Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Zuzana Macalíková - FSv
vedoucí / investiční oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-7103
B-225 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Macaš, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník
zástupce vedoucího / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4179
+420-737-853-299
B-203 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-424 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. - MÚVS
Konzultační čas: čtvrtek 11:00-12:00 hod; Consultation time: Thursday 11:00 a.m.-12:00 noon.
+420-22435-3195
222 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Peter Macejko - FEL +420-22435-7639
B3-601 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - FSv +420-22435-4529
B-415 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - FS - 12201
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / FS,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-2504
+420-246-003-739
339 (Roztoky, Přílepská )
B1-720 (Dejvice)
Ing. Miroslav Macík, Ph.D. - FEL +420-22435-7678
+420-603-398-143
E-424 (Karlovo náměstí)
Mgr. MgA. Radek Macke - FA (doktorand)
Odborný asistent
737670037
407 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Miroslav Macko, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-120
 
Jana Macková - UCEEB    
Ing. Kateřina Macková - FEL (doktorand)   C4-460 (Praha, Technická 2)
MUDr. Ing. David Macků - CIIRC +420-22435-5703
B-205 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Ivana Macnarová - FIT +420-771-228-120
+420-22435-9819
313 (Praha, Thákurova 9)
Milan Macner - FS - 12802 +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Mgr. Anna Macoszek - FBMI    
Tereza Macoszek Jindrová - ÚTVS    
Ing. Pavel Mačák - FS - 12203 (doktorand) +420-736-290-440
A-302 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
D-206 (Karlovo náměstí)
František Maděra - SÚZ    
doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7127
A-330a (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. - FEL
Konzultace pro studenty: PO 10:00 - 11:00 (MS Teams nebo osobně, přihlášení emailem)
+420-22435-4021
B3-604 (Praha, Technická 2)
Ivana Mahlová - FS - 12112
sekretářka / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-606-744-223
+420-22435-3271
B1-329 (Dejvice)
Ing. Martin Machač - FS - 12113 (doktorand)    
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. - FD
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9166
B-161 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-253 (Horská)
David Machata - MÚVS, VIC
vedoucí / oddělení ICT / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií,
člen rady VIC / ČVUT,
specialista kybernetické bezpečnosti / Masarykův ústav vyšších studií,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-5065
+420-734-692-766
229 (Praha, Kolejní 2a)
Ivan Macháček - SÚZ    
Bc. Jiří Macháček - FIT   A-1333 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. - FSv +420-22435-4916
B-623 (Praha, Thákurova 7)
Otakar Macháček - SÚZ    
prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. - FEL +420-22435-2279
B2-532 (Praha, Technická 2)
Pavla Macháčková - ÚTVS +420-233-337-353
204a (Juliska)
Ing. Lucie Macháňová - RČVUT
odborný pracovník
+420-22435-3675
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. David Mach - UCEEB +420-778-477-140
+420-22435-6789
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Miroslav Machek - SÚZ    
Ing. Břetislav Machka - FS - 12133 +420-22435-2707
+420-22435-2722
F3-4d (Dejvice)
Ing. Matouš Machka - MÚVS (doktorand)   B-133 (Karlovo náměstí)
Tereza Machková - FD    
Mgr. Martin Mach - FIT    
Ing. Martin Macho, Ph.D. - FSv +420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Machonin - ÚTEF    
doc. Ing. Pavel Mach, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2214
B3-447 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Mach, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník
+420-22435-5994
A4-504 (Praha, Technická 2)
Ing. Vladimír Machula - FD (doktorand) +420-777-189-173
A-223c (Horská)
Dagmar Machů - SÚZ    
Jana Machů - FSv +420-22435-8734
C-108 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Dana Machynková - ÚTEF +420-775-868-791
+420-244-105-110
230 (Praha, Husova 5)
PhDr. Marta Machytková - ÚK
ředitel / Ústřední knihovna,
vedoucí / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna,
zástupce vedoucího / oddělení služeb / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen grémia / ČVUT
+420-607-703-778
+420-22435-9801
B-762b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. André Maia Pereira - FD (doktorand) +420-608-320-920
 
Ing. Jiří Maier - FEL (doktorand)    
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. - FA
profesor, vedoucí ústavu 15121
zástupce vedoucího / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury
  614 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7158
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-527a (Praha, Thákurova 7)
Olga Maior - FS - 12361    
Ing. Juraj Majera - FD (doktorand)    
Petr Majerík - FD +420-22435-9562
s129 (Praha, Konviktská 20)
Mgr. Dana Majerová, Ph.D. - FJFI
zaměstnanec / katedra softwarového inženýrství / FJFI
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-547-359
234 (Děčín, Pohraniční 1)
Riad Majidov - RČVUT
technik-obsluha velínu - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-377
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
MgA. Josef Majrych - FA
technik v ateliérech modelování a sádrovny
+420-22435-6269
S177a (Praha, Thákurova 9)
Bc. Marek Majsner - CIIRC    
Bc. Adam Makara - VIC   A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Danil Makarov - FIT   A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michaela Makešová - FEL (doktorand) +420-22435-5152
+420-724-991-854
 
Ing. Petr Makovský, Ph.D. - MÚVS
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3196
221 (Praha, Kolejní 2a)
Khrystyna Maksymiv - FS - 12135    
Daniela Malá - SÚZ    
Ing. Daniela Malá - RČVUT
Projektový specialista
+420-775-857-864
+420-22435-3408
B-742b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dipl. Ing. Christiane Malá - FBMI (doktorand) +420-22435-8401
B-422 (Kladno, náměstí Sítná )
Kateřina Malá - FA    
RNDr. Richard Malát, Ph.D. - FSv +420-22435-4353
B-568 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-8412
+420-22435-9265
306 (Praha, Na Florenci 25)
Simona Malcová - FD
sekretářka / katedra letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9185
A-220b (Horská)
Bc. Adéla Malec, DiS. - FIT
ta, co nejí chlebíčky
   
Ing. Oldřich Malec - FIT   A-937 (Praha, Thákurova 7)
Jonáš Maleček - FD    
Karolína Malečková - FSv
sekretářka / katedra geomatiky / Fakulta stavební
+420-22435-4648
B-806 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Iva Malechová, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4388
B-111 (Praha, Thákurova 7)
Martin Malenický - CIIRC    
Eva Maletínská - FD
Likvidace faktur- přijaté faktury
+420-22435-9517
+420-777-999-116
+420-770-138-709
210a (Praha, Konviktská 20)
Bc. Daniel Malfatti - CIIRC    
Milan Malich - ÚTEF +420-244-105-141
204 (Praha, Husova 5)
Ing. Vojtěch Malina - FBMI (doktorand) +420-224-968-574
 
Zuzana Malinová - FSv +420-22435-8734
C-108 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vít Malinovský, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-224-890-707
209 (Děčín, Pohraniční 1)
109 (Praha, Na Florenci 25)
Mgr. Štěpánka Maliňáková - FJFI
Referent vědecko-technických informací
sekretářka / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-713
+420-777-211-152
315a (Praha, Břehová 7)
Ing. Zdenko Malík, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7155
1 (Prostějov, Dolní 106)
1 (Trutnov, V Domcích )
110 (Chotilsko, Chotilsko - Smilovice )
219 (Buštěhrad, Třinecká )
1 (Karlovy Vary, Drahovice )
A-530 (Praha, Thákurova 7)
224 (Děčín, Pohraniční 1)
224 (Jáchymov, Mariánská )
D-1 (Vyšší Brod, )
1 (Bechyně, Černice )
1 (Benešov, 62,5 km na D1 )
2 (Stříbrná Skalice, Samoty )
1 (Rokytnice nad Jizerou, )
Ing. Jakub Malíř - FEL (doktorand)    
Magdaléna Malířová - FIT    
Jiří Malkovský - FS - 12132 +420-22435-7283
A-s122 (Karlovo náměstí)
Ing. Ivo Malý, Ph.D. - FEL +420-22435-7635
E-425 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Malý - FS - 12135
Technologie - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-922
+420-731-628-552
A-59 (Horská)
Ing. Michal Malý - FD (doktorand)   A-335b (Horská)
Ing. Pavel Malý, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Mgr. Fadahat Mamedov, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-125
+420-775-868-795
 
Ing. Ondřej Mamula, MBA - CIIRC (doktorand)
Specialista na energetiku. Spoluřešitel projektů SecureFlex, DFLEX, MAF-RI, DeCoDiS, Energy nest
vedoucí / energetika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
724371721
B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Michal Manda - FEL, FIT    
Ing. Tomáš Mandlík - KÚ +420-22435-3840
B1-141 (Praha, Zikova 4)
Anna Manko, MSc. - FEL +420-608-877-092
+420-22435-7458
G-10 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Božena Mannová, Ph.D. - FEL +420-22435-7312
E-430 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. - FSv    
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - FD    
Valentin Marcel, Ph.D. - FEL
PostDoc in the cognitive, neuro-, collaborative, and humanoid robotics team.
+420-22435-7576
E-220 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Dušan Marcinko - FA +420-737-608-417
+420-22435-6208
S147d (Praha, Thákurova 9)
Ing. Maroš Marcin - FBMI    
Ing. Mária Marčišovská, Ph.D. - FJFI +420-771-276-696
5 (Praha, Břehová 7)
Ing. Michal Marčišovský, Ph.D. - FJFI +420-771-276-646
5 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Jakub Mareček, Ph.D. - FEL
Optimization @ AIC
  E-402 (Karlovo náměstí)
Petra Marečková - FA +420-22435-6247
242 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Aleš Marek, Ph.D. - FA
vedoucí / ústav stavitelství I / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6306
533 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Bořivoj Marek, Ph.D. - FSv    
Jan Marek - FBMI    
Ing. Lukáš Marek - FS - 12112 +420-22435-2597
B1-229 (Dejvice)
Michal Marek - SÚZ    
prof. Ing. Petr Marek, CSc. - MÚVS    
Bc. Tomáš Marek - UCEEB    
Antonín Mareš - FS - 12375 +420-22435-9949
A1-205i (Dejvice)
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
zástupce vedoucího / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
správce subsítě / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-603-507-194
+420-246-003-700
+420-22435-3226
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
Ing. David Mareš, Ph.D. - FEL    
Ing. Jakub Mareš - FSv (doktorand)   B-688 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ing. Jan Mareš, Ph.D. - FJFI 721216748
 
Ing. Jan Mareš - FEL    
Ing. Jiří Mareš, Ph.D. - FSv +420-22435-4773
B-633 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Luděk Mareš - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
doc. Ing. Martin Mareš, Ph.D. - FS - 12135
Přesnost - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-605-205-913
+420-221-990-936
A-150 (Horská)
Ing. Lucie Marešová - FJFI +420-778-532-651
 
Miroslava Marešová - SÚZ    
Taťána Marešová - FBMI    
doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. - FS - 12111
vedoucí / odbor pružnosti a pevnosti / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3229
B1-617 (Dejvice)
Antonella Marchesiello, Ph.D. - FIT   A-1428 (Praha, Thákurova 7)
Kateřina Marchevková - FJFI +420-771-258-833
110 (Praha, Břehová 7)
Ing. Diana Mariaková, Ph.D. - UCEEB 725008285
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Alice Mariašová - ÚTEF
asistentka ředitele
+420-773-768-430
+420-244-105-100
 
Daniel Mariánek - FSv
SAVT
zástupce vedoucího / středisko audiovizuální techniky / Fakulta stavební
+420-605-946-216
+420-22435-8759
D-1028 (Praha, Thákurova 7a)
MUDr. Ljiljana Marič - FBMI    
Mgr. Jitka Mariňáková - FBMI
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
+420-22435-9932
B-136 (Kladno, náměstí Sítná )
Zepjur Markarjanová - FSv +420-22435-4333
C-124 (Praha, Thákurova 7)
Ivana Marková - ÚK +420-22435-9983
+420-770-127-055
530a (Praha, Technická 6)
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D. - KÚ
zástupce vedoucího / oddělení spolehlivosti konstrukcí / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3501
B1-315 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jana Marková - FBMI +420-22435-9954
B-05 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Marie Marková - VIC
vedoucí / oddělení IT podpory administrativy II / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT
+420-22435-7955
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martina Marková - FEL +420-382-284-240
 
Ing. Tatjana Markovina - FBMI    
Hynek Markvart - RČVUT +420-703-694-526
C-25b (Praha, Plzeňská 221)
prof. Tomáš Markvart, Ph.D. - FEL   B3-139 (Praha, Technická 2)
Alberto Marmodoro, Ph.D. - FJFI    
doc. Dipl. arch. Luis Marques - FA
odborný asistent
+420-606-220-241
704 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9915
B3-546 (Praha, Technická 2)
B-321 (Kladno, náměstí Sítná )
Petr Maršálek - FEL    
Jiří Maršál - FIT    
Bc. Kateřina Maršálková - FEL +420-22435-7414
E-202 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. František Maršík, DrSc. - FS - 12124 +420-266-053-322
 
Ing. Veronika Maršíková, Ph.D. - FEL +420-22435-2204
B2-728 (Praha, Technická 2)
Ing. Václav Maršík - FSv +420-22435-4356
D-1010 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Martan, Ph.D. - FEL +420-22435-3940
A3-217 (Praha, Technická 2)
Ing. Marie Martinásková, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2528
B1-511 (Dejvice)
Mgr. Petra Martincová - FSv +420-22435-4377
B-263b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. - FJFI
Pracovník KDAIZ
+420-771-276-693
213 (Praha, Břehová 7)
Ing. Eva Martinčíková - FD    
Roman Martinec - RČVUT +420-22435-3614
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Martínek - FS - 12114 +420-22435-2708
G2-46 (Dejvice)
Josef Martínek - FSv    
doc. Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. - FEL    
Mgr. RNDr. Vladislav Martínek - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
MSc. Germán Martínez Matilla - FEL (doktorand)    
Alena Martínková - VIC    
Ing. Jana Martínková - FIT (doktorand)   A-956 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ludmila Martínková, DSc. - FBMI    
Bc. Daniil Martynov - FS - 12120    
Ing. Milan Marvan - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní
+420-22435-9556
508 (Praha, Konviktská 20)
Naděžda Marvanová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
111 (Juliska)
Svatava Marvánková - RČVUT +420-22435-3454
148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Blanka Maříková - KÚ +420-22435-3580
B1-164 (Praha, Zikova 4)
Ing. Radek Mařík, CSc. - FEL +420-602-393-927
+420-22435-4058
B3-611 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. - CIIRC
profesor
vědecký ředitel / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / oddělení inteligentních systémů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
ředitel / RICAIP / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / vědecká pracoviště / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
předseda vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4101
A-714a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Shenyuan Ma, MSc. - FEL (doktorand)    
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-770-127-230
106 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Tomáš Masár - CIIRC
tajemník / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ředitelství / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-4253
+420-607-582-676
A-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Luca Mascaretti, Ph.D. - FJFI +420-778-741-774
448 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Alina Mashko, Ph.D. - CIIRC +420-22435-5086
+420-22435-4151
B-166 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-350 (Horská)
Kateřina Masná - FSv
sekretářka / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
+420-22435-7926
A-829 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Masopust, CSc. - FSv +420-22435-4549
B-510 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. - FEL +420-602-691-962
B2-824b (Praha, Technická 2)
Pavlína Mastná - RČVUT
Vedoucí zaměstnaneckého oddělení rektorátu a metodik mzdového účetnictví
vedoucí / oddělení zaměstnanecké / Rektorát ČVUT
+420-22435-3631
B-711a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2541
B1-523 (Dejvice)
Oldřich Mašek - VIC +420-22435-8407
 
Ing. Petr Mašek, Ph.D. - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-360-554
+420-221-990-945
A-59 (Horská)
Tomáš Mašek - FEL    
Bc. Vít Mašek - FIT    
Ing. Marek Maška - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník
+420-725-928-044
+420-22435-6753
140 (Buštěhrad, Třinecká )
Anna Mašková - SÚZ    
Eva Mašková - FA    
PhDr. Eva Mašková, Ph.D. - MÚVS   332 (Praha, Kolejní 2a)
Jitka Mašková - FD    
Ing. Michaela Mašková - FEL (doktorand)    
RNDr. Václava Mašková - FBMI    
Ing. Martin Maštálka, Ph.D. - MÚVS (doktorand)
Konzultační hodiny: Čtvrtek 1Ooo - 12oo
+420-603-227-494
+420-22435-5028
329 (Praha, Kolejní 2a)
Václav Maštera - ÚTEF    
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. - FEL
vedoucí / skupina vizuálního rozpoznávání / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-7212
G-1 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Marek Matas, Ph.D. - FJFI +420-778-741-767
419 (Praha, Břehová 7)
Daniel Matejča - FSv    
doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D. - FJFI
vedoucí / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-534-594
410 (Praha, Trojanova 13)
Dušan Materna - FBMI +420-22435-7992
 
Jan Matějíček - FSv +420-22435-4934
D-s136 (Praha, Thákurova 7a)
JUDr. Ing. Michal Matějka - FIT    
Ing. Petr Matějka, Ph.D. - FSv
Tajemník fakulty, Odborný asistent katedry, Expert BIM
tajemník / Fakulta stavební,
vedoucí / přidružená agenda děkanátu / Fakulta stavební,
zástupce vedoucího / vedení fakulty / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen rady VIC / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta stavební
+420-22435-7999
+420-607-803-814
B-472 (Praha, Thákurova 7)
C-101 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D. - FBMI
odborný asistent
+420-22435-9936
B-122 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Šimon Matějka - UCEEB    
Ing. Jana Matějková, Ph.D. - FBMI
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-9936
B-122 (Kladno, náměstí Sítná )
Bc. Soňa Matějková - FA +420-22435-6226
+420-771-274-736
149 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ, tel. 724 431 333
vedoucí / ústav modelového projektování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
předseda hospodářské komise AS / Fakulta architektury,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / Fakulta architektury,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
+420-22435-6205
S147e (Praha, Thákurova 9)
Bc. Kamila Matějů - FD +420-22435-9578
+420-770-138-718
 
Galyna Matiyiv - SÚZ    
MUDr. Radek Matlach - FBMI
konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
+420-22435-9973
K-228 (Kladno, Sportovců )
Marko Matoničkin - FS, FEL - 12120    
Ing. Oliver Matonoha, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jan Matoušek - FIT
Programuju a databázuju.
  A-936 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Matoušek, Ph.D. - CIIRC +420-732-674-528
+420-22435-4221
B-606b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - FSv
zástupce vedoucího / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební
+420-274-813-446
+420-22435-4325
B-818 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Matoušková, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / redakce Stavební obzor / Fakulta stavební
+420-777-003-239
+420-22435-4596
B-813 (Praha, Thákurova 7)
Helena Matoušková - FJFI +420-771-258-834
105a (Praha, Břehová 7)
Ing. Jana Matoušková, Ph.D. - FJFI +420-770-128-996
 
Klára Matoušková - SÚZ    
Mgr. Renáta Matoušková - RČVUT
tajemník rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-3684
+420-774-656-214
501 (Praha, Husova 5)
Václava Matoušová - SÚZ +420-234-678-242
8 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Michal Matowicki, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / katedra aplikované matematiky / Fakulta dopravní
   
Felitsiya Matukhno - FJFI    
Ing. Hana Matunová - FEL +420-22435-3903
A3-21c (Praha, Technická 2)
Mgr. Barbora Maturová - MÚVS
Konzultace LS 21/22: ČT 10:30-11:30
+420-22435-5071
504 (Praha, Kolejní 2a)
Hana Matušínská - SÚZ    
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
vedoucí / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6721
+420-22435-3985
+420-22435-2481
211 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-806 (Dejvice)
B1-901 (Dejvice)
Ing. Jana Matuštíková - FA +420-22435-6247
242 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Matušů - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2519
B1-620 (Dejvice)
Mgr. Tereza Matvijová - FS - 12135    
Ruslan Matyas - KÚ +420-777-212-128
B1-107 (Praha, Zikova 4)
Alena Matyášová - FJFI +420-771-276-714
309 (Praha, Břehová 7)
Ing. Roman Matyáš, Ph.D. - FD   A-238 (Horská)
Ing. Vojtěch Matyska, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-732-716-214
+420-221-990-954
A-25 (Horská)
RNDr. Eva Matysková - FEL +420-22435-7637
G-102 (Praha, Na Zderaze 4)
Mgr. Eva Maxová - FBMI
konzultační hodiny - pondělí 14:00 - 15::30 (po předchozí dohodě)
+420-22435-9932
+420-604-433-823
B-136 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Martin Mayer, Ph.D. - FBMI    
doc. RNDr. Petr Mayer, Ph.D. - FSv +420-22435-4385
B-104a (Praha, Thákurova 7)
Natálie Mazalová - RČVUT    
Ing. arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D. - FSv +420-721-653-355
+420-22435-7115
A-124 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Irena Mazáčková - SÚZ
vedoucí / oddělení personální a mzdové / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-364
5 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. František Mazánek - FEL +420-22435-2184
B3-441b (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. - FEL +420-22435-2282
B2-633 (Praha, Technická 2)
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. - FJFI +420-771-276-629
+420-770-129-467
121 (Praha, Břehová 7)
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - FSv
děkan / Fakulta stavební,
vedoucí / katedra mechaniky / Fakulta stavební,
vedoucí / vedení fakulty / Fakulta stavební,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
předseda vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / ČVUT,
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
mimořádný člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-8777
+420-22435-4488
B-325 (Praha, Thákurova 7)
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Vladimír Mádle - FSv
vedoucí / referát údržby / Fakulta stavební
+420-22435-3738
D-s141a (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2602
B1-115 (Dejvice)
Ing. arch. Josef Mádr - FA
odborný asistent + vedoucí ateliéru
  744 (Praha, Thákurova 9)
814 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Bc. Kamila Mádrová, Ph.D. - RČVUT
vedoucí Archivu ČVUT
vedoucí / archiv ČVUT / Rektorát ČVUT
+420-22435-3551
+420-770-156-247
208 (Praha, Olympijská 4)
Ing. Petr Máj, Ph.D. - FIT   A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Tomáš Máj - FEL +420-22435-7315
E-204 (Karlovo náměstí)
MUDr. Jiří Málek, CSc. - FJFI    
Matěj Málek - SÚZ    
Ing. Mgr. Petr Mánek - ÚTEF +420-244-105-143
+420-606-879-752
211 (Praha, Husova 5)
Ing. Michal Mára, Ph.D. - FSv, CIIRC
vedoucí / Národní centrum stavebnictví 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4276
B-436 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-426 (Praha, Thákurova 7)
D-1014 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Vladimír Mára, Ph.D. - FS - 12132
informační manažer / ústav materiálového inženýrství / FS,
správce subsítě / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Eva Márová, Ph.D. - FSv   D-2050 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Petra Márová - RČVUT
Koordinátorka vzdělávání, Opletalova 22, Praha 1 - InQbay
+420-22435-9793
 
Ing. Pavel Máša, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2097
B2-527 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Petr Máša - FSv (doktorand)    
Bc. Jakub Mátl - FJFI    
Mgr. Pavel Mátl - ÚTVS
garant zpracování osobních údajů / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1887
201a (Juliska)
Mgr. Ruben Medina Sabino - FEL (doktorand)    
Ing. Jakub Med - CIIRC (doktorand)   A-501 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Med, Ph.D. - FEL +420-22435-7410
E-305 (Karlovo náměstí)
Bc. Tomáš Medřický - FSv    
Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. - FSv 732604121
+420-22435-5477
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Ekaterina Medunová, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-163
 
prof. RNDr. Igor Medveď, Ph.D. - FSv +420-22435-7924
D-1048 (Praha, Thákurova 7a)
Sabina Mehić - RČVUT 720467591
540a (Praha, Husova 5)
Ing. Jan Mejstřík - FD
odborný asistent, správa sítě budovy Děčín
vedoucí / úsek správy budovy Sýpka v Děčíně / Fakulta dopravní
+420-22435-8447
 
Ing. Lenka Mejzrová - FEL (doktorand)
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2070
+420-777-647-918
A4-102c (Praha, Technická 2)
Oliver Melčák - FSv    
Mgr. Štěpánka Melčáková - FSv +420-22435-9786
A-134 (Praha, Thákurova 7)
MgA. Tereza Melenová - FA
odborný asistent
  408 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-607-755-242
+420-22435-2593
B1-226 (Dejvice)
Ing. Michaela Melicharová - FD    
Nikolaos Melissinos, Ph.D. - FIT    
Ing. Martin Meliška - FBMI    
prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. - FA
odborný asistent
  443 (Praha, Thákurova 9)
Evan William Mellander, Ph.D. - VIC    
Ing. Pavel Meloun - FA   534 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Oto Melter - KÚ (doktorand)    
doc. Ing. Lenka Melzerová, Ph.D. - FSv +420-22435-4305
B-309 (Praha, Thákurova 7)
Monika Menclová - FBMI +420-22435-8473
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
Dana Menčíková - SÚZ
vedoucí / kolej Orlík / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / Sinkuleho kolej / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / Bubenečská kolej / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / Dejvická kolej / Správa účelových zařízení ČVUT
   
Ing. arch. Běla Menčlová - FSv +420-22435-7191
A-720 (Praha, Thákurova 7)
Adam Mendl - ÚTEF    
Ing. Katarína Mendová - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
Vítězslav Mergl - CIIRC   B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
tajemník / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS,
zástupce vedoucího / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lenka Mertelíková - SÚZ    
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. - FSv +420-22435-7158
A-527a (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jitka Mertlová - FIT    
Ing. Olga Mertlová, Ph.D. - FD +420-22435-9165
A-266 (Horská)
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. - FJFI    
Ing. Jaroslava Merunková - ÚTEF
tajemník / Ústav technické a experimentální fyziky,
vedoucí / oddělení administrativní a technické / Ústav technické a experimentální fyziky,
vedoucí / administrativní a technická podpora / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-244-105-112
+420-775-868-790
230 (Praha, Husova 5)
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. - FSv    
Ing. Michal Mervart, Ph.D. - MÚVS    
Bc. Kateřina Mervartová - FS - 12112 +420-22435-2594
B1-328 (Dejvice)
Martina Mevaldová - RČVUT +420-22435-3650
540a (Praha, Husova 5)
Ing. Aleš Mezera - KÚ (doktorand)    
Jiří Mezera - FSv
FSv: technický pracovník, FA: externí pedagog
+420-608-744-199
+420-22435-4779
D-1092 (Praha, Thákurova 7a)
Olena Mezhenska, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Jitka Mézlová - SÚZ    
Daniel Měkota - FS - 12120    
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - FSv +420-22435-4522
B-416 (Praha, Thákurova 7)
Ema Mičianová - FEL
tajemník / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
sekretářka / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2288
 
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-3210
B-226 (Horská)
Ing. Bc. Kateřina Mičunková - FD
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-606-449-524
+420-778-967-582
+420-22435-3215
 
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. - FJFI +420-221-912-391
+420-770-128-999
A-642 (Praha, V Holešovičkách 2)
Radu- Emanuel Mihai, Ph.D. - ÚTEF +420-607-180-375
40755791988
 
Martin Mihál - FSv    
doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc. - FJFI +420-770-130-561
 
RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D. - FEL   B-532 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lenka Michalcová, Ph.D. - FD 728355521
 
Ing. Václav Michalec - FS - 12138 (doktorand) +420-605-174-943
B-133 (Karlovo náměstí)
Václav Michalec - FS - 12133    
Zdeněk Michalec - VIC +420-22435-9942
B-469 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martin Michalík - RČVUT
DS - řidič
+420-734-769-191
+420-257-216-264
104 (Praha, Jezdecká 5)
Ing. Romana Michalková, Ph.D. - FA
odborný asistent
  636 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Ondřej Michal, Ph.D. - FSv +420-22435-4801
B-925 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Vojtěch Michal - FS, FEL - 12120    
Ing. Jiří Michálek, CSc. - FBMI   B-320 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Eva Michálková - FSv
vedoucí / archiv / Fakulta stavební
+420-22435-9790
C-s158 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Natálie Michálková - FBMI    
Lucie Michelfeitová - SÚZ    
RNDr. Martin Michl, Ph.D. - FJFI +420-221-912-279
+420-221-912-221
+420-778-532-692
 
PhDr. Marie Michlová, Ph.D. - FD +420-22435-9145
B-312 (Horská)
Ing. Bc. Zdeněk Michl - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
manažer projektů / katedra chytrých měst a regionů / Fakulta dopravní
+420-22435-9174
A-262 (Horská)
doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D. - FEL
https://leee.fel.cvut.cz
+420-22435-5148
B-562a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Mikeš - SÚZ    
Ing. Karel Mikeš, Ph.D. - FSv +420-22435-3877
+420-774-204-906
B-621 (Praha, Thákurova 7)
Iva Mikešová - FJFI +420-771-258-835
18 (Praha, Břehová 7)
Ing. Michaela Mikešová - UCEEB
Účetní
+420-22435-6779
204 (Buštěhrad, Třinecká )
Monika Mikešová - SÚZ    
Ing. Petra Mikešová - CIIRC
senior finanční manažerka
zástupce vedoucího / projektová kancelář / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4237
+420-724-315-046
211 (Brno, Údolní 53)
A-601 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. - FS - 12134 +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
MSc. Vojtěch Mikeš - FEL    
Daria Mikhaylovskaya - FEL    
Vojtěch Miklín - VIC    
Ing. Igor Miklóšik, Ph.D. - FD    
Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / základní výzkum AI / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
   
Alan Mikoška - VIC    
Ing. Ilona Miková, M.A. - CIIRC
manažerka komunity a partnerství / Národní centrum stavebnictví 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4277
 
Apostolos Mikroulis, Ph.D. - FEL +420-22435-5716
G-202 (Praha, Na Zderaze 4)
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - FSv +420-22435-7911
D-2047 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Hana Mikšovská - FBMI +420-22435-9958
B-620b (Kladno, náměstí Sítná )
Ludmila Mikšovská - FEL
sekretářka / oddělení vědy a výzkum / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2377
A4-10 (Praha, Technická 2)
Monika Mikšovská - FJFI
asistentka
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-702-078-966
+420-771-276-521
123 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
tajemník / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8798
+420-22435-9898
+420-776-746-424
A-14 (Kladno, náměstí Sítná )
B-333 (Kladno, náměstí Sítná )
Alexandr Mikula - FJFI +420-266-052-968
 
Ing. Jan Mikula - CIIRC (doktorand)
Research Interests: Robot Inspection and Search; Planning in Mobile Robotics
+420-723-225-512
B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Regina Mikulášová - FSv +420-22435-8716
C-106 (Praha, Thákurova 7)
Dan Mikulčík - SÚZ    
Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D. - FA   536 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Antonín Mikulec - FS - 12201 +420-22435-2495
+420-246-003-708
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-724 (Dejvice)
Václav Mikulec - FS - 12120    
Jan Mikulík - FBMI    
Barbora Mikulková - FEL +420-777-043-408
 
Věra Mikulková - CTN
vedoucí / univerzitní knihkupectví odborné literatury / Česká technika - nakladatelství ČVUT
+420-22435-5003
 
prof. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. - FJFI +420-778-546-054
109b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Bc. Martin Mildner - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-7102
D-1015 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. David Milec - FEL (doktorand)    
Ing. Andrea Milerová - KÚ (doktorand) +420-22435-3250
 
Ing. Iva Milerská, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7664
B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Antonín Miller, Ph.D. - CIIRC   A-433 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Denisa Milová - RČVUT
úklid
  B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Viera Milová - RČVUT
úklid
  B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Ing. arch. Tomáš Minarovič - FA    
Ing. Michal Minařík - FEL (doktorand) +420-22435-7508
E-124 (Karlovo náměstí)
Mgr. Klára Minaříková - ÚTVS +420-22435-1897
+420-22435-1896
215 (Juliska)
Ing. Miroslav Minárik - FJFI   33a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jaroslav Minář - FEL    
doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. - FEL
docent
+420-22435-2151
+420-22435-2153
+420-22435-2342
E1-108 (Praha, Technická 2)
B3-247 (Praha, Technická 2)
Ing. Miriam Mindová - FJFI (doktorand) +420-737-356-703
421 (Praha, Břehová 7)
Nikita Mironov - FIT    
Ing. Mehran Mirzaei, Ph.D. - FEL +420-22435-5809
B3-457a (Praha, Technická 2)
Olha Mishkina - FEL    
Tetiana Mishkina - FEL +420-775-036-751
 
Mgr. Dmytro Mishkin, Ph.D. - FEL +420-608-368-580
+420-22435-7600
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Natálie Mišinová - RČVUT +420-22435-3418
B-732 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Patrik Miškov - FIT    
Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D. - FIT
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-8715
+420-723-298-495
A-1033 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Milan Mitterko - FEL    
Ing. Jan Mixa - FS - 12112   B1-219 (Dejvice)
Ing. Jiří Mizera, Ph.D. - FJFI +420-724-232-924
 
Ing. arch. Lucie Mizerová - FA   442 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Josef Mík, Ph.D. - FD
tajemník / katedra dopravních prostředků / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / katedra dopravních prostředků / Fakulta dopravní
+420-22435-5085
A-321 (Horská)
doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. - FEL +420-22435-7647
E-321 (Karlovo náměstí)
Bc. Avetis Mkrtchian - FEL    
MUDr. RNDr. Arnošt Mládek, Ph.D. et Ph.D. - CIIRC +420-723-541-421
B-204 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Mládek, CSc. - MÚVS
Ing. Jan Mládek, CSc.
+420-22435-3175
328 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jiří Mlejnek - FIT +420-22435-9865
+420-732-736-849
A-933 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Miloš Mlejnek - FEL    
Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. - FEL
odborný asistent, vědeckovýzkumný pracovník
+420-22435-2189
+420-22435-6754
137 (Buštěhrad, Třinecká )
B3-72 (Praha, Technická 2)
Ing. Zuzana Mlejnek - UCEEB    
Štěpán Mleziva - FSv    
Ing. Milena Mlíkovská - FEL +420-22435-2826
+420-22435-2829
A4-203a (Praha, Technická 2)
Olga Mlýnková - FA
sekretářka ústavu 15 128
sekretářka / děkanát (sekretariát děkana a tajemníka, oddělení ekonomicko-správní) / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav navrhování II / Fakulta architektury
+420-22435-6242
233 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Mňuk, CSc. - FEL +420-22435-2104
B3-249 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R046 - LOG bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T046 - LA navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady oboru 3706V006 - L doktorského studia / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady programu P1041D040008 - Logistika a řízení dopravních procesů / Fakulta dopravní
+420-22435-9160
+420-734-680-279
A-243 (Horská)
Ing. Michal Moc - FJFI (doktorand) +420-778-547-368
206 (Děčín, Pohraniční 1)
Satish Kumar Modalavalasa, M. Tech. - FEL (doktorand)    
Dana Mochánová - FJFI
sekretářka / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-770-130-572
+420-778-530-048
 
Ing. Matej Mojzeš, Ph.D. - FJFI    
Ing. Martin Molhanec, CSc. - FEL
odborný asistent, metodik katedry pro vědu a výzkum, člen fakultní komise pro výpočetní techniku, správce katederní sítě a weba, katederní správce hesel
správce subsítě / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2118
+420-602-755-786
B3-138 (Praha, Technická 2)
Radek Molinek - FS, FEL - 12120    
Oksana Molnar - FS - 12361    
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - FSv +420-22435-4535
B-412 (Praha, Thákurova 7)
Santu Mondal, MSc. - ÚTEF
Experimental data analyst and phenomenological researcher at CERN assotiated with ATLAS Detector.
+420-244-105-163
 
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - FSv +420-22435-4419
D-2052 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Lenka Monková - FD
odborný asistent
+420-22435-9151
B-307a (Horská)
Vincent Blaise Montenero, Ph.D. - MÚVS
Winter Semester: Tuesday 14:00 - 15:00 and Wednesday 15:45 - 16:45
+420-22435-3178
520 (Praha, Kolejní 2a)
Štěpán Moos - SÚZ    
Petra Moravcová - FSv +420-22435-7941
A-130 (Praha, Thákurova 7)
Bedřich Moravec - SÚZ    
Ing. Jan Moravec, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-739-343-324
+420-221-990-943
A-25 (Horská)
Mgr. Jaroslav Moravec - FEL (doktorand) +420-22435-7344
G-103 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
G2-151 (Dejvice)
Luděk Moravec - FEL    
Ing. arch. Stanislav Moravec - FA
Virtuální realita na FA ČVUT
+420-605-939-464
S147d (Praha, Thákurova 9)
Vojtěch Moravec - FSv    
Ing. Josef Morkus, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2498
B1-711 (Dejvice)
Bc. Artem Moroz - CIIRC    
Peter Morpuss - FD +420-22435-9223
B-310 (Horská)
Vincent Mortet, Ph.D. - FBMI    
Robin János Morvai - FJFI   232 (Děčín, Pohraniční 1)
Mgr. Michaela Morysková - ÚK
vedoucí / oddělení podpory studia / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
garant zpracování osobních údajů / Ústřední knihovna ČVUT
+420-22435-9938
+420-725-846-190
B-661a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Liudmyla Moskal - SÚZ    
Pavel Mošnička - SÚZ    
Bc. Lenka Motlochová, Ph.D. - FJFI   14b (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Mottl - FIT    
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. - FEL
vedoucí / oddělení vědy a výzkum / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3933
+420-770-144-396
A4-204 (Praha, Technická 2)
Mgr. Eva Motyčková - FBMI
konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
+420-22435-9932
B-136 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. - FIT +420-777-985-472
+420-22435-9855
A-1133 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Mourek, Ph.D. - KÚ    
Marat Mozerov - FSv +420-735-077-332
 
Simona Možnarová - FJFI
sekretářka / katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-674
205b (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D. - FSv +420-22435-5224
A-628 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Mráček, CSc. - MÚVS 723079137
 
Ing. Igor Mráz - FEL
tajemník / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení tajemníka fakulty / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2014
A4-104b (Praha, Technická 2)
Ing. Bc. Kateřina Mrázková - MÚVS +420-22435-3168
332 (Praha, Kolejní 2a)
Kateřina Mrázková - FSv
sekretářka / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4772
B-631 (Praha, Thákurova 7)
Simona Mrázková - FSv    
Ing. arch. Michaela Mrázová - FA
Referentka oddělení vnějších vztahů 15 925 Místnost: Praha, Thákurova 2700/9, místnost: 211
+420-736-142-128
211 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jiří Mrhal - VIC
AV & Music Postproduction (ProTools Recording / Editing + Mastering CD-DA / HD Video Production / Photo-Design. Apple Mac OS X Power User)
+420-22435-8457
366 (Praha, Jugoslávských partyzánů 3)
Ing. Jan Mrkos - FEL +420-720-411-622
E-325 (Karlovo náměstí)
Iva Mrkvičková - FEL +420-22435-5147
B-546 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jana Mrkvičková - SÚZ    
Ing. Pavel Mrzena - FS - 12114 +420-22435-2699
F2-101 (Dejvice)
Filip Mucala - FS - 12203 +420-774-598-538
 
Ing. Martin Mudra - FEL +420-22435-7644
E-424 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. arch. Václav Mudra - FA
odborný asistent VŠ
  436 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Mudroch, Ph.D. - FEL
Vedouci IT oddělení K13117, odborný asistent
správce subsítě / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2273
B2-631 (Praha, Technická 2)
Karel Mudruňka - FIT    
Ing. Jan Mukařovský, Ph.D. - FSv +420-22435-7164
A-522 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Munzar, Ph.D. - FEL +420-22435-2359
B2-432 (Praha, Technická 2)
MSc. Rajeswari Murukan Chandrika - FJFI (doktorand)   418 (Praha, Břehová 7)
Ing. Lubomír Musálek - FS - 12114 (doktorand) +420-22435-2737
B1-314 (Dejvice)
Jan Musil - SÚZ
vedoucí / Strahov areál / Správa účelových zařízení ČVUT
   
Ing. Josef Musil - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Ing. Ladislav Musil, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
B3-358 (Praha, Technická 2)
Ing. Luboš Musil - FSv (doktorand) +420-22435-4443
B-722 (Praha, Thákurova 7)
Marek Musil, DiS. - CIIRC    
Dana Musilová - SÚZ +420-234-678-280
9 (Praha, Vaníčkova 7)
Eva Musilová - FEL    
Bc. Eva Musilová - FEL
sekretářka / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2151
B3-245 (Praha, Technická 2)
Helena Musilová - FEL +420-22435-2022
A4-106b (Praha, Technická 2)
Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9151
B-307a (Horská)
Mgr. Petr Musil - ÚTVS +420-22435-1892
212 (Juliska)
Ing. Petr Musil - FD +420-608-607-006
 
Tomáš Musil - FEL +420-22435-2033
A4-5 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Musil, Ph.D. - FEL, FD   508 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Tomáš Musil - FEL +420-773-207-265
E-224 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-683
208a (Praha, Břehová 7)
Ing. Radek Mušálek, Ph.D. - FJFI    
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. - FIT
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / proděkanáty / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9857
E-332 (Karlovo náměstí)
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Ing. František Mužík - FSv (doktorand)   B-866 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. - FSv +420-22435-7935
A-822 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D. - FBMI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8425
+420-224-910-471
201 (Praha, Studničkova 7)
Eliška Mužíková - SÚZ    
Ing. PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. - FBMI +420-777-231-628
 
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc. - FJFI +420-771-276-715
311b (Praha, Břehová 7)
Olga Múčková - FJFI +420-771-276-716
301 (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Mydlil - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Oksana Mykhaylyuk - SÚZ    
Vladimír Myslivec - FSv +420-22435-3747
D-s134 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Miroslav Myška, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-638
13 (Praha, Břehová 7)
Ing. Albert Möhwald - FEL +420-22435-5746
+420-774-181-460
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Filip Müller - FS - 12120    
Jiří Müller - FEL    
Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
B3-358 (Praha, Technická 2)
Ivana Müllerová - VIC +420-22435-8471
27 (Praha, Bechyňova 3)
Mgr. Juliána Müllerová - FBMI    
Ing. Vojtěch Müller - FJFI    
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. - FEL
vedoucí katedry
vedoucí / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2372
+420-22435-2144
B3-350 (Praha, Technická 2)
Ing. Karel Mündel - FD    
Ing. Kateřina Märzová - FS - 12131 (doktorand)   A2-533 (Dejvice)
Bc. Petr Mäsiar - FSv    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 501 položek.
(data: 2024-05-20 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky