Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. arch. Laura Jablonská - FA
odborný asistent ateliéru ZAN
  607 (Praha, Thákurova 9)
Štěpán Jacko - FSv
technik
+420-22435-8718
D-2079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Jacura, Ph.D. - FD
vedoucí / katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5088
A-428 (Horská)
Iva Jadwiszczoková - RČVUT +420-22435-3615
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Barbora Jagschová - RČVUT    
Mgr. Dita Jahodová - FA
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-732-403-386
736 (Praha, Thákurova 9)
MSc. Naini Jain - FEL (doktorand)    
Ing. arch. Radek Jakeš - FSv (doktorand)    
RNDr. Tomáš Jakl, Ph.D. - FIT    
doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. - FEL +420-22435-5763
E-333c (Karlovo náměstí)
E-333d (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Jakoubek - FSv    
Ing. Tomáš Jakoubek, Ph.D. - FJFI   5 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jaroslava Jakoubková - FJFI (doktorand)
odborný pracovník
+420-723-027-492
+420-770-129-955
217 (Praha, Trojanova 13)
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. - FEL
proděkan pro magisterské a kombinované studium / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení proděkana pro studium / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení internacionalizace / Fakulta elektrotechnická,
zástupce děkana / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-2029
+420-22435-2796
A3-21i (Praha, Technická 2)
A3-231 (Praha, Technická 2)
Pavel Jakš - SÚZ
Číšník
   
Josef Jakubec - SÚZ    
Ing. arch. Jonáš Jakůbek - FA (doktorand)    
Ondřej Jamelský - ÚTEF    
Lenka Jamrichová - FS - 12802    
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. - FSv +420-22435-4646
B-804 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - FSv +420-22435-7936
A-821 (Praha, Thákurova 7)
Lucie Janatková - SÚZ    
MUDr. Markéta Janatová, Ph.D. - FBMI +420-776-643-102
 
Ing. Radek Janča, Ph.D. - FEL +420-22435-2098
+420-776-678-846
C4-460 (Praha, Technická 2)
B3-614 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexandr Jančárek, CSc. - FJFI +420-221-912-722
+420-778-532-184
 
Ing. Jakub Jančička - FIT
Zástupce vedoucího Oddělení ICT pro AV
  A-1344 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lukáš Jančička - FIT    
Ing. Petr Jančík, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2710
B1-230 (Dejvice)
Ing. Martin Janda - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Michal Janda - FS - 12203 +420-771-258-902
 
Ing. Tomáš Janda, Ph.D. - FSv +420-22435-4371
+420-732-449-977
B-330a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D. - FEL +420-22435-2379
+420-776-075-780
H1-27 (Praha, Technická 2)
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
B-310 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Jandera, Ph.D. - FEL +420-22435-5141
B-541 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4762
B-622 (Praha, Thákurova 7)
Martin Jandourek - CIIRC
vedoucí / výpočetní a informační oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
specialista kybernetické bezpečnosti / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-4246
B-233 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Daniela Jandová - ÚTVS +420-22435-1896
215 (Juliska)
Mgr. Eva Jandová - FBMI
Konzultační hodiny: po domluvě - mailem, telefonem
+420-22435-7947
K-206 (Kladno, Sportovců )
Ing. Jana Jandová - FS - 12113
Sekretariát
tajemník / ústav konstruování a částí strojů / FS,
sekretářka / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-3275
+420-603-884-413
B2-353 (Dejvice)
Ing. Kamila Jandová - MÚVS   m111 (Praha, Kolejní 2a)
Antonín Janeček - SÚZ    
doc. Ing. Jan Janeček, CSc. - FIT +420-22435-9866
A-1136 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Janeček - ÚTEF +420-244-105-140
204 (Praha, Husova 5)
Ing. Jaromír Janisch - FEL (doktorand)   E-325 (Karlovo náměstí)
Ing. Roman Janiš, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická,
sekretářka / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3977
B3-445 (Praha, Technická 2)
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. - FEL, RČVUT
Odborný asistent
vedoucí / centrum celoživotního vzdělávání / Rektorát ČVUT,
správce subsítě / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5854
+420-603-778-319
A-901 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A3-231 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. - MÚVS
Konzultační hodiny čtvrtek 10-12 hod.
+420-22435-3157
223 (Praha, Kolejní 2a)
Gabriela Janíková - FJFI
vedoucí / personální a mzdové oddělení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-258-842
106 (Praha, Břehová 7)
Mareček Jan - SÚZ    
Ing. Michal Janošek, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
B3-73 (Praha, Technická 2)
Ing. Zdenko Janoška, Ph.D. - FJFI
Research staff
+420-770-129-305
 
Ing. Barbora Janošková - FJFI +420-770-129-231
421949752500
 
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D. - FD
docent - odborný asistent
+420-22435-9174
A-262 (Horská)
Bc. Jiří Janota - FEL    
Ing. Lukáš Janota - FEL (doktorand)    
Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / formální metody / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4198
A-614a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miroslav Janota, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-925
+420-221-990-925
A-61 (Horská)
PhDr. Romana Janotová - MÚVS   505 (Praha, Kolejní 2a)
JUDr. František Janouch - FIT
vedoucí / sekretariát děkana / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / právní oddělení / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / oddělení podatelny a spisovny / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / kancelář děkana / Fakulta informačních technologií
+420-725-894-210
+420-22435-8712
341b (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. - FIT
vedoucí / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
místopředseda AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9881
+420-606-551-035
A-1224 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Klára Janoušková - FEL (doktorand) +420-22435-5774
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Stanislava Janoušková - FJFI, FD +420-778-534-822
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Bc. Barbora Janová - FD    
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7250
B-116 (Karlovo náměstí)
Bc. Kristýna Janovská - FIT
člen disciplinární komise - student / Fakulta informačních technologií
   
Marcela Janovská - FBMI +420-22435-9702
219 (Buštěhrad, Třinecká )
201 (Praha, Studničkova 7)
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Zuzana Janovská - FD
referent účetnictví
   
Ing. Michal Janovský - FSv (doktorand) +420-608-808-176
+420-22435-4649
B-867 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vít Janovský - UCEEB (doktorand)
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
+420-724-742-174
205 (Buštěhrad, Třinecká )
111 (Buštěhrad, Třinecká )
B-624 (Kladno, náměstí Sítná )
201 (Praha, Studničkova 7)
Ing. Tereza Janská - FJFI (doktorand)   420 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Martina Jansová - ÚTVS    
Lada Jaňourová - FSv +420-22435-8769
C-113 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Jareš, Ph.D. - FD   A-430 (Horská)
Ing. Petr Jareš, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5963
B3-810 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Jarkovský - FS - 12133 (doktorand) +420-774-945-774
B1-25 (Dejvice)
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. - FBMI
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-5054
B-622 (Kladno, náměstí Sítná )
MgA. Jan Jaroš - FA   413 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - FSv
profesor
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4590
B-525 (Praha, Thákurova 7)
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. - FSv +420-22435-4383
B-104 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. - FJFI +420-770-128-187
44c (Praha, Trojanova 13)
Lubomír Jasenčák - UCEEB +420-22435-6700
118b (Buštěhrad, Třinecká )
Michal Jasinski - FEL +420-22435-2195
 
Tomáš Jaterka - KÚ +420-22435-3537
B1-105 (Praha, Zikova 4)
Otari Javakhishvili, Ph.D. - FJFI    
MSc. Shahzeb Javed - FEL (doktorand)    
Lukáš Javora - ÚTEF    
Tomáš Javorský - FS - 12120    
Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen legislativní komise AS / Fakulta dopravní
+420-22435-5090
A-431 (Horská)
Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D. - FSv +420-22435-4575
B-775 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Adam Jáneš - FEL    
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. - FD +420-22435-9555
508 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Robert Jára, Ph.D. - UCEEB
ředitel / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
vedoucí / vedení UCEEB / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen grémia / ČVUT,
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-728-325-691
+420-22435-4770
+420-22435-6703
202 (Buštěhrad, Třinecká )
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Ječmen - FD (doktorand) +420-22435-9162
A-246 (Horská)
Tomáš Jedinák - FS - 12135 +420-221-990-907
+420-734-360-551
 
Mgr. Bohumíra Jehličková - FEL    
prof. Ing. arch. Jan Jehlík - FA
profesor pro obor urbanismu a územního plánování
vedoucí / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6327
633 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Matěj Jech - FIT (doktorand)   A-1256 (Praha, Thákurova 7)
A-1258 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. - FEL
Docent, proděkan
+420-22435-2392
+420-22435-7214
A3-21i (Praha, Technická 2)
E-329 (Karlovo náměstí)
Jan Jelínek - FS - 12138 +420-22435-5792
B-134 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D. - FSv   B-507 (Praha, Thákurova 7)
Jaroslav Jelínek - FS - 12203    
BA. Jindřich Jelínek, MSc. - ÚTEF    
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. - FEL +420-22435-2274
B2-634 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Jelínek, Ph.D. - FJFI +420-778-532-204
241 (Praha, Trojanova 13)
Milan Jelínek - SÚZ    
MUDr. Petr Jelínek - FBMI
úterý 8:00 - 10:00, případně po dohodě prostřednictvím e-mailu: petr.jelinek@fwds.cz
  K-203 (Kladno, Sportovců )
Mgr. Tomáš Jelínek - FEL (doktorand) +420-22435-5720
G-9 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D. - FJFI +420-771-276-690
211c (Praha, Břehová 7)
Hana Jelínek Šourková - FS - 12132    
Eva Jelínková - SÚZ    
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - FJFI
profesor
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT
+420-778-532-207
236 (Praha, Trojanova 13)
244 (Praha, Trojanova 13)
Iva Jelínková - SÚZ    
Ivona Jelínková - FEL +420-22435-5838
A4-3 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jana Jelínková - FBMI    
Ing. Lenka Jelínková - FEL +420-22435-7266
E-18 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D. - FSv, UCEEB   113a (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D. - MÚVS
Docent, Konzultace: Po 15-17h, MS Teams, po dohode i osobně.
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií,
člen vědecké rady / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3157
223 (Praha, Kolejní 2a)
Mgr. Kateřina Jeništová - FBMI    
Ing. Tomáš Jeníček - FEL (doktorand) +420-22435-5746
+420-725-132-480
+420-22435-5771
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Mgr. Eva Jeníková - FA (doktorand)
zástupce vedoucího / ústav krajinářské architektury / Fakulta architektury
  712 (Praha, Thákurova 9)
Lenka Jeníková, DiS. - FSv
sekretářka / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-5475
D-2110 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
F-211 (Karlovo náměstí)
F-212 (Karlovo náměstí)
Mgr. Petra Jennings - FEL
vedoucí / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3590
B3-152 (Praha, Technická 2)
Ing. Miloš Jerman, Ph.D. - FSv +420-22435-7128
A-317 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7412
B-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Jeřábek, Ph.D. - FSv +420-22435-4593
B-670 (Praha, Thákurova 7)
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. - FBMI +420-603-207-799
+420-224-968-574
1 (Praha, Studničkova 7)
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. - FD
manažer projektů / katedra aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-723-425-134
+420-22435-9611
311 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Stanislav Jeřábek - FIT (doktorand)   A-1051 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc. - FEL
vedoucí skupiny optoelektroniky
+420-22435-2317
A3-224 (Praha, Technická 2)
Daniela Jeřábková - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2331
B2-37 (Praha, Technická 2)
Šárka Jeřábková - RČVUT +420-22435-3646
B-736 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Václav Jetel, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího katedry, odborný asistent, referent pro studium, rozvrh a SZZ katedry
zástupce vedoucího / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
+420-22435-7930
A-827 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - FSv +420-22435-4542
B-508 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - FJFI
člen AS - zaměstnanec FJFI / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
  119 (Praha, Břehová 7)
RNDr. Ing. Michal Jex, Ph.D. - FJFI +420-771-276-625
13 (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. - FEL +420-22435-5819
 
Ing. Bohuslav Ježek - FS - 12135    
Ing. Jan Ježek - FSv (doktorand) +420-22435-4353
B-568 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Petr Ježek - FEL    
Bc. Vojtěch Ježek - FS - 12122    
MgA. Jiří Jež - FA    
Jana Ježková - RČVUT
spojovatelka tel. ústředny
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaromíra Ježková - FSv +420-22435-4422
B-218 (Praha, Thákurova 7)
Marcela Ježková - FSv
sekretářka / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4441
B-727 (Praha, Thákurova 7)
Pavlína Ježková - FSv
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8725
B-163 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Radka Ježková - ÚTVS +420-22435-1893
213 (Juliska)
Ing. Milan Jilek - CIIRC    
Milan Jindra - FD    
Ing. František Jindrák - FEL +420-22435-2361
F1-10 (Praha, Technická 2)
B3-256 (Praha, Technická 2)
Mgr. Kateřina Jinochová - FBMI    
Ing. Vlastimil Jinoch - FIT    
PhDr. Mgr. František Jira - FBMI    
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran - FSv +420-602-304-497
A-725 (Praha, Thákurova 7)
Nikola Jiráková - SÚZ    
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. - FSv   D-2044 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Lubor Jirásek, CSc. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2264
A3-217 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-4481
B-322 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - FSv +420-22435-4554
B-502 (Praha, Thákurova 7)
Světlana Jirásková - RČVUT
odborná pracovnice finančního oddělení
+420-22435-3451
B-734 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
MgA. Zuzana Jirkalová - UCEEB (doktorand) 734374689
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Martin Jirka, Ph.D. - FJFI +420-221-912-272
L-234 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. - FA
odborný asistent
  534 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Václav Jirkovský, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4171
+420-774-993-027
A-431 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lucie Jirotková - FSv    
Bc. Veronika Jirotková - FBMI +420-22435-8497
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Martin Jiroušek - FEL (doktorand) +420-22435-7508
E-124 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. - FD
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
vedoucí / katedra mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady programu P1041D040003 - Dopravní systémy a technika / Fakulta dopravní
+420-224-890-725
206 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Pavel Jiroušek, CSc. - FJFI +420-770-129-960
 
Ing. Kateřina Jiroušková - FJFI +420-776-127-014
308f (Praha, Trojanova 13)
Ing. Dita Jiroutová, Ph.D. - KÚ +420-22435-6284
+420-22435-3527
508 (Praha, Thákurova 9)
B1-208 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118 12921
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FS,
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
zástupce děkana / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-770-125-378
+420-22435-3243
B1-421 (Dejvice)
Mgr. Dušana Jirovská - FS - 12104
odborná asistentka, francouzský jazyk a ruský jazyk, vedoucí sekce FJ a RJ, PhD studium FJ a RJ, dálkové studium FJ a RJ, zástupce úseku VOS FS
+420-22435-7481
B-302 (Karlovo náměstí)
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9537
+420-22435-2496
408b (Praha, Konviktská 20)
B1-709 (Dejvice)
Ing. David Jirsa - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny po předchozí domluvě
  B-434 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jakub Jirsa - FJFI (doktorand)   5 (Praha, Břehová 7)
Květoslava Jirsová - RČVUT +420-22435-3454
178 (Praha, Betlémské nám. 5)
Ing. Jakub Jirůtka - FEL
System engineer and software developer
  A3-115d (Praha, Technická 2)
Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-4738
+420-910-116-953
B-913 (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. - FIT
děkan / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9810
334 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2310
B2-430 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Mgr. Petr Jizba, Ph.D. - FJFI +420-771-276-595
120 (Praha, Břehová 7)
Ing. Martin Jílek - CIIRC +420-602-766-825
A-433 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petra Jílková, Ph.D. - MÚVS
odborný asistent
+420-22435-5076
527 (Praha, Kolejní 2a)
doc. Ing. Aleš Jíra, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra mechaniky / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4311
D-2024 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jaroslav Jíra, CSc. - FEL +420-22435-2326
B2-42 (Praha, Technická 2)
B2-39e (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - FD
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / Fakulta dopravní
+420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Petr Jíra - FD
programování intranetových aplikací
+420-22435-9513
101 (Praha, Konviktská 20)
A-440 (Horská)
doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. - FD +420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
Naďa Jíšová - FA    
Lukáš Jogl - FSv +420-22435-4327
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Marcel Jogl, Ph.D. - FSv +420-608-269-885
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jan John, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-710
316 (Praha, Břehová 7)
Karel John - FA    
Ing. Dominika Jochcová - FJFI (doktorand)    
Ing. Jan Jochman - UCEEB (doktorand)   B-629 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Jochman - CIIRC   B-102 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Antonín Jonák - FD    
Ing. Martin Jonáš - FSv, ÚTVS (doktorand)    
Matěj Jonáš - FS - 12361    
Bc. David Joneš, DiS. - RČVUT
Metodik strukturálních fondů a zástupce vedoucího odboru
+420-22435-3426
+420-777-464-718
B-742d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. - FEL    
Ing. Šárka Jozová, Ph.D. - FD    
Ing. arch. Michal Juha - FA 603810606
436 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Guk Chol Jun, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2547
B1-231 (Dejvice)
Ing. Karel Jung, Ph.D. - KÚ
vědecký pracovník
člen rady VIC / ČVUT,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-3850
B1-318 (Praha, Zikova 4)
Ing. Peter Jung - FEL (doktorand)    
Bc. Jakub Juračka - FJFI    
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D. - FS - 12137
Odborný asistent
732614129
+420-22435-2530
B1-513 (Dejvice)
Michael Jurča - FS - 12203 +420-721-688-359
 
Ing. arch. Pavel Jurčík, Ph.D. - FSv    
prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. - FJFI    
Mgr. Martin Jureček, Ph.D. - FIT
Odborný asistent
+420-22435-9858
A-1137 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Olha Jurečková - FIT (doktorand) +420-22435-9828
A-1149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Vít Jurica - FSv (doktorand)    
Ing. Michaela Jurko - FD +420-224-890-728
208 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Jana Jurová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
zástupce vedoucího / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3424
B-733 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D. - FD +420-776-609-812
B-403b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Alena Juřenová - FSv +420-22435-8723
B-162 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Dan Juříček - FEL    
Mgr. Petra Justová - FSv (doktorand) +420-22435-4649
B-867 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. - RČVUT    
Dr.-Ing. Petr Jůn - FA    
Irena Jůzková - SÚZ
Recepční
   
Ing. arch. Bogdan Bogusław Jędrzejczak - FA (doktorand)
Doctoral student in Architecture and Urbanism, 15123 Department of Construction Engineering I
+420-773-933-684
538 (Praha, Thákurova 9)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 225 položek.
(data: 2024-05-20 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/6d5b1b1f/2024-03-18/11:49)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky