Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Bc. Anežka Kabátová - FJFI    
Václav Kabát - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - FSv
vedoucí / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební,
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7104
+420-602-245-312
+420-22435-6731
A-227b (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4485
B-328 (Praha, Thákurova 7)
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková - FSv, UCEEB +420-22435-4605
B-703 (Praha, Thákurova 7)
Veronika Kabilková - FSv
zástupce vedoucího / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta stavební
+420-22435-8739
C-105 (Praha, Thákurova 7)
Petr Kabíček - SÚZ    
Ing. Václav Kabourek, Ph.D. - FEL
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-2273
B2-631 (Praha, Technická 2)
Věra Kabourková - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-2789
A4-2 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební
+420-22435-7107
A-225 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D. - FSv +420-22435-7109
A-223 (Praha, Thákurova 7)
Vladimíra Kacbundová - SÚZ
Provozní pracovník
   
Ing. Anna Kačeriaková, MSc. - FD    
Jaromír Kačer - FA    
Ing. Martin Kačer, Ph.D. - FIT   A-1229 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Radovan Kačín - MÚVS    
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D. - FSv   D-2044 (Praha, Thákurova 7a)
Zuzana Kadavá - CIIRC
sekretářka / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4240
B-612 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Kadera, Ph.D. - CIIRC
odborný pracovník v oborech technických
+420-22435-4172
A-434 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jan Kadeřábek - FJFI    
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. - FSv +420-22435-3748
B-427a (Praha, Thákurova 7)
Dagmar Kadeřábková - SÚZ
Kuchařka
   
Ing. Jiří Kadlec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7429
 
Ing. Lukáš Kadlec, Ph.D. - FSv +420-22435-4565
B-877 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tereza Kadlecová - FSv (doktorand) +420-607-708-082
 
Bc. Václav Kadlec - VIC +420-22435-9955
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-426 (Praha, Zikova 4)
Ing. David Kadleček, Ph.D. - FEL +420-22435-5757
A3-222 (Praha, Technická 2)
Jakub Kadleček - FIT +420-22435-9838
A-1356 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Kadlíček - FSv (doktorand)   B-332a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Kafka - FJFI    
Ing. Yauheni Kachalouski - UCEEB (doktorand)    
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D. - FSv +420-22435-4508
B-406 (Praha, Thákurova 7)
227 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Vojtěch Kaiser - FEL    
Josef Kajtman - SÚZ    
MgA. Romana Kalasová - FEL
sekretářka / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2191
A3-321 (Praha, Technická 2)
Ing. Hana Kalábová - FBMI +420-22435-8490
 
Ing. Petr Kalčev, Ph.D. - FSv +420-22435-4513
B-430 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Kalibera, Ph.D. - FIT +420-22435-7962
A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marek Kalika, Ph.D. - FD, VIC
ředitel / Výpočetní a informační centrum,
vedoucí / sekretariát ředitele / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
člen grémia / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-8456
B-461 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
109b (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. - FD
správa certifikátů ID karet ČVUT
vedoucí / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
garant zpracování osobních údajů / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-22435-8413
A-440 (Horská)
Ing. Miroslav Kalina - FIT +420-606-821-315
 
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - FA
profesor
+420-22435-6355
734 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Stanislav Kalina - VIC +420-22435-8444
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petra Kalinová - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3648
B-736 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Zuzana Kalinová - FS, RČVUT - 12104
externí učitelka angličtiny
+420-22435-7561
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Kalivoda, Ph.D. - FS - 12120 +420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - FSv    
Petr Kalivoda - FS - 12133    
Ing. Hana Kalivodová - FSv    
Ing. Svitlana Kalmykova - FSv (doktorand) +420-22435-4773
B-633 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Anna Kalousová - FEL +420-22435-5106
B-506 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8648
+420-728-457-614
+420-22435-8621
378 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. - FSv, FIT
katederní Git a LaTeX troubleshooter
zástupce vedoucího / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9875
A-1426 (Praha, Thákurova 7)
Hana Kamenická - RČVUT
referent
+420-22435-3629
A-925 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Bc. Dušan Kamenický - FD (doktorand)
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
  B-207 (Horská)
B-204 (Horská)
508 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Josef Kamenický - FS - 12113 +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. arch. Matej Kamenický, Ph.D. - RČVUT
Doktorand A818
   
Dr. Ing. Milan Kameník, Ph.D. - FD +420-22435-9185
B-129 (Horská)
Hana Kameníková - FSv +420-22435-8768
C-113 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Iveta Kameníková - FD (doktorand)   A-221 (Horská)
Ing. Marcela Kamenská - CIIRC
Sekretariát - odborný referent ekonomických analýz a studií
+420-22435-4143
A-611 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vojtěch Kamenský - FBMI (doktorand) +420-22435-9931
 
Ing. Ondřej Kamrád - FD (doktorand)    
Ing. Jan Kanaval, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
Mgr. Veronika Kandusová - UCEEB    
Ing. Jakub Kantner - FJFI (doktorand)    
Dagmar Kantorková - FEL    
Miroslav Kantor - FSv +420-22435-7142
A-142 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Petra Kantorovská - FS - 12911 +420-22435-9759
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
C2-134 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. - FSv +420-22435-7158
A-527a (Praha, Thákurova 7)
Václav Kaňka - SÚZ
Skladník
   
Tomáš Kaňovský - SÚZ
IT administrátor - gastro
+420-234-678-370
105 (Praha, Jezdecká 5)
Aleš Kapica - FEL
správce subsítě / katedra řídicí techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7332
E-22 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - FSv +420-22435-7932
A-825 (Praha, Thákurova 7)
Martin Kaplan - ÚTEF +420-22435-9394
116 (Horská)
Ing. Tomáš Kaprálek - FS - 12375 +420-22435-9903
A-423 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Nikola Karabcová - FA    
Bc. Vít Karafiát - CIIRC    
Ing. Jiří Karas, CSc. - FSv +420-22435-7166
A-522 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Karásek, Ph.D. - FSv +420-22435-4531
B-428 (Praha, Thákurova 7)
Kamila Karásková - RČVUT
úklid
   
Ing. Jan Karel, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7439
 
prof. ak. soch. Marian Karel - FA
profesor, vedoucí ateliéru a ústavu 15 150
vedoucí / ústav designu / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6267
+420-22435-6265
414 (Praha, Thákurova 9)
413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Karel - VIC +420-22435-9988
B2-441 (Praha, Zikova 4)
Sandra Karhanová - UCEEB    
Ing. Jakub Karch - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9967
+420-22435-9179
127 (Horská)
Ing. Nikola Karkošiaková - FD    
Ing. Jindřich Karlíček - FS - 12131 (doktorand)    
prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík - FJFI +420-22435-8507
348 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Tereza Karlová, Ph.D. - ÚK
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-22435-9997
+420-727-841-872
B-662a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Karlovský - FEL (doktorand) +420-22435-2136
B3-256 (Praha, Technická 2)
Mgr. Zuzana Karnoubová - FIT +420-22435-9819
313 (Praha, Thákurova 9)
Marta Karpašová - FS - 12101
sekretářka / ústav technické matematiky / FS,
informační manažer / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7456
B-218 (Karlovo náměstí)
Markéta Karvánková - FSv    
Ing. Pavla Karychová - CIIRC
sekretářka / velká data a cloud computing / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4247
B-420 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jaroslav Kasalický - FSv +420-22435-4904
D-2055 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Veronika Kasalová - FD
sekretářka / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-9185
+420-608-631-731
A-220b (Horská)
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc. - FBMI   B-502 (Kladno, náměstí Sítná )
Bc. Pavel Kasal - UCEEB    
Bohdan Kashel - FEL    
Martin Kaschner - FJFI    
Bc. Ondřej Kasl - FEL    
Bc. Zdeněk Kasner - FIT    
Ing. arch. Veronika Kastlová - FA (doktorand)
administrátorka bakalářského a magisterského studia, tel. 6394
+420-737-709-103
642 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Shkurte Kastrati - FS - 12112 (doktorand)
Ing.
+420-22435-2893
A1-307b (Dejvice)
Pavla Kasýková - SÚZ
Kuchařka
   
Jana Kašičková - SÚZ    
Věra Kašová - RČVUT
úklid
  B-18a (Praha, Plzeňská 221)
Bc. Jakub Kašpar - FEL    
Ing. Jan Kašpar - FBMI
tajemník / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda AS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT
+420-224-968-577
+420-224-910-471
1 (Praha, Studničkova 7)
Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. - FSv
tajemník AS / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7904
A-740 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Kašpar - FIT +420-22435-9853
A-1131 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Kašpar - VIC +420-22435-9944
B-386 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Eva Kašparová - FJFI    
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. - FEL
tajemník / katedra měření / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2188
B3-64 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Kašpar - FSv (doktorand)    
Vladimír Kašpar - FSv +420-22435-5510
D-1105 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Kašpárek - FSv (doktorand) +420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
Daniela Kaštánková - SÚZ    
Ing. David Katolický - CIIRC    
Valli Sharpless Katzl, M.A. - MÚVS    
Ing. Jan Kauler, Ph.D. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8491
 
Ing. Ivo Kaulich - FEL +420-22435-2156
F1-10 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Michal Kavan, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5795
B-236 (Karlovo náměstí)
Bc. Denisa Kavanová - FSv    
Ing. Petr Kavka, Ph.D. - FSv +420-22435-4774
B-608 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Kazda - FS - 12201    
Ing. Lukáš Kazda - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Lucie Kábelová - FIT    
Mgr. Lidmila Kábrtová - FSv +420-22435-7944
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Kácovský - FD (doktorand)    
Karel Káda - FSv +420-22435-4930
 
Josef Káhn - FD    
Ing. Jakub Kákona - FEL (doktorand) +420-22435-2268
+420-604-484-808
+420-22435-3936
B2-815a (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Milan Kálal, CSc. - FJFI, RČVUT +420-22435-8662
+420-606-945-952
126 (Praha, Trojanova 13)
Miroslav Kálal - VIC    
Robin Kára - FSv    
Mgr. Lucie Kárná, Ph.D. - FD +420-224-890-715
+420-22435-9916
409 (Praha, Na Florenci 27)
Ing. arch. Jiří Kárník - FA +420-22435-6269
408 (Praha, Thákurova 9)
407 (Praha, Thákurova 9)
Tomáš Kárný - SÚZ +420-234-678-254
 
Ing. Tomáš Kejzlar - FD    
Ing. Daniel Kekrt, Ph.D. - FEL +420-22435-5819
B3-544 (Praha, Technická 2)
Ing. František Kekula - FD (doktorand)    
Ing. Josef Kekula, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-731-114-130
+420-221-990-960
A-150 (Horská)
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. - FJFI    
RNDr. Václav Kelar, CSc. - FSv +420-22435-4387
B-110a (Praha, Thákurova 7)
Iva Kelčová - FJFI +420-22435-8328
 
Ing. Jan Keller - FEL    
Ing. Ladislav Keller - FEL, FD +420-773-756-680
 
Margarita Kellevová - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Renáta Kellnerová - FSv
sekretářka / katedra technických zařízení budov / Fakulta stavební
+420-22435-7105
A-227a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Kellner - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ciaran Seamus Kelly, M.A. - MÚVS    
Linda Keltnerová - FJFI    
Martin Kemény - SÚZ    
Ing. Jan Kemr - FSv    
Dr. Mgr. Lukáš Kencl - FEL
ředitel, R&D Centre for Mobile Applications (RDC)
+420-22435-5991
A4-304b (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. - FSv +420-22435-7126
A-329 (Praha, Thákurova 7)
Akad. arch. Jan Kerel - FSv    
Pavel Kerouš - FJFI
správa IT FJFI, správa budovy Trojanova, správa IT Katedra matematiky, správa IT Středisko Elsa
+420-22435-8561
+420-736-644-236
10b (Praha, Trojanova 13)
Colette Miranda Yvette Kerr - FIT   A-1252 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Mikoláš Kesely - FSv, ÚTVS (doktorand) +420-22435-4669
B-819 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Radka Keslerová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
Ing. Peter Keša, Ph.D. - FBMI    
Lucie Kettnerová - FSv +420-22435-8724
 
Stanislav Kettner - ÚTVS    
Martin Kežlínek - FEL +420-22435-3927
C3-134 (Praha, Technická 2)
Ing. Mayya Khabirova - FEL    
doc. Ing. Fabian Khateb, Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
Mgr. Yuliia Khmurovska - FSv (doktorand)   B-782a (Praha, Thákurova 7)
Konstantin Khokhlov - FEL    
Jan Khol - FSv +420-22435-8771
B-225 (Praha, Thákurova 7)
Filip Khunt - SÚZ    
Ing. Sofiane Kichou, Ph.D. - UCEEB    
Pavel Kilián - RČVUT
spojovatel tel. ústředny
+420-22435-1112
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
Mgr. Monika Kimličková - FBMI +420-22435-7948
K-210 (Kladno, Sportovců )
Ing. Veronika Kimmer - FSv    
Mgr. Hana Kindlová - FEL +420-22435-3591
B3-149 (Praha, Technická 2)
Ivana Kinkalová - RČVUT
odborný referent - doktorské studium, čestné doktoráty, medaile
+420-22435-3673
+420-22435-3672
A-814 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D. - FA   248 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jiří Kitlička - FEL +420-22435-2309
 
prof. Josef Kittler - FEL    
Kristýna Kittlerová - SÚZ    
Mgr. Milana Kittlerová - FS - 12101 +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. - CIIRC    
Ing. Jana Kittnerová - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Hana Klapalová - FSv (doktorand)    
Bc. Jaroslav Klapálek - CIIRC   A-526 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jarmila Klasová - SÚZ
Recepční
   
Jarmila Klasová - CIIRC    
Irena Klatovská - FEL +420-22435-2035
A4-13 (Praha, Technická 2)
Aneta Klaudis - FIT +420-22435-9795
A-1335 (Praha, Thákurova 7)
Ctirad Klavrza - FEL +420-22435-2229
A4-s102 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc. - FIT +420-22435-9514
+420-22435-2814
A-950 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Petr Klápště - FA +420-22435-6323
+420-775-614-342
613 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Lucie Klátilová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3662
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Věra Klátová - FSv
vedoucí / zahraniční oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-7940
A-129 (Praha, Thákurova 7)
Jiří Klečka - FS - 12138    
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3520
B1-158 (Praha, Zikova 4)
Ing. Mgr. Vít Klein, Ph.D. - FEL
soudní znalec pro obory energetika, elektrotechnika, stavby energetických zařízení, energet. auditor
+420-777-784-900
+420-22435-2139
B3-349 (Praha, Technická 2)
Jiří Klement - RČVUT
údržba
+420-775-908-768
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Vladimír Klement - FJFI (doktorand)    
Ing. Ondřej Klempíř - FBMI (doktorand)    
Ing. Jakub Klemsa - FEL (doktorand)    
Myron Klenivskyi - FEL (doktorand)    
RNDr. Luděk Kleprlík, Ph.D. - FIT +420-22435-8785
A-1422 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Klesa, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7416
B-202 (Karlovo náměstí)
PhDr. Alena Klesalová - FEL +420-724-553-431
 
Bc. Kristina Kletečková - FD +420-608-263-645
 
Jaroslava Klevetová - FJFI +420-22435-8280
110 (Praha, Břehová 7)
Bc. Michal Klégr - FSv    
doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D. - FEL +420-22435-7608
E-432 (Karlovo náměstí)
Ing. Hana Kličková - FBMI
sekretariát katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Úřední hodiny: po-8:00-11:00
sekretářka / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9973
K-202 (Kladno, Sportovců )
Jaroslava Kličková - SÚZ
Pokladní
   
doc. Ing. Václav Klika, Ph.D. - FSv, FJFI +420-22435-8545
107a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Radim Kliment, Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
Tomáš Kliment - SÚZ    
doc. JUDr. František Klimeš, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5796
B-237 (Karlovo náměstí)
Hana Klimešová - SÚZ    
doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. - FJFI +420-221-912-272
L-234 (Praha, V Holešovičkách 2)
Lenka Klimtová - CTN
grafička
+420-22435-7977
+420-233-051-145
S-145 (Praha, Thákurova 1)
Johanka Klingerová - FSv    
Ing. Jakub Klinkovský - FJFI (doktorand)    
Karel Klíma - SÚZ    
Ing. Martin Klíma, Ph.D. - FEL +420-22435-7362
E-321 (Karlovo náměstí)
Ing. Matěj Klíma - FJFI (doktorand) +420-22435-8626
+420-22435-7483
123 (Praha, Trojanova 13)
D-203 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2226
B3-547 (Praha, Technická 2)
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. - FIT   A-922 (Praha, Thákurova 7)
Ivana Klímová - FEL    
Iveta Klímová - UCEEB    
doc. Ing. Daniel Klír, Ph.D. - FEL
docent
+420-22435-2312
B2-431 (Praha, Technická 2)
Ing. Vojtěch Klír, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-709
+420-22435-1855
309 (Roztoky, Přílepská )
315 (Juliska)
Ing. Radek Klof - FEL +420-22435-5819
 
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka - FA
odborný asistent + vedoucí ateliéru, tel. 6337 FA
  636 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc. - FSv    
Ing. Karel Klouda, Ph.D. - FIT
odborný asistent
vedoucí / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9888
+420-774-552-735
A-1431 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Filip Klozar - FSv   A-818 (Praha, Thákurova 7)
Jana Klugerová - FS - 12911    
doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc. - FJFI +420-22435-8243
206 (Praha, Břehová 7)
Lenka Klvačová - FEL +420-22435-7414
 
doc. Ing. RNDr. Jaroslav Klvaňa, CSc. - FSv +420-22435-4518
+420-22435-4516
B-405 (Praha, Thákurova 7)
B-413 (Praha, Thákurova 7)
Diana Kmecová - SÚZ    
Štěpán Kment - FEL    
Jaroslava Kmínková - FD    
doc. Ing. Petr Kmoch, CSc. - FS - 12131    
Ing. Vojtěch Knaisl - FIT (doktorand)    
Jana Katarína Knapová - RČVUT
odborný referent (Nostrifikace)
+420-22435-3498
B-707 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. - FEL
vedoucí / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5142
B-542 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. - FBMI
vedoucí / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8402
 
Ing. Martin Kněnický - FEL (doktorand) +420-22435-2545
F1-11c (Praha, Technická 2)
Ing. Denisa Kněžková - FD
vedoucí / oddělení práce a mezd / Fakulta dopravní
+420-22435-9507
202 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Petr Kněž - KÚ (doktorand) +420-22435-3512
B1-308 (Praha, Zikova 4)
RNDr. Dušan Knop, Ph.D. - FIT    
Ing. Daniel Knopp - MÚVS    
Helena Knoppová - FJFI
sekretářka / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8502
+420-22435-8521
343 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Štefan Knotek - FEL, UCEEB (doktorand) +420-22435-7648
E-8 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Knot - FS - 12135    
Ing. Martin Kny, Ph.D. - UCEEB    
doc. Ing. arch. Luboš Knytl - FSv
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-5321
 
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. - FSv +420-22435-5435
D-1008 (Praha, Thákurova 7a)
Aleš Kobliha - FA
údržba budov FA, mobil 724 831 246
+420-22435-6234
211 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Vilém Koblížek, CSc. - FEL +420-22435-2354
G1-119 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Kobosil, CSc. - FEL    
Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. - FEL +420-22435-2154
B3-253 (Praha, Technická 2)
Ing. Jindřich Kobrsek - FS - 12110    
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D. - FJFI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-388
 
Božena Kobylková - FJFI    
Ing. Michal Kocan - FJFI (doktorand)    
Ing. Jindřich Kocáb - FS - 12122    
Jiří Kocián - FS - 12305 +420-22435-2790
A1-106c (Dejvice)
Ing. Bc. Karel Kocián - FD (doktorand)    
Aleš Kocourek - FEL    
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. - FD +420-22435-9893
A-421 (Horská)
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D. - FBMI +420-22435-8453
B-314 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. - FEL
Akademický pracovník, správa sítě
správce subsítě / katedra telekomunikační techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-4054
+420-728-946-803
B3-601 (Praha, Technická 2)
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. - FSv +420-22435-4380
B-103 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. - FD
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-9894
A-424 (Horská)
Ing. Petr Kočárník, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2006
A3-516a (Praha, Technická 2)
Bc. Martin Kočička - FIT    
Ing. Jan Kočí, Ph.D. - FSv +420-22435-7130
A-325 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Kočí - FEL
vedoucí / oddělení proděkana pro informační technologie / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / centrum znalostního managementu / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro informatiku / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-2358
+420-733-547-686
+420-22435-3708
C4-158 (Praha, Technická 2)
B2-39d (Praha, Technická 2)
Ing. Karel Kočí - FEL    
Karin Kočí - FEL +420-22435-2358
C4-158 (Praha, Technická 2)
Ing. Václav Kočí, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-7125
A-328 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Markéta Kočová - FSv (doktorand) +420-22435-3845
D-1014 (Praha, Thákurova 7a)
Věra Kočová - ÚK +420-22435-9994
B-664a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Michal Kočvara, DrSc. - FS - 12131    
Vladimíra Kodešová - FA, FIT +420-22435-6222
 
Ing. Jan Kodet, Ph.D. - FJFI +420-22435-8657
313 (Praha, Trojanova 13)
Jiří Kodet - FEL    
Miroslav Kodym - ÚTVS    
Dana Kodýdková - FS - 12361    
Ing. Filip Kodýtek - FIT (doktorand)   A-1149 (Praha, Thákurova 7)
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. - FEL    
Ing. Martin Kohlík, Ph.D. - FIT +420-22435-9845
A-1035 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - FSv, RČVUT
vedoucí / odbor prorektora pro výstavbu / Rektorát ČVUT,
vedoucí / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
prorektor pro výstavbu / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen grémia / ČVUT,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
předseda Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
garant zpracování osobních údajů pro oblast výstavby / ČVUT
+420-22435-8787
+420-22435-8777
+420-22435-4873
+420-22435-3740
A-827 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-735 (Praha, Thákurova 7)
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Eva Kohoutková - FJFI +420-22435-8585
 
Ing. arch. Lukáš Kohout - FA +420-724-357-942
 
prof. Ing. arch. Michal Kohout - FA
profesor, člen/náhradník Disciplinární komise FA ČVUT
vedoucí / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen hospodářské komise AS / Fakulta architektury
+420-22435-6338
433 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Kateřina Kohoutová - FSv    
Ing. Klára Kohoutová - RČVUT
projektový specialista
+420-22435-3613
B-742 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Nela Kohoutová - FS - 12361    
Petra Kohoutová - FJFI
sekretariát KDAIZ
+420-22435-8240
215 (Praha, Břehová 7)
Šárka Kohoutová - CIIRC
vedoucí / zaměstnanecké oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4131
A-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Tomáš Kohout - FD    
Mgr. Zdeněk Kohout, Ph.D. - FS - 12102
tajemník / ústav fyziky / FS
+420-22435-9180
+420-22435-2428
B2-249 (Dejvice)
Ing. Peter Kohút, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-955
+420-731-628-557
+420-22435-2581
A-150 (Horská)
B1-332a (Dejvice)
Tomasz Kochanek - FIT    
Terezie Kochová - RČVUT
referent právního oddělení
+420-22435-3645
B-712 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. - FS - 12137 +420-22435-2660
A1-408 (Dejvice)
Ing. Josef Kokeš - FIT (doktorand) +420-22435-9858
A-1137 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Kokešová - FBMI
Odd. PR a marketingu
+420-22435-9745
B-24 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Pavel Kokeš - FSv +420-22435-5426
D-2046 (Praha, Thákurova 7a)
D-2044 (Praha, Thákurova 7a)
Rostislav Kokeš - FSv    
Martin Kokta - FJFI    
Ing. Filip Kolařík, Ph.D. - FSv +420-22435-5417
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8623
+420-22435-8606
 
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. - FS - 12133
vedoucí skupiny svařování
vedoucí / ústav strojírenské technologie / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2619
B1-37 (Dejvice)
Ing. arch. Lada Kolaříková - FA
odborný asistent
+420-22435-6338
641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
doc. Ing. arch. Radek Kolařík - FA
docent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6338
641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Kolář - KÚ
vědecký pracovník v oborech fyzikálních
+420-22435-3540
+420-605-916-842
B1-210 (Praha, Zikova 4)
Bc. Jiří Kolář - FS - 12361    
doc. Ing. Josef Kolář, CSc. - FS - 12120 +420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. - FIT
vedoucí / PR oddělení / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / oddělení pro vnější vztahy / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta informačních technologií,
zástupce děkana / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9872
+420-601-348-688
A-1227 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. - FSv +420-22435-4959
+420-22435-4376
+420-22435-3857
D-1025 (Praha, Thákurova 7a)
B1-309 (Praha, Zikova 4)
Ing. Miroslav Kolář, Ph.D. - FSv, FJFI    
Alena Kolářová - FD    
RNDr. Dana Kolářová - FA (doktorand)
odborný asistent
+420-22435-6281
506 (Praha, Thákurova 9)
Daniela Kolářová - FSv +420-22435-4490
B-327 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Kolář, Ph.D. - FS, CIIRC - 12135
Vedení - projekty, spolupráce
vedoucí / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen grémia / FS,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-605-205-926
+420-221-990-926
+420-22435-9329
A-117 (Horská)
Bc. Petr Kolář - FIT    
Bc. Dalimil Kolčaba - FS - 12115
Ú 12115 Senior Project Consultant
   
Ing. Petr Kolenko, Ph.D. - FJFI    
Ing. Ivan Koleňák - FBMI
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod nebo po předchozí e-mailové domluvě.
  K-308 (Kladno, Sportovců )
Dana Kolínská - FEL    
Ing. Vojtěch Kolínský, Ph.D. - FSv    
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. - KÚ
ředitel KÚ a vedoucí oddělení EXPO
ředitel / Kloknerův ústav,
vedoucí / sekretariát ředitele KÚ / Kloknerův ústav,
vedoucí / oddělení experimentálních a měřicích metod / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-3545
+420-22435-3537
B2-109 (Praha, Zikova 4)
B1-105 (Praha, Zikova 4)
Bc. Adam Kollarčík - FEL    
Ing. Jan Koller, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra fyziky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2318
B2-34 (Praha, Technická 2)
Ing. Lucie Kolomazníková - FIT +420-22435-9834
341a (Praha, Thákurova 9)
Ing. Alexander Kolomiets - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-9742
B1-432 (Dejvice)
Šárka Kolouchová, DiS. - FEL    
prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc. - FS - 12115
vedoucí / ústav energetiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2540
B1-528 (Dejvice)
JUDr. Monika Kolrosová - FEL +420-732-647-031
 
Ing. Matěj Komanec, Ph.D. - FEL +420-22435-2278
B2-533 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jindřich Komárek, Ph.D. - FD    
Ing. Martin Komárek - FEL +420-22435-7289
E-431 (Karlovo náměstí)
Rostislav Komárek - SÚZ
Technik elektroniky
   
Ing. Tomáš Komárek - FEL (doktorand)    
Ing. Jana Komárková - UCEEB +420-22435-6778
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Markéta Komárková - FSv    
Ing. Antonín Komenda, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-7657
+420-775-147-337
E-406 (Karlovo náměstí)
Mgr. Jaroslava Kommová - FS - 12104
odborná asistentka, německý jazyk a český jazyk, vedoucí sekce NJ, vedoucí sekce ČJ
zástupce vedoucího / ústav jazyků / FS
+420-22435-7218
B-312 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Konečný, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-961
A-33 (Horská)
Mgr. Tomáš Konečný - FEL    
Ing. Jiří Konfršt, Ph.D. - FSv +420-22435-7920
+420-233-109-070
A-635 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Irena Koniarová, Ph.D. - FJFI +420-606-830-767
 
Dr. Mgr. Petr Koníček - FEL +420-22435-2329
B2-426 (Praha, Technická 2)
Ing. Jakub Konrád - CIIRC (doktorand)   B-423 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Konrád - FSv (doktorand)    
Bc. Lukáš Konupka - UCEEB    
Ing. Adam Konvalinka - FSv (doktorand) +420-22435-4581
 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. - FSv
vedoucí katedry - Experimentální centrum, profesor - katedra mechaniky
vedoucí / experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-8778
+420-22435-4306
D-1038 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. - FS - 12124
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-2511
B1-610 (Dejvice)
Ing. arch. Jakub Koňata - FA
Odborný asistent
  751 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Kateřina Koňata Dolejšová - FA    
Ing. Dana Koňáková - FSv (doktorand) +420-22435-7129
A-327 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ján Kopačka, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-734-424-280
+420-221-990-937
A-145 (Horská)
Mgr. Peter Kopačka - FEL    
Mgr. Ester Kopecká, DiS. - FS - 12135
informační manažer / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-221-990-989
+420-605-205-931
A-155 (Horská)
Bc. David Kopecký - CIIRC    
Filip Kopecký - FIT    
doc. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. - VIC +420-22435-8437
B1-412 (Praha, Zikova 4)
RNDr. Lubomír Kopecký - FSv +420-22435-4823
D-s153 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. - FSv +420-22435-7173
 
Ing. arch. Barbora Kopečná - FA    
doc. Ing. Josef Kopejska, CSc. - FSv +420-22435-8758
C-116 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Miroslava Kopicová - CIIRC   B-403 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Kopp - FIT (doktorand)    
Ing. Milan Kopřiva, MBA - UCEEB    
prof. Ing. arch. Miloš Kopřiva - FSv +420-22435-4759
D-2122 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Petr Kopřiva, CSc. - FJFI +420-22435-8501
342 (Praha, Trojanova 13)
Štěpán Kopřiva, MSc. - FEL +420-22435-5743
E-313 (Karlovo náměstí)
RNDr. Hana Kopřivová - FSv +420-22435-7172
A-533 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Koptiš - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Ing. Lukáš Koranda - FEL    
RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D. - FEL +420-22435-5124
 
Mgr. Pavel Korbelář - ÚTVS +420-22435-1884
202 (Juliska)
Ing. Jan Korbel, Ph.D. - FJFI +420-22435-8326
 
Bc. Gabriela Korbelová - UCEEB    
Michaela Korbelová - FJFI    
Petr Korbel - FEL +420-22435-2042
A4-s107 (Praha, Technická 2)
Jana Korbielová - FBMI
vrátnice
   
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. - FIT
vedoucí / oddělení pro spolupráci s průmyslem / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro spolupráci s průmyslem / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9815
341a (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Petr Kordovský - FA, RČVUT
docent na VŠ + vedoucí ateliéru 743
vedoucí / odbor prorektora pro rozvoj / Rektorát ČVUT,
prorektor pro rozvoj a strategii / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů pro oblast rozvoje a strategie / ČVUT
+420-22435-3470
+420-22435-6377
A-828 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
743 (Praha, Thákurova 9)
814 (Praha, Thákurova 9)
Hana Korecká - VIC +420-22435-8435
B-468 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Koreň - FS - 12122 +420-22435-7492
A-208 (Karlovo náměstí)
Ing. Oleksandr Korchak - FJFI +420-22435-8349
+420-22435-8348
 
PhDr. Michal Kořan, Ph.D. - CIIRC    
Karel Kořánek - FS - 12802
údržba - elektro
+420-22435-2462
A2-s130 (Dejvice)
Bc. Ondřej Kořistka - FJFI +420-22435-8379
 
Bc. Mahulena Kořistková - FJFI    
Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2910
B2-901 (Praha, Technická 2)
Mgr. Ing. Leszek Kosarzewski, Ph.D. - FJFI    
RNDr. Zdeněk Kosek - FS - 12135
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník
+420-733-674-324
+420-221-990-965
A-145 (Horská)
Ing. Vít Kosina - FSv, RČVUT
vedoucí odboru výstavby a investiční činnosti
vedoucí / odbor výstavby a investiční činnosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3406
+420-602-203-686
B-743 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Alžběta Kosinová - RČVUT
vedoucí odboru ekonomického řízení a controllingu
vedoucí / odbor ekonomického řízení a controllingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3421
+420-775-187-528
B-737 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Vlasta Kosinová - FS - 12802    
Ing. Eva Kosíková - FSv    
Ing. Jan Kos, CSc. - FSv +420-22435-4552
B-513 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Lukáš Kos, MBA - RČVUT
vedoucí právního odboru
vedoucí / odbor právní / Rektorát ČVUT
+420-22435-3608
A-903 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Zuzana Kosová - FD +420-22435-6417
401 (Praha, Konviktská 20)
Ludmila Nikola Kostečková - FEL +420-22435-2235
B2-735 (Praha, Technická 2)
Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. - KÚ, RČVUT
vedoucí / Dětská univerzita
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen grémia / ČVUT
+420-22435-3522
B1-205 (Praha, Zikova 4)
508 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. - FSv    
Ing. Bc. Kristýna Kostelencová - MÚVS (doktorand)    
Bc. Natália Kostelníková - FA    
Anhelina Kostina - FJFI 735530802
 
Mgr. Jana Kostlivá, Ph.D. - FEL +420-22435-7270
E-215 (Karlovo náměstí)
Ing. Bogdan Kostov - FEL +420-22435-7510
E-113 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Kostroun - FS - 12122 (doktorand)
tajemník / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-7412
+420-22435-9753
B-105 (Karlovo náměstí)
F-101 (Karlovo náměstí)
Ing. Jana Kosturská - SÚZ +420-234-678-282
113 (Praha, Vaníčkova 7)
Pavel Košata - FSv +420-22435-4925
 
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4714
D-2113 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavel Košatka, CSc. - FSv +420-22435-4636
B-728 (Praha, Thákurova 7)
Bohumil Košák - FJFI +420-22435-8316
8a (Praha, Břehová 7)
Anna Košáková - FJFI    
JUDr. Mgr. Petr Košík - FEL    
Bc. Denisa Košlerová Pekařová - FIT +420-22435-8781
342b (Praha, Thákurova 9)
Ing. Karel Košnar, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4176
B-322 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Josef Košťálek - FS - 12138 +420-22435-5784
B-131 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Košťál - SÚZ    
Ing. Jiří Košťál, Ph.D. - FSv +420-22435-4555
B-515 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Jana Košťálová, Ph.D. - FD   A-418 (Horská)
Jiřina Košťálová - FD    
Ing. Tomáš Košťál - FEL (doktorand) +420-22435-5918
+420-22435-2154
B3-253 (Praha, Technická 2)
Marie Kotasová - FJFI
sekretářka / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8207
+420-222-317-626
303 (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. arch. Patrik Kotas - FSv +420-22435-5308
+420-22435-6268
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
413 (Praha, Thákurova 9)
Martin Kotek - CIIRC    
Ing. Iva Kotenová - FBMI    
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. - FBMI +420-22435-9709
 
Ing. Robert Kotlář - FIT, VIC   A-1322 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Petr Kotlík, CSc. - FSv    
Ing. Jaroslava Koťátková - FSv (doktorand)    
Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3179
231 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Adam Kouba - FS - 12110 (doktorand) +420-22435-2646
B1-319 (Dejvice)
Ing. Jan Kouba - FS - 12201    
Ing. Karel Kouba - FJFI (doktorand)    
Michal Kouba - FS, VIC - 12375 +420-22435-9905
+420-22435-9720
A1-206 (Dejvice)
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavel Kouba - SÚZ    
Ing. Jan Koubek, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-949
+420-731-681-328
A-62 (Horská)
Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková - FA
odborný asistent
+420-22435-6254
+420-602-865-539
405 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - FSv +420-22435-7112
A-121 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Markéta Koubková - FD    
Ing. arch. Renata Koubková - FSv (doktorand)    
Veronika Koubová - VIC +420-22435-8467
27 (Praha, Bechyňova 3)
Ing. Tomáš Koubský, Ph.D. - FJFI
Odborný pracovník
+420-22435-8638
 
prof. Ing. arch. Roman Koucký - FA
profesor
+420-22435-6271
434 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. - RČVUT
Odborný pracovník
+420-22435-3676
B-705 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Koudelka, Ph.D. - FSv +420-22435-4742
B-607 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Koudelka - FD (doktorand)   s106 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-5326
D-2034 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Bc. Monika Koudelková - FS - 12921 +420-22435-9765
A-329 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petra Koudelová - FSv    
Jan Koukal - FS, VIC - 12375
Správce Windows serverů ČVUT VIC a FS
+420-22435-9720
+420-22435-9904
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A1-206 (Dejvice)
Andrea Koukalová - SÚZ    
Ing. Milan Koukol, Ph.D. - FD
odborný asistent
   
Ing. Marcela Koukolová - FA (doktorand)   536 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7482
B-101 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Kousal, CSc. - FD    
Ing. Petr Koutecký - FD (doktorand) +420-777-894-879
 
Antonín Koutný - FJFI    
Jana Kovačičová - UCEEB    
Ing. Jaroslav Kovalčík - FS - 12135
Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-221-990-976
A-59 (Horská)
Mgr. Hana Kovalčíková - FS - 12131
sekretariát
+420-22435-7420
A2-160 (Dejvice)
Mgr. Kateřina Kovaljová - FD    
Michal Kovaljov - FD
tajemník / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9979
514a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Karel Kovanda, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
Ing. Jan Kovařík - FA    
Ing. Karel Kovařík, Ph.D. - FJFI    
Hana Kovaříková - FS - 12933 +420-22435-8704
A1-105d (Dejvice)
Mgr. Vojtěch Kovařík - FEL    
Katarína Kováčová - SÚZ    
Antonín Kovář - SÚZ    
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. - FD +420-22435-9914
+420-224-890-712
407 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Michal Kovářík - FSv (doktorand)
Odborný asistent
+420-22435-4720
 
Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8510
353 (Praha, Trojanova 13)
PhDr. Helena Kováříková - ÚK
Vedoucí oddělení fondů
vedoucí / oddělení fondů / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-607-863-204
+420-22435-8451
B-663b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Jan Kovář, CSc. - FJFI    
Lubomír Kovář - UCEEB    
Luděk Jaroslav Kovář - FSv +420-22435-8741
+420-22435-4318
 
Mgr. Jana Kovářová - FJFI
vedoucí / katedra jazyků / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8571
 
Ing. Jana Kovářová - FSv
sekretářka / středisko technicko-provozních služeb (STPC) / Fakulta stavební
+420-22435-8772
B-223 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D. - FSv +420-22435-4811
B-570 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ludmila Kovářová - FSv
správa softwaru
+420-22435-5057
D-2079 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář - FEL +420-22435-2244
B2-814 (Praha, Technická 2)
Marta Kowalská - SÚZ    
Mykhaylo Kozar - FS - 12135    
Ing. Miloš Kozák, Ph.D. - FEL +420-22435-4057
B3-904 (Praha, Technická 2)
Ing. Viktor Kozák - CIIRC +420-22435-4248
B-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lukáš Kozel - FD +420-22435-9541
+420-22435-9527
109a (Praha, Konviktská 20)
doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D. - FS, FJFI - 12932 +420-22435-8253
+420-603-927-318
403 (Praha, Břehová 7)
Sergei Kozhevnikov - CIIRC   A-433 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martina Kozlová - SÚZ
Vedoucí koleje Strahov
vedoucí / kolej Strahov blok 12 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 11 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 10 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 9 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 8 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 7 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 6 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 5 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 4 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 3 / Správa účelových zařízení,
vedoucí / kolej Strahov blok 2 / Správa účelových zařízení
+420-234-678-346
136 (Praha, Chaloupeckého 2)
Aleš Kozubek - UCEEB    
Žaneta Kozubíková - CIIRC
Legal Assistant
+420-721-224-854
A-604 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
211 (Brno, Údolní 53)
Ing. Matyáš Kožich - FSv (doktorand) +420-22435-4763
B-620 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. - FS - 12138 +420-22435-5786
B-132 (Karlovo náměstí)
Josef Kožíšek - FSv +420-22435-5510
 
Oliver KRAMMER - FEL    
Ing. Jan Kraček, Ph.D. - FEL +420-22435-2282
B2-633 (Praha, Technická 2)
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. - FS - 12101
kracmar@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7547
B-211 (Karlovo náměstí)
Mgr. Ondřej Krahula, MBA - FBMI (doktorand)    
Bc. Olga Krahulcová, dipl. um. - FSv
sekretářka / katedra železničních staveb / Fakulta stavební
+420-22435-5460
B-614 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. - FBMI    
Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A. - MÚVS +420-22435-5074
231 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Tomáš Krajník, Ph.D. - FEL    
Ing. Lukáš Kramárik - FJFI (doktorand)    
Ing. Tomáš Kramár, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. et Ing. Jana Kramulová, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. - FS - 12135
Automatizace - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-734-510-144
+420-22435-9338
A-127 (Horská)
Ing. Petr Krastenics - FD    
Bc. Tomáš Kratěna - FS - 12135    
Ing. Adam Kratochvíl - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Aleš Kratochvíl, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-8711
B-201 (Karlovo náměstí)
Ing. Lucie Kratochvíle - KÚ +420-22435-3518
B1-317 (Praha, Zikova 4)
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc. - FSv +420-22435-7906
A-618 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Kratochvíl - FJFI (doktorand)    
doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Veronika Kratochvílová - FS - 12104    
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. - FA    
Ing. Václav Kratochvíl - FSv, RČVUT
patentový zástupce
602370998
B-761 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. - FJFI +420-22435-8608
 
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-22435-7952
A-220d (Horská)
A-224 (Horská)
Ing. Karel Kraus - FS - 12131 (doktorand)    
Ing. Miloslav Kraus - FSv +420-22435-9789
+420-22435-8749
B-222 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Alžběta Krausová - FIT    
Bc. Michaela Krausová - FD    
Mgr. Věra Krausová - SÚZ    
Ing. Přemysl Kraus - FSv
odborný asistent
+420-22435-4779
+420-603-421-401
D-1092 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Svatopluk Kraus, Ph.D. - CIIRC   B-608 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Hana Krautwurmová, CSc. - CIIRC +420-22435-4146
A-428 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Lukáš Krauz - FEL    
doc. Ing. Josef Kravárik, CSc. - FEL +420-22435-3336
B2-420 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexander Kravcov, Ph.D. - FSv +420-22435-5461
B-531 (Praha, Thákurova 7)
B-519a (Praha, Thákurova 7)
František Kráčmar - FS - 12137    
Kateřina Krákorová - FIT +420-22435-8791
A-1336 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Králíček - FS - 12116    
Ing. Jiří Králíček - FEL    
Ing. Martin Králík, Ph.D. - FSv +420-22435-4678
B-827 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Králík, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5145
B-545 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vlastimil Králík, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2533
A1-s113 (Dejvice)
Mgr. Jakub Král - FBMI (doktorand) +420-736-754-296
 
Ing. Jaromír Král, CSc. - KÚ
zástupce vedoucí oddělení mechaniky
zástupce vedoucího / oddělení mechaniky / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3544
B1-322 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc. - FJFI +420-221-912-216
+420-221-912-742
 
PhDr. Jiří Král - FD    
Ing. Jiří Král - FJFI    
Ing. Josef Král - UCEEB    
Ing. Luboš Král, Ph.D. - FEL    
Ing. Martin Král - FIT
softwarový vývojář
+420-22435-8788
+420-602-591-595
341b (Praha, Thákurova 9)
Ing. Matěj Král - FBMI    
Bc. Ondřej Král - FIT    
Mgr. Alena Králová - FJFI
tuzemské a zahraniční projekty
+420-22435-8249
 
Alena Králová - SÚZ    
Ing. Petra Králová, Ph.D. - MÚVS    
RNDr. Martin Královič - UCEEB    
Ing. Vladislav Král - FEL    
Ing. Vlastimil Král, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9395
110 (Horská)
doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-4749
B-611 (Praha, Thákurova 7)
Michal Krása - FA
Tiskové centrum/IT technik
+420-22435-6209
145 (Praha, Thákurova 9)
Miloš Krása - FJFI +420-22435-8528
221 (Praha, Trojanova 13)
Barbora Krásenská, DiS. - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8460
70 (Praha, Bechyňova 3)
Blanka Krásová - FA +420-22435-6262
+420-22435-6229
216 (Praha, Thákurova 9)
103 (Praha, Thákurova 9)
Jana Krátká - FEL    
Jiří Krátký - FD    
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2550
B1-431 (Dejvice)
Miloš Krátký - SÚZ    
prof. Ing. arch. Vladimír Krátký - FA
docent-ved.atelieru
+420-22435-6377
704 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D. - FJFI
docent
+420-22435-8550
109c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jan Krčál, Ph.D. - FD
webmaster, správa sítě budovy Florenc
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-8413
+420-22435-8411
A-441 (Horská)
211 (Praha, Na Florenci 27)
Alena Krčálová - FD
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9503
203 (Praha, Konviktská 20)
Roman Krčál - FD
podatelna
   
Ing. Jan Krčil - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Bohuslava Krčková - FS - 12102
sekretářka / ústav fyziky / FS
+420-22435-2426
B2-255 (Dejvice)
Ing. Nela Krčmářová - FD (doktorand)    
Jitka Krčmová - SÚZ    
Mgr. Pavel Krč - CIIRC (doktorand)   B-442 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Kreibich, Ph.D. - FEL +420-22435-2346
G1-20 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2626
B1-39 (Dejvice)
doc. Ing. Marcel Kreidl, CSc. - FEL
emeritní pracovník
+420-22435-2117
B3-441b (Praha, Technická 2)
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - FEL +420-22435-5137
B-537 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Mgr. David Krejčiřík, DSc. - FJFI    
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra železničních staveb / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4756
B-616 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Krejčí - FIT, VIC   A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Jana Krejčí - FSv +420-22435-8772
B-223 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Krejčí - FSv +420-22435-4653
B-806 (Praha, Thákurova 7)
Josef Krejčí - FJFI +420-22435-8333
s139 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Josef Krejčí - FA    
Bc. Jan Krejčík - FS - 12135 +420-607-928-003
 
Hedvika Krejčíková - FSv    
Ing. Lukáš Krejčí - FEL (doktorand)    
Ing. Miloš Krejčí - MÚVS
International Office Manager
+420-22435-3153
m111 (Praha, Kolejní 2a)
m133 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Pavel Krejčí - FIT, RČVUT    
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4404
 
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D. - FSv +420-22435-4502
+420-608-044-137
+420-22435-4497
B-329 (Praha, Thákurova 7)
D-2029 (Praha, Thákurova 7a)
MgA. Zorka Krejčí - FA, RČVUT
odborný asistent, krejci.z@seznam.cz
+420-22435-6256
406 (Praha, Thákurova 9)
Adéla Krejčová - FEL    
PhDr. Lenka Krejčová - ÚK
vedoucí / oddělení služeb / Ústřední knihovna,
člen kolégia / Ústřední knihovna
+420-725-840-604
+420-22435-9984
B-664b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Marie Krejčová, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Jan Krejsa - KÚ (doktorand) +420-22435-3504
B1-323 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jitka Krejsová - FSv (doktorand) +420-22435-5436
D-1015 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Radek Krejza - FS - 12131 +420-777-156-451
 
Bc. Jakub Krempaský - FS - 12115    
Ing. Irena Kreplová - FS - 12138    
Ing. Jan Kreps - CIIRC
vedoucí / výpočetní a informační centrum / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4190
+420-737-258-991
B-234 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Kresta - UCEEB    
Miloslava Krešňáková - FS - 12375 +420-22435-7449
 
Ing. Martin Kroc, Ph.D. - FSv    
Ing. arch. Jaromír Kročák - FSv +420-22435-7195
A-724 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Klára Kroftová, Ph.D. - FSv +420-22435-7189
+420-22435-5422
A-718 (Praha, Thákurova 7)
A-s140 (Praha, Thákurova 7)
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-7972
A-953 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Hana Krohová - FEL    
Jana Krojová - FSv    
doc. Ing. Alexander Kromka, Ph.D. - FSv    
Ing. Jakub Kronek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2746
E3-140b (Dejvice)
doc. Ing. Martin Kropík, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-221-912-418
+420-603-871-795
 
RNDr. Zuzana Kroupová - FS - 12375
Helpdesk FS
+420-22435-5041
A1-205h (Dejvice)
Renata Kroutilíková - FEL +420-22435-2030
A4-11 (Praha, Technická 2)
Pavel Kroutil - FSv +420-22435-4812
B-968 (Praha, Thákurova 7)
Miroslav Krpata - FSv    
Ing. Pavel Krsek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4194
B-608a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Josef Krška - FEL    
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - FSv
předseda disciplinární komise / Fakulta stavební,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4580
D-2032 (Praha, Thákurova 7a)
Jana Krummerová - FS - 12922 +420-22435-2634
A2-50 (Dejvice)
Luděk Krumr - SÚZ    
Ing. Stanislav Krum, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Kruntorád - FD    
MUDr. Petr Krupa - FS - 12131    
Mgr. Ľuboš Krupa, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9391
 
Ing. Jan Krupička, Ph.D. - FSv +420-22435-4669
B-819 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Radim Krupička, Ph.D. - FBMI
tajemník / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8401
 
Ing. Jana Krupová - VIC
zástupce vedoucího / oddělení sítí a správy počítačů / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8424
B-367 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-425 (Praha, Zikova 4)
doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. - FSv +420-22435-7907
A-617 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marek Kryška - FEL    
Ing. Martin Kryštov - KÚ (doktorand) +420-22435-3550
B1-212 (Praha, Zikova 4)
Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová - FA, CTN
odborný asistent
+420-22435-6232
208 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - FSv +420-22435-4672
B-821 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Křelina, Ph.D. - FJFI    
Ing. Petr Křemen, Ph.D. - FEL
vedoucí / Skupina znalostních softwarových systémů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7350
E-116 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. - FSv +420-22435-4786
B-905 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Václav Křemen, Ph.D. - CIIRC
Vědecko-výzkumný pracovník.
+420-22435-4130
B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Eva Křenková - MÚVS
Vedoucí programu Řízení rozvojových projektů
+420-22435-3150
526 (Praha, Kolejní 2a)
Libuše Křenová - FA
referentka studijního a zahraničního oddělení
+420-22435-6223
146 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Filip Křesťan - FIT    
Ing. Michal Křesťan - KÚ +420-22435-3538
B1-106 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Ing. Filip Křikava, Ph.D. - FIT +420-777-219-009
A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jan Matyáš Křišťan - FIT    
Ing. Martin Křivánek - VIC
Projektant a analytik IS
   
RNDr. Iva Křivková - FSv +420-22435-4471
B-307 (Praha, Thákurova 7)
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. - FEL +420-22435-2821
B2-45 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3875
B-729 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Filip Křížek, Ph.D. - FJFI    
Jan Kříž - RČVUT
údržba, truhlář
+420-257-913-176
+420-775-910-340
D-106 (Praha, Plzeňská 221)
Jaroslav Kříž - FIT +420-607-520-431
 
Ing. Karel Kříž, Ph.D. - FSv +420-22435-4344
D-1071 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Katarína Křížková Gajdošová, Ph.D. - FJFI    
PaedDr. Martin Kříž - ÚTVS +420-22435-1894
214 (Juliska)
Ing. Martin Kříž - FSv    
Ing. Milan Kříž - FD (doktorand) +420-22435-9174
A-262 (Horská)
Hana Křížová - FIT +420-22435-9826
312d (Praha, Thákurova 9)
Jana Křížová - FSv    
Lenka Křížová - FS - 12931 +420-22435-2811
A1-104a (Dejvice)
Ing. Petra Křížová - FA
tajemník / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
informační manažer / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury
+420-22435-6484
432 (Praha, Thákurova 9)
Ing. František Kuba - FD    
doc. Ing. Jan Kuba, CSc. - FEL +420-22435-2056
+420-22435-2164
B3-139 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. - CIIRC   B-433a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. - FEL, FIT +420-22435-9841
A-1037 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Tomáš Kubal - FSv    
Václav Kubánek - FEL +420-22435-2245
B2-815b (Praha, Technická 2)
Drahomíra Kubánková - SÚZ    
Natálie Kubánková - SÚZ    
Ivana Kubásková - FIT +420-22435-9825
309 (Praha, Thákurova 9)
Jaroslava Kubásková - SÚZ
Kuchařka
   
Bc. Kristýna Kubášová - FS - 12124    
Bc. Jakub Kubát - FJFI    
Ing. Jan Kubát - FSv (doktorand) +420-22435-7166
A-520 (Praha, Thákurova 7)
Jan Kubát - MÚVS    
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. - FIT
vedoucí katedry
vedoucí / katedra číslicového návrhu / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-9840
A-1024 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivana Kubátová, Ph.D. - FBMI    
PaedDr. Vlastimila Kubátová - ÚTVS +420-22435-1887
201a (Juliska)
Mgr. Viktor Kubát, MBA - MÚVS    
Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. - FA
tajemník / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
informační manažer / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury
+420-22435-6484
432 (Praha, Thákurova 9)
Zdeněk Kubec - FBMI +420-22435-8494
B-9 (Kladno, náměstí Sítná )
František Kubeček - FJFI    
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. - FJFI +420-22435-8666
+420-607-801-502
+420-22435-8667
+420-22435-8537
245 (Praha, Trojanova 13)
246 (Praha, Trojanova 13)
235 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Martin Kubelka, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. Vladimír Kubelka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7391
B-662a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-225b (Karlovo náměstí)
Ing. Irena Kubelková - FS - 12133    
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. - FJFI   233 (Děčín, Pohraniční 1)
Václav Kubernát - FIT    
Ing. Daniel Kubeš - UCEEB    
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. - FBMI    
PaedDr. Lenka Kubešová Zápotocká - RČVUT
specialista marketingové komunikace
+420-22435-3417
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2311
B2-432 (Praha, Technická 2)
Michaela Kubišová - FEL    
Jaromír Kubišta - SÚZ
audiovizuální technik
   
Bc. Jiří Kubišta - FIT    
Lenka Kubíčková - FSv
vedoucí / osobní oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8750
B-116 (Praha, Thákurova 7)
František Kubík - SÚZ    
Bc. Jiří Kubík - FEL    
Ing. Zuzana Kubíková - FSv +420-22435-4764
421948404795
B-624 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Milan Kubín - VIC
vedoucí / oddělení studijního IS / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-9777
B-370 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Romana Kubínová - FSv    
Ing. Jan Kubr, Ph.D. - FEL
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7504
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Marie Kubrová - VIC +420-22435-9941
B2-365 (Praha, Zikova 4)
Bc. Ondřej Kubů - FJFI    
Ing. Lucie Kucíková - FSv (doktorand)    
Ing. Čestmír Kuča - ÚTEF
tajemník / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-22435-9372
107 (Horská)
Ing. arch. Karel Kuča - FSv    
Mgr. Hana Kučáková - CIIRC    
Ing. Jan Kučera, Ph.D. - FEL +420-22435-2189
+420-22435-2060
C4-s152a (Praha, Technická 2)
B3-72 (Praha, Technická 2)
Jan Kučera - FSv    
Ing. Jaromír Kučera - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. - FIT    
Ing. Lukáš Kučera - FBMI (doktorand)
Gitlab master & Firmware guru
+420-224-968-574
+420-728-686-851
 
Ing. Michal Kučera - FEL    
Mgr. Miloslav Kučera - FD +420-22435-9537
408a (Praha, Konviktská 20)
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D. - FBMI +420-22435-9898
 
doc. RNDr. Petr Kučera, CSc. - FSv +420-22435-4466
B-303 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Přemysl Kučera - FBMI
lektor
+420-775-575-540
 
Ing. Tomáš Kučera - FD +420-22435-9385
B-224 (Horská)
Ing. Tomáš Kučera - FBMI +420-224-968-574
 
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. - CIIRC
vedoucí / oddělení vědeckého řízení platforem / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
předseda atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-4102
A-704 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - FIT
externí vyučující - Právo a informatika
   
Ing. Ján Kučerák - FEL (doktorand) +420-22435-4050
+420-608-066-291
B3-701 (Praha, Technická 2)
Ing. Monika Kučeráková, Ph.D. - FJFI +420-22435-8576
 
Ing. Bc. Blanka Kučerková - FEL (doktorand) +420-22435-5137
B-537 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Romana Kučerková - FJFI    
Ing. Anna Kučerová, Ph.D. - FSv +420-22435-5326
D-2034 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jana Kučerová, CSc. - FSv +420-22435-4504
B-404 (Praha, Thákurova 7)
Jaroslava Kučerová - SÚZ
Recepční
   
Ing. Jitka Kučerová, CSc. - FSv +420-22435-4610
B-710 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Johanka Kučerová - FBMI    
Ludmila Kučerová - ÚK +420-22435-9800
530a (Praha, Technická 6)
Ing. Markéta Kučerová - FSv   D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Michaela Kučerová - RČVUT
analytik, manažer kvality
+420-22435-3483
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Vladimíra Kučerová - CTN
Šéfredaktor, časopis Pražská technika
ředitel / Česká technika - nakladatelství ČVUT,
vedoucí / redakce a DTP / Česká technika - nakladatelství ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-5030
S-144 (Praha, Thákurova 1)
Jiří Kučírek - FSv +420-22435-3738
D-s141a (Praha, Thákurova 7a)
Miroslav Kučírek - FSv
vedoucí / referát údržby / Fakulta stavební
+420-22435-4869
D-s136 (Praha, Thákurova 7a)
Alena Kučírková - FSv +420-22435-8727
 
Petr Kudela - SÚZ    
doc. Ing. Ivan Kudláček, CSc. - FEL +420-22435-2212
B3-442 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Kudláček, Ph.D. - FS - 12133
zástupce vedoucího / ústav strojírenské technologie / FS
+420-22435-2622
B1-35 (Dejvice)
Ing. Petr Kudrna, Ph.D. - FBMI
Odborný asistent, Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik, Člen etické komise - Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9960
+420-605-326-518
 
Ing. Lucie Kudrnáčová - KÚ (doktorand) +420-22435-3513
B1-319 (Praha, Zikova 4)
Ing. Marie Kudrnová - FS - 12124    
Petra Kudrnová - FIT +420-22435-9836
312c (Praha, Thákurova 9)
Ing. Josef Kufner - FEL (doktorand) +420-22435-7394
E-224 (Karlovo náměstí)
Ing. Milan Kuchařík, Ph.D. - FJFI +420-22435-8637
131a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
A-922 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Kuchař - FS - 12102 12133 (doktorand)    
Bc. Vít Kuchař - FSv
Správa sítí
  D-2007 (Praha, Thákurova 7a)
MUDr. Diana Kuchárová - CIIRC    
Ing. David Kukačka - FEL    
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8583
 
Bc. Ivana Kukalová - FJFI +420-22435-8540
115 (Praha, Trojanova 13)
Jiří Kukla - FD    
Ing. Ekaterina Kukleva - FJFI (doktorand)   420 (Praha, Břehová 7)
Ing. Anna Kuklíková, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4402
B-628 (Praha, Thákurova 7)
B-625 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4486
B-320 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - FSv
vedoucí / materiály a konstrukce / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-4758
+420-22435-6741
B-627 (Praha, Thákurova 7)
206 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D. - FS - 12133 +420-602-309-375
+420-22435-2626
 
Ing. Tomáš Kukrál - FIT
GPG: 2730 A7D6 D09C B6D8 8F9E 897F 953A D75A 472D A78A
   
Ing. Pavel Kulha, Ph.D. - FEL +420-22435-2266
A3-227 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. František Kulhánek, CSc. - FSv +420-22435-7161
A-525 (Praha, Thákurova 7)
Martin Kulhánek - FBMI    
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - FEL
Vedoucí teoretické skupiny
+420-22435-2321
B2-43 (Praha, Technická 2)
Ing. Lucie Kulhánková - FBMI
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
sekretářka / katedra biomedicínské informatiky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8493
B-431 (Kladno, náměstí Sítná )
Tereza Kulhánková - RČVUT
Administrativa a knihovna
+420-22435-3553
B1-131 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaroslav Kuliček, Ph.D. - FEL    
RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4178
B-322 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimir Kulish, Ph.D. - FS - 12112    
Ing. Viktor Kulíšek - FS - 12111 (doktorand)
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-731-682-239
+420-22435-2519
+420-221-990-905
A-145 (Horská)
B1-620 (Dejvice)
Ing. Jaroslav Kultan, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. - FD
odborný asistent
vedoucí / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní,
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9539
+420-22435-5089
A-423 (Horská)
307 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Vojtěch Kumpošt - FEL    
Ing. et Ing. Petra Kunarová - FA +420-22435-6338
641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Kuneš, Ph.D. - KÚ    
Dr. Vyacheslav Kungurtsev, Ph.D. - FEL    
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra materiálů / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8509
+420-251-817-961
345 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Barbora Kunzová, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2613
B1-120 (Dejvice)
Ing. Tomáš Kupec - RČVUT
interní auditor
+420-22435-3628
A-925 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - FSv +420-22435-7152
A-629 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. - FSv
vyučující
vedoucí / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7927
A-830 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Kupka - FBMI
Úřední hodiny: 9-11
+420-22435-8494
B-9 (Kladno, náměstí Sítná )
Bc. Pavel Kupka - FJFI    
Mgr. Michal Kupsa, Ph.D. - FIT +420-22435-9886
A-1429 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Václav Kuráž, CSc. - FSv +420-22435-4741
B-604 (Praha, Thákurova 7)
Alexandra Kurfürstová - FSv
sekretářka / katedra mechaniky / Fakulta stavební
+420-22435-4493
B-327 (Praha, Thákurova 7)
Barbora Kurhajcová - RČVUT
pracovník Informačního centra ČVUT, recepční
+420-22435-9952
103 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D. - FA +420-22435-6208
+420-608-607-128
S147d (Praha, Thákurova 9)
Bc. Tereza Kurimaiová - FJFI    
Milan Kurka - FIT +420-607-889-391
313 (Praha, Thákurova 9)
Věra Kurková - SÚZ    
Ing. Matěj Kuře - FS - 12137 (doktorand) +420-22435-2643
C1-410a (Dejvice)
Ing. Marta Kuříková, Ph.D. - FSv +420-22435-3745
B-690 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Alexej Kusák - FD
odborný asistent
+420-22435-9146
B-311 (Horská)
Mgr. Martina Kusáková - FBMI    
Ing. Stanislav Kušmírek - FD (doktorand) +420-22435-9967
A-234f (Horská)
Justína Kušpálová - VIC    
Zdeňka Kutinová - FIT   312d (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. - FA
docent
+420-22435-6304
441 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Michal Kuzemenský - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6338
641 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Mgr. Michal Kuzmič - UCEEB
Koordinátor pro spolupráci s průmyslem
   
Ing. Stanislav Kuznetsov - FIT (doktorand)   A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Kuželka, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2519
B1-620 (Dejvice)
Ing. Ondřej Kuželka, Ph.D. - FEL    
Ing. Světlana Kuželová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3646
B-736b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Kužílek, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4155
B-405 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ján Kužma - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D. - FEL +420-22435-7352
G-10a (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Vladimír Kůla, CSc. - FEL +420-22435-2092
A3-512 (Praha, Technická 2)
Eva Kůrková - FSv +420-22435-8765
C-112a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Václav Kůs, Ph.D. - FJFI +420-22435-8547
107c (Praha, Trojanova 13)
Vladimír Kůt - FEL +420-22435-7243
E-1v (Karlovo náměstí)
Ing. Lukáš Kvarda - FEL (doktorand) +420-22435-4069
A4-302 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Michal Kvasnica, Ph.D. - FEL    
Pavol Kvasnica - SÚZ    
Jan Kvasnička - FEL
sekretářka / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2348
G1-16 (Praha, Technická 2)
Luděk Kvasnička - SÚZ    
Jaroslava Kvasničková - FD +420-22435-9501
778728570
207 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ivo Květ, CSc. - FBMI    
Dita Květová - FEL
sekretářka / sekretariát děkana a tajemníka / Fakulta elektrotechnická
+420-604-237-842
+420-22435-2015
A4-104c (Praha, Technická 2)
Jana Květová - FSv
sekretářka
sekretářka / katedra konstrukcí pozemních staveb / Fakulta stavební
+420-22435-7180
A-426 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Adam Kvita - FIT   A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Milan Kvíz - FSv +420-22435-7188
A-717 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Pavla Kvízová - FA
odborný asitent
+420-22435-6314
607 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D. - FJFI   L-227 (Praha, V Holešovičkách 2)
Mgr. Martin Kybal - ÚK +420-22435-9997
B-662b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Dr. Ing. Jan Kybic - FEL
vedoucí / algoritmy pro biomedicínské zobrazování / Fakulta elektrotechnická,
člen AS - zaměstnanec FEL / ČVUT,
předseda komise pro informační strategii AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-5721
+420-608-282-442
G-104b (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Ivana Kyliánová Matoušková - SÚZ
vedoucí / odbor ekonomický / Správa účelových zařízení,
tajemník / Správa účelových zařízení
+420-234-678-328
114 (Praha, Vaníčkova 7)
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl - FEL +420-22435-2142
B3-356 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Kyncl - FS, RČVUT - 12134
tajemník / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-606-833-333
+420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ing. Martin Kyncl - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Mgr. Blanka Kynčlová - FA
knihovnice
+420-22435-6361
741 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Bohuš Kysela, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2715
G2-154 (Dejvice)
Bc. Igor Kytka - UCEEB +420-737-210-019
 
Dagmar Kytnarová - FEL +420-22435-7474
E-309 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. - FD    
Ing. Petr Kyzlík, Ph.D. - FSv    
Ing. Karel Künzel, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2119
B3-443 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Milan Körner, CSc. - FA    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 856 položek.
(data: 2018-12-19 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7bd9282/2018-12-05/10:06)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky