Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Tomáš Laburda - FSv (doktorand) +420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
Martin Lacina - FSv    
Ing. Martin Ladecký - FSv (doktorand)    
Ing. Pavel Lafata, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2071
B3-810 (Praha, Technická 2)
Bc. Hana Lafatová - FEL    
Ing. Michaela Lachmanová - FEL (doktorand) +420-22435-5152
+420-724-991-854
 
Ing. Lenka Laiblová - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7185
A-418 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. - FS - 12116
informační manažer / ústav techniky prostředí / FS,
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2586
+420-603-164-174
B1-808 (Dejvice)
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. - FS - 12116    
Ing. arch. Štěpán Lajda - FSv (doktorand) +420-22435-7194
A-723 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Hana Lakomá, Ph.D. - FSv +420-22435-4467
B-304 (Praha, Thákurova 7)
B-s103 (Praha, Thákurova 7)
Vít Lakomý - FD    
Ing. Andrej Lališ, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
  A-234e (Horská)
RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. - FSv   B-205 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Magda Lambojová - FSv
vedoucí / investiční oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8770
B-224 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaromír Lamka, CSc. - FS - 12122 +420-22435-7419
B-231 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. arch. Radek Lampa - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
  749 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Anna Lancmanová - FS - 12124    
PhDr. Klára Lancová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9223
B-310 (Horská)
Ing. Martin Landa, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
B-802 (Praha, Thákurova 7)
Hana Landíková - FSv +420-22435-4822
+420-22435-4330
B-572 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lucie Landová - FEL +420-22435-2176
B3-146 (Praha, Technická 2)
Dana Landovská - FJFI
studijní oddělení, sekretářka katedry KSI
sekretářka / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-412-512-730
+420-22435-8480
202 (Děčín, Pohraniční 1)
Alena Langerová - FS - 12911
sekretářka tajemníka / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2886
A1-9 (Dejvice)
Radka Langerová - RČVUT
vedoucí finančního oddělení
+420-22435-3430
B-734b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Radek Langer - VIC +420-22435-8430
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniel Langr, Ph.D. - FIT +420-22435-9859
A-1150 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Langr, Ph.D. - FD
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9979
+420-22435-9539
307 (Praha, Konviktská 20)
514a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Roman Lanský - FEL    
Jana Lapáčková, DiS. - FEL +420-22435-5890
B3-616 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexandr Laposa - FEL (doktorand) +420-22435-2265
A3-220 (Praha, Technická 2)
Bc. Zuzana Lapšanská - RČVUT    
Ing. arch. Martin Lapšanský - FSv (doktorand)    
Tomáš Lapšanský - VIC +420-22435-5001
B2-367 (Praha, Zikova 4)
PhDr. Ladislav Lašek - FS - 12932 +420-770-156-235
 
doc. Ing. Václava Lašová, CSc. - FS - 12911    
Bc. Tomáš Laub - FBMI    
Hana Laudová - SÚZ +420-234-678-382
9 (Praha, Vaníčkova 7)
Bc. Ondřej Lauer - FIT    
PhDr. Petr Laurich - FS - 12104
odborný asistent, německý jazyk a český jazyk, referent bezp. práce, požární preventista, správce knihovny
+420-22435-7675
B-308 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8506
347 (Praha, Trojanova 13)
Petra Lavická - FS - 12911 +420-22435-9762
+420-739-665-606
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Hynek Lavička, Ph.D. - FJFI +420-22435-8352
14b (Praha, Břehová 7)
Ing. Roman Lavička - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Lazák - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-968
A-146 (Horská)
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA - FA
profesor
děkan / Fakulta architektury,
vedoucí / ústav navrhování III / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6242
+420-22435-6374
706 (Praha, Thákurova 9)
833 (Praha, Thákurova 9)
234 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
  A-223b (Horská)
Mgr. Eva Lebedová - MÚVS +420-22435-5077
m133 (Praha, Kolejní 2a)
Kateřina Lebedová - SÚZ    
Jonathan Ledgard - FEL   E-402 (Karlovo náměstí)
Bc. Denis Lednický - FJFI +420-22435-8348
+420-720-407-098
+420-22435-8349
 
Ing. Martin Ledvinka - FEL (doktorand) +420-22435-7410
E-116 (Karlovo náměstí)
Mgr. Hana Legerová - CIIRC
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4157
B-321 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jaroslav Lehečka - FEL +420-22435-2219
+420-22435-2218
A3-s123g (Praha, Technická 2)
Mgr. Irena Lehkoživová - FA
vědecká pracovnice pro projekt NAKI
+420-22435-6252
305 (Praha, Thákurova 9)
Hagen Lehmann, Ph.D. - FEL +420-22435-7387
E-211 (Karlovo náměstí)
Mgr. Josef Lechner - VIC
Projektant a analytik IS
+420-22435-5052
+420-602-693-361
 
RNDr. Lubor Lejček, DrSc. - FS - 12122    
Miroslav Lejček - SÚZ    
Ing. Michaela Lejsková - SÚZ
Vedoucí oddělení spisové služby a archivu
vedoucí / oddělení spisové služby a archivu / Správa účelových zařízení
+420-234-678-270
2b (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Alžběta Lenková - FD    
Ing. arch. Petra Lenz - FSv (doktorand) +420-604-979-751
 
Ing. Jan Lepičovský, DrSc. - FS - 12201    
Mgr. Jana Lepierová - FS - 12135
Sekretariát - právník
+420-731-681-325
+420-221-990-977
A-151 (Horská)
Bc. Michal Lepíček - FIT    
doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D. - FSv +420-22435-5326
+420-22435-4472
D-2034 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Jana Lepšová - FJFI    
Ing. Lucie Lerch - FIT +420-22435-9735
+420-720-757-631
A-1250 (Praha, Thákurova 7)
Helena Lesage - FEL    
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / Fakulta dopravní,
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9555
+420-22435-9556
508 (Praha, Konviktská 20)
Světlana Lesová - FD
sekretářka / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-9547
514a (Praha, Konviktská 20)
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
  K-313 (Kladno, Sportovců )
prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. - FEL +420-22435-2147
B3-246 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Levinský, Ph.D. - FJFI +420-22435-8650
 
Ing. Viktor Levitus - FSv    
Ing. Miroslav Lev - FEL +420-22435-2152
B3-255 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Lev - FEL    
Mgr. Ing. Jan Levý - UCEEB    
Suzanne Elaine Lewis - MÚVS    
Ing. Patricie Martina Lexová - UCEEB
Finanční projektová manažerka UCEEB
+420-22435-6775
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Michele Le Blanc - FS - 12104    
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. - FSv +420-22435-5302
 
Monika Lévaiová - SÚZ    
Hana Lhotáková - FBMI
vrátnice
+420-22435-7992
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - FBMI, CIIRC
vedoucí / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-4199
B-324 (Kladno, náměstí Sítná )
B-206 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Markéta Lhoťanová - FS - 12104    
Mgr. Alena Libánská, Ph.D. - FIT
sekretariát KSI / správce studijních plánů FIT / výuka FI-KSA, BIK-KSA, MI-VEM, BI-DPR
+420-22435-9861
A-926 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Šimon Libiger - MÚVS    
Helena Libovická - ÚK +420-22435-9994
B-664 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lucie Lidická - FBMI +420-22435-7947
K-327 (Kladno, Sportovců )
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra železničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4753
B-615 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler - FA
odborný asistent
+420-22435-6368
746 (Praha, Thákurova 9)
812 (Praha, Thákurova 9)
Hana Ligačová - FSv    
prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. - ÚTEF +420-22435-9234
B-226 (Horská)
Ing. arch. Vojtěch Lichý - FSv    
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-275
 
Alena Lindaurová - SÚZ    
Bc. Adam Lindner - FS - 12124    
JUDr. Jarmila Lindnerová - RČVUT
právník
+420-22435-3419
B-710 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavel Linek - FS - 12115 +420-22435-2709
H2-56a (Dejvice)
Hynek Linhart - FJFI    
Ing. arch. Eva Linhartová - FSv
odborný asistent
+420-22435-5307
+420-22435-6279
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
441 (Praha, Thákurova 9)
Ingrid Linhartová - FBMI +420-22435-8486
B-632 (Kladno, náměstí Sítná )
Ludmila Linhartová - RČVUT
mzdová účetní
+420-22435-3630
B-711b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. - FJFI
Výzkumný pracovník
+420-22435-8322
15a (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-22435-7534
B-216 (Karlovo náměstí)
Mgr. Kamila Linková - MÚVS    
Ing. Ondřej Lipčák - FEL (doktorand) +420-728-935-757
+420-22435-2134
B3-255 (Praha, Technická 2)
doc. Marie Lipoldová, CSc. - FBMI    
Ing. Dana Lisá - FEL
tajemník / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3593
B3-150 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Edita Lisecová - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6271
+420-724-250-747
434 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Richard Liska, CSc. - FJFI +420-22435-8614
131c (Praha, Trojanova 13)
Martin Listoň - VIC +420-22435-9926
+420-725-135-383
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7581
E-407 (Karlovo náměstí)
Jakub Liška - FEL    
Jaroslav Liška - FA
Vedoucí centrální dílny a správy budov, mobil 724 831 246
vedoucí / oddělení technicko - provozní / Fakulta architektury
+420-22435-6236
212 (Praha, Thákurova 9)
Lukáš Liška - SÚZ    
Ondřej Liška - FSv    
Ing. Tomáš Liška, Ph.D. - FJFI +420-22435-8581
 
doc. Dr. Ing. Václav Liška - FSv
vedoucí / katedra společenských věd / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7132
A-322 (Praha, Thákurova 7)
Eva Lišková - FS - 12922 +420-22435-5638
A2-43 (Dejvice)
Kateřina Lišková - FSv +420-22435-4350
D-1082 (Praha, Thákurova 7a)
Marie Lišková, DiS. - FA
sekretářka ústavu
tajemník / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury
+420-22435-6325
615 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-5429
D-1039 (Praha, Thákurova 7a)
Radek Litoš - FSv +420-22435-4351
D-1012 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Líbenek - FSv, MÚVS
vedoucí / výpočetní a informační centrum (VIC) / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7100
D-2078b (Praha, Thákurova 7a)
Kateřina Líbenková - FSv
sekretářka / katedra geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4557
B-517 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Línková, Ph.D. - FSv +420-22435-4814
B-902 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Lískovec - CIIRC
vedoucí / Národní Centrum Průmyslu 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4236
A-503 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. - FEL, CIIRC   B-535 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-224 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Veronika Lobreisová - RČVUT
manažerka Kariérního centra ČVUT
  A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Miloš Lohnický - MÚVS    
Ivo Lohr - FEL +420-22435-5819
 
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Vít Lojda - FSv (doktorand)
Vědecký pracovník
+420-22435-3868
B-617a (Praha, Thákurova 7)
Otakar Lojík - FS - 12932    
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. - FD
Odborný asistent
+420-22435-9611
+420-722-650-990
311 (Praha, Konviktská 20)
Mgr. Jan Lomička - FS - 12135
Výroba - technická podpora výzkumu
+420-221-990-931
+420-731-144-874
A-54 (Horská)
Ing. Michal Lom - FD (doktorand)    
Ing. Lenka Lomoz, Ph.D. - FSv +420-22435-4752
B-614 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Lonský - FEL (doktorand) +420-22435-2249
B2-823 (Praha, Technická 2)
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS, FJFI - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D. - FBMI    
Ing. Daniel Lopour, Ph.D. - VIC
Projektový manažer
+420-725-871-839
+420-22435-8417
B3-313 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. - FA
docent
+420-22435-6286
511 (Praha, Thákurova 9)
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - MÚVS
vedoucí oddělení pedagogických a psychologických studií
vedoucí / oddělení pedagogických a psychologických studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3173
322 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Evžen Losa, Ph.D. - FJFI    
Ing. Vít Losenický - FEL (doktorand) +420-605-322-416
 
Klára Loškoská - FS - 12201 +420-246-003-703
303 (Roztoky, Přílepská )
Markéta Loučková - FIT
sekretářka děkana / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9811
333 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D. - FS - 12101
louda@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7564
D-307 (Karlovo náměstí)
Ivana Loušová - FSv +420-22435-4332
 
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. - FBMI    
Lenka Lovett - CIIRC    
Ing. Romana Lovichová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
D-1014 (Praha, Thákurova 7a)
Diego López Carballeira, Ph.D. - FEL +420-22435-7265
E-s134 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - FIT
vedoucí / katedra informační bezpečnosti / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-9812
A-1122 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Lucki, Ph.D. - FEL +420-22435-2075
B3-605 (Praha, Technická 2)
PaedDr. Antonín Ludvík - ÚTVS +420-22435-1888
203 (Juliska)
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D. - MÚVS +420-736-182-398
231 (Praha, Kolejní 2a)
doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc. - FS - 12115 12118 +420-22435-2554
B1-426 (Dejvice)
Nikola Lukáčová, DiS. - FBMI
sekretářka / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9901
 
Bc. Jan Lukány - FIT    
Ing. Josef Lukáš, Ph.D. - KÚ    
Bc. Ondřej Lukáš - FEL +420-730-648-394
E-313 (Karlovo náměstí)
Mgr. RNDr. Věra Lukášová - UCEEB    
Bc. Petr Lukáš - FSv    
Bc. Alice Lukešová - FEL    
Mgr. Eva Lukešová - FSv    
Mgr. Kristina Lukešová - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7666
E-216 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Lukeš, Ph.D. - FEL    
doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš - FSv    
Hana Luňáková - FS - 12802
Vrátnice - Dejvice - halové laboratoře
+420-22435-2747
F2-50 (Dejvice)
Bc. Tereza Luňáková - UCEEB    
Vladimír Luňák - FS - 12802
údržba - instalatér
+420-22435-2461
A2-s133 (Dejvice)
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. - FSv
Vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí / Head of Dept. Architecture and the Environment
vedoucí / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6711
+420-777-215-770
A-423 (Praha, Thákurova 7)
210 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Milan Lutonský - FS - 12134    
Ing. Maxim Lutovinov - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
doc. Ing. František Luxemburk, CSc. - FSv +420-22435-4929
D-2050 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Volodymyr Lynnyk, Ph.D. - FEL    
Ivana Lysáková - ÚK +420-22435-8340
s155 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Michala Lysczas - FSv (doktorand) +420-22435-7119
A-s126 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Erika Ľahká - RČVUT
Study at CTU Project Coordinator, Internationalisation Project Manager
+420-22435-3401
A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 183 položek.
(data: 2019-03-20 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/1117a9c8/2019-03-18/02:55)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky