Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. arch. Laura Jablonská - FA
odborný asistent ateliéru ZAN
+420-22435-6335
607 (Praha, Thákurova 9)
Štěpán Jacko - FSv
technik
+420-22435-8718
D-2079 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Jacura, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-5088
A-428 (Horská)
Bc. Michaela Jaklinová - FJFI    
Ing. Martina Jaklová, Ph.D. - RČVUT +420-22435-3693
 
doc. Ing. Michal Jakob, Ph.D. - FEL +420-22435-5763
E-332 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Jakoubek - FJFI (doktorand)    
Ing. Jaroslava Jakoubková - FJFI (doktorand)
odborný pracovník
+420-22435-8638
 
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. - FEL
proděkan pro magisterské a kombinované studium / Fakulta elektrotechnická,
zástupce děkana / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-2029
+420-22435-2796
A3-231 (Praha, Technická 2)
A3-21i (Praha, Technická 2)
Pavel Jakš - SÚZ
Číšník
   
Josef Jakubec - SÚZ    
Simona Jakubovie - FSv
sekretářka / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4559
B-520 (Praha, Thákurova 7)
B-521 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Jakubův, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7677
A-614a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Jamriška - FEL +420-22435-7501
E-422 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. - FSv +420-22435-4646
+420-777-000-745
B-804 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - FSv +420-22435-7936
A-821 (Praha, Thákurova 7)
Lucie Janatková - SÚZ    
MUDr. Markéta Janatová - FBMI (doktorand) +420-776-643-102
 
Ing. Radek Janča, Ph.D. - FEL +420-22435-2820
+420-776-678-846
C4-460 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexandr Jančárek, CSc. - FJFI +420-221-912-722
 
Bc. Jakub Jančička - FIT   A-1333 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Luděk Jančík, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2419
B2-355 (Dejvice)
Ing. Petr Jančík - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2710
B1-230 (Dejvice)
Ing. Martin Janda - FS - 12113 +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Ing. Tomáš Janda, Ph.D. - FSv +420-22435-4606
+420-732-449-977
B-330a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Jandák, Ph.D. - FEL +420-22435-2379
H1-27 (Praha, Technická 2)
Matouš Jandek - FJFI (doktorand)    
Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
B-310 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Jandera, Ph.D. - FEL +420-22435-5141
B-541 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D. - FSv +420-22435-4762
B-622 (Praha, Thákurova 7)
Martin Jandourek - CIIRC +420-22435-4246
B-234 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Eva Jandová - FBMI
Konzultační hodiny: Pondělí 10-11
+420-22435-7947
K-206 (Kladno, Sportovců )
Ing. Jana Jandová - FS - 12113
Sekretariát
tajemník / ústav konstruování a částí strojů / FS,
sekretářka / ústav konstruování a částí strojů / FS
+420-22435-2418
B2-354 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Janeček, CSc. - FIT +420-22435-7267
+420-22435-9866
E-431 (Karlovo náměstí)
A-1136 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Janeček - ÚTEF +420-22435-9396
+420-22435-9382
109 (Horská)
Rudolf Janeček - FJFI +420-22435-8333
s139 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Kristýna Janečková - RČVUT, VIC
archivářka - správce fondů Fakulta strojní, Fakulta dopravní, VIC, ÚTEF a ÚK ČVUT
+420-22435-3552
B1-133 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaromír Janisch - FEL (doktorand)    
Ing. Roman Janiš, Ph.D. - FEL +420-22435-3977
B3-445 (Praha, Technická 2)
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
správce subsítě / katedra mikroelektroniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5854
+420-603-778-319
A3-231 (Praha, Technická 2)
Adam Jankovec - FIT   341b (Praha, Thákurova 9)
Ing. Michal Janošek, Ph.D. - FEL +420-22435-3964
B3-73 (Praha, Technická 2)
Ing. Zdenko Janoška - FJFI
Research staff
+420-22435-8349
+420-22435-8348
 
Ing. Vít Janoš, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9174
A-262 (Horská)
Ing. Mikoláš Janota, Ph.D. - CIIRC    
Ing. Miroslav Janota, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-925
+420-221-990-925
A-61 (Horská)
JUDr. František Janouch - FIT +420-22435-8712
342a (Praha, Thákurova 9)
Ing. Eliška Janouchová - FSv (doktorand) +420-22435-5326
D-2034 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. - FIT
vedoucí / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / ČVUT,
předseda AS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FIT / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-9881
+420-606-551-035
A-1224 (Praha, Thákurova 7)
Martin Janouškovec - SÚZ    
Ing. Petr Janout, Ph.D. - FEL +420-22435-2113
B3-544 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. - FS - 12132 +420-22435-7250
B-116 (Karlovo náměstí)
Marcela Janovská - FBMI +420-22435-8497
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Zuzana Janovská - FD
referent účetnictví - pokladna, cestovní příkazy
+420-22435-9501
+420-770-138-708
207 (Praha, Konviktská 20)
209 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Roman Janovský - FEL (doktorand)   E-423 (Karlovo náměstí)
Ing. Vít Janovský - UCEEB (doktorand)
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
   
RNDr. Helena Janů - FA +420-22435-6224
147 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Markéta Janů - FBMI (doktorand) +420-739-120-245
K-328 (Kladno, Sportovců )
Ing. Vojtěch Janů - CIIRC    
Ing. Kateřina Janžurová - FSv +420-22435-4303
D-2078c (Praha, Thákurova 7a)
Lada Jaňourová - FSv +420-22435-8769
C-113 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Jareš, Ph.D. - FD   A-438 (Horská)
Jana Jarešová - RČVUT
sekretářka rektora / ČVUT
+420-22435-3486
A-912 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Jareš, Ph.D. - FEL
odborný asistent
+420-22435-5963
B3-810 (Praha, Technická 2)
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. - FBMI
zástupce vedoucího / katedra přírodovědných oborů / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen etické komise / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-5054
B-321 (Kladno, náměstí Sítná )
MgA. Jan Jaroš - FA +420-22435-6266
413 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Jaroš, CSc. - FJFI +420-22435-8527
218 (Praha, Trojanova 13)
PhDr. Václava Jarská - FEL +420-22435-3591
B3-149 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - FSv
profesor
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4590
B-525 (Praha, Thákurova 7)
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. - FSv +420-22435-4383
B-104 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Kristina Jarůšková - FJFI    
Jaroslav Jarý - FD    
Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. - FJFI    
Lubomír Jasenčák - UCEEB +420-22435-6700
118b (Buštěhrad, Třinecká )
Michal Jasinski - FEL +420-22435-2195
 
Ing. Michal Jasný - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Otakar Jašek - FEL (doktorand) +420-22435-5757
E-227 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Jašek - FEL (doktorand)    
Tomáš Jaterka - KÚ +420-22435-3537
B1-105 (Praha, Zikova 4)
Ing. Tomáš Javořík - FD +420-22435-5090
A-431 (Horská)
Barbora Javůrková - ÚTEF +420-22435-9391
104 (Horská)
Ing. Barbora Jáchymová, Ph.D. - FSv +420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. - FD +420-22435-9555
508 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Tomáš Jánský - FIT    
Ing. Robert Jára, Ph.D. - UCEEB
Zástupce vedoucího RP4
zástupce vedoucího / materiály a konstrukce / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-4770
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Ječmen - FIT (doktorand) +420-22435-7962
A-1254 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Jehlička - FSv (doktorand) +420-22435-5448
B-620 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. arch. Jan Jehlík - FA
profesor pro obor urbanismu a územního plánování
vedoucí / ústav urbanismu / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6327
633 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. - FEL
Docent, proděkan
vedoucí / oddělení proděkana pro studium / Fakulta elektrotechnická,
proděkan pro bakalářské studium / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2392
+420-22435-7214
E-401 (Karlovo náměstí)
A3-21i (Praha, Technická 2)
Jan Jelínek - FS - 12138 +420-22435-5792
B-134 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. - FEL +420-22435-2274
B2-634 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Jelínek - FIT    
Ing. Michal Jelínek, Ph.D. - FJFI +420-22435-8671
241 (Praha, Trojanova 13)
Milan Jelínek - SÚZ    
prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. - FBMI +420-22435-8453
+420-312-608-214
B-332 (Kladno, náměstí Sítná )
MUDr. Petr Jelínek - FBMI    
Petr Jelínek - SÚZ    
Ing. arch. Robert Jelínek - FA +420-22435-6337
636 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Roman Jelínek - FIT    
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. - FSv +420-22435-7108
A-224 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Vladimír Jelínek - FSv    
Vojtěch Jelínek - ÚTEF +420-22435-9181
 
Eva Jelínková - SÚZ    
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - FJFI
profesor
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-8668
+420-22435-8669
+420-22435-8538
236 (Praha, Trojanova 13)
244 (Praha, Trojanova 13)
Iva Jelínková - SÚZ    
Ing. Lenka Jelínková - FEL +420-22435-7266
E-13 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimíra Jelínková, Ph.D. - UCEEB    
Karla Jeníčková - FEL    
Bc. Filip Jeník - FS - 12132    
Ing. Mgr. Eva Jeníková - FA    
Ing. Jitka Jeníková - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Lenka Jeníková, DiS. - FSv
sekretářka / katedra architektury / Fakulta stavební
+420-22435-5475
D-2110 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9756
F-212 (Karlovo náměstí)
Mgr. Petra Jennings - FEL +420-22435-5873
B3-148 (Praha, Technická 2)
Ing. Miloš Jerman, Ph.D. - FSv +420-22435-7128
A-317 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7412
B-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Jeřábek - FSv (doktorand) +420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. - FBMI +420-224-968-574
1 (Praha, Studničkova 7)
Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. - FD
manažer projektů / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní
+420-723-425-134
+420-22435-9611
311 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Stanislav Jeřábek - FIT (doktorand)
člen AS - student / Fakulta informačních technologií,
člen AS - student FIT / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-9847
+420-731-923-101
A-1051 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc. - FEL
vedoucí skupiny optoelektroniky
+420-22435-2317
A3-224 (Praha, Technická 2)
Daniela Jeřábková - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2331
B2-48 (Praha, Technická 2)
B2-37 (Praha, Technická 2)
Ing. Václav Jetel, Ph.D. - FSv
odborný asistent, rozvrhář
zástupce vedoucího / katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební
+420-22435-7930
A-827 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - FSv
vedoucí / katedra geotechniky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4542
B-518 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - FJFI
děkan / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-222-317-661
+420-22435-8262
218 (Praha, Břehová 7)
Ing. Mgr. Michal Jex, Ph.D. - FJFI    
Ing. Petr Ježdík, Ph.D. - FEL +420-22435-5819
 
Ing. Jan Ježek - FSv (doktorand)    
Josef Ježek - FSv +420-22435-4349
+420-22435-4346
D-1081 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Martin Ježek - FS - 12113    
Jana Ježková - RČVUT
spojovatelka tel. ústředny
+420-22435-1114
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
Ing. Jaromíra Ježková - FSv +420-22435-4422
B-218 (Praha, Thákurova 7)
Marcela Ježková - FSv
sekretářka / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební
+420-22435-4627
B-734 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Radka Ježková - ÚTVS +420-22435-1893
213 (Juliska)
RNDr. Libuše Jilemnická, CSc. - FSv +420-22435-4657
B-258b (Praha, Thákurova 7)
Ing. František Jindrák - FEL +420-22435-2361
B3-256 (Praha, Technická 2)
F1-10 (Praha, Technická 2)
Tereza Jindrová - ÚTVS    
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. - MÚVS +420-22435-3187
224 (Praha, Kolejní 2a)
Martin Jiran - FJFI    
Renáta Jiranová - FJFI    
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran - FSv +420-22435-7197
+420-602-304-497
A-725 (Praha, Thákurova 7)
Dana Jiravová - FBMI
referentka pro doktorské studium
+420-22435-5046
B-626 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jakub Jirák - FD    
Nikola Jiráková - SÚZ    
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. - FSv +420-22435-4806
D-2044 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Lubor Jirásek, CSc. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2264
A3-217 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4481
B-322 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - FSv +420-22435-4852
B-502 (Praha, Thákurova 7)
Světlana Jirásková - RČVUT
odborná pracovnice finančního oddělení
+420-22435-3451
B-734 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Radek Jireš - FIT
Asistent při výuce BI(K)-PA1, BI(K)-PA2, BI(K)-CAO a BI(K)-SAP na FIT ČVUT v Praze
+420-721-323-501
 
MgA. Zuzana Jirkalová - UCEEB (doktorand)    
Ing. Martin Jirka, Ph.D. - FJFI    
Ing. Vladimír Jirka, CSc. - UCEEB +420-22435-6721
211 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6299
534 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. - MÚVS
Odborný asistent
+420-22435-3198
321 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Václav Jirkovský, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4171
+420-774-993-027
A-431 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vojtěch Jirkovský - FIT +420-22435-8713
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jana Jirků - FD   A-422 (Horská)
Ing. Jaroslav Jirman, MBA - RČVUT    
Bc. Veronika Jirotková - FBMI +420-22435-8497
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav mechaniky a materiálů / Fakulta dopravní,
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / ČVUT,
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-224-890-725
206 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Pavel Jiroušek, CSc. - FJFI +420-22435-8617
 
Ing. Dita Jiroutová, Ph.D. - KÚ +420-22435-6284
+420-22435-3527
508 (Praha, Thákurova 9)
B1-208 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118 12921
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-770-125-378
+420-22435-2681
B1-421 (Dejvice)
Mgr. Dušana Jirovská - FS - 12104
odborná asistentka, francouzský jazyk a ruský jazyk, vedoucí sekce FJ a RJ, PhD studium FJ a RJ, dálkové studium FJ a RJ, zástupce úseku VOS FS
+420-22435-7481
B-302 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. - FD
vedoucí / ústav bezpečnostních technologií a inženýrství / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R047 - BEZ bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T047 - BT navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9533
+420-22435-9535
406 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Václav Jirovský, Ph.D. - FD +420-22435-9537
+420-22435-2496
408b (Praha, Konviktská 20)
B1-709 (Dejvice)
Ing. Jakub Jirsa - FJFI (doktorand)    
Ing. Jakub Jirůtka - FIT
FIT - Senior software developer / SVTI FEL - KOSapi developer
+420-22435-8713
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
CERN1 (Geneve, Route de Meyrin )
Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-4738
+420-799-790-140
B-913 (Praha, Thákurova 7)
B-946 (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. - FIT
děkan / Fakulta informačních technologií,
vedoucí / děkan, sekretariát a podatelna / Fakulta informačních technologií,
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9810
334 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. - FEL +420-22435-2310
B2-430 (Praha, Technická 2)
Mgr. Edita Jiříková - RČVUT
odborný pracovník - archivář
+420-22435-3553
B1-130 (Praha, Zikova 4)
Ing. Mgr. Petr Jizba, Ph.D. - FJFI +420-22435-8293
120 (Praha, Břehová 7)
Bc. Karel Jílek - FIT
člen AS - student / Fakulta informačních technologií
   
Ing. Martin Jílek - CIIRC   A-433 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Jílek - CIIRC   B-323 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2431
B2-252 (Dejvice)
Ing. Petra Jílková, Ph.D. - MÚVS +420-22435-3178
520 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Aleš Jíra, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-3723
D-2024 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jaroslav Jíra, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2326
B2-39e (Praha, Technická 2)
B2-42 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - FD
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
předseda pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
člen pedagogické komise AS / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
předseda oborové rady programu P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích / Fakulta dopravní
+420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Petr Jíra - FD
programování intranetových aplikací
+420-22435-9513
A-440 (Horská)
101 (Praha, Konviktská 20)
doc. Ing. Jitka Jírová, CSc. - FD +420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Lenka Jírová - FEL    
Lukáš Jogl - FSv +420-22435-4913
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Marcel Jogl - FSv (doktorand)
Doktorand
+420-22435-4913
+420-608-269-885
D-s120 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Jan John, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8228
315b (Praha, Břehová 7)
Ing. Kamila Johnová - FJFI (doktorand) +420-22435-8366
 
Antonín Jonák - FD    
Miluše Jonáková - SÚZ
Prodavačka
   
Zdeňka Jonáková - RČVUT
odborná pracovnice finančního oddělení
+420-22435-3452
B-734 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martin Jonáš - FSv, ÚTVS    
Bc. David Joneš, DiS. - RČVUT
Metodik projektového řízení OŘPTT
+420-22435-3426
B-742c (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Simona Jordáková - FS - 12922 +420-22435-2656
A2-44b (Dejvice)
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Michal Juha - FA 603810606
+420-22435-6274
436 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. - FS - 12115    
Ing. Michal Junek - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Ing. Guk Chol Jun, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2547
B1-521 (Dejvice)
Ing. Karel Jung, Ph.D. - KÚ
vědecký pracovník
+420-22435-3850
B1-318 (Praha, Zikova 4)
Jakub Jun - FS - 12201    
Bc. Aneta Junková - FSv    
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D. - FS, CIIRC - 12137
Odborný asistent
+420-22435-2530
B1-513 (Dejvice)
Ing. Tomáš Juranka - FA
odborný asistent
+420-724-226-790
+420-22435-6288
512 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Josef Juráň, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9212
B-228 (Horská)
Ing. arch. Klára Jurásková - ÚTVS    
Ing. Karolína Jurášková - FJFI (doktorand)    
Mgr. Martin Jureček - FIT (doktorand) +420-22435-9858
A-1137 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Jurenka, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2513
B1-606 (Dejvice)
Bc. Michaela Jurková - FEL    
Ing. Jana Jurová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
zástupce vedoucího / odbor ekonomický a finanční / Rektorát ČVUT
+420-22435-3424
B-733 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D. - FD   B-403b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Alena Juřenová - FEL
mzdová účetní
+420-22435-2013
A4-2 (Praha, Technická 2)
Dr. Ing. Petr Jůn - FA    
Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA - FS - 12115 +420-737-369-944
B1-521 (Dejvice)
Irena Jůzková - SÚZ
Recepční
   
Ing. Markéta Jůzlová - FIT    
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 218 položek.
(data: 2019-02-16 18:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7b59aff/2019-01-22/03:04)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky