Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. - FSv    
Ing. Dana Pacovská - FSv +420-22435-5507
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. - FSv
vedoucí / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5502
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. - FEL, RČVUT +420-22435-7639
E-434 (Karlovo náměstí)
Karel Padevět - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D. - FSv +420-22435-4484
D-2019 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D. - FD
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
předseda AS / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-776-747-382
+420-22435-5089
+420-22435-9893
A-421 (Horská)
307 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Bc. Zdeněk Padovec, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2519
B1-620 (Dejvice)
Bc. Vojtěch Pail - FIT    
doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. - CIIRC
Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Geometry, Algebra, Optimization
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4187
B-638 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Antonín Pajer - FD    
Mgr. Nikola Pajerová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7317
B-213 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Pajurek - FIT    
Ing. Jiří Pakosta, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-1869
307 (Roztoky, Přílepská )
314 (Juliska)
Mgr. art. Radko Palic - MÚVS +420-22435-5075
+420-608-248-452
425 (Praha, Kolejní 2a)
227 (Praha, Velflíkova 10)
Bc. Dominika Palivcová - FEL    
Jana Pallierová - KÚ +420-22435-5231
B1-314 (Praha, Zikova 4)
Bc. Martin Palušák - FJFI    
Ing. Arao Minamau Pambo - FEL (doktorand) +420-22435-2167
+420-799-799-547
E1-101 (Praha, Technická 2)
Bc. Petr Panáček - SÚZ +420-234-678-258
22 (Praha, Vaníčkova 7)
PhDr. Zuzana Panáčková - FJFI +420-22435-8572
 
Jaroslava Panáková - UCEEB    
Sari Panikkassery Sasidharan - FS - 12132 (doktorand)    
doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc. - FEL
docent / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2299
B2-535 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexander Panteleev - FS - 12135 (doktorand)    
Andreas Papadopulos - FD    
doc. Ing. Karel Papež, CSc. - FSv +420-22435-7110
A-222 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Papež - FIT +420-22435-7971
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2401
B1-315 (Dejvice)
prof. Ing. Václav Papež, CSc. - FEL +420-22435-2165
G1-121 (Praha, Technická 2)
Bc. Václav Papež - FS - 12112 +420-22435-2661
B1-219 (Dejvice)
Ing. Jan Papuga, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2513
B1-606 (Dejvice)
Ing. Tomáš Parkman - FBMI (doktorand) +420-22435-9967
B-726 (Kladno, náměstí Sítná )
Jana Paříková - SÚZ    
Karel Pařízek - FSv +420-22435-4937
D-s140 (Praha, Thákurova 7a)
Halyna Pasichnyk - FIT    
Ing. Andrej Pastorek - FD
manažer projektů / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní
+420-22435-9536
412 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jaroslav Pastorek - FSv (doktorand) +420-22435-4389
D-2098 (Praha, Thákurova 7a)
Jiří Pastor - SÚZ    
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. - FD
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9159
A-269 (Horská)
Ing. Karel Patočka - FS - 12135    
Tomáš Patro - FIT    
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - FSv
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4501
B-331 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jindřich Paur - FS - 12112
informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2661
B1-219 (Dejvice)
Veronika Paurová - SÚZ    
Ing. Petr Pauš, Ph.D. - FJFI, FIT +420-22435-9863
+420-777-943-548
+420-22435-8557
111 (Praha, Trojanova 13)
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Vojtěch Pavelčík - FSv    
Ing. David Pavel - VIC +420-22435-9940
B-386 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Pavel - FJFI
odborný asistent
+420-22435-8631
129 (Praha, Trojanova 13)
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - FSv
vedoucí / katedra geomatiky / Fakulta stavební,
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3865
+420-22435-4951
B-815 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Pavelka - FSv (doktorand)    
Zdenko Pavelka - FS - 12104    
Mgr. Hana Pavelková, Ph.D. - MÚVS   505 (Praha, Kolejní 2a)
Romana Pavelková - FSv
sekretářka / katedra geomatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4648
B-807 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. - FA    
Ing. Jiří Pavlas - FS - 12203    
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6310
543 (Praha, Thákurova 9)
Eva Pavlasová - KÚ
uklízečka
   
Bc. Klára Pavlišová - FIT    
Mgr. Ivanka Pavlištová - MÚVS    
Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D. - FA
odborný asistent experimentálního ateliéru pro experiment.ateliérovou výuku Kabinetu modelového projektování, tel. 6479
  206 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
A-931 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pavlíčko - UCEEB    
Ing. Kateřina Pavlíčková - MÚVS
vedoucí / studijní oddělení / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3169
m103 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Nicol Pavlíčková - UCEEB    
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. - FIT, RČVUT
vedoucí / oddělení pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro rozvoj / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-7966
342b (Praha, Thákurova 9)
A-931 (Praha, Thákurova 7)
MUDr. Emil Pavlík, CSc. - FBMI   K-328 (Kladno, Sportovců )
prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. - FA, CIIRC
stavební inženýr investiční - zmocněnec rektora pro výstavbu budovy CIIRC, profesor - na FA, zástupce vedoucího ústavu
+420-22435-4102
+420-22435-6298
538 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Ivana Pavlíková - FJFI +420-224-915-115
+420-22435-8570
 
Ing. Marcela Pavlíková, CSc. - FSv +420-22435-4619
B-731 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - FSv
Profesor
+420-22435-4688
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4371
D-1048a (Praha, Thákurova 7a)
Jana Pavlová - FSv
sekretářka / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4514
B-403 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Peter Pavlovič - FS - 12203 +420-22435-9773
A-325 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. - FSv +420-22435-5029
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Věra Pawlíková - RČVUT
úklid
+420-325-613-896
114 (Poděbrady, Na Hrázi 64)
Ing. arch. Miroslav Pazdera - FA
odborný asistent
+420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - FSv
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7170
A-517 (Praha, Thákurova 7)
Radka Pácalová - FSv +420-22435-8755
B-111a (Praha, Thákurova 7)
Petr Pácal - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3489
B-740 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Andrea Pálková - SÚZ    
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent
+420-22435-9898
B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Michal Pánek - FA
odborný asitent
+420-22435-6289
513 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Pánek, Ph.D. - FSv +420-22435-4418
B-214 (Praha, Thákurova 7)
Roman Páral - FSv
technik
+420-22435-9937
D-2079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Mária Párová, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
B-519b (Praha, Thákurova 7)
B-526 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Pártl - FJFI (doktorand)    
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2206
+420-22435-2248
B2-730 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. - FS - 12122    
Kristýna Pátková - SÚZ    
Ing. Marek Pátý - FS - 12101 (doktorand)    
Filip Pávek - FEL    
Ing. Peter Peciar, Ph.D. - FS - 12118    
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. - FJFI +420-603-330-090
 
Mgr. Martin Pecka - FEL (doktorand) +420-22435-4224
+420-22435-7269
E-225b (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Pecka - FIT (doktorand)   A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Iva Pecová - FSv    
Hana Pečená - FBMI
zástupce vedoucího / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8474
B-630 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Petr Pečený - FS - 12115 +420-22435-2547
B1-521 (Dejvice)
Ing. Jitka Pedlíková - KÚ
uklízečka
   
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2277
+420-22435-2252
B2-637 (Praha, Technická 2)
B2-824a (Praha, Technická 2)
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová - RČVUT    
Ing. Pavla Pecherková, Ph.D. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
408 (Praha, Na Florenci 25)
Josef Pech - SÚZ    
Ing. Hana Pechová - FSv +420-22435-2606
 
Hana Pechová - FS - 12361    
Helena Pechová - MÚVS, RČVUT +420-22435-3429
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavla Pechová, Ph.D. - FSv    
Bc. Adam Peichl - FS - 12137    
Ing. Tereza Pekařová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8464
70 (Praha, Bechyňova 3)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. - FEL +420-22435-2333
B2-49a (Praha, Technická 2)
Blanka Pelantová - SÚZ    
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. - FJFI
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8544
106 (Praha, Trojanova 13)
MgA. Iva Peláková - RČVUT
Projektová manažerka kariérního centra
+420-22435-3412
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Pelán - UCEEB    
MUDr. Jan Peleška, CSc. - FBMI    
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. - FD +420-22435-9547
B-403a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12131
Odborný asistent
+420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Ing. Iveta Terezie Pelikánová - FJFI (doktorand)    
Antonín Penc - FSv    
Ing. Ondřej Penc - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Veronika Peňázová - FA (doktorand) +420-22435-6270
433 (Praha, Thákurova 9)
Tiago Pereira do Nascimento, Ph.D. - FEL +420-22435-7255
E-123 (Karlovo náměstí)
Ing. Robert Pergl, Ph.D. - FIT
Assistant Professor
+420-22435-7967
A-935 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tereza Perlácová - FS - 12135 (doktorand)    
Mgr. Eva Pernecká, Ph.D. - FIT +420-22435-9796
A-1422 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Radka Pernicová, Ph.D. - KÚ +420-22435-3856
B1-320 (Praha, Zikova 4)
prof. Vaso Perovič - FA    
Mgr. Jana Perutková - FIT +420-22435-9836
312c (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jaroslav Peřka - FD    
Alena Pešanová - FJFI    
Martin Pešata - SÚZ    
Ing. David Pešek - FSv
Koordinátor projektů OP VVV; Technologický skaut
+420-602-382-424
+420-22435-9726
 
Ing. Ondřej Pešek - FSv (doktorand)    
Ing. Ondřej Pešek - FEL    
Ing. Petr Pešek - FEL (doktorand) +420-22435-2275
B2-537 (Praha, Technická 2)
Ing. Matěj Pešice - FS - 12135 +420-221-990-905
A-59 (Horská)
Ing. Ivana Pešková - FIT +420-22435-9706
342b (Praha, Thákurova 9)
Marcela Pešková - SÚZ    
Ing. Šárka Pešková, Ph.D. - FSv +420-22435-4480
B-315 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. - FSv
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5301
+420-605-945-785
D-2113 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-7274
B-115 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jan Pešta - FA
odborný asistent VŠ, email: info@shp-pesta.cz
+420-22435-6340
711 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Pešta - UCEEB    
Ing. Karel Petera, Ph.D. - FS - 12118 12375 +420-22435-9949
A1-205i (Dejvice)
prof. Mgr. Carl Sture Petersson, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9372
107 (Horská)
Amalraj Peter Amalathas, Ph.D. - FEL   B3-146 (Praha, Technická 2)
Jana Petkovová - FA
šatnářka
  103 (Praha, Thákurova 9)
Vlasios Petousis, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9233
B-225 (Horská)
Svatava Petrachová - FEL +420-22435-7277
E-15 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Petráček - FBMI   B-727 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135 +420-605-205-920
+420-221-990-970
A-146 (Horská)
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - FJFI, RČVUT
rektor / ČVUT,
ředitel / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT,
předseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast informačních systémů / ČVUT
+420-22435-3486
+420-22435-8265
A-916 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
220 (Praha, Břehová 7)
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2589
B1-216 (Dejvice)
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2598
B1-218 (Dejvice)
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Václav Petrák, Ph.D. - FBMI +420-224-335-078
B-111 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jan Petrášek - FEL (doktorand)   B3-137 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Petrášek - FJFI    
Bc. Tereza Petrášová - FS - 12135    
Ing. Ivo Petr, Ph.D. - FIT +420-22435-9875
A-1426 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113
Propagace a prezentace ústavu; Školení firem v oblasti ISO GPS
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
Lukáš Petr - MÚVS    
Ing. Matěj Petrlík - FEL (doktorand) +420-22435-7679
E-119 (Karlovo náměstí)
MgA. Jan Petrmichl - FEL (doktorand)    
BSc. Maroš Petro - ÚTEF +420-22435-9232
B-223 (Horská)
Jana Petrová - FD
sekretářka / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9147
B-308 (Horská)
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12137 12922
vedoucí / oddělení studijní / FS,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2572
+420-22435-2671
A2-49a (Dejvice)
A1-305i (Dejvice)
Mgr. Světlana Petrová - FJFI
výuka jazyků
  211 (Děčín, Pohraniční 1)
Pavel Petrovský - FEL +420-22435-5819
+420-607-239-640
 
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. - FSv +420-22435-4479
B-321 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
B3-73 (Praha, Technická 2)
Bc. Jakub Petrus - FS - 12135    
Mgr. Lukáš Petrů - FBMI +420-22435-8495
B-620a (Kladno, náměstí Sítná )
Milada Petrů - UCEEB    
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115 +420-22435-2539
B1-524 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133    
Luboš Petrželka - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
C-s149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Libuše Petržílková - FEL +420-22435-5620
C4-155 (Praha, Technická 2)
Naděžda Petřinová - SÚZ
Hospodářka
+420-234-678-222
 
Ing. Zdeněk Petřivý - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2750
C1-s116a (Dejvice)
Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - FEL +420-22435-7391
E-225b (Karlovo náměstí)
RNDr. Zuzana Petříčková, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslav Petřík - ÚTEF +420-221-912-755
L-256 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Martin Petřík, Ph.D. - FSv +420-22435-4620
B-720 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Danuše Petříková - ÚTVS
pracovník zaměstnaneckého oddělení RČVUT
+420-22435-3356
B2-247 (Praha, Zikova 4)
Jaroslava Petříková - FS - 12305
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
+420-22435-2667
+420-233-339-803
A1-106b (Dejvice)
Ing. Michaela Petříková - FSv (doktorand)    
Ing. Lubomír Petýrek - FS - 12305
mobil: 602301640
vedoucí / technickoprovozní služby budov / FS
+420-22435-2892
+420-22435-7446
A1-107a (Dejvice)
B-229 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Petýrek - FSv (doktorand)    
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. - FEL +420-22435-7608
E-111 (Karlovo náměstí)
Mgr. Pavla Péterová - FEL
odborný asistent
+420-22435-5871
B3-147 (Praha, Technická 2)
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc. - FEL
vedoucí / centrum umělé inteligence / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7355
E-201 (Karlovo náměstí)
Ing. Robert Pěnička - FEL (doktorand) +420-22435-7384
E-121 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Pfeifer - FJFI    
Bc. Son Tung Pham - FD
správa sítě budovy Horská
+420-22435-7960
721941367
A-439 (Horská)
B-103 (Horská)
Marta Philbrow Kingová - FS - 12104
sekretářka / ústav jazyků / FS
+420-22435-7520
B-309 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4340
D-2095 (Praha, Thákurova 7a)
Josef Picka - FEL +420-22435-2222
D3-17c (Praha, Technická 2)
František Pickenhan - FSv    
Libuše Pickenhanová - FSv
vedoucí / výukové středisko Mariánská / Fakulta stavební
   
Helena Picmausová - FS - 12112    
Ing. Petr Pichlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2136
B3-256 (Praha, Technická 2)
Luďka Pichlová - FEL +420-22435-7240
E-208 (Karlovo náměstí)
Martin Peter Pichotka, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
123 (Horská)
Ing. Petr Pich, Ph.D. - FS - 12124    
Mgr. Eva Piknová - RČVUT
sekretářka kvestora
sekretářka kvestora / ČVUT
+420-22435-3349
A-914 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Marie Pikorová - FS - 12804
Zadní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7222
 
Ing. Romana Pikulová, Ph.D. - FEL +420-22435-2828
C4-157 (Praha, Technická 2)
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2057
C3-53 (Praha, Technická 2)
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2537
B1-522 (Dejvice)
Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D. - FJFI +420-22435-8239
205a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Lenka Pilátová - FS - 12921 +420-22435-9831
A1-13 (Dejvice)
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. - MÚVS    
Pavla Pincová - SÚZ    
Bc. Jaroslav Pinkas - FD +420-720-528-849
 
Ing. arch. MgA. Petr Pinkas - FA
Odborný asistent, vedoucí atelieru ZAN
+420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Václava Piorecká - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
+420-604-786-056
B-731 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Marek Piorecký - FBMI (doktorand) +420-22435-7996
B-732 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Bartosz Pawel Piotrowski - CIIRC (doktorand)   A-615 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Piskačová - FA +420-22435-6222
 
Olga Piskačová - FA
recepční
+420-22435-6222
 
Ing. Zdeněk Pitrmuc - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2603
B1-116 (Dejvice)
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc. - FBMI    
Bc. Adam Pivák - FSv    
JUDr. Gabriela Pivokonská - RČVUT +420-22435-3691
B-761 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Pivoňka, CSc. - FEL +420-22435-2341
+420-22435-2135
B3-256 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Pivoňka - CIIRC (doktorand)   B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Pavlína Pivrncová - SÚZ   212 (Praha, Vaníčkova 7)
Jana Pixová - KÚ +420-22435-3534
B2-104 (Praha, Zikova 4)
doc. RNDr. Jan Píchal, CSc. - FEL
tajemník / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3081
B2-35 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc. - FJFI +420-221-912-724
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle ČVUT
+420-22435-8798
B-333 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Pavel Píša, Ph.D. - FEL +420-603-531-357
+420-22435-7223
E-7a (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Plaček - FEL +420-22435-2349
G1-123c (Praha, Technická 2)
Ing. Tereza Plaček Otcovská - FSv (doktorand) +420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
Alena Plačková - RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Plachý - FEL (doktorand)
náhradník disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5994
A4-504 (Praha, Technická 2)
Ing. Štěpán Plachý - FIT (doktorand) +420-732-569-330
341b (Praha, Thákurova 9)
A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Plachý, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
B-311 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Ondřej Plajdička - FS - 12122 +420-22435-9754
F-103b (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Antonín Platil, Ph.D. - FEL
magnetická měření a snímače, senzory fyzikálních veličin
+420-22435-3954
B3-64 (Praha, Technická 2)
Bohumila Platilová - FSv    
Eva Plášková - KÚ
Mzdová účetní, personalistka
+420-22435-3533
B2-105 (Praha, Zikova 4)
Tomáš Plecháč - UCEEB    
Miroslav Pleninger - FJFI +420-22435-8577
 
Hana Pleningerová - FJFI    
Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. - FD +420-22435-5092
A-219 (Horská)
MUDr. Robert Pleskot - FBMI    
Ing. Jiří Plešek, CSc. - FS - 12111
místnost: M2402A (Dolejškova 5), tel.: 266053213
+420-266-053-213
 
Jiří Pleticha - SÚZ
šéfkuchař
   
Ing. Michal Plhoň - FS, VIC - 12375 +420-22435-9946
A1-205j (Dejvice)
doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6339
641 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Marie Plíčková - MÚVS +420-22435-5024
504 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jaroslav Plocek, CSc. - FEL +420-22435-2385
B2-421b (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. - FD   A-223c (Horská)
Ing. Jan Plomer, Ph.D. - FD    
JUDr. PhDr. Jiří Plos - FA, UCEEB
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6333
638 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vladimír Plos, Ph.D. - FD   A-224 (Horská)
Jan Plšek - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Eva Plšková - UCEEB
Personalistka a mzdová účetní
+420-22435-6705
208 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. - FBMI
vedoucí / Kladno KOKOS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / děkanát / Fakulta biomedicínského inženýrství,
tajemník / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8418
B-633 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Alois Pluháček, CSc. - FIT +420-22435-9843
A-1031 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. - MÚVS    
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134 12911 12922 +420-22435-5609
+420-22435-2608
A2-44a (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Ing. Aleš Poděbrad - FA +420-22435-6310
543 (Praha, Thákurova 9)
Iveta Podhorská - KÚ    
Ing. Tomáš Podivínský - FEL    
Ing. Jakub Podlešák - FIT    
Bc. Veronika Podlipná - FEL
specialista grantového servisu
+420-724-236-071
103 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka - KÚ    
Ing. Markéta Podpěrová, M.A. - FIT +420-22435-9819
 
Bc. Marika Podrábská - FD +420-22435-5098
305 (Děčín, Pohraniční 1)
Mgr. Lucie Podrápská - FD    
Ing. Karel Podsedník - FS - 12203 +420-22435-9772
A-325 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Miroslav Podskalský - FS - 12802
vedoucí údržby fakulty strojní; mobil: 602234360
+420-22435-2781
A2-s132 (Dejvice)
Bc. Ondřej Podsztavek - FIT +420-604-235-179
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc. - FBMI +420-602-112-307
K-308 (Kladno, Sportovců )
Ing. Karel Pohl, Ph.D. - FSv +420-22435-4496
B-309 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. - FD +420-224-890-717
+420-22435-9917
401 (Praha, Na Florenci 25)
Libuše Pochová - FIT +420-22435-9818
A-1027 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Pojar - FSv (doktorand)   B-430 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Anna Pokorná - FD +420-770-174-357
B-416 (Horská)
Dita Pokorná - FJFI +420-22435-8660
+420-221-912-273
118 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Hana Pokorná - FEL +420-22435-7669
G-102 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jana Pokorná - CIIRC
sekretářka / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka tajemníka / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4243
A-714 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Tamara Pokorná - FD +420-22435-6398
A-335d (Horská)
Věra Pokorná - FSv +420-22435-4487
B-326 (Praha, Thákurova 7)
B-327 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. - FA, RČVUT
docent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-6295
515 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Ivan Pokorný - UCEEB    
doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9934
K-308 (Kladno, Sportovců )
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-4688
+420-723-313-152
D-1045 (Praha, Thákurova 7a)
Jiří Pokorný - SÚZ    
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-7153
A-628 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Pokorný, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2286
B2-522 (Praha, Technická 2)
Ing. Nikola Pokorný - UCEEB    
Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - FSv +420-22435-7919
A-634 (Praha, Thákurova 7)
Petr Pokorný - FS - 12305    
Ing. Petr Pokorný, Ph.D. - KÚ +420-22435-3513
B1-319 (Praha, Zikova 4)
Richard Pokorný - RČVUT
Odborný pracovník - zahraniční projekty
+420-22435-3633
+420-724-639-966
B-705 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimír Pokorný - FEL   E-424 (Karlovo náměstí)
Bc. Juraj Polačok - FIT    
Bc. Jan Polan - FEL    
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2571
B1-333b (Dejvice)
Ing. Ivan Poláček - FD
metrolog, zkušební technik ZL FD
+420-22435-9544
501 (Praha, Konviktská 20)
Ing. arch. Jiří Poláček - FA
Vedoucí ZAN
+420-22435-6420
442 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Lukáš Poláček - FS - 12131 (doktorand)    
Marcel Poláček - FEL    
Ing. Miloš Poláček, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník
   
Miroslav Poláček - VIC
specialista IT
+420-22435-9929
+420-222-368-651
B-362 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ilona Poláčková - ÚK +420-22435-9987
530a (Praha, Technická 6)
Stanislava Poláčková - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8611
378 (Praha, Trojanova 13)
Zdeňka Poláčková - FJFI    
Ing. Radomír Polách - FIT (doktorand)
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
  A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Adam Polák - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
Ing. Aleš Polák - FSv (doktorand) +420-22435-7166
A-520 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Polák, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-5461
+420-737-122-557
B-531 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda legislativní komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4476
B-314 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Jitka Poláková - FA (doktorand)    
Silvie Poláková - SÚZ    
MgA. Tomáš Polák - FA
odborný asistent
+420-22435-6265
413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA - FD
Vyučující
+420-724-903-178
 
Jana Polášek Filová - FEL    
Ing. Hana Polášková - FEL +420-22435-4028
+420-776-056-401
227 (Praha, Velflíkova 10)
prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D. - FEL
Head of Advanced Materials Group
+420-22435-7598
B-162 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-s134 (Karlovo náměstí)
Mgr. Michal Polčák - FBMI    
Mgr. Karolína Poliaková - FEL
PR pro Program OI, Katedru počítačů a Centrum umělé inteligence
+420-22435-7414
+420-734-111-409
 
Ing. Michal Polic - CIIRC (doktorand)   B-640 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Josef Polívka - FJFI    
Ing. Leoš Polívka - FEL    
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2270
B2-639 (Praha, Technická 2)
Vratislav Polívka - FA
technický pracovník
+420-22435-6211
 
Blanka Polívková - FJFI    
Blanka Polívková - FJFI    
doc. Ing. Petr Pollák, CSc. - FEL +420-22435-2049
C4-462 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - FSv
vedoucí / vodohospodářské experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4367
D-1078 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - FSv
na židli
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-603-843-321
+420-22435-4334
D-1079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zdeněk Poloprutský - FSv (doktorand)    
Jan Polter - FSv +420-22435-3747
D-s134 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Vojtěch Pommer - FSv    
Libor Popelka - SÚZ    
Ing. Lukáš Popelka, Ph.D. - FS - 12203 +420-22435-9776
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Stanislav Popelka - FEL (doktorand)
Vědecký pracovník
+420-22435-3911
C3-241 (Praha, Technická 2)
Pavla Popelková - SÚZ   136 (Praha, Chaloupeckého 5)
doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. - FSv
zaměstnanec - odborný asistent
+420-22435-5406
D-2121 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - FSv +420-22435-4589
B-528 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kseniya Popovich - FJFI (doktorand)   310 (Praha, Břehová 7)
441 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Jiří Popule - FJFI +420-22435-8345
 
Václav Porcal - UCEEB    
Ing. Michaela Poslední - VIC
sekretářka ředitele / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8434
+420-22435-8440
B-462 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-3980
B-529 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. - FEL    
Bc. Adam Pospíšil - FEL    
David Pospíšil - SÚZ    
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D. - FSv +420-22435-7929
A-828b (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4734
B-904 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. - FD +420-22435-9174
A-262 (Horská)
Jiří Pospíšil - FSv    
Mgr. Karel Pospíšil - FEL +420-22435-5123
 
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - FA (doktorand)
předseda Disciplinární komise FA ČVUT; člen Hodnoticí komise Národního akreditačního úřadu pro VŠ
vedoucí / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6284
508 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Karolína Pospíšilová - UCEEB    
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. - FBMI +420-22435-5054
+420-312-608-240
B-321 (Kladno, náměstí Sítná )
RNDr. Petr Pospíšil, CSc. - VIC +420-22435-8426
B-487 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. - ÚTEF
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9290
106 (Horská)
Ing. Tomáš Pospíšil - FEL (doktorand) +420-22435-2201
 
Ing. Jitka Possoltová - FBMI
sekretářka / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-574
 
Ing. Štěpán Postler - FSv    
Ing. arch. Michal Postránecký - CIIRC (doktorand)
vedoucí / centrum města budoucnosti / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4252
+420-728-794-343
A-401 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Pošík, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7228
E-215 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Jiří Pošmourný - FSv +420-22435-7197
A-725 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Alexandr Pošta - FEL (doktorand)    
Ing. Jan Pošta, Ph.D. - UCEEB   206 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Severin Pošta, Ph.D. - FJFI +420-22435-8562
+420-776-579-570
109a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Viktor Pošta - VIC
Vedoucí Vydavatelství průkazů ČVUT
+420-22435-8468
27 (Praha, Bechyňova 3)
doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. - MÚVS
koordinátor
vedoucí / oddělení výzkumných aktivit / Masarykův ústav vyšších studií,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-3166
m128 (Praha, Kolejní 2a)
PhDr. Rudolf Pošva, CSc. - FSv +420-22435-7193
A-722 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Štěpán Potocký, Ph.D. - FEL    
Ing. Tomáš Potoček - SÚZ    
Ing. Václav Potoček, Ph.D. - FJFI +420-22435-8353
509 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Jakub Potůček - FA (doktorand)
vědecký pracovník pro projekt NAKI
+420-22435-6253
305 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Roman Potůček - FBMI
vedoucí / projektové oddělení / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9958
B-620b (Kladno, náměstí Sítná )
Václav Potůček - FBMI    
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8642
+420-22435-8605
 
Vladislav Poulek - UCEEB    
Ing. Michal Poupa - FEL, MÚVS +420-22435-5963
A4-505a (Praha, Technická 2)
Zdeňka Pragerová - FS - 12375    
Ing. Ivo Prajer - VIC
Auditor informačního systému ČVUT / Auditor of ICT CTU
vedoucí / oddělení vývoje IS / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9900
B2-441 (Praha, Zikova 4)
Tomáš Prajs - FS - 12932 +420-22435-2600
C1-211e (Dejvice)
Irena Prajzlerová - FSv +420-22435-4773
B-633 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D. - FEL +420-22435-2338
E1-102b (Praha, Technická 2)
Ing. Ilona Prausová - RČVUT
specialista pro komunikaci s průmyslem, zástupce vedoucího odboru PR a marketingu
zástupce vedoucího / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3427
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ivan Pravda, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-2078
B3-711 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Pravda - FEL +420-22435-2208
A3-112 (Praha, Technická 2)
Bc. Viktorie Pražáková - FEL    
Ing. Miroslav Prágl, MBA - FIT +420-22435-9857
+420-731-447-767
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miloš Prágr - FEL (doktorand)    
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
+420-732-958-070
B3-218 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jan Prehradný, Ph.D. - FS - 12115 +420-775-920-119
+420-22435-7973
G3-130 (Dejvice)
Bc. Tomáš Primus - FS - 12135    
Ing. Tomáš Princ - FSv (doktorand) +420-22435-3725
B-678 (Praha, Thákurova 7)
Matúš Priščák - FS - 12375    
Ing. Robert Prix - UCEEB    
Etela Prochásková - FD    
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. - CIIRC   B-205 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Antonín Procházka - FEL +420-723-432-327
 
Ing. František Procházka - FS - 12131 +420-22435-5035
A2-532b (Dejvice)
prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc. - FJFI
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8658
312 (Praha, Trojanova 13)
RNDr. Jan Procházka, Ph.D. - FD +420-22435-6413
A-335a (Horská)
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4783
B-910 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. - FSv +420-22435-4633
B-736 (Praha, Thákurova 7)
Jaroslav Procházka - ÚTEF +420-22435-9178
121 (Horská)
Ing. Jiří Procházka - FSv (doktorand) +420-22435-4348
D-1080 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Michal Procházka, Ph.D. - FSv +420-22435-4720
B-531 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc. - FSv +420-22435-4480
+420-776-853-375
B-315 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Procházka - SÚZ
vedoucí /oddělení technicko-provozních služeb / Správa účelových zařízení
   
Ing. Petr Procházka, Ph.D. - FIT    
Ing. Petr Procházka - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2715
G2-146 (Dejvice)
doc. Ing. Radek Procházka, Ph.D. - FEL
Deputy head of department
zástupce vedoucího / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2144
G1-116 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Procházka - CIIRC +420-22435-4230
A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Alena Procházková - FS - 12804 +420-22435-7200
B-5 (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc. - FSv +420-22435-5027
A-335c (Horská)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. - FJFI    
Lucie Procházková - FIT    
Lucie Procházková - CIIRC
Personalista
+420-22435-4232
A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Milena Procházková - FS - 12921 +420-22435-5604
A1-5 (Dejvice)
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104
rodilá mluvčí,anglický jazyk, PhD studium AJ
+420-22435-7686
B-301 (Karlovo náměstí)
Eva Prokešová - FEL
sekretářka / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2031
A3-114 (Praha, Technická 2)
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Radek Prokeš - FJFI (doktorand) +420-22435-8366
+420-724-662-136
 
Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6312
544 (Praha, Thákurova 9)
Lenka Prokopová - SÚZ    
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112 +420-22435-2800
B1-223 (Dejvice)
Ing. arch. Šimon Prokop - FA
vědecký pracovník, (pracoviště FA S147d)
+420-22435-6207
147 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101
prokop@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7567
 
Ing. Martin Prokš - FJFI (doktorand)    
Ing. Josef Pros - MÚVS    
Eva Prostějovská - FJFI
odborný referent marketingu
+420-22435-8320
+420-776-747-718
16 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - FSv +420-22435-4326
B-423 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zdeněk Prošek - FSv (doktorand) +420-22435-4495
D-2023a (Praha, Thákurova 7a)
RNDr. Jan Proška - FJFI +420-221-912-416
 
Petr Prouza - FS - 12201    
Jaroslav Provazník - FS - 12133    
Mgr. Pavel Provinský - FD (doktorand) +420-22435-8448
+420-224-890-727
408 (Praha, Na Florenci 25)
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4547
B-508 (Praha, Thákurova 7)
David Průcha - FEL    
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
RNDr. Ladislav Průcha, CSc. - FEL +420-22435-3497
B2-349 (Praha, Zikova 4)
Akad. arch. Mojmír Průcha - FA
odborný asistent
+420-22435-6315
608 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Daniel Průša, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5779
G-105 (Praha, Na Zderaze 4)
Miloš Průša - SÚZ +420-224-248-595
 
Ing. Petr Průša, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT
+420-22435-8322
15a (Praha, Břehová 7)
Ivana Přádová - FEL +420-22435-7557
E-319 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Přeučil, CSc. - CIIRC
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4183
B-320 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Tomáš Přeučil - CIIRC    
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9897
+420-224-890-712
407 (Praha, Na Florenci 25)
Hana Přibylová - UCEEB    
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. - FD +420-22435-9892
A-428 (Horská)
Ing. Petr Přidal - ÚTEF +420-22435-9180
124 (Horská)
Dr. Ing. Jan Přikryl - FD
odborný asistent
manažer projektů / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9914
+420-224-890-718
407 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Simona Přikrylová, Ph.D. - FD    
Ing. Simona Přindová - FS - 12135 +420-605-205-924
+420-22435-9337
+420-221-990-964
A-121 (Horská)
Mgr. Stanislav Příbramský - VIC
vedoucí / ekonomické oddělení / Výpočetní a informační centrum,
tajemník / Ústřední knihovna,
tajemník / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-22435-8452
B-466 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-427 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. - FS - 12101 +420-22435-2576
+420-266-053-824
B1-326 (Dejvice)
Vladimíra Příhodová - SÚZ +420-233-051-237
 
Lenka Příplatová - FJFI    
Ing. Jan Pšenička - FS - 12201
tajemník / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-22435-2508
B1-719 (Dejvice)
Ing. Jan Pšikal, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   
Ing. Petr Ptáček, Ph.D. - UCEEB    
Eva Ptáčková - FD    
Tereza Ptáčková - FD    
Bc. Tereza Ptáčková - FEL +420-22435-2103
B3-617 (Praha, Technická 2)
prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc. - FEL +420-22435-5103
B-503 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Alena Pučková - VIC +420-22435-9928
B-471 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Hana Puklická - CIIRC
Grantová specialistka
+420-22435-4144
+420-541-145-799
A-603 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Ing. Petr Pulc - FIT (doktorand) +420-605-831-713
A-1246 (Praha, Thákurova 7)
Dana Pulkertová - FEL
pokladní fakulty
+420-22435-2008
A4-101 (Praha, Technická 2)
Yelyzaveta Pulnova - FS - 12375    
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - FSv +420-22435-4404
+420-22435-4384
B-257 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Puričer - FEL +420-22435-5969
C3-435 (Praha, Technická 2)
Ing. Zuzana Purkrábková - FD    
Ing. Jan Pustějovský, Ph.D. - FSv +420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Hricsina Puškinová - FD    
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D. - FD
Odborník na organizaci veřejné dopravy a tramvajový provoz.
  A-421 (Horská)
Ilona Putnová - FS - 12922 +420-22435-2645
A2-42 (Dejvice)
Václav Pužman - FIT   A-1331 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jan Půček - FJFI    
Ing. Martin Půlpitel - FIT    
Ing. Jan Pytel, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
B-802 (Praha, Thákurova 7)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 489 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky