Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Yutaka Nagashima - CIIRC (doktorand)    
Mgr. Gabriel Nagy - VIC +420-22435-9804
 
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
408 (Praha, Na Florenci 25)
Ilona Nagyová - FD
mzdová účtárna
+420-22435-9510
206 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Mehyar Najla - FEL (doktorand)    
Ing. Hana Najmanová - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7151
A-630 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Yuliya Namlyeyeva, Ph.D. - FSv    
Bc. Ondřej Naňka - RČVUT, VIC
projektový manažer
+420-22435-3698
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Maria Nasyrova - FEL (doktorand)   B3-543 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - FEL, CIIRC
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7388
B-609 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-104a (Praha, Na Zderaze 4)
Mgr. Mária Navarová, Ph.D. - CIIRC    
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. - FA
profesor
+420-22435-6275
437 (Praha, Thákurova 9)
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c. - FBMI
vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9902
+420-603-435-273
K-312 (Kladno, Sportovců )
Ing. Matěj Navrátil, Ph.D. - FBMI    
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D. - FD +420-224-890-714
308 (Praha, Na Florenci 25)
Adéla Navrátilová - CIIRC +420-22435-4234
A-602 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Václav Navrátil - FBMI +420-22435-5045
+420-608-861-335
K-328 (Kladno, Sportovců )
Ing. Václav Navrátil - FEL (doktorand) +420-22435-2258
B2-723a (Praha, Technická 2)
Ing. Vojtěch Navrátil - FBMI    
Ing. Zahra Nazarichaleshtori - FEL (doktorand)    
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra zdravotního a ekologického inženýrství / Fakulta stavební
+420-22435-4350
D-1082 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Danuše Nádherná - FSv +420-22435-5503
 
Mgr. Vlasta Nádvorníková - FD
odborný asistent
  304 (Děčín, Nároží 6)
Ing. Jiří Náhlík - FEL +420-22435-2067
B3-803 (Praha, Technická 2)
Ing. Josef Náhlík - FEL +420-22435-2350
B2-s141i (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Náplava, Ph.D. - FEL +420-22435-3708
+420-603-434-325
B2-39d (Praha, Technická 2)
Bc. Karel Nápravník - FS - 12113    
Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Roman Nečas - SÚZ    
prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc. - FJFI
předseda disciplinární komise / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8503
344 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Monika Nedbalová - MÚVS    
MUDr. Jiří Nedělka - FBMI    
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D. - FBMI +420-22435-8425
1 (Praha, Studničkova 7)
Bc. Marek Nedoma - FS - 12115    
František Nedvěd - RČVUT
údržba
+420-775-908-641
C-25b (Praha, Plzeňská 221)
Drahoslava Nedvědová - FJFI    
Ing. arch. Mgr. Klára Nedvědová - FSv, KÚ (doktorand)    
Zdeněk Nedvěd - SÚZ    
Ing. Ondřej Nehasil - UCEEB (doktorand) +420-22435-7114
A-123 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marie Nehasilová - UCEEB (doktorand) +420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
Romana Nechybová - FS - 12361    
Ivana Nejedlá - SÚZ
Odborný referent kontroly
+420-234-678-245
+420-731-822-236
123 (Praha, Vaníčkova 7)
Andrea Nejtková - FEL +420-22435-2100
B3-617 (Praha, Technická 2)
Michaela Nejtková - FEL    
Monika Nekolná - FSv +420-22435-5500
 
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. - FSv +420-22435-4410
B-206 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Ján Nemčík, CSc. - FJFI +420-22435-8266
220 (Praha, Břehová 7)
Ing. Šárka Nenadálová - KÚ (doktorand) +420-22435-3547
B1-146 (Praha, Zikova 4)
Ing. Ondřej Nentvich - FEL (doktorand)   B3-543 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Neoral - FEL (doktorand) +420-22435-5781
E-224 (Karlovo náměstí)
Ing. Jindřich Nerad - CIIRC    
Ing. Marek Neruda, Ph.D. - FEL +420-22435-5824
B3-904 (Praha, Technická 2)
Ing. Miloš Neruda, DiS. - FEL +420-22435-2338
 
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Martin Nesládek - FD    
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. - FBMI +420-22435-9901
B-123 (Kladno, náměstí Sítná )
Petra Nesládková, DiS. - FD
sekretářka / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
+420-22435-5087
A-427 (Horská)
Alena Nessmithová - CIIRC
sekretářka / Národní Centrum Průmyslu 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4159
A-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Petr Nesvadba, CSc. - MÚVS    
Eva Nešporová - FS - 12118
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2551
 
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D. - FSv +420-22435-4611
B-717 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Šimon Nešvera - VIC +420-22435-9969
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lukáš Netík - FD +420-773-188-920
 
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. - FS - 12112
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
B1-332b (Dejvice)
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FSv +420-22435-2713
+420-22435-3744
B-625 (Praha, Thákurova 7)
B1-419 (Dejvice)
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2713
+420-724-121-749
B1-419 (Dejvice)
Josef Netymach - FEL
vrátný
+420-22435-2222
D3-17c (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. - FD
manažer projektů / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-7983
A-420 (Horská)
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. - FA    
Ing. Gordon Neue - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Klára Neufusová - RČVUT
odborná referentka
+420-22435-3459
B-706 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Irena Neufussová, Ph.D. - FJFI    
BcA. Petr Neugebauer - FEL +420-22435-2219
+420-22435-2218
A3-s123g (Praha, Technická 2)
Ing. Michaela Neuhäuserová - FD (doktorand) +420-224-890-728
208 (Praha, Na Florenci 25)
PaedDr. Luboš Neuman - ÚTVS
vedoucí / oddělení pedagogické / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1890
204 (Juliska)
Ing. Michal Neuman - VIC
vedoucí / oddělení sítí a správy počítačů / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8484
B-368 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-412 (Praha, Zikova 4)
Ing. Martin Neumann - FSv (doktorand)    
Ing. Pavel Neumann - FSv
odborný asistent
+420-22435-4588
+420-242-483-516
B-528a (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Pavel Neumann - UCEEB    
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-5038
A2-153 (Dejvice)
prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. - FS - 12101 +420-22435-7562
B-214 (Karlovo náměstí)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
+420-777-943-524
B-214 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Neužil, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2537
B1-522 (Dejvice)
Ing. Barbora Neužilová - FJFI (doktorand)    
Kristýna Neužilová - FS - 12933 +420-22435-8701
A1-105b (Dejvice)
Monika Neužilová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
+420-22435-3420
B-733 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Neužil, CSc. - FEL    
Daniela Nevínová - CIIRC +420-22435-4130
A-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marek Nevosad - FEL +420-22435-5963
B3-810 (Praha, Technická 2)
Jiřina Nevosadová - FS - 12922 +420-22435-2457
A2-42 (Dejvice)
Ing. Michal Nevrkla, Ph.D. - FJFI
Výzkumný a vývojový pracovník v oborech fyzikálních
+420-221-912-729
 
Henrieta Nezpěváková, M.A. - FA
odborný asistent, od 1.10.2015 zástupkyně vedoucího ústavu 15 150
+420-22435-6265
+420-602-381-870
413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Václav Nežerka, Ph.D. - FSv +420-22435-4498
B-380 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Michaela Németh - FSv    
Eva Němcová - SÚZ +420-234-678-228
 
Ivana Němcová - FEL +420-22435-2394
A4-102b (Praha, Technická 2)
Mgr. Jitka Němcová - FD    
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. - FS, FEL - 12136 +420-22435-2585
219 (Roztoky, Přílepská )
B1-21 (Dejvice)
Terézia Němcová - FS - 12932
organizování akcí (např. DOD a plesy FS, workshopy a konference nejen pro FS)
+420-22435-5688
A1-106a (Dejvice)
Ing. Jaroslav Němec - FBMI    
Ing. Michal Němec, Ph.D. - FJFI +420-22435-8672
237 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Milan Němec, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2627
B1-33 (Dejvice)
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. - FJFI
Vědecko-pedagogický pracovník
+420-22435-8331
+420-22435-8202
303 (Praha, Břehová 7)
403 (Praha, Břehová 7)
Nathan Němec - FEL    
Vladimír Němec - FJFI +420-22435-8233
201a (Praha, Břehová 7)
RNDr. Aleš Němeček - FEL
tajemník / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra matematiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5132
B-532 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D. - FSv
Docent
+420-22435-4309
+420-22435-5417
B-331a (Praha, Thákurova 7)
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Němeček - FSv (doktorand)   B-380 (Praha, Thákurova 7)
Miroslav Němeček - FSv    
Ing. Petr Němeček - FEL +420-22435-2197
C4-365a (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Němeček - FEL (doktorand) +420-22435-2278
B2-533 (Praha, Technická 2)
Ing. Jitka Němečková, Ph.D. - FSv +420-22435-4502
D-2029 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Lenka Němečková - MÚVS    
Bc. Van Nhan Nguyen - CIIRC +420-22435-4149
+420-606-097-540
B-234 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Nhat Nguyen Dong, Ph.D. - FEL    
Paolo Nicolini, Ph.D. - FEL +420-22435-7442
B-166 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-s136 (Karlovo náměstí)
Ing. Miloslav Nič, Ph.D. - FIT    
Mgr. Ing. Zbyněk Nikel - FEL (doktorand)    
Ing. Martin Nikl, CSc. - FJFI    
Hana Niklová - FEL +420-22435-5112
B-512 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jiří Nola - FEL    
RNDr. Marta Nollová - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Malila Noori, Ph.D. - FSv +420-22435-7146
+420-22435-4712
A-730a (Praha, Thákurova 7)
A-723 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivana Nosková - FEL +420-22435-2099
B3-615 (Praha, Technická 2)
Dr. RNDr. Jana Nosková - FSv +420-22435-4408
B-204 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Luboš Nouzovský - FD (doktorand)
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-9003
307 (Praha, Konviktská 20)
B-112 (Horská)
Ing. Ivan Novakov - FEL   C3-339 (Praha, Technická 2)
Bc. David Nováček - CIIRC   B-635 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jakub Nováček - FD    
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. - FSv +420-22435-7157
A-528 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Nováček - VIC +420-22435-9736
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Nováček - FD    
Ing. Tomáš Nováček - FIT
Zadní odborník na Apakrychle
   
Mgr. Daniela Nová - ÚK +420-22435-9987
530a (Praha, Technická 6)
Ing. Ivana Nová, Ph.D. - FEL +420-22435-2128
A3-513 (Praha, Technická 2)
Ing. Antonín Novák - CIIRC (doktorand)   A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-204 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. - FEL
vedoucí / Analýza a interpretace biomedicínských dat / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7314
G-201 (Praha, Na Zderaze 4)
Erik Novák, MSc. - UCEEB    
Filip Novák - SÚZ    
doc. Ing. František Novák, CSc. - FEL +420-22435-2223
A4-5 (Praha, Technická 2)
Ing. Ivan Novák, CSc. - FSv    
Ing. Jakub Novák - FIT +420-22435-9737
A-1256 (Praha, Thákurova 7)
A-1258 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Novák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2471
A3-231 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4606
B-330 (Praha, Thákurova 7)
Jan Novák - FS - 12361    
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2698
F2-102 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7918
B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
A-619 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4352
B-420 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7182
A-420 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2807
+420-608-046-188
B3-458 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
A-931 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
B-788 (Praha, Thákurova 7)
Ladislav Novák - SÚZ    
Ing. Leoš Novák - FJFI    
Ing. Lukáš Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911 +420-22435-2570
B1-316 (Dejvice)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12114 12911
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2573
+420-246-003-519
B1-318 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
Ing. Martin Novák, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9371
A-218 (Horská)
Ing. Martin Novák - FS - 12137 12932 (doktorand) +420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. - FD +420-22435-9548
507 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ondřej Novák - CIIRC   B-437a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Novák - FJFI (doktorand)    
Ing. Ondřej Novák - CIIRC    
Ondřej Novák - FIT    
Mgr. Alena Nováková - CIIRC +420-22435-4244
A-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Eva Nováková - FS - 12932 +420-22435-3959
A1-105e (Dejvice)
Ing. Eva Nováková - FBMI    
Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6255
405 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Hana Nováková - CIIRC    
PhDr. Irena Petra Nováková - MÚVS, CIIRC +420-22435-5023
B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
504 (Praha, Kolejní 2a)
Jana Nováková - FSv    
Jana Nováková - FA    
Ing. Jaroslava Nováková - FEL +420-22435-7614
E-13 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6208
S147d (Praha, Thákurova 9)
Marcela Nováková - FSv +420-22435-4544
B-349 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. - FSv
odb.asistent
+420-22435-3871
+420-774-314-426
B-430 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc. - FSv +420-22435-7189
A-718 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7919
A-634 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FS - 12134
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2609
+420-22435-2611
B1-125 (Dejvice)
Pavel Novák - FS - 12911    
Ing. Petr Novák, Ph.D. - FEL +420-22435-5718
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Petr Novák, Ph.D. - CIIRC
Zamestnanec CVUT - CIIRC
  A-430 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Petr Novák, Ph.D. - FIT +420-22435-9884
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Richard Novák - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Bc. Tomáš Novák - FEL    
doc. Ing. Václav Novák, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2554
B1-426 (Dejvice)
Václav Novák - SÚZ +420-234-678-391
+420-777-555-048
1 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Viktor Novák - FS - 12114    
Ing. Vít Novák - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Zdeněk Novák - FS - 12114
místnost č. B1-318
+420-22435-2567
 
Ing. Zdeněk Novák - FS - 12114 (doktorand) +420-22435-2142
B1-319 (Dejvice)
Mgr. Lucie Nová - VIC +420-22435-8485
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Alena Novotná - FS - 12361    
Bc. Eliška Novotná - FIT +420-774-741-697
341b (Praha, Thákurova 9)
Ing. Eva Novotná, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
B-311 (Praha, Thákurova 7)
Eva Novotná - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5111
B-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Eva Novotná - FA   735 (Praha, Thákurova 9)
Lenka Novotná - FSv    
Lucie Novotná - FJFI +420-22435-8284
 
Ing. Magdaléna Novotná, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Markéta Novotná - FD   B-416 (Horská)
Michaela Novotná - FS - 12933
referent
+420-22435-8702
A1-105b (Dejvice)
Ing. arch. Petra Novotná - FSv +420-22435-7192
A-721 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tereza Novotná - CIIRC   A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Veronika Novotná - FSv    
doc. Ing. Antonín Novotný, DrSc. - FJFI +420-22435-8535
+420-606-045-336
233 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2525
B1-616 (Dejvice)
Ing. David Novotný - FD    
Ing. David Novotný - FEL (doktorand) +420-603-816-168
 
David Novotný - FS - 12135    
Filip Novotný - FIT    
František Novotný - FSv    
Ing. Jan Novotný - UCEEB    
Ing. Jan Novotný - CIIRC +420-22435-4151
B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jan Novotný - FEL   B2-417 (Praha, Technická 2)
Jan Novotný - FEL    
Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. - FJFI +420-22435-8264
219 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jiří Novotný - UCEEB (doktorand)    
Ing. Josef Novotný, Ph.D. - FJFI    
Ludvík Novotný - FS - 12361
vedoucí / výukové středisko Herbertov / FS
   
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
A-29 (Horská)
Ing. Lukáš Novotný - FJFI (doktorand)    
Lukáš Novotný - ÚTVS    
doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. - MÚVS +420-22435-3157
331 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Marek Novotný, Ph.D. - FA +420-22435-6304
537 (Praha, Thákurova 9)
Dr.-Ing. Martin Novotný - FIT +420-22435-8715
A-1033 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Matěj Novotný - FEL, CIIRC (doktorand)    
Ing. Michal Novotný, Ph.D. - FEL +420-22435-5887
B3-613 (Praha, Technická 2)
Petr Novotný - VIC +420-22435-9925
B2-368 (Praha, Zikova 4)
Ing. Petr Novotný, Ph.D. - FJFI +420-22435-8360
116 (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Novotný - UCEEB    
Ing. Radek Novotný - FJFI (doktorand)    
Radek Novotný - FS - 12203    
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-7981
B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-346 (Horská)
Ing. Tomáš Novotný - FA
vedoucí ateliéru
+420-22435-6308
537 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Tomáš Novotný - CIIRC    
Ing. Václav Novotný, Ph.D. - FD   A-430 (Horská)
Ing. Václav Novotný - FS, UCEEB - 12115 (doktorand) +420-607-924-051
+420-22435-2541
B1-523 (Dejvice)
doc. Ing. Vladimír Novotný, CSc. - FEL +420-22435-2150
B3-256 (Praha, Technická 2)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. - FD +420-22435-7982
A-433 (Horská)
Ing. Josef Nový - FJFI (doktorand) +420-22435-9729
 
Ing. Pavel Nový - FEL +420-22435-3935
A3-112 (Praha, Technická 2)
Pavel Nový - RČVUT
Vedoucí telefonní ústředny RČVUT
+420-22435-8405
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Richard Nový, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2478
B1-817 (Dejvice)
Tomáš Nový - FD    
Dr. Ing. Petr Nowak - FSv +420-22435-4666
B-828 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. - FS - 12112
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS,
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-233-334-770
+420-22435-2580
B1-330 (Dejvice)
Ing. Renáta Nožičková - FS - 12112
místnost: lab. Ú12112 - T4:H2-59a
+420-22435-2594
+420-602-686-959
B1-328 (Dejvice)
Ing. Toha Ardi Nugraha - FEL (doktorand)    
Ing. Jan Nykl - FEL   E-333d (Karlovo náměstí)
Eva Nykodýmová - FA
uklízečka
   
Ing. Michal Nývlt - FSv (doktorand)    
Marie Nývltová - FS - 12933
Pokladna
+420-22435-8705
A1-108 (Dejvice)
Bc. Sebastian Nývlt - FJFI    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 253 položek.
(data: 2019-03-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/1117a9c8/2019-03-18/02:55)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky