Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Tomáš Laburda - FSv (doktorand) +420-22435-4751
Ing. Martin Ladecký - FSv (doktorand)    
Ing. Josef Ladra - FSv  
Ing. Pavel Lafata, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2071
Ing. Michaela Lachmanová - FEL (doktorand) +420-22435-5152
 
Ing. Lenka Laiblová - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7185
Ing. Miloš Lain, Ph.D. - FS - 12116
informační manažer / ústav techniky prostředí / FS,
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2586
Ing. arch. Štěpán Lajda - FSv (doktorand) +420-22435-7194
Mgr. Hana Lakomá, Ph.D. - FSv +420-22435-4467
Markéta Lakomá - FD    
Vít Lakomý - FD    
Ing. Andrej Lališ, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
  A-234e (Horská)
RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. - FSv    
Ing. Magda Lambojová - FSv
vedoucí / investiční oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8770
Ing. Jaromír Lamka, CSc. - FS - 12122
doc. Ing. arch. Radek Lampa - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
 
PhDr. Klára Lancová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9223
Ing. Martin Landa, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
Hana Landíková - FSv +420-22435-4822
+420-22435-4330
Dana Landovská - FJFI
studijní oddělení, sekretářka katedry KSI
sekretářka / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-412-512-730
+420-22435-8480
Alena Langerová - FS - 12911
sekretářka tajemníka / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2886
Radka Langerová - RČVUT
vedoucí finančního oddělení
+420-22435-3430
Radek Langer - VIC +420-736-235-277
+420-22435-8430
Ing. Daniel Langr, Ph.D. - FIT +420-22435-9859
Ing. Martin Langr, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9539
+420-22435-9979
307 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Roman Lanský - FEL    
Jana Lapáčková, DiS. - FEL
Ing. Alexandr Laposa - FEL (doktorand) +420-22435-2265
Bc. Zuzana Lapšanská - RČVUT    
Tomáš Lapšanský - VIC +420-22435-5001
Bc. Veronika Larionova - FIT    
František Lašák - FS - 12361    
PhDr. Ladislav Lašek - FS - 12932 +420-770-156-235
 
Bc. Tomáš Laub - FBMI    
Hana Laudová - SÚZ +420-234-678-382
PhDr. Petr Laurich - FS - 12104
odborný asistent, německý jazyk a český jazyk, referent bezp. práce, požární preventista, správce knihovny
+420-22435-7675
doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8506
Ing. Ctirad Laušman - FD    
Ing. Roman Lavička - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Lazák - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-968
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA - FA
profesor
děkan / Fakulta architektury,
vedoucí / ústav navrhování III / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6242
+420-22435-6374
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
 
Mgr. Eva Lebedová - MÚVS +420-22435-5077
Kateřina Lebedová - SÚZ    
Bc. Jakub Lečbych - FEL    
Stanislaw Ledakowicz - FS - 12118    
Jonathan Ledgard - FEL    
Bc. Denis Lednický - FJFI +420-22435-8348
+420-22435-8349
 
Ing. Martin Ledvinka - FEL (doktorand)
Mgr. Hana Legerová - CIIRC
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
   
Ing. Tomáš Legner - FS - 12116 (doktorand)    
Valeriia Legorova - FIT    
Jaroslav Lehečka - FEL +420-22435-2219
+420-22435-2218
Mgr. Irena Lehkoživová - FA
vědecká pracovnice pro projekt NAKI
+420-22435-6252
Hagen Lehmann, Ph.D. - FEL    
Mgr. Josef Lechner - VIC
Projektant a analytik IS
+420-22435-5052
Miroslav Lejček - SÚZ    
Ing. Michaela Lejsková - SÚZ
Vedoucí oddělení spisové služby a archivu
+420-234-678-270
Richárd Lengyel - CIIRC  
Ing. Alžběta Lenková - FD (doktorand)    
Ludmila Lenková - FIT +420-22435-8784
Ing. arch. Petra Lenz - FSv (doktorand)  
Mgr. Jana Lepierová - FS - 12135
Sekretariát - právník
+420-731-681-325
+420-221-990-977
doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D. - FSv +420-22435-5326
+420-22435-4472
Ing. Lucie Lerch - FIT +420-22435-9735
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / Fakulta dopravní,
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9556
+420-22435-9555
Světlana Lesová - FD
sekretářka / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9547
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
 
prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. - FEL +420-22435-2147
Ing. Petr Levinský - FJFI (doktorand) +420-22435-8650
 
Ing. Viktor Levitus - FSv    
Ing. Miroslav Lev - FEL +420-22435-2152
Mgr. Ing. Jan Levý - UCEEB    
Ing. Patricie Martina Lexová - UCEEB
Finanční projektová manažerka UCEEB
+420-22435-6775
Michele Le Blanc - FS - 12104    
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. - FSv +420-22435-5302
 
Monika Lévaiová - SÚZ    
Hana Lhotáková - FBMI
vrátnice
+420-22435-7992
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - FBMI, CIIRC
vedoucí / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-4199
Markéta Lhoťanová - FS - 12104    
Mgr. Alena Libánská - FIT
- sekretariát KSI - správce studijních plánů FIT - výuka Úvod do kulturní a sociální antropologie
+420-22435-9861
Bc. Martin Libenský - FS - 12137    
Helena Libovická - ÚK +420-22435-9994
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra železničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4753
doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler - FA
odborný asistent
+420-22435-6368
Hana Ligačová - FSv    
prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. - ÚTEF +420-22435-9234
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-275
 
Alena Lindaurová - SÚZ    
JUDr. Jarmila Lindnerová - RČVUT
právník
+420-22435-3419
Pavel Linek - FS - 12115 +420-22435-2709
Hynek Linhart - FJFI    
Ing. arch. Eva Linhartová - FSv
odborný asistent
+420-22435-5307
+420-22435-6279
Ingrid Linhartová - FBMI +420-22435-8486
Ludmila Linhartová - RČVUT
mzdová účetní
+420-22435-3630
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. - FJFI
Výzkumný pracovník
+420-22435-8322
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-22435-7534
Ing. Ondřej Lipčák - FEL (doktorand) +420-728-935-757
 
doc. Marie Lipoldová, CSc. - FBMI    
Ing. Dana Lisá - FEL
tajemník / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3593
Ing. arch. Edita Lisecová - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6280
prof. Ing. Richard Liska, CSc. - FJFI +420-22435-8614
Martin Listoň - VIC +420-725-135-383
+420-22435-9926
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7581
Jaroslav Liška - FA
Vedoucí centrální dílny a správy budov, mobil 724 831 246
vedoucí / oddělení technicko - provozní / Fakulta architektury
+420-22435-6236
Lukáš Liška - SÚZ    
Ing. Tomáš Liška, Ph.D. - FJFI +420-22435-8581
 
doc. Dr. Ing. Václav Liška - FSv
vedoucí / katedra společenských věd / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7132
Eva Lišková - FS - 12922 +420-22435-5638
Kateřina Lišková - FSv
Marie Lišková, DiS. - FA
sekretářka ústavu
tajemník / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury
+420-22435-6325
Ing. Nikola Lišková - FSv (doktorand) +420-22435-5448
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-5429
Radek Litoš - FSv +420-22435-4351
Denis Liutov - FD    
Ing. Tomáš Líbenek - FSv, MÚVS
vedoucí / výpočetní a informační centrum (VIC) / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7100
Kateřina Líbenková - FSv
sekretářka / katedra geotechniky / Fakulta stavební
Bc. Robert Líčeník - FJFI    
Ing. Lenka Línková, Ph.D. - FSv +420-22435-4814
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. - FEL, CIIRC  
Veronika Lobreisová - RČVUT
manažerka Kariérního centra ČVUT
 
Miloš Lohnický - MÚVS    
Ivo Lohr - FEL  
Ing. Vít Lojda - FSv (doktorand)
Vědecký pracovník
+420-22435-3868
Otakar Lojík - FS - 12932    
Simeon Lojška - SÚZ    
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. - FD
Odborný asistent
+420-22435-9611
Mgr. Jan Lomička - FS - 12135
Výroba - technická podpora výzkumu
+420-221-990-931
+420-731-144-874
Ing. Michal Lom - FD (doktorand)    
Ing. Lenka Lomoz, Ph.D. - FSv +420-22435-4752
Ing. Tomáš Lonský - FEL (doktorand) +420-22435-2249
Viktor Lopatkin, Ph.D. - FJFI    
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2411
Ing. Daniel Lopour, Ph.D. - VIC
Projektový manažer
+420-725-871-839
+420-22435-8417
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. - FA
docent
+420-22435-6286
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - MÚVS
vedoucí oddělení pedagogických a psychologických studií
vedoucí / oddělení pedagogických a psychologických studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3173
Ing. Evžen Losa, Ph.D. - FJFI    
Klára Loškoská - FS - 12201 +420-246-003-703
Markéta Loučková - FIT
sekretářka děkana / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9811
Ing. Jan Louda - FEL    
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D. - FS - 12101
louda@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7564
Ivana Loušová - FSv +420-22435-4332
 
Lenka Lovett - CIIRC +420-22435-4139
Ing. Romana Lovichová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
Diego López Carballeira, Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - FIT
vedoucí / katedra informační bezpečnosti / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-9812
Ing. Michal Lucki, Ph.D. - FEL +420-22435-2075
PaedDr. Antonín Ludvík - ÚTVS +420-22435-1888
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. - MÚVS +420-736-182-398
 
doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc. - FS - 12115 12118 +420-22435-2554
Ing. Michal Lukáč, Ph.D. - FEL +420-22435-7502
Nikola Lukáčová, DiS. - FBMI
sekretářka / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9901
Jan Lukány - FIT    
Bc. Ondřej Lukáš - FEL
Mgr. RNDr. Věra Lukášová - UCEEB    
Mgr. Eva Lukešová - FSv    
Mgr. Kristina Lukešová - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7666
E-216 (Karlovo náměstí)
Bc. Petr Lukeš - FD    
doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš - FSv    
Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. - FSv    
Hana Luňáková - FS - 12802
Vrátnice - Dejvice - halové laboratoře
+420-22435-2747
Ing. Tomáš Luňák - FEL  
Vladimír Luňák - FS - 12802
údržba - instalatér
+420-22435-2461
Ing. arch. Pavel Lupač - FA (doktorand)
vědecký pracovník GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. - FSv
Vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí / Head of Dept. Architecture and the Environment
vedoucí / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6711
Ing. Milan Lutonský - FS - 12134    
Ing. Maxim Lutovinov - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2523
doc. Ing. František Luxemburk, CSc. - FSv +420-22435-4929
Mgr. Volodymyr Lynnyk, Ph.D. - FEL    
Ivana Lysáková - ÚK +420-22435-8340
Ing. arch. Michala Lysczas - FSv (doktorand) +420-22435-7119
Mgr. Erika Ľahká - RČVUT
Study at CTU Project Coordinator, Internationalisation Project Manager
+420-22435-3401
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 172 položek.
(data: 2018-09-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b285da3d/2018-05-22/02:14)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky