
Mgr. Karolína Poliaková - FEL
PR pro Program OI, Katedru počítačů a Centrum umělé inteligence
+420-22435-7285
+420-734-111-409
E-202 (Karlovo náměstí)
Bc. Ondřej Policar, MSc. - FBMI 777273007
B-320 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Michal Polic, Ph.D. - CIIRC   B-640 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Leoš Polívka - FEL    
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL
proděkan pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5801
+420-22435-2270
B2-639 (Praha, Technická 2)
A4-108 (Praha, Technická 2)
Vratislav Polívka - FA
technický pracovník
+420-22435-6212
 
Blanka Polívková - FJFI    
Blanka Polívková - FJFI    
Mgr. Michal Poljak - RČVUT    
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. - FEL +420-22435-2049
C4-462 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - FSv +420-22435-4367
D-1078 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - FSv
na židli
+420-22435-4334
+420-603-843-321
D-1079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zdeněk Poloprutský, Ph.D. - FSv +420-22435-4645
B-811 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pomahač - VIC +420-602-338-044
 
Ing. Vojtěch Pommer, Ph.D. - FSv +420-606-508-782
+420-22435-7956
+420-22435-7139
A-337 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. - MÚVS (doktorand)
krajinný architekt, environmentalista, specialista na udržitelnost a adaptaci na změnu klimatu
+420-602-268-908
+420-22435-3176
321 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Georgij Ponimatkin - CIIRC (doktorand)
6D pose estimation for robotics @ CIIRC ČVUT
  B-642 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ilia Ponomarev - FEL +420-22435-7442
E-s136 (Karlovo náměstí)
Lukáš Popek, MSc. - FD    
Libor Popelka - SÚZ    
Ing. Lukáš Popelka, Ph.D. - FS - 12203 +420-22435-9776
608516323
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavla Popelková - SÚZ    
Ing. Jana Popelová - CIIRC    
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. - FSv
zaměstnanec - docent
+420-22435-5406
+420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - FSv +420-22435-4589
B-528 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Xenie Popovič, Ph.D. - FJFI +420-771-276-720
302 (Praha, Břehová 7)
310 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Jiří Popule - FJFI    
Václav Porcal - UCEEB   118b (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Matěj Porubský - FSv (doktorand) +420-737-192-215
 
Ing. Michaela Poslední - VIC
sekretářka ředitele / Výpočetní a informační centrum ČVUT
+420-22435-8434
+420-22435-8440
B-462 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Ondřej Posnar - FS - 12375    
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. - FEL    
David Pospíšil - SÚZ    
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. - FSv +420-22435-7929
A-828b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Hana Pospíšilíková - FEL +420-22435-5620
A4-10 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Jakub Pospíšil - FSv    
Jindřich Pospíšil - FS - 12802 +420-22435-2462
+420-775-334-480
A2-s130 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - FSv +420-22435-4734
B-904 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. - FD   A-250 (Horská)
Ing. Jiří Pospíšil - FSv (doktorand) +420-22435-3868
B-616 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Karel Pospíšil - FEL +420-22435-5123
B-520c (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - FA
profesor / professor
vedoucí / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-6284
508 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Karolína Pospíšilová - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. - FBMI +420-22435-5054
B-622 (Kladno, náměstí Sítná )
RNDr. Petr Pospíšil, CSc. - FS - 12375 +420-22435-9949
A1-205i (Dejvice)
Radek Pospíšil - SÚZ
vedoucí / menza Studentský dům / Správa účelových zařízení ČVUT
   
Robin Pospíšil - FSv    
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. - ÚTEF
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-728-102-892
+420-244-105-114
230 (Praha, Husova 5)
Ing. Tomáš Pospíšil, Ph.D. +420-22435-2201
 
Ing. Štěpán Postler - FSv +420-22435-9781
D-2078c (Praha, Thákurova 7a)
Lenka Postlová - FBMI    
Olga Postránecká - FD    
Ing. arch. Michal Postránecký - CIIRC (doktorand)
ředitel / centrum města budoucnosti / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4252
+420-728-794-343
A-402 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Pošík, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7228
+420-604-889-866
E-215 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jiří Pošmourný - FSv   A-725 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Alexandr Pošta - FEL (doktorand)   A3-219 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Pošta, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího / materiály a konstrukce / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
  206 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Ondřej Pošta - FBMI    
doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. - FJFI +420-776-579-570
109a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Viktor Pošta - VIC +420-22435-8468
+420-22435-8472
27 (Praha, Bechyňova 3)
B-383 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. - FSv +420-22435-7193
A-722 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D. - FEL +420-22435-2380
B2-418 (Praha, Technická 2)
Ing. Václav Potoček, Ph.D. - FJFI +420-771-276-632
509 (Praha, Břehová 7)
Jan Potucký - MÚVS    
Mgr. Jakub Potůček - FA
vědecký pracovník pro projekt NAKI
  305 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Roman Potůček - FBMI
vedoucí / projektové oddělení / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9958
B-620b (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-498-912
 
Ing. Simona Potůčková - KÚ (doktorand)    
Jiří Poul - FSv    
Jana Pourová - FSv    
Ing. Vojtěch Povolný - FEL (doktorand)
sekretářka / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
   
Ing. Michal Pozník - FEL    
Zdeňka Pragerová - FS - 12375    
Bc. Jan Prachenský - FS - 12113 +420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
Ing. Ivo Prajer - VIC
Auditor informačního systému ČVUT / Auditor of ICT CTU
vedoucí / oddělení IT vývoje / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-9900
B-482b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Tomáš Prajs - FS - 12932 +420-22435-2600
C1-211e (Dejvice)
Irena Prajzlerová - FSv +420-22435-4773
B-633 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D. - FEL +420-22435-2338
E1-102b (Praha, Technická 2)
A3-225 (Praha, Technická 2)
Ing. Ivan Pravda, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2078
B3-711 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Pravda - FEL +420-22435-2208
A3-112 (Praha, Technická 2)
Ing. Anna Pražanová - FEL (doktorand)    
MgA. Pavla Pražáková - FSv    
Ing. Miroslav Prágl, MBA - FIT +420-22435-9857
+420-731-447-767
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miloš Prágr - FEL    
Ing. Tomáš Prášek - FJFI (doktorand) +420-771-276-721
317 (Praha, Břehová 7)
402 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
+420-732-958-070
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Prehradný, Ph.D. - FS - 12115 +420-775-920-119
+420-22435-7973
G3-130 (Dejvice)
Bc. Michaela Preiningerová - FS - 12116
sekretářka / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-3277
B1-804 (Dejvice)
Markéta Prchalová - FSv    
Tomáš Prchal - RČVUT    
Ing. Jiří Prchlík - KÚ (doktorand)    
Ing. Lucie Prchlíková - KÚ    
Ing. Václav Pritzl - FEL (doktorand) +420-22435-7410
E-116 (Karlovo náměstí)
Ing. Nikola Prodanović - KÚ (doktorand) +420-723-499-440
 
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - CIIRC +420-22435-4182
B-205 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. David Anthony Procházka, Ph.D., MBA - FD    
prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc. - FJFI
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-532-914
312 (Praha, Trojanova 13)
RNDr. Jan Procházka, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-6413
A-335a (Horská)
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. - FSv +420-22435-4450
B-736 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Procházka - FEL (doktorand) +420-22435-7255
E-123 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Procházka - SÚZ    
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D. - FEL +420-22435-2357
+420-22435-2354
G1-119 (Praha, Technická 2)
Mgr. Václav Procházka, Ph.D. - FJFI +420-771-276-684
 
Božena Procházková - SÚZ +420-234-678-350
 
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. - FSv, FS - 12115 +420-22435-7964
G3-131 (Dejvice)
Lenka Procházková - MÚVS +420-22435-5024
504 (Praha, Kolejní 2a)
Lucie Procházková - RČVUT   B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Milena Procházková - FS - 12921 +420-22435-5604
A1-5 (Dejvice)
Ing. Pavlína Procházková - RČVUT
archivní akvizice, skartační řízení
+420-778-776-456
+420-22435-3552
204 (Praha, Olympijská 4)
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104
mateřská dovolená
   
Diana Prokopisina - FIT +420-720-442-631
 
Matěj Prokop - ÚTEF    
doc. Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. - FA
docent
zástupce vedoucího / ústav stavitelství II / Fakulta architektury
  544 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2800
B1-223 (Dejvice)
Ing. arch. Šimon Prokop - FA (doktorand)
vědecký pracovník, (pracoviště FA S147d)
člen disciplinární komise - student / Fakulta architektury
  147 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7567
D-106 (Karlovo náměstí)
Yuliia Prokop, MSc., Ph.D. - FEL +420-606-597-572
E-429 (Karlovo náměstí)
Ing. Kristián Prokůpek - UCEEB (doktorand)
Research and Development for HW / SW / Mech in area of industrial automation, space, medical, ...
+420-739-672-090
 
Eva Prostějovská - FJFI
odborný referent marketingu
+420-771-258-838
+420-776-747-718
16 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - FSv +420-22435-4326
B-423 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D. - FSv +420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
RNDr. Jan Proška - FJFI +420-221-912-416
+420-778-532-953
 
Ing. Lenka Prouzová Procházková, Ph.D. - FJFI +420-771-276-724
312 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Pavel Provinský, Ph.D. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-727
408 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Alexandr Prozorov, Ph.D. - FJFI +420-778-028-814
534a (Praha, Husova 5)
Ing. Veronika Dmitrijevna Prozorova - FJFI (doktorand)   442 (Praha, Břehová 7)
Ing. Bc. David Prudek - FIT    
Ing. Kamil Prukl - FEL    
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - FSv
vedoucí / katedra geotechniky / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogiku - Konstrukce a dopravní stavby / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4547
B-518 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kristýna Prušková - FSv (doktorand)
Doktorand
+420-777-748-374
B-409 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladislav Pružina, Ph.D. - FD    
David Průcha - FEL    
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D. - FBMI
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
+420-224-968-574
 
doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5779
G-105 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-694
15a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Hana Průšová, Ph.D. - FJFI +420-771-276-686
211b (Praha, Břehová 7)
Petra Průšová - FA
Personalistka
+420-22435-6386
214 (Praha, Thákurova 9)
Ivana Přádová - FEL
sekretářka / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7557
E-319 (Karlovo náměstí)
Mgr. Tereza Přecechtělová - RČVUT +420-22435-3690
+420-778-752-289
B-744a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Filip Přeučil - FSv    
Ing. Libor Přeučil, CSc. - CIIRC
vedoucí / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4183
B-320 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Tomáš Přeučil, MSc. - FIT (doktorand)   A-1051 (Praha, Thákurova 7)
Vojtěch Přibáň - CIIRC +420-720-690-794
 
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. - FD
děkan / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební,
předseda oborové rady programu P0731D010007 - Smart Cities / Fakulta dopravní
+420-22435-9502
+420-22435-9897
213 (Praha, Konviktská 20)
Milena Přibylová - FBMI    
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. - FD
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9892
A-428 (Horská)
Dr. Ing. Jan Přikryl - FD
odborný asistent
manažer projektů / katedra aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9914
+420-777-230-558
+420-224-890-718
407 (Praha, Na Florenci 25)
Lenka Přikrylová - CIIRC
sekretářka / velká data a cloud computing / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4247
+420-728-502-613
B-420 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Simona Přikrylová, Ph.D. - FD
projektová manažerka / pracovnice referátu VaV
+420-604-737-690
B-415 (Horská)
Ing. Simona Přindová - FS - 12135 +420-605-205-924
+420-221-990-964
+420-22435-9337
A-121 (Horská)
Kateřina Příbramská - VIC    
Mgr. Stanislav Příbramský - VIC
tajemník / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
tajemník / Ústřední knihovna,
vedoucí / ekonomické oddělení / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-22435-8452
B-466 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-427 (Praha, Zikova 4)
Ing. Vladimír Příbramský, Ph.D. - FSv +420-22435-4439
B-724 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Aleš Příhoda - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny (KL:K-210): Čt- 12-14 hod. vždy po předchozí emailové domluvě
+420-605-239-469
+420-22435-7948
K-109 (Kladno, Sportovců )
K-210 (Kladno, Sportovců )
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. - FS - 12101 +420-22435-2576
+420-266-053-824
B1-326 (Dejvice)
Kateřina Příhodová - FSv +420-22435-8771
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Taťána Příhodová - FEL +420-22435-7650
E-122 (Karlovo náměstí)
Vladimíra Příhodová - SÚZ
vedoucí / Masarykova kolej - ubytovací úsek / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-233-051-237
 
Ondřej Příhonský - VIC
Správce AEDO - podpora koncových uživatelů
+420-22435-9927
 
Ing. Jan Pšenička - VIC +420-22435-8427
B-487 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Jan Pšikal, Ph.D. - FJFI +420-221-912-272
+420-778-533-002
 
Ing. Petr Ptáček, Ph.D. - UCEEB +420-22435-6741
206 (Buštěhrad, Třinecká )
Eva Ptáčková - FD    
Bc. Tereza Ptáčková - FEL
sekretářka / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2103
B3-617 (Praha, Technická 2)
prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. - FEL +420-22435-5122
B-520 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Krištof Pučejdl - FEL (doktorand) +420-607-658-519
 
Ing. Prokop Pučejdl - FS - 12101 (doktorand)    
Mgr. Klára Pučerová, Ph.D. - FA    
Ing. Alena Pučková - VIC +420-22435-9928
+420-728-821-309
B-481 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Nikola Puchelová - FSv (doktorand)    
Ing. Maxim Puchnin, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2626
B1-39 (Dejvice)
Ing. Hana Puklická - CIIRC
Grantová specialistka
+420-22435-4143
+420-541-145-799
211 (Brno, Údolní 53)
A-603 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Hana Pulcová - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Ing. Klára Pulcová - FSv    
Dana Pulkertová - FEL
pokladní fakulty
+420-22435-2008
A4-101 (Praha, Technická 2)
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - FSv +420-22435-4384
B-257 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Puričer, Ph.D. - FEL +420-22435-5969
C3-435 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Purkart, Ph.D. - FD    
Ing. Miroslav Purkrábek - FEL (doktorand) +420-22435-5767
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Zuzana Purkrábková - FD (doktorand)    
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. - FD
Odborník na organizaci veřejné dopravy a tramvajový provoz.
  A-421 (Horská)
Vladimír Puš - FEL    
Ing. Vítězslav Putna - FS - 12101 (doktorand)    
Ilona Putnová - FS - 12922 +420-22435-3256
A2-42 (Dejvice)
Ing. Lukáš Putta, Ph.D. - UCEEB +420-773-562-986
 
Ing. Martin Půlpitel - FIT    
Ing. Jan Pytel, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
B-802 (Praha, Thákurova 7)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 537 položek.
(data: 2024-05-24 14:01:01)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky