Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Yutaka Nagashima - CIIRC (doktorand)    
Mgr. Gabriel Nagy - VIC +420-22435-9804
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. - FD +420-224-890-705
+420-22435-8448
Ilona Nagyová - FD
mzdová účtárna
+420-22435-9510
Ing. Filip Naiser - FEL    
Ing. Mehyar Najla - FEL (doktorand)    
Ing. Hana Najmanová - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7151
Mgr. Yuliya Namlyeyeva, Ph.D. - FSv    
Bc. Ondřej Naňka - RČVUT, VIC
projektový manažer
+420-22435-3698
Ing. Maria Nasyrova - FEL (doktorand)  
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - FEL, CIIRC
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7388
Mgr. Mária Navarová, Ph.D. - CIIRC    
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. - FA
profesor
+420-22435-6275
Jiří Navrátil - FEL    
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c. - FBMI
vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9902
Ing. Matěj Navrátil, Ph.D. - FBMI    
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D. - FD +420-224-890-714
Adéla Navrátilová - CIIRC
Ing. Václav Navrátil - FBMI +420-22435-5045
Ing. Václav Navrátil - FEL (doktorand) +420-22435-2258
Ing. Vojtěch Navrátil - FBMI    
Ing. Zahra Nazarichaleshtori - FEL (doktorand)    
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. - FSv +420-22435-4350
Ing. Danuše Nádherná - FSv +420-22435-5503
 
Mgr. Vlasta Nádvorníková - FD
odborný asistent
 
Ing. Jiří Náhlík - FEL (doktorand) +420-22435-2067
Ing. Josef Náhlík - FEL (doktorand)
Ing. Pavel Náplava, Ph.D. - FEL +420-22435-3708
Vít Neckář - CIIRC    
Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7584
Roman Nečas - SÚZ    
prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc. - FJFI
předseda disciplinární komise / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8503
Bc. Marek Nedoma - FS - 12115    
František Nedvěd - RČVUT
údržba
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Drahoslava Nedvědová - FJFI    
Ing. arch. Mgr. Klára Nedvědová - FSv, KÚ    
Zdeněk Nedvěd - SÚZ    
Ing. Ondřej Nehasil - UCEEB (doktorand) +420-22435-7114
Ing. Marie Nehasilová - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
Romana Nechybová - FS - 12361    
Ivana Nejedlá - SÚZ
Odborný referent kontroly
+420-234-678-245
Bc. Jakub Nejedlý - CIIRC    
Andrea Nejtková - FEL +420-22435-2100
Monika Nekolná - FSv +420-22435-5500
 
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. - FSv +420-22435-4410
RNDr. Ján Nemčík, CSc. - FJFI +420-22435-8266
Ing. Šárka Nenadálová - KÚ (doktorand) +420-22435-3547
Ing. Ondřej Nentvich - FEL (doktorand)  
Ing. Michal Neoral - FEL (doktorand) +420-22435-5782
E-224 (Karlovo náměstí)
Ing. Jindřich Nerad - CIIRC    
Ing. Marek Neruda, Ph.D. - FEL +420-22435-5824
Ing. Miloš Neruda, DiS. - FEL  
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2523
Martin Nesládek - FD    
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. - FBMI +420-22435-9901
Petra Nesládková, DiS. - FD
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-5087
Alena Nessmithová - CIIRC
sekretářka / Národní Centrum Průmyslu 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
PhDr. Petr Nesvadba, CSc. - MÚVS    
Eva Nešporová - FS - 12118
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2551
 
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D. - FSv +420-22435-4611
Ing. Šimon Nešvera - VIC +420-22435-9969
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. - FS - 12112
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FSv +420-22435-2713
+420-22435-3744
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2713
Josef Netymach - FEL
vrátný
+420-22435-2222
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. - FD
manažer projektů / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-7983
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. - FA    
Ing. Gordon Neue - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Irena Neufussová, Ph.D. - FJFI    
BcA. Petr Neugebauer - FEL +420-22435-2219
+420-22435-2218
Ing. Michaela Neuhäuserová - FD (doktorand) +420-224-890-728
208 (Praha, Na Florenci 25)
PaedDr. Luboš Neuman - ÚTVS
vedoucí / oddělení pedagogické / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1890
Ing. Michal Neuman - VIC
vedoucí / oddělení sítí a správy počítačů / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8484
Jan Neumann - FEL    
Ing. Martin Neumann - FSv (doktorand)    
Ing. Pavel Neumann - FSv
odborný asistent
+420-22435-4588
Mgr. Pavel Neumann - UCEEB    
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-5038
prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. - FS - 12101 +420-22435-7562
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
Ing. Martin Neužil, Ph.D. - FS - 12115
Ing. Barbora Neužilová - FJFI (doktorand)    
Kristýna Neužilová - FS - 12933 +420-22435-8701
Monika Neužilová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
+420-22435-3420
doc. Ing. Pavel Neužil, CSc. - FEL    
Bc. Alena Nevečeřalová - RČVUT
pracovník Informačního centra ČVUT
+420-22435-9952
Daniela Nevínová - CIIRC A-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marek Nevosad - FEL +420-22435-5963
Jiřina Nevosadová - FS - 12922 +420-22435-2457
Ing. Michal Nevrkla, Ph.D. - FJFI
Výzkumný a vývojový pracovník v oborech fyzikálních
+420-221-912-729
 
Henrieta Nezpěváková, M.A. - FA
odborný asistent, od 1.10.2015 zástupkyně vedoucího ústavu 15 150
+420-22435-6265
Ing. Václav Nežerka, Ph.D. - FSv +420-22435-4498
Eva Němcová - SÚZ +420-234-678-228
 
Eva Němcová - SÚZ    
Ivana Němcová - FEL +420-22435-2394
Mgr. Jitka Němcová - FD    
Nikola Němcová - FEL    
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. - FS, FEL - 12136 +420-22435-2585
219 (Roztoky, Přílepská )
Terézia Němcová - FS - 12932
organizování akcí (např. DOD a plesy FS, workshopy a konference nejen pro FS)
+420-22435-5688
Ing. Jaroslav Němec - FBMI    
Ing. Michal Němec, Ph.D. - FJFI +420-22435-8672
doc. Ing. Milan Němec, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2627
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. - FJFI
Vědecko-pedagogický pracovník
+420-22435-8331
+420-22435-8202
Vladimír Němec - FJFI +420-22435-8233
RNDr. Aleš Němeček - FEL
tajemník / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra matematiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5132
B-532 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Němeček - FJFI (doktorand)    
doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D. - FSv
Docent
+420-22435-4309
+420-22435-5417
Ing. Jiří Němeček - FSv (doktorand)  
Ing. Petr Němeček - FEL +420-22435-2197
Ing. Tomáš Němeček - FEL (doktorand)
JUDr. Hana Němečková - FBMI    
Ing. Jitka Němečková, Ph.D. - FSv +420-22435-4502
Mgr. Lenka Němečková - MÚVS    
Mgr. Lenka Němečková, Ph.D. - ÚK
zástupce vedoucího / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna,
zástupce ředitele / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-777-079-949
+420-22435-5000
Nam Nguyen - FEL    
Van Nhan Nguyen - CIIRC +420-22435-4149
Nhat Nguyen Dong, Ph.D. - FEL    
Paolo Nicolini, Ph.D. - FEL +420-22435-7442
Mgr. Ing. Zbyněk Nikel - FEL (doktorand)    
Ing. Martin Nikl, CSc. - FJFI    
Hana Niklová - FEL +420-22435-5112
PhDr. Renáta Nivenová - FSv +420-22435-4398
 
Bc. Vojtěch Nižňanský - FD    
Ing. Jiří Nola - FEL    
RNDr. Marta Nollová - FIT +420-22435-9889
Ing. Malila Noori, Ph.D. - FSv +420-22435-4712
+420-22435-7146
Ing. Ivana Nosková - FEL +420-22435-2099
Dr. RNDr. Jana Nosková - FSv +420-22435-4408
Ing. Luboš Nouzovský - FD (doktorand)
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-9003
307 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ivan Novakov - FEL  
Bc. David Nováček - CIIRC  
Bc. Jakub Nováček - FD    
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. - FSv +420-22435-7157
Ing. Jiří Nováček - VIC   B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Nováček - FD    
Bc. Tomáš Nováček - FIT
Zadní odborník na Apakrychle
   
Mgr. Daniela Nová - ÚK +420-22435-9987
Ing. Ivana Nová, Ph.D. - FEL +420-22435-2128
Ing. Antonín Novák - CIIRC (doktorand)   A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. - FEL
vedoucí / Analýza a interpretace biomedicínských dat / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7314
Erik Novák, MSc. - UCEEB    
Filip Novák - SÚZ    
doc. Ing. František Novák, CSc. - FEL +420-22435-2223
Ing. Jakub Novák - FIT +420-22435-9737
Ing. Jan Novák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2471
Ing. Jan Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4606
Jan Novák - FS - 12361    
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2698
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7918
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4352
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7182
doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2807
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
Ing. Josef Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
Ladislav Novák - SÚZ    
Ing. Leoš Novák - FJFI    
Ing. Lukáš Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911 +420-22435-2570
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911
docent
+420-246-003-519
+420-22435-2573
219 (Roztoky, Přílepská )
Ing. Martin Novák, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9371
Ing. Martin Novák - FS - 12137 12932 (doktorand) +420-22435-2896
prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. - FD +420-22435-9548
Ing. Ondřej Novák - CIIRC  
Ing. Ondřej Novák - FJFI (doktorand)    
Bc. Ondřej Novák - CIIRC    
Mgr. Alena Nováková - CIIRC +420-22435-4244
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Eva Nováková - FS - 12932 +420-22435-3959
Ing. Eva Nováková - FBMI    
Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6255
Bc. Hana Nováková - CIIRC    
PhDr. Irena Petra Nováková - MÚVS, CIIRC +420-22435-5023
Jana Nováková - FSv    
Jana Nováková - FA    
Ing. Jaroslava Nováková - FEL +420-22435-7614
Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6208
Marcela Nováková - FSv +420-22435-4544
Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. - FSv
odb.asistent
+420-22435-3871
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7919
doc. Ing. Pavel Novák, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2588
Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FS - 12134
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2609
+420-22435-2611
Ing. Petr Novák, Ph.D. - FEL +420-22435-5718
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Petr Novák, Ph.D. - CIIRC
Zamestnanec CVUT - CIIRC
 
Mgr. Petr Novák, Ph.D. - FIT +420-22435-9884
Ing. Radek Novák - FJFI (doktorand)
člen AS - student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
   
Ing. Richard Novák - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
doc. RNDr. Rudolf Novák, DrSc. - FEL    
doc. Ing. Václav Novák, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2554
Václav Novák - SÚZ +420-234-678-391
Ing. Zdeněk Novák - FS - 12114 12131
místnost č. B1-318
+420-22435-2567
 
Ing. Zdeněk Novák - FS - 12114 (doktorand) +420-22435-2142
Ing. Zdeněk Novák - CIIRC    
Mgr. Lucie Nová - VIC +420-22435-8485
Ing. Alena Novotná - FS - 12361    
Bc. Eliška Novotná - FIT
Ing. Eva Novotná, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
Eva Novotná - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5111
Mgr. Eva Novotná - FA  
Mgr. Irena Novotná - FBMI
Lenka Novotná - FSv    
Lucie Novotná - FJFI    
Ing. Magdaléna Novotná, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Markéta Novotná - FD   B-416 (Horská)
Michaela Novotná - FS - 12933
referent
+420-22435-8702
Ing. arch. Petra Novotná - FSv +420-22435-7192
Veronika Novotná - FSv    
doc. Ing. Antonín Novotný, DrSc. - FJFI +420-22435-8535
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2525
David Novotný - FD    
Ing. David Novotný - FEL (doktorand)  
David Novotný - FS - 12135    
Filip Novotný - FIT    
František Novotný - FSv    
Ing. Ivo Novotný, Ph.D. - FD  
Ing. Jan Novotný - CIIRC +420-22435-4151
Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. - FJFI +420-22435-8264
Ing. Jiří Novotný - UCEEB (doktorand)    
Ing. Josef Novotný, Ph.D. - FJFI    
Ludvík Novotný - FS - 12361
vedoucí / výukové středisko Herbertov / FS
   
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
Ing. Lukáš Novotný - FJFI (doktorand)    
Ing. Marek Novotný, Ph.D. - FA +420-22435-6304
Dr.-Ing. Martin Novotný - FIT +420-22435-8715
Ing. Michal Novotný, Ph.D. - FEL +420-22435-5887
Petr Novotný - VIC +420-22435-9925
Ing. Petr Novotný, Ph.D. - FJFI +420-22435-8360
Ing. Petr Novotný - UCEEB    
Ing. Radek Novotný - FJFI (doktorand)    
Radek Novotný - FS - 12203    
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-7981
Ing. Tomáš Novotný - FA
vedoucí ateliéru
+420-22435-6308
Bc. Tomáš Novotný - CIIRC    
Ing. Václav Novotný, Ph.D. - FD  
Ing. Václav Novotný - FS, UCEEB - 12115 (doktorand)
doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. - FEL +420-22435-2150
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. - FD  
Ing. Josef Nový - FJFI (doktorand) +420-22435-9729
 
Ing. Pavel Nový - FEL +420-22435-3935
Pavel Nový - RČVUT
Vedoucí telefonní ústředny RČVUT
+420-22435-8405
doc. Ing. Richard Nový, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2478
Dr. Ing. Petr Nowak - FSv +420-22435-4666
Lech Nowicki - FS - 12118    
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. - FS - 12112
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS,
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-233-334-770
+420-22435-2580
Ing. Renáta Nožičková - FS - 12112 +420-22435-2594
Toha Ardi Nugraha - FEL (doktorand)    
Eva Nykodýmová - FA
uklízečka
   
Ing. Michal Nývlt - FSv (doktorand)    
Marie Nývltová - FS - 12933
Pokladna
+420-22435-8705
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 246 položek.
(data: 2018-09-18 18:01:02)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky