Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Radka Haasová - FSv    
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. - FEL
profesor
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-2186
A3-317 (Praha, Technická 2)
MgA. Radek Habada - FSv    
doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. - FEL +420-22435-5109
B-509 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Haba - FEL
vedoucí / oddělení nákupů a veřejných zakázek / Fakulta elektrotechnická,
tajemník / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7345
E-22 (Karlovo náměstí)
Mgr. Ing. Josef Haber - UCEEB   227 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Ladislav Habiňák - FBMI (doktorand)    
Ing. Petr Had - FD (doktorand)
člen grémia / Fakulta dopravní,
místopředseda AS - student / Fakulta dopravní,
člen AS - student / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní
  A-234b (Horská)
Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D. - FS - 12113    
Roman Hadrbolec - FSv
SAVT
vedoucí / středisko audiovizuální techniky / Fakulta stavební
+420-777-282-035
+420-22435-8754
D-1023 (Praha, Thákurova 7a)
Tomáš Hagen - SÚZ    
Ing. Sára Haidlová - FJFI (doktorand)   423 (Praha, Břehová 7)
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. - FA
akademický pracovník
  437 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - FIT
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií
  A-1237 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Viktor Hais - CIIRC    
Ing. Eva Hajčiarová - FD (doktorand)    
Eva Hajíčková - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Mgr. Helena Hakenová - FEL +420-22435-2791
A4-202b (Praha, Technická 2)
Martin Hakl - SÚZ    
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
+420-770-167-410
D-302 (Karlovo náměstí)
A1-4 (Dejvice)
Ing. Jiří Halamka - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2519
B1-622 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Halamka - FS - 12131 (doktorand)   A2-532a (Dejvice)
Ing. Ivan Halaška - FIT
Správce aplikace KOS pro FIT, správce studiních plánů v KOSu,metodik KOS pro FIT.
zástupce vedoucího / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií
+420-734-787-531
+420-22435-9874
A-953 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Halaška, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: čtvrtek 8-10h (nutná předchozí emailová domluva),jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
tajemník / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9895
K-236 (Kladno, Sportovců )
Mgr. Dagmar Halaštová - FS - 12135    
Blanka Halgašová - FJFI
recepční
+420-778-534-822
102 (Děčín, Pohraniční 1)
MUDr. Helena Hallová, CSc. - FBMI    
prof. Ing. Lena Halounová, CSc. - FSv +420-22435-4952
B-808 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petra Haluzová, Ph.D. - VIC +420-22435-9808
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Radmila Hamarová - FSv
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / Fakulta stavební
+420-22435-8735
C-107 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Hamata, CSc. - FSv +420-22435-7902
 
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc. - FEL
vedoucí / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5101
B-501 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Craig Hamilton, Ph.D. - FJFI +420-775-338-416
509 (Praha, Břehová 7)
Natalia Hamora - CIIRC
sekretářka / Testbed / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
   
Mgr. Dita Hamouzová, Ph.D. - FBMI
konzultační hodiny: Nemocnice Kladno po předchozí mailové domluvě
+420-723-683-006
+420-22435-7948
K-210 (Kladno, Sportovců )
doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. - FSv +420-22435-4790
B-911 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Josef Hampl - RČVUT
vrátný-pracovník ostrahy - Jugoslávských partyzánů
+420-22435-3405
+420-770-119-378
B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. - FBMI    
Markéta Hamplová, DiS. - FS - 12923 +420-22435-8792
A1-4 (Dejvice)
Ing. Petr Hampl, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2028
B3-602 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D. - FJFI +420-770-129-919
 
Zuzana Hamzová - SÚZ    
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní
  A-234f (Horská)
Lucie Hančlová - FSv
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta stavební
+420-22435-4390
B-108 (Praha, Thákurova 7)
Jitka Hančová - SÚZ +420-234-678-387
133a (Praha, Vaníčkova 7)
MUDr. Lukáš Handl - FBMI (doktorand)    
Ing. Martin Hanek, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Ing. Milan Haninger, CSc. - FS - 12921
SGS
+420-22435-5603
A1-5 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. - FEL
zástupce vedoucího / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-777-188-957
+420-22435-7338
E-12 (Karlovo náměstí)
Karolína Hanková - FSv, FA    
Jan Hansík - VIC +420-724-914-956
+420-22435-9908
B-363 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. František Hanslík - FBMI    
Ing. Veronika Hanson, M.A. - RČVUT +420-22435-3678
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bengt Arne Johannes Hansson Aspman - FEL    
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. - FD +420-22435-9185
+420-22435-7482
+420-22435-9182
A-222c (Horská)
B-101 (Karlovo náměstí)
Ing. Jitka Hanusová - FBMI (doktorand)    
Ivan Hanuš - FSv    
Dan Hanuška - FEL    
Dr. Ing. Zdeněk Hanuška - FBMI    
Ing. Ondřej Hanuš, Ph.D. - FEL +420-22435-5148
B-562a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Adriana Hanušová - RČVUT
vedoucí / oddělení tiskové a organizační / Rektorát ČVUT
+420-22435-3417
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Dagmar Hanušová - FSv
správa PMSV, FIS
+420-22435-7900
A-126 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tereza Hanušová, Ph.D. - FJFI +420-771-276-687
211c (Praha, Břehová 7)
Ing. Tereza Hanušová - FBMI    
Ing. Radek Hanuš, Ph.D. - FEL +420-22435-2138
+420-606-642-052
B3-358 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jaromír Hanzal - FBMI    
Mgr. Kateřina Hanzalová - CIIRC
Personalista
vedoucí / personální oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / zaměstnanecké oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4233
A-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. - FSv
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7149
A-727 (Praha, Thákurova 7)
Zbyněk Hanzal - FBMI    
prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek - CIIRC
vedoucí / oddělení průmyslové informatiky / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4241
A-514b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Veronika Hanzlíková - FA   443 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Hana Hanzlová, CSc. - FSv +420-22435-4452
B-733 (Praha, Thákurova 7)
Dana Hanžlová - ÚK +420-22435-9983
+420-22435-9920
530a (Praha, Technická 6)
Kateřina Haňková - FJFI +420-778-534-822
102 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Hana Harašínová - SÚZ    
Ing. Luboš Harašta - FEL    
Jitka Haráková - FSv
sekretářka / katedra silničních staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4421
B-219 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Harmady - SÚZ
Kuchař
   
Michael Harník, MSc. - UCEEB (doktorand)   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. Richard Hartmann - FIT    
Ing. Jiří Hartvich - FEL    
PhDr. Andrea Hašková - FBMI 727895625
 
Marcela Hašpicová - FBMI    
Ing. Martin Hataj, Ph.D. - UCEEB +420-22435-6741
206 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-22435-2492
310 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
Abdeljalil Hattab - UCEEB   118b (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Tomáš Haubert, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
E1-107 (Praha, Technická 2)
Jiří Hauk - FSv +420-22435-3265
D-s144 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Barbora Hauptfleischová - FS - 12135 +420-605-843-849
+420-221-990-983
A-146 (Horská)
Daniel Hausenblas - FJFI +420-221-912-721
+420-221-912-723
+420-778-532-081
 
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - FA
zástupce vedoucího Ústavu památkové péče (15 114)
  715 (Praha, Thákurova 9)
prof. Dr. Ing. Petr Haušild - FJFI
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / sekretariát proděkana pro vědu a výzkum / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum  / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce děkana / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-534-343
365 (Praha, Trojanova 13)
Helena Hauzírková - FJFI +420-778-543-691
238 (Děčín, Pohraniční 1)
Bc. Jan Havel - FJFI    
Jiří Havel - KÚ +420-22435-3569
+420-22435-3570
B1-s131 (Praha, Zikova 4)
MgA. Adam Havelka - FSv +420-22435-8758
C-116 (Praha, Thákurova 7)
Akad. sochař Ctibor Havelka - FSv
Externí učitel - DPČ
+420-22435-7901
A-734 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Havelka, Ph.D. - FEL +420-22435-2341
B3-249 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Havelka, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
B-215 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-225 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
D-2016 (Praha, Thákurova 7a)
Renata Havelková - FEL
sekretářka / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2123
B3-445 (Praha, Technická 2)
Štěpán Havel - FBMI    
Ing. Tomáš Havlan - FS - 12135 (doktorand)    
Ing. Petr Havlásek, Ph.D. - FSv +420-22435-4368
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
prof. Ing. Vladimír Havlena, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7238
E-25 (Karlovo náměstí)
Ing. Otto Havle, MBA - FEL    
Ing. Kristýna Havlinová - FJFI (doktorand) +420-723-632-826
420 (Praha, Břehová 7)
Ing. Martin Havlíček - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. - FJFI   108b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Radek Havlíček, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5872
+420-22435-2126
A3-513 (Praha, Technická 2)
B3-153 (Praha, Technická 2)
Ing. Radim Havlíček - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
B-212 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. - FEL
profesor-katedra teorie obvodů
+420-22435-2284
B2-525 (Praha, Technická 2)
MUDr. Ivana Havlíčková - FBMI    
Mgr. Markéta Havlíčková - FEL
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5874
B3-148 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. - FSv +420-22435-4338
D-2092 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2048
C4-462 (Praha, Technická 2)
Ing. Jan Havlík, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2524
B1-525 (Dejvice)
JUDr. Barbora Havlíková - RČVUT   B-746 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jana Havlíková - FS - 12802    
Bc. Klára Havlíková - FD
PR manažerka
+420-608-029-518
210 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Radka Mika Havlíková - FJFI
tajemník / katedra laserové fyziky a fotoniky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
ombudsman / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-532-154
+420-221-912-270
444 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Tomáš Havlík - FEL    
Alžběta Havlová - FSv
sekretářka
sekretářka / experimentální centrum / Fakulta stavební
+420-22435-4331
D-1039 (Praha, Thákurova 7a)
Petra Havlová - SÚZ    
Ing. arch. Zdeňka Havlová, Ph.D. - FA +420-22435-6326
635 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D. - FEL
Prof. Ing., Ph.D.
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7263
E-420 (Karlovo náměstí)
Michael Havránek - RČVUT +420-22435-3663
B-740 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Renata Havránková, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
+420-604-678-719
K-312 (Kladno, Sportovců )
Ing. Tereza Havránková - FA   607 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. - FEL
vedoucí / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2052
A3-228 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. - FEL
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5966
+420-604-164-782
B2-536 (Praha, Technická 2)
Ing. Zdeněk Hazdra, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2636
A4-s103 (Praha, Technická 2)
B1-23 (Dejvice)
Ing. Jakub Hájek - UCEEB (doktorand) +420-728-344-633
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-525 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL, RČVUT
tajemník rady pro komercializaci / ČVUT
+420-22435-2083
+420-604-856-440
B3-712 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Hájek, Ph.D. - FEL +420-22435-2198
B3-444 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. - FSv
docent
+420-22435-5308
+420-22435-4893
+420-608-726-228
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Lukáš Hájek, Ph.D. - FS - 12101
oddělení pro gastronomické záležitosti / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
+420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Michal Hájek, Ph.D. - FS - 12201    
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
místopředseda rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-7179
+420-22435-6711
A-429 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek - FA
profesor - ved.atelieru
  703 (Praha, Thákurova 9)
prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc. - FEL +420-22435-5102
B-502 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petr Hájek - FEL +420-22435-2853
+420-773-188-449
A4-205 (Praha, Technická 2)
Ing. Radek Hájek, Ph.D. - FSv   B-729 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslava Hájková - FBMI    
Lenka Hájková - FEL +420-22435-7476
+420-22435-7485
E-1 (Karlovo náměstí)
Ing. Lenka Hájková - FD    
Ing. Pavlína Hájková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Štěpánka Hájková - FSv    
Ing. Tereza Hájková - CIIRC +420-22435-4144
A-604 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Vladimíra Hájková, Ph.D. - FEL, FA
odborný asistent, zástupce vedoucího ústavu
  507 (Praha, Thákurova 9)
MgA. Iva Hájková Peláková - RČVUT
Projektová manažerka kariérního centra
  A-921 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Martin Hála, CSc. - FSv +420-22435-4393
B-105 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Hála - SÚZ    
Ing. Petr Hála, Ph.D. - FSv   D-1014 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Barbora Hálková - FSv (doktorand)    
Pavlína Hálová - SÚZ    
Josef Hána - FEL +420-22435-2382
+420-22435-3709
B2-423 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. - FBMI
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství/ Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / společné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-224-968-575
201 (Praha, Studničkova 7)
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. - FSv +420-22435-4737
B-908 (Praha, Thákurova 7)
PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. - MÚVS   505 (Praha, Kolejní 2a)
Petr Háša - SÚZ
Správce objektu Studentský Dům
+420-234-606-102
51b (Praha, Bechyňova 3)
Robin Arthur Healey - RČVUT
Internationalisation, Language Services
+420-22435-3494
A-802a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Rudolf Franz Heidu, Ph.D. - FD +420-775-614-007
+420-22435-9159
A-269 (Horská)
Dr. Henricus Maria Heijne - ÚTEF +420-244-105-100
 
MSc. Niklas Maximilian Heim - FEL   E-302 (Karlovo náměstí)
Miroslava Heinenová - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Ing. Vilém Heinz - CIIRC (doktorand)   A-513 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Richard Heiser, DiS. - MÚVS +420-22435-5064
+420-773-792-435
228 (Praha, Kolejní 2a)
Hana Heislerová - SÚZ +420-234-678-250
2a (Praha, Vaníčkova 7)
Hana Heizerová - KÚ +420-22435-3588
B2-106 (Praha, Zikova 4)
Richard Hejcman - FSv    
Ing. Jan Hejda, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 16:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
  B-624 (Kladno, náměstí Sítná )
Bc. Vladimír Hejda - SÚZ
řidič
   
Ing. Kristýna Hejdová - CIIRC   B-303 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dagmar Hejduková - FIT +420-22435-3232
312c (Praha, Thákurova 9)
Ing. Tomáš Hejduk - UCEEB    
MUDr. Markéta Hejsková - FBMI (doktorand)    
Šárka Hejtmanová - FEL +420-22435-2129
A3-323 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D. - UCEEB +420-22435-7151
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-630 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Barbora Hejtmánková, Ph.D. - UCEEB    
Eva Helebrantová - RČVUT
odborný referent
+420-22435-8462
70 (Praha, Bechyňova 3)
doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. - FEL +420-22435-5126
 
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
B1-815 (Dejvice)
Ing. Jakub Hendrich, Ph.D. - FEL +420-22435-7636
+420-739-210-444
E-421 (Karlovo náměstí)
Jan Hendrych, ASLA, Ph.D. - FSv
odborný asistent, hendrychjan@yahoo.com
+420-22435-7925
A-829b (Praha, Thákurova 7)
doc. Kristian Hengster-Movric, Ph.D. - FEL   E-9 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D. - FEL    
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116
Full professor of Building Energy Performance
+420-22435-2489
B1-818 (Dejvice)
Ing. Jakub Hepp - FA    
Ing. Tomáš Heptner - FS - 12120
odborný asistent
+420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Irena Heraková - FS - 12361    
Ing. Olga Heralová, Ph.D., MBA - FSv +420-22435-4532
 
Jiřina Heráčková - FS - 12111
sekretářka / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
sekretářka / odbor pružnosti a pevnosti / FS
+420-22435-3269
B1-611 (Dejvice)
David Herák - FS - 12113    
Ing. Lukáš Heriban - FJFI (doktorand)
One does not simply walk out of the calculus course.
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
místopředseda AS - student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  433 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jiří Herinek - FEL
Koordinátor transferu technologií FEL ČVUT.
+420-724-315-041
 
Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., MBA - FBMI    
doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent - zaměření slévání
+420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
Denisa Hernándezová - RČVUT +420-22435-3454
148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Yvona Herodková - SÚZ    
prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc. - MÚVS
Konzultace ZS 22/23 ST 14:15-15:15
+420-22435-3173
321 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jáchym Herynek - FEL (doktorand)    
MgA. Jakub Herza - FA    
Ing. Jan Herza, Ph.D. - FBMI    
Merja Johanna Herzig, Ph.D. - FJFI    
Jan Herzog - FA
dílna S 112 - umělecký modelář
+420-22435-6212
 
Mgr. Jitka Heřmanová - FD
tajemník / katedra jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer projektů / katedra jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9223
B-310 (Horská)
Ing. Jolana Heřmanová - FS - 12201 (doktorand) +420-246-003-713
313 (Roztoky, Přílepská )
prof. Ing. Bedřich Heřmanský, CSc. - FJFI    
MUDr. Tomáš Heřman, Ph.D. - FBMI
konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem či telefonicky
+420-22435-7947
K-327 (Kladno, Sportovců )
Ing. Daniel Heřt - FEL +420-22435-5766
E-118 (Karlovo náměstí)
Ing. Helena Hesounová - FJFI    
Ing. Ivana Hesová - RČVUT +420-22435-3662
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Václav Hes - FBMI    
Xiaoyu He, MSc. - FEL (doktorand) +420-775-157-888
 
doc. Ing. arch. Helena Hexnerová, Ph.D. - FSv +420-22435-9791
H-202 (Praha, Thákurova )
Ing. Gabriel Hévr - FIT    
prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., CEng., MICE - FSv   B-515 (Praha, Thákurova 7)
Matej Hilmer - FEL +420-22435-5766
E-118 (Karlovo náměstí)
Ing. Bedřich Himmel - FEL +420-22435-7391
+420-602-252-337
E-225b (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Himmel - FJFI +420-770-129-203
 
Ing. Vladimír Hittman - FS - 12931
vedoucí / oddělení zaměstnanecké / FS
+420-22435-9970
A1-105a (Dejvice)
Bc. Vladyslav Hladchenko - FEL    
Dominik Hladík - FBMI    
Ing. Martin Hlava, Ph.D. - FSv +420-22435-4584
B-519a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Hlavatá - FBMI (doktorand)    
Mgr. Lenka Hlavatá - CIIRC +420-734-699-016
A-504 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - FJFI
vyučující
+420-771-276-599
120 (Praha, Břehová 7)
Vojtěch Hlavatý - CIIRC    
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. - FA
děkan, vedoucí ústavu, vedoucí ateliéru
děkan / Fakulta architektury,
vedoucí / ústav navrhování II / Fakulta architektury,
vedoucí / samostatné ateliéry / Fakulta architektury,
člen vedení /Fakulta architektury,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-6242
+420-22435-6369
233 (Praha, Thákurova 9)
234 (Praha, Thákurova 9)
746 (Praha, Thákurova 9)
812 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Hlaváček, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník, odborný asistent - technika vysokých napětí
+420-22435-2545
F1-11c (Praha, Technická 2)
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček - FSv
docent - vedoucí atelieru
+420-22435-5307
+420-22435-6278
441 (Praha, Thákurova 9)
D-2112 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - FA
odborný asistent, mobil 602 304 917
  437 (Praha, Thákurova 9)
František Hlaváč - FS - 12112 +420-22435-2590
+420-608-079-448
H2-53a (Dejvice)
Ing. Jitka Hlaváčková - FSv
vedoucí / oddělení práce a mzdy / Fakulta stavební
+420-22435-8744
B-120 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Petra Hlaváčková - FA +420-22435-6484
443 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Kristýna Hlaváčová Poncová, Ph.D. - FBMI    
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - CIIRC
Profesor inženýrské kybernetiky v CIIRC ČVUT.
vedoucí / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / robotické vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce ředitele / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
předseda komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7465
+420-603-149-689
B-610 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. - FS - 12137
informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
správce subsítě / odbor automatického řízení / FS
+420-22435-2980
A1-305j (Dejvice)
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. - FA
odborný asistent
zástupce vedoucího / ústav stavitelství I / Fakulta architektury
  535 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Marta Hlavová - FS - 12101 (doktorand)
tajemník / ústav technické matematiky / FS,
informační manažer / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7253
D-304 (Karlovo náměstí)
Petra Hlavsová - SÚZ +420-234-678-349
 
Ing. Lucie Hlavůňková - FS - 12134 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  B1-118 (Dejvice)
Ing. Kateřina Hládková - KÚ +420-22435-3549
B1-144 (Praha, Zikova 4)
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. - FEL +420-266-053-808
+420-221-912-406
 
Iveta Hlinková - VIC   B-468 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Tereza Hlinková - FD +420-775-941-428
 
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. - FEL +420-721-677-670
+420-22435-7477
E-18a (Karlovo náměstí)
Ing. Vít Hlinovský, CSc. - FEL
Assistant professor, head of the laboratory of the department
+420-22435-2341
E1-107 (Praha, Technická 2)
B3-246 (Praha, Technická 2)
Jana Hlízová - FBMI    
Ing. Adam Hlubuček, Ph.D. - FD    
Ing. Jakub Hlusička - FEL    
Jiří Hlusička - FBMI    
prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D. - FEL    
Ing. Jan Hlúbik, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7664
E-117 (Karlovo náměstí)
Bc. Marie Hnátková - FBMI    
Ing. arch. Ivan Hnízdil - FA
odborný asistent
  701 (Praha, Thákurova 9)
834 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Hnyk - FD
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
+420-22435-7960
+420-775-769-152
A-439 (Horská)
JUDr. Martin Hobza, Ph.D. - MÚVS    
doc. Ing. Tomáš Hobza, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra matematiky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
předseda AS / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-770-127-276
107c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. - FSv +420-22435-4650
721851816
B-805 (Praha, Thákurova 7)
Marie Hodač - FIT
V současnosti jsem na mateřské dovolené. Moji agendu převzala Veronika Kohoutová, DiS.
+420-604-286-481
 
Ing. Petr Hodač - FIT +420-22435-9854
A-1127 (Praha, Thákurova 7)
A-1327 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Rastislav Hodák, Ph.D. - ÚTEF
Former Technology scout
vedoucí / podzemní laboratoř LSM / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-731-659-855
+420-244-105-120
209 (Praha, Husova 5)
Drahomír Hodek - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jakub Hodek - FEL +420-22435-5746
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Bc. Brian Hodgman - FA    
Václav Hodík - FSv +420-731-304-079
 
Ing. Dagmar Hodková - FJFI +420-771-258-812
112 (Praha, Břehová 7)
Lenka Hodrmentová - FD    
Ing. Renáta Hoďánková - FSv +420-22435-9716
A-526 (Praha, Thákurova 7)
D-2078d (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavla Hofbauer Pechová, Ph.D. - FSv +420-22435-7113
A-122 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. - FEL
Profesor
+420-22435-2276
+420-22435-2296
B2-632 (Praha, Technická 2)
doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. - FEL +420-22435-7387
E-211 (Karlovo náměstí)
Matěj Hoffmann - FS - 12804
Vedoucí - správa budov - Karlovo náměstí
+420-22435-9794
+420-777-303-501
B-6 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. - FS - 12118 +420-731-344-975
+420-22435-2451
B1-427 (Dejvice)
Alena Hofmannová - FSv    
Bc. Ondřej Hofman - FJFI    
Mgr. Petra Hofmanová - FEL +420-22435-2106
A3-21e (Praha, Technická 2)
JUDr. Petra Hofmanová, Ph.D. - FBMI    
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc. - FS - 12137 +420-22435-2566
B1-512 (Dejvice)
Mgr. Marie Hochová - SÚZ +420-234-678-278
 
Ing. Jan Hoidekr, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Jana Holacká - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jakub Holan - FSv (doktorand)
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4453
B-788 (Praha, Thákurova 7)
Jaroslav Holan - FEL +420-22435-2222
D3-17c (Praha, Technická 2)
PhDr. Romana Holaňová - FBMI    
Ing. Ondřej Holas - FJFI (doktorand)
tel. č. 725 820 874
  440 (Praha, Břehová 7)
Olga Holá - SÚZ
Vedoucí provoz. útvaru
+420-233-051-151
H-151 (Praha, Thákurova 1)
MUDr. Martin Holcát, MBA - FBMI    
RNDr. Tomáš Holec - FBMI    
Ing. Jiří Holeček, Ph.D. - FEL +420-22435-4010
B3-706 (Praha, Technická 2)
Ing. Martin Holeček - KÚ +420-22435-3514
B1-111 (Praha, Zikova 4)
Ing. Petr Holeček - FSv (doktorand) +420-720-679-146
+420-22435-7912
A-624 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Ing. Vít Holeček, MBA, DiS., Ph.D. - FEL +420-22435-2044
+420-773-769-457
A4-12 (Praha, Technická 2)
Ing. Štěpánka Holečková - UCEEB
zástupce vedoucího / projektové vedení / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
  219 (Buštěhrad, Třinecká )
prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. - FIT +420-22435-9870
A-1427 (Praha, Thákurova 7)
prof. Dr. Ing. František Holešovský - FS - 12134 +420-22435-2607
B1-120 (Dejvice)
Ing. Jan Holešovský - FSv +420-22435-4792
B-919a (Praha, Thákurova 7)
Ondřej Holešovský, MSc. - CIIRC (doktorand)   B-607 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Veronika Holická - FSv
tajemník / katedra technologie staveb / Fakulta stavební,
sekretářka / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4559
B-520 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Milan Holický, DrSc. - KÚ
vedoucí oddělení spolehlivosti konstrukcí
vedoucí / oddělení spolehlivosti konstrukcí / Kloknerův ústav,
zástupce ředitele / Kloknerův ústav,
člen kolégia / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-6285
+420-22435-3842
509 (Praha, Thákurova 9)
B1-311 (Praha, Zikova 4)
Ing. Libor Holík - FBMI   B-134 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Michael Holík, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-141
204 (Praha, Husova 5)
Ing. Alice Holíková - FIT +420-22435-3209
311 (Praha, Thákurova 9)
Ivana Holíková - FIT
sekretářka
sekretářka / katedra číslicového návrhu / Fakulta informačních technologií,
sekretářka / katedra informační bezpečnosti / Fakulta informačních technologií,
sekretářka / katedra počítačových systémů / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9832
A-1026 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Stanislava Holíková - FD   208 (Děčín, Pohraniční 1)
208 (Děčín, Nároží 6)
Ing. Tomáš Holkup, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-936
 
Richard Hollmann - FJFI +420-771-258-813
+420-774-520-944
415 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jiří Holman, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7566
D-106 (Karlovo náměstí)
Pavel Holoubek - SÚZ +420-234-678-253
 
Ing. Taťana Holoušová, CSc. - FSv +420-22435-4543
B-505 (Praha, Thákurova 7)
doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. - FEL
docent
+420-22435-2167
B3-139 (Praha, Technická 2)
Ing. Peter Holubčík - FSv +420-22435-8789
D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
Olena Holubieva - RČVUT    
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra teoretické informatiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9814
A-1235 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra měření / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2000
A3-320 (Praha, Technická 2)
Josef Holub - FJFI +420-771-258-814
 
Ing. Lukáš Holub, Ph.D. - FS - 12133    
Ing. Lukáš Holub - FJFI (doktorand)    
Alena Holubová - SÚZ    
Ing. Milan Holý, Ph.D. - KÚ
zástupce vedoucího / oddělení mechaniky / Kloknerův ústav
+420-22435-3512
B1-308 (Praha, Zikova 4)
Ing. Radek Holý, Ph.D. - FD, RČVUT
prorektor pro řízení kvality / ČVUT,
vedoucí / sekce prorektora pro řízení kvality / Rektorát ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen rady pro komercializaci / ČVUT,
předseda knihovní rady / Ústřední knihovna,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-8454
109a (Praha, Konviktská 20)
501 (Praha, Husova 5)
Ing. Aneta Homolková - ÚTEF +420-244-105-113
230 (Praha, Husova 5)
Barbora Homolková - SÚZ    
Ing. Martina Homolková - FBMI (doktorand)    
Šárka Homolková - SÚZ    
Ing. Tomáš Honc - FD   A-422 (Horská)
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr. h. c. - FBMI
Konzultační hodiny: Úterý 14:00 - 16:00 (předchozí emailová domluva)
proděkan pro studium a pedagogickou činnost / Fakulta biomedicínského inženýrství,
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-9899
K-307 (Kladno, Sportovců )
B-624 (Kladno, náměstí Sítná )
Tomáš Honzák - CTN +420-22435-5004
 
Ing. Petr Honzík, Ph.D. - FEL
Acoustic microsystems, electroacoustic transducers, MEMS microphones, wireless noise monitoring
+420-22435-2240
B3-545 (Praha, Technická 2)
Jana Hoppanová - FSv +420-22435-4400
C-s149 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D. - FJFI +420-778-547-329
234 (Děčín, Pohraniční 1)
RNDr. Vladimír Hora, CSc. - FSv +420-22435-3202
D-1063 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. - FD
proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9552
509 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Tomáš Horažďovský - FS - 12102 +420-22435-2429
B2-248a (Dejvice)
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. - FBMI    
Ondřej Horáček - FBMI    
Mgr. Barbora Horáčková - FD +420-22435-9223
B-310 (Horská)
Mgr. Iveta Horáčková - FBMI
Konzultační hodiny po domluvě.
+420-22435-9935
B-134 (Kladno, náměstí Sítná )
Kateřina Horáčková, DiS. - FEL
tajemník / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická,
sekretářka / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7461
 
Bc. Jakub Horák - FBMI    
Ing. Karel Horák, Ph.D. - FEL   E-324 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Horák, Ph.D. - FSv +420-22435-4368
D-2030 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Martin Horák, Ph.D. - FEL +420-22435-5835
B3-443 (Praha, Technická 2)
Michal Horák - FSv +420-22435-9783
D-1064 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Miroslav Horák - FSv
zástupce vedoucího STPS, odborný technický referent
zástupce vedoucího / středisko technicko-provozních služeb (STPS) / Fakulta stavební
+420-22435-8749
B-222 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Horák, Ph.D. - FSv +420-22435-7113
A-122 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Anna Horáková, Ph.D. - FSv +420-22435-4445
B-723 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. - FD
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta dopravní,
vedoucí / katedra chytrých měst a regionů / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9155
A-261b (Horská)
Libuše Horbecová - FBMI    
Ing. Rostislav Horčík, Ph.D. - FEL    
Ing. Zdeněk Horčík - FEL +420-22435-2049
C4-462 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-5784
B-131 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Otakar Horejš, Ph.D. - FS - 12135
zvyšování přesnosti strojů, teplotně-mechanické modely samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-932
+420-221-990-953
A-150 (Horská)
Marcela Horešovská - FEL +420-22435-7366
E-319a (Karlovo náměstí)
PaedDr. Jiří Horešovský - ÚTVS +420-22435-1893
213 (Juliska)
Dita Horká - FSv    
Mgr. Hana Horká - FSv +420-22435-4363
B-263 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Filip Horký, Ph.D. - FSv +420-22435-4347
B-777 (Praha, Thákurova 7)
Daniel Horníček - FBMI    
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra železničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4753
B-615 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
Miroslav Horník - FEL +420-22435-2005
+420-22435-2854
A3-s117 (Praha, Technická 2)
B2-s141c (Praha, Technická 2)
Michaela Hornofová - FSv +420-22435-8730
B-159 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Alžběta Hornychová - FS - 12137 +420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Tomáš Hornych, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-956
+420-731-628-558
A-32 (Horská)
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
předseda legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-608-704-805
+420-22435-9741
B1-607 (Dejvice)
Michal Horňák - FBMI +420-22435-8793
K-117 (Kladno, Sportovců )
Milan Horňák - RČVUT
Mechanik, řidič
+420-734-694-349
+420-257-216-264
104 (Praha, Jezdecká 5)
Ing. Anna Horňáková, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00 - 13:00 (nutná předchozí emailová domluva).
+420-22435-5048
B-421 (Kladno, náměstí Sítná )
Renata Horňáková - FBMI
personalistika a mzdy
+420-22435-5081
B-632 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Dominika Horová - FA
Hlavní účetní
+420-22435-6245
241 (Praha, Thákurova 9)
Jana Horová - FBMI    
Ing. Martin Horský, Ph.D. - FSv +420-22435-4496
B-713 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Horváth, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
B-42 (Karlovo náměstí)
Ing. Jana Horváthová, Ph.D. - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jiří Horyna - FEL (doktorand) +420-22435-7507
E-123 (Karlovo náměstí)
Mgr. Eliška Horynová - UCEEB
koordinátorka vědeckých projektů
  203 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Eva Horynová - FEL (doktorand)
náhradník disciplinární komise - student / Fakulta elektrotechnická
  G1-123c (Praha, Technická 2)
Jana Hořáková - SÚZ    
Ing. Daniel Hořejší - FS - 12203    
Bc. Jakub Hořenín - FIT    
Ing. Jindřich Hořenín - FS - 12201 (doktorand)    
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. - FA    
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D. - FSv +420-22435-5067
H-208 (Praha, Thákurova )
Gabriela Hořtová - MÚVS +420-22435-3171
m133 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Antonín Hoskovec, Ph.D. - FJFI   14b (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R030 - PIL bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708T017 - PL navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-5092
A-219 (Horská)
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka - FEL
zástupce vedoucího / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
správce subsítě / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2066
+420-22435-2069
B3-804 (Praha, Technická 2)
Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA - FBMI
odborný pracovník
tajemník / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-739-318-121
+420-22435-9712
B-530 (Kladno, náměstí Sítná )
Dominik Hošek - FS - 12120    
prof. Ing. Jan Hošek, Ph.D. - FS - 12136
vedoucí / odbor přesné mechaniky a optiky / FS,
zástupce vedoucího / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3234
C2-135 (Dejvice)
Ing. Jiří Hošek, DrSc. - ÚTEF +420-244-105-165
 
Mgr. Lýdie Hošková - FJFI +420-771-258-462
 
Ing. Miriam Hošková, Ph.D. - FBMI   B-134 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Iveta Terezie Hošnová - FJFI (doktorand) +420-737-221-876
+420-771-276-708
302 (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Hotěk - FSv (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-7102
D-1015 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Houkal, CSc. - FS - 12113 +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
Ing. Jakub Houlík - FSv (doktorand) +420-22435-7912
A-624 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Petr Housa - FSv +420-22435-7195
A-724 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Eliška Housarová, Ph.D. - FSv +420-22435-5420
B-921 (Praha, Thákurova 7)
Caleb Daniel House, MSc. - RČVUT +420-22435-3496
B-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ivana Houserová - FBMI    
Mgr. Kamila Housová Mizerová - FSv
sochařka, odborná asistentka, katedra architektury, Architektonické kreslení
+420-22435-7195
A-740 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. - FS - 12135
Vedení - profesor vysokoškolský
+420-605-205-910
+420-22435-9350
+420-221-990-910
A-20 (Horská)
Mgr. Ondřej Houška - FBMI    
Mgr. Helena Houšková - RČVUT +420-22435-3461
A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Kateřina Houšková - UCEEB    
Jan Houštecký - FSv +420-22435-4937
D-s140 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Houzar - FJFI (doktorand)   443 (Praha, Břehová 7)
Jan Hovězák - FSv
vedoucí / správce hmotného majetku / Fakulta stavební
+420-22435-9789
B-222 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Josef Hovorka - FSv    
Petr Hovorka - FSv   B-968 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jitka Hovorková - FBMI    
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - FBMI
garant SP Biomedicínská technika/Biomedical Technology, konz. hod.: Po 13-14
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-8433
+420-728-335-738
B-734 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jitka Hrabáková, Ph.D. - FIT +420-22435-9992
A-1447 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Pavel Hrabák, Ph.D. - FIT
vedoucí / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9888
A-1431 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. - KÚ
zástupce vedoucího / oddělení experimentálních a měřicích metod / Kloknerův ústav
+420-22435-3554
B1-139 (Praha, Zikova 4)
Mariana Hrab - RČVUT
pracovník úklidu
+420-22435-3404
B-179 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Milan Hradecký - FS - 12113 (doktorand)    
Jiří Hradecký - SÚZ
Technik elektroniky
   
Pavel Hradecký - CIIRC   B-105 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Klára Hradečná - FA
Odborná asistentka
+420-736-610-098
750 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný - FA
vedoucí ateliéru, email: tomas@hradecny.cz
  750 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jan Hradil, Ph.D. - FSv +420-22435-4428
D-2068 (Praha, Thákurova 7a)
Vratislav Hradil - SÚZ    
Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. - FEL +420-22435-2083
B3-712 (Praha, Technická 2)
Iva Hrachová - UCEEB +420-22435-6779
204 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Simona Hrachová - FSv +420-22435-4279
+420-603-732-650
B1-155 (Praha, Zikova 4)
Ing. Daniel Hrazdil - FIT    
Ing. Šárka Hráčková - FJFI +420-771-276-709
313 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jana Hrbková, Ph.D. - FSv +420-22435-7138
A-339 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ondřej Hrdina - FBMI    
Ing. Daniel Hrdinka - FS - 12135 (doktorand) +420-605-193-051
A-62 (Horská)
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - FS - 12115
člen vědecké rady / FS,
tajemník Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-2535
B1-517 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-608-339-901
+420-22435-7974
B1-518a (Dejvice)
130 (Juliska)
Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. - ÚK
zástupce vedoucího / sekretariát ředitele ÚK / Ústřední knihovna
+420-22435-5000
+420-777-079-949
B-762a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Marie Hrdličková - RČVUT    
doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. - FBMI    
Mgr. Nina Hricsina Puškinová - FD +420-22435-9144
B-313 (Horská)
Ing. Vladimír Hric, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7560
D-203 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D. - FJFI +420-771-276-630
219 (Praha, Břehová 7)
František Hrnčíř - FSv +420-22435-4372
D-2023 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Andrea Hrníčková - FD (doktorand) +420-22435-9162
A-246 (Horská)
Ing. arch. Jolana Hrochová - FSv    
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogiku - Management, ekonomika, příprava, realizace, provoz staveb, inženýring / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4524
B-477 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D. - FEL +420-22435-7681
E-21 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Hromek - RČVUT +420-606-465-182
 
Mgr. Marcela Hronková - VIC +420-22435-9909
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Věra Hronová - ÚTVS
kustod
+420-22435-1824
111 (Juliska)
Matěj Hrouda - FD    
Ing. Štěpán Hrouda - FS - 12115 (doktorand)    
Mgr. Denisa Hrubá - FA +420-22435-6204
243 (Praha, Thákurova 9)
Jana Hrubá - SÚZ    
Ing. Ľubica Hrubá - FIT   342a (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. - FD
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711R004 - ITS bakalářského studia / Fakulta dopravní,
garant oboru 3711T004 - IS navazujícího magisterského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9548
507 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jan Hrubý, CSc. - FS - 12115    
Jan Hrubý - FJFI    
Roman Hrubý - CIIRC +420-22435-4167
133 (Buštěhrad, Třinecká )
A-725 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jakub Hruška - FD    
RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. - FEL +420-22435-2307
B2-427 (Praha, Technická 2)
Barbora Hrušťáková - SÚZ +420-234-678-227
+420-771-258-917
 
Ing. David Hrycej, CSc. - CIIRC +420-607-968-017
B-441a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - FEL, UCEEB
odborný asistent
tajemník / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2124
+420-22435-2336
219 (Buštěhrad, Třinecká )
B3-140 (Praha, Technická 2)
Ing. Lukáš Hřebejk - RČVUT +420-22435-3460
+420-771-126-274
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. František Hřebík, Ph.D. - MÚVS
konzultační hodiny: středa 14:30-16:30
vedoucí / institut ekonomických studií / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3194
225 (Praha, Kolejní 2a)
Mgr. Ing. Radek Hřebík, Ph.D. - FJFI +420-605-907-187
 
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-520
218 (Praha, Břehová 7)
Ing. Tereza Hubená - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
  B-422 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. František Hudaň, DiS. - FBMI    
Ing. Lubomír Hudec - FJFI (doktorand) +420-778-532-166
 
doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2276
+420-22435-2296
B2-632 (Praha, Technická 2)
prof. RNDr. René Hudec, CSc. - FEL +420-22435-2204
B2-728 (Praha, Technická 2)
Bc. Vlastimil Hudeček - FJFI    
Ing. Jana Hudečková - CIIRC
manažerka komunity a partnerství / Národní centrum stavebnictví 4.0 / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
   
Mgr. Marie Hudečková - CIIRC
sekretářka / oddělení umělé inteligence / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
sekretářka / EDIH ČVUT / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4243
+420-22435-4149
A-229 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-428 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: Středa 8:00 - 9:50 (předchozí emailová domluva)
+420-22435-7946
K-204 (Kladno, Sportovců )
Jonathan Julián Huerta y Munive, Ph.D. - CIIRC    
MgA. Dagmar Hujerová - FA +420-22435-6230
211 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Matej Hulák - FIT (doktorand)   A-954 (Praha, Thákurova 7)
A-1056 (Praha, Thákurova 7)
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - FSv
vedoucí / katedra architektury / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-3982
D-2111 (Praha, Thákurova 7a)
Vsevolod Hulchuk, MSc. - FEL (doktorand)    
Ing. arch. Jaroslav Hulín - FA
odborný asistent
  703 (Praha, Thákurova 9)
Ivo Hulínský - FEL
správce subsítě / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2037
C3-339 (Praha, Technická 2)
Ing. Ondřej Huml, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník
+420-770-128-634
L-229 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ondřej Hummel - FEL    
Ing. Adam Huněk - FS - 12115 (doktorand)    
Ing. Jiří Hunka - FIT +420-22435-7968
+420-603-140-747
A-937 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Huptych, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4168
B-205 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Kateřina Huráková - CIIRC   B-101 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. - FEL
Docent
vedoucí / katedra řídicí techniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7683
+420-608-345-922
E-11 (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Hurtig - KÚ (doktorand) +420-22435-3840
B1-141 (Praha, Zikova 4)
Bc. Petr Huřťák - FEL    
Ing. Jan Husák - FEL   B-264 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martin Husák - SÚZ    
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-728-889-350
+420-22435-2267
A3-223 (Praha, Technická 2)
Anna Husáková - SÚZ
vedoucí / Technická menza / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-604-215-843
 
Miroslava Husáková - FEL +420-22435-7685
E-219 (Karlovo náměstí)
Dr. Ing. Libor Husník - FEL +420-22435-2115
B3-546 (Praha, Technická 2)
Petr Husník - MÚVS    
doc. Ing. Petr Hušek, Ph.D. - FEL +420-22435-7336
E-19 (Karlovo náměstí)
RNDr. Radek Hušek, Ph.D. - FIT   A-1231 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Václava Hušková - FBMI
Konzultační hodiny: úterky 10:00-12:00,
  K-210 (Kladno, Sportovců )
Ing. Blanka Hušková Jančaříková - FA +420-22435-6237
213 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Matěj Hužvár - FEL (doktorand)    
MgA. Jan Hůla - CIIRC    
Ing. Miloslav Hůla - FSv
vedoucí / středisko vývoje a správy aplikací / Fakulta stavební
+420-22435-9718
D-2010 (Praha, Thákurova 7a)
Pavel Hůlka - FS - 12802
údržba Dejvice - instalatér
+420-22435-2461
A2-s133 (Dejvice)
Bc. Jana Hůlová - FSv
zástupce vedoucího / ekonomické oddělení / Fakulta stavební
+420-22435-8721
B-161c (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Jiří Hůrka - FA   251 (Praha, Thákurova 9)
835 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Zuzana Hvězdová - FBMI    
MgA. Aleš Hvízdal - KÚ (doktorand) +420-22435-3560
B1-307 (Praha, Zikova 4)
MUDr. Tomáš Hyánek - FBMI (doktorand) +420-603-440-094
K-308 (Kladno, Sportovců )
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Bc. Šimon Hykl - FS, FEL - 12120    
Mgr. Oldřich Hykš - FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-7539
+420-22435-8423
+420-224-890-721
310 (Praha, Na Florenci 27)
D-305a (Karlovo náměstí)
RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. - FD
odborný asistent
vedoucí / katedra aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9916
+420-224-890-709
 
Mgr. Miroslava Hyláková - FD    
Ing. Karel Hylmar - FD (doktorand)    
Mgr. Daniel Hynek - ÚTVS +420-22435-1887
201a (Juliska)
Ing. Karel Hynek, Ph.D. - FIT +420-22435-9725
A-1056 (Praha, Thákurova 7)
Martin Hynek - VIC
vedoucí / oddělení základních IT systémů I / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT
+420-22435-8406
B-482a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. - FIT +420-22435-9844
A-1031 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michaela Hynková - RČVUT +420-22435-3443
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Hynek Hyška - SÚZ
Truhlář
   
Luboš Hyttich - SÚZ    
Bc. Ján Hýbl - FBMI +420-777-086-473
 
Eva Hýsková - FEL
finanční účetní
+420-22435-2818
A4-106c (Praha, Technická 2)
Monika Hübnerová - CIIRC
sekretářka / oddělení vědeckého řízení platforem / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4145
A-702 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Höfler - FD
odborný asistent
+420-603-828-671
A-424 (Horská)
Ing. Robert Hülle, Ph.D. - FIT +420-22435-9848
A-1037 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Härtel - VIC +420-22435-9922
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-407 (Praha, Zikova 4)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 533 položek.
(data: 2024-07-14 02:01:02)
Information People  version 2.9a (master/e7954ab0/2024-05-30/02:56)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky