P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12203 +420-22435-2741
C2-134 (Dejvice)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Valach - FS - 12203 +420-771-125-865
724080116
 
Ing. Jan Valášek, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7447
D-205b (Karlovo náměstí)
Mgr. Josef Valášek - FS - 12203 +420-777-459-029
 
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-7361
A2-159 (Dejvice)
Ing. Jakub Valenta - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-3289
+420-608-749-510
A-314 (Karlovo náměstí)
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12131 12203
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7244
+420-224-917-909
+420-246-003-711
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-154 (Dejvice)
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-711 (Dejvice)
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
A-60a (Horská)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Tomáš Vávra - FS - 12375
Helpdesk FS; AV technika
správce subsítě / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS
+420-22435-9989
A1-204c (Dejvice)
D1-267 (Dejvice)
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Veselý - FS - 12203 +420-22435-2679
+420-602-312-191
A1-106c (Dejvice)
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Bc. Vít Veselý - FS - 12120    
Ing. Marcela Věříšová - FS - 12113    
Oliver Vidriczkó - FS - 12120    
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
+420-22435-7686
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Vitoušek - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3244
+420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
tajemník / ústav jazyků / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3228
B2-254 (Dejvice)
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2403
A1-204a (Dejvice)
Bc. Martin Vlček - FS - 12201    
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-9926
+420-246-003-704
304 (Roztoky, Přílepská )
Bc. Jakub Vobora - FS, FEL - 12120    
Ing. Albert Vocel - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Ing. Matěj Vodička, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. - FS - 12201
profesor - motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, nanočástice
+420-774-262-854
+420-22435-2497
+420-246-003-704
B1-710 (Dejvice)
PhDr. Hana Volejníková - FS - 12104
učitelka angličtiny a ruštiny
+420-22435-7499
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Volf - FS - 12115 (doktorand) +420-608-282-562
 
Ing. Dominik Vondráček - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Jaromír Vondruška - FS - 12804 +420-22435-7252
A-99a (Karlovo náměstí)
Ing. Marika Vopálková - FS - 12124    
Ing. Vojtěch Votruba - FS - 12135 (doktorand) +420-737-075-463
A-62 (Horská)
Ing. Stanislav Vrána - FS - 12137 +420-22435-2769
B1-514 (Dejvice)
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Jan Vrba - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Alena Vyčítalová - FS - 12104
externí učitelka
+420-22435-7218
B-313 (Karlovo náměstí)
Markéta Vyhlídalová - FS - 12137
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
sekretářka / odbor automatického řízení / FS,
sekretářka / řízení strojů a procesů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-9750
+420-22435-2563
B1-415 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
vedoucí / odbor automatického řízení / FS,
vedoucí / řízení strojů a procesů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-608-412-544
+420-22435-3235
B1-413 (Dejvice)
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)

Nalezeno: 47 položek.
(data: 2024-07-12 14:01:02)