P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. - CIIRC
ředitel / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-4103
+420-778-417-795
A-713 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Michal Vodička - SÚZ
ředitel / Správa účelových zařízení ČVUT,
člen vedení / Správa účelových zařízení ČVUT,
člen grémia / ČVUT
+420-727-854-321
+420-234-678-259
213 (Praha, Vaníčkova 7)
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Vospěl, CSc. - RČVUT
poradce rektora, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
auditor / ČVUT,
vedoucí / odbor interního auditu a kontroly / Rektorát ČVUT
+420-22435-3627
A-904 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - FA
profesor
proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost / Fakulta architektury,
vedoucí / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
vedoucí / oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost / Fakulta architektury,
člen vedení /Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury
+420-22435-6354
733 (Praha, Thákurova 9)
prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. - FBMI
Profesor v oboru biomedicínského inženýrství, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-5039
B-423 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - FEL
proděkan pro vnější vztahy / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / oddělení proděkana pro vnější vztahy / Fakulta elektrotechnická,
člen kolégia / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2862
A3-231 (Praha, Technická 2)
prof. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - FJFI
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / sekretariát proděkana pro zahraniční / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-546-165
33c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - FSv
proděkan pro výstavbu / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4574
B-610 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
mimořádný člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-7361
A2-159 (Dejvice)
Ing. Michal Valenta, Ph.D. - FIT, VIC
Specialista na problematiku Apakrychle
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
A-924 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Kateřina Valentová - FA
odborný asistent, pověřená vedením KJFA
vedoucí / kabinet jazyků / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6231
207 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. - MÚVS
konzultační hodiny út 10-12
vedoucí / institut pedagogických a psychologických studií / Masarykův ústav vyšších studií,
zástupce ředitele / Masarykův ústav vyšších studií,
člen vedení / Masarykův ústav vyšších studií,
člen kolégia / Masarykův ústav vyšších studií,
člen vědecké rady / Masarykův ústav vyšších studií,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3166
m128 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Martin Vaňko - FIT
Vedoucí oddělení ICT, FIT, ČVUT v Praze
vedoucí / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-9830
A-1337 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vladimír Vácha - FSv
vedoucí / referát znalecké činnosti / Fakulta stavební
+420-22435-8743
B-226 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Martin Veselský, Ph.D. - ÚTEF
vedoucí / jaderná fyzika / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-244-105-162
 
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - FSv
vedoucí / katedra silničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4420
B-216 (Praha, Thákurova 7)
B-220 (Praha, Thákurova 7)
Miloš Vinš - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Kokos Kladno / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-580
 
RNDr. Vladimír Vícha - ÚTEF
vedoucí / fyzikální vzdělávání / Ústav technické a experimentální fyziky
+420-244-105-126
 
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3244
+420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2232
B2-730 (Praha, Technická 2)
Mgr. Hynek Vlas - RČVUT
vedoucí / odbor bezpečnosti / Rektorát ČVUT,
předseda výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT,
bezpečnostní ředitel / ČVUT
+420-22435-3667
+420-776-639-020
A-902 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3228
B2-254 (Dejvice)
Bohuslav Vlček - SÚZ
Vedoucí oddělení gastronomických služeb
vedoucí / oddělení gastronomických služeb / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-367
18 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Renata Vlčková - FSv
vedoucí / oddělení pro doplňkovou činnost / Fakulta stavební
+420-22435-8753
B-113 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / laboratoře pro vývoj a realizaci / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2076
B3-702 (Praha, Technická 2)
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4341
B-823 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Petr Vokáč - FJFI
vedoucí / IT oddělení  / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen rady VIC / ČVUT,
specialista kybernetické bezpečnosti / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-770-127-094
233 (Praha, Břehová 7)
40 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen AS - zaměstnanec FEL / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
předseda komise pro informační strategii AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-5758
E-333b (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Volf, Ph.D. - UCEEB
vedoucí oddělení / head of department; výzkumný pracovník / researcher
vedoucí / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
zástupce vedoucího / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6711
+420-777-017-116
210 (Buštěhrad, Třinecká )
A-421 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. - FA
vedoucí / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecko umělecké rady / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-6321
613 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. arch. Ivan Vosecký - FA
Vedoucí ústavu, odborný asistent
vedoucí / ústav výtvarné tvorby / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6263
103 (Praha, Thákurova 9)
553 (Praha, Thákurova 9)
411 (Praha, Thákurova 9)
Lenka Vožická - FEL
vedoucí / technickoprovozní oddělení / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / Dejvice / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / Temešvár / Fakulta elektrotechnická,
vedoucí / Karlovo náměstí / Fakulta elektrotechnická
+420-604-784-424
+420-22435-2034
A4-5 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4440
B-728 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
vedoucí / odbor automatického řízení / FS,
vedoucí / řízení strojů a procesů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-608-412-544
+420-22435-3235
B1-413 (Dejvice)
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
vedoucí / oddělení kognitivních systémů a neurovědy / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4189
B-206 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - FSv
vedoucí / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4507
B-402 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Ing. A. T. Tomáš Váchal, Ph.D. - FSv
tajemník / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4520
B-527 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7348
E-219a (Karlovo náměstí)
Ing. Otakar Veselý - FEL
tajemník / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-777-342-660
+420-22435-2272
B2-635 (Praha, Technická 2)
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
tajemník / ústav jazyků / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. - FD
tajemník / katedra aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / katedra aplikované matematiky / Fakulta dopravní
605152754
310 (Praha, Na Florenci 27)
Martin Vrátil - FEL, FIT
tajemník / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií,
zástupce vedoucího / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-9849
+420-773-783-363
A-1335 (Praha, Thákurova 7)
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Valentin, Ph.D. - FSv
Odborný asistent a Zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího / katedra silničních staveb / Fakulta stavební
+420-604-294-086
+420-22435-4419
D-2052 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Daniel Vašata, Ph.D. - FIT
zástupce vedoucího / katedra aplikované matematiky / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9885
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5134
B-540 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Eva Vicenová - FD
přijímací řízení
zástupce vedoucího / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9542
+420-770-138-720
204 (Praha, Konviktská 20)
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7126
A-329 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. - KÚ
zástupce vedoucího / oddělení experimentálních a měřicích metod / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-3509
B1-313 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - FD
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-9549
507 (Praha, Konviktská 20)
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - FSv
zástupce proděkana pro pedagogiku - Pozemní stavby, bezpečnost, materiály, prostředí, inteligentní budovy / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen legislativní komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4444
B-734 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. David Vrba, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
člen kolégia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen grémia / Fakulta biomedicínského inženýrství,
předseda AS / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-5039
B-423 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. - FIT
docent KTI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9877
A-1229 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-7129
A-327 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
Mgr. Libor Vykydal - ÚTVS
člen AS - zaměstnanec nefakultní součásti / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT
+420-22435-1893
213 (Juliska)
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
předseda legislativní komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8496
B-724 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Martin Vitoušek - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12131 12203
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7244
+420-224-917-909
+420-246-003-711
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-154 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Kloknerův ústav
+420-22435-4433
B-724 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8403
+420-777-112-269
B-322 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. - MÚVS
Konzultační hodiny LS 2023/2024: středa 8:00 - 8:45, místnost 323, čtvrtek 8:00-8:45, místnost 323
člen vědecké rady / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3199
323 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. - FD
odborný asistent
předseda disciplinární komise / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
  108 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. - FIT
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9878
A-1233 (Praha, Thákurova 7)
Ing. František Vaněk - FEL, UCEEB, SÚZ
Specialista v oblasti počítačových sítí na UCEEB ČVUT
člen rady VIC / ČVUT,
specialista kybernetické bezpečnosti / Správa účelových zařízení ČVUT,
specialista kybernetické bezpečnosti / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT,
garant zpracování osobních údajů / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
garant zpracování osobních údajů / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-22435-6789
+420-608-963-821
219 (Buštěhrad, Třinecká )
E-22 (Karlovo náměstí)
225 (Praha, Vaníčkova 7)
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-775-862-896
+420-22435-7951
A-223c (Horská)
Martina Vavřinová - FSv
sekretářka / vedení fakulty / Fakulta stavební,
sekretářka děkana / Fakulta stavební
+420-22435-8776
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Jana Večeřová - FSv
sekretářka / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-5507
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Bohumila Viková - CIIRC
sekretářka / právní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-608-117-590
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tamara Vlasáková - FA
Technicko hospodářská pracovnice, sekretářka ústavu
sekretářka / ústav stavitelství I / Fakulta architektury
+420-22435-6297
532 (Praha, Thákurova 9)
Soňa Vocetková - FSv
sekretářka tajemníka / Fakulta stavební,
sekretářka / vedení fakulty / Fakulta stavební
+420-22435-8775
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Bc. Andrea Vondráková - FA
sekretářka / kancelář tajemníka / Fakulta architektury
+420-22435-6421
+420-605-763-506
233 (Praha, Thákurova 9)
Markéta Vyhlídalová - FS - 12137
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS,
sekretářka / odbor automatického řízení / FS,
sekretářka / řízení strojů a procesů / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-9750
+420-22435-2563
B1-415 (Dejvice)
Tomáš Vávra - FS - 12375
Helpdesk FS; AV technika
správce subsítě / centrum leteckého a kosmického výzkumu / FS
+420-22435-9989
A1-204c (Dejvice)
D1-267 (Dejvice)
Ing. Daniel Večerka - FEL
IT administrator
správce subsítě / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7396
G-4 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Petr Vosátka - FEL
Technical Support
správce subsítě / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5768
+420-732-953-638
E-111 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12203 +420-22435-2741
C2-134 (Dejvice)
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - KÚ +420-22435-3848
B1-104 (Praha, Zikova 4)
Ing. Patrik Vacek - FEL (doktorand) +420-22435-5700
E-227 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. - FD   A-424 (Horská)
Ing. Pavla Vacková, Ph.D. - FSv +420-22435-4423
D-2062 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Petra Vacková, Ph.D. - FSv +420-22435-4471
B-307 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jana Vacková, Ph.D. - FIT   39 (Praha, Trojanova 13)
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Martin Vacovský - FEL    
Ing. Matěj Vaculčiak - FJFI (doktorand) +420-770-129-260
419 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Beatriz Vadillo Gonzalo - FJFI +420-770-128-093
66 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Martin Vadlejch - FIT    
Shefali Vaidya, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-126
 
Bc. Martin Vajsar - CIIRC   B-441b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. - FD    
Ing. Martin Valach - FS - 12203 +420-771-125-865
724080116
 
Michal Vala - FEL    
Ing. Jan Valášek, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7447
D-205b (Karlovo náměstí)
Mgr. Josef Valášek - FS - 12203 +420-777-459-029
 
Ing. Jan Valdauf - SÚZ    
Lukáš Valda - FSv
Administrativní pracovník
+420-22435-9748
B-257a (Praha, Thákurova 7)
D-2007 (Praha, Thákurova 7a)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - MÚVS    
doc. Dr. rer. nat. Ing. Jan Valdman - FIT +420-22435-9992
A-1447 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jakub Valenta - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-3289
+420-608-749-510
A-314 (Karlovo náměstí)
Šimon Valenta - VIC    
Bc. Kryštof Valenta - FSv    
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-5141
B-541 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Valentová - FBMI    
Ing. Tereza Valentová - UCEEB    
Ing. Veronica Valeros - FEL
CivilSphere Project Lead // Malware Researcher // Studying Remote Access Trojans
+420-22435-5743
E-313 (Karlovo náměstí)
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. - ÚTVS
Vedoucí sportovní reprezentace ČVUT
+420-22435-1895
+420-22435-1894
214 (Juliska)
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
Ing. Laura Valouchová - FBMI    
Lucie Valouchová, MBA, MSc., BBS., DiS. - UCEEB    
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - FEL +420-22435-2154
B3-248 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Štěpán Valouch - FA   707 (Praha, Thákurova 9)
807 (Praha, Thákurova 9)
Michal Valouch - UCEEB    
Ing. David Valouch - FEL (doktorand)    
Marie Valterová - FSv    
Ing. Petr Vanc - CIIRC (doktorand) +420-723-466-823
A-404 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D. - FD +420-22435-9166
 
Ing. Pavel Vančura, Ph.D. - FJFI 603783859
 
Ing. Tomáš Vančura - UCEEB    
Ondřej Vandas - UCEEB    
Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. - FEL
QSUGA LNRQP RMFSI EMRMT RMFSR PRPRC POAIF UXEQP FAEWC ISLCA
+420-22435-2095
B3-602 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D. - FSv
Zaměření na ateliérovou tvorbu a architekturu lehkých membránových konstrukcí
+420-22435-5308
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Vaněk - UCEEB    
Ing. Jakub Vaněk - UCEEB    
Vilém Vaněk - FD    
Ing. Jana Vanická Civínová, MSc. - UCEEB
Koordinátor mezioborové spolupráce
+420-771-261-412
209 (Buštěhrad, Třinecká )
BA. Martina Vanišová - ÚTEF
Personální oddělení
+420-731-659-854
 
Radka Vanišová - SÚZ    
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Vaniš, Ph.D. - FD    
Ing. Ondřej Vaniš - FIT    
Ing. Martin Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4540
B-514 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vanke - FEL    
Ing. Monika Vaňhová, MBA - FBMI    
Ing. Bedřiška Vaňková - FA
odborný asistent
+420-736-104-773
535 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Eliška Vaňková - FBMI    
Mgr. Halka Varhaníková - MÚVS
Konzultace ZS 23/24 úterý - 14:00-16:00 po domluvě/online
+420-22435-5017
505 (Praha, Kolejní 2a)
Ihor Varha, MSc. - FEL (doktorand) +420-775-401-397
104 (Dejvice)
Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D. - FD    
Milan Vařil - FSv    
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - FEL +420-22435-5145
B-545 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Radek Vašíček, Ph.D. - FSv +420-22435-5518
114 (Chotilsko, Chotilsko - Smilovice )
D-1106 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-711 (Dejvice)
Adam Vašíček - UCEEB    
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4226
B-604a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
A-60a (Horská)
Ing. Markéta Vavrušková, Ph.D. - FA    
Mgr. Barbora Vavřichová - RČVUT +420-22435-8464
70 (Praha, Bechyňova 3)
Ing. Andrea Vavřinová - RČVUT +420-22435-3458
B-709 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-131
 
Martin Vavřík - ÚTEF    
Mgr. Tatiana Vavřínková - RČVUT +420-22435-3555
207 (Praha, Olympijská 4)
Ing. Šárka Václavíková - FD   A-224 (Horská)
Ing. Milan Václavík - FIT +420-778-749-124
A-1331 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jolana Václavková - FSv +420-22435-8747
B-118 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Pavel Váchal, Ph.D. - FJFI
Vědecký pracovník
+420-778-533-082
131 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Tomáš Vácha - UCEEB (doktorand) 731266534
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Jindřich Vácha - SÚZ    
Vlastimil Vála - SÚZ    
Ing. Martin Válek, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
B-310 (Praha, Thákurova 7)
Jan Válek, DiS. - FD   B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Michal Válek - FSv +420-22435-4349
D-1081 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Martin Váňa - FEL    
Ing. Petra Váňová - FSv +420-22435-4752
B-684a (Praha, Thákurova 7)
Markéta Váňová - SÚZ    
Ing. arch. Ondřej Vápeník - FA (doktorand)   542 (Praha, Thákurova 9)
Petr Vávra - SÚZ    
Ing. et Ing. Václav Vávra - FEL (doktorand) +420-22435-7243
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Václav Vávra - FBMI
údržba
+420-22435-7991
A-s113 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Rudolf Vávra - FD (doktorand) +420-22435-9174
A-262 (Horská)
Ing. Přemysl Vávra, Ph.D., MBA - FD   A-218 (Horská)
Mgr. Ivana Vávrová - ÚK +420-22435-9782
+420-22435-9997
B-662 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Simona Včalová - RČVUT +420-774-663-826
+420-22435-3683
503a (Praha, Husova 5)
Ing. Jan Včelák, Ph.D. - UCEEB
Vedoucí oddělení
+420-22435-6751
207 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Helena Včelová - FSv +420-22435-4449
B-732 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Martin Vecko, CSc. - FD +420-22435-9185
A-223b (Horská)
Mgr. Ing. Simona Večerková, DiS. - FBMI    
Hana Večeřová - RČVUT
Referent na ekonomickém oddělení - DČ
+420-22435-3441
+420-607-940-753
B-765 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Daniel Vedlich - FBMI    
Ing. Zuzana Vedralová - UCEEB    
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. - FEL +420-22435-2201
+420-22435-2182
B3-456b (Praha, Technická 2)
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA - FBMI
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
+420-22435-7947
K-327 (Kladno, Sportovců )
prof. Ing. František Vejražka, CSc. - FEL +420-22435-2246
B2-816 (Praha, Technická 2)
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. - FEL +420-22435-5105
B-505 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Velebil, Ph.D. - FSv +420-22435-4770
226 (Buštěhrad, Třinecká )
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Jiří Vele - FA (doktorand)
PhD student zabývající se tématem 3D tisku betonu, mycelia a hlíny pomocí robotů.
  206 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Radka Velichová - RČVUT +420-22435-3666
+420-604-576-236
A-901 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miroslav Veliš - FD   A-421 (Horská)
Elena Velko - MÚVS +420-22435-5066
m133 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Václav Vencovský, Ph.D. - FEL +420-22435-2260
B-220 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-727 (Praha, Technická 2)
Mgr. Khrystyna Verbytska - FIT +420-725-308-747
A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vesecký - FSv (doktorand) +420-22435-4435
B-877 (Praha, Thákurova 7)
Tomáš Vesecký - VIC +420-725-030-535
A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Linda Veselá, Ph.D. - FSv +420-22435-4585
B-519b (Praha, Thákurova 7)
Kamila Veselá - FBMI +420-22435-5046
B-626 (Kladno, náměstí Sítná )
Kateřina Veselá - RČVUT +420-22435-3427
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lenka Ráchel Veselá - FSv +420-22435-4302
A-134 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Petra Veselá - FIT +420-22435-9826
312d (Praha, Thákurova 9)
Ing. Michaela Veselá - FEL +420-22435-7327
 
Ing. Tomáš Veselka - FEL +420-22435-2193
+420-603-454-060
B3-346 (Praha, Technická 2)
Ing. Jakub Veselka, Ph.D. - UCEEB +420-724-587-050
 
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Irena Veselková - FD
odborný asistent
+420-22435-9145
B-312 (Horská)
Oleksandra Veselska, MSc., Ph.D. - ÚTEF +420-244-105-126
 
Ing. Tomáš Veselský, Ph.D. - FBMI    
Ing. Karel Veselský - FJFI (doktorand) +420-778-533-137
241 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Viktor Veselý - FEL +420-22435-3929
C3-134 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Veselý, Ph.D. - FBMI +420-224-968-574
 
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Petr Veselý, Ph.D. - FEL +420-22435-2349
G1-123c (Praha, Technická 2)
Václav Veselý - VIC +420-22435-9943
+420-722-178-627
B-362 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jakub Veselý - FSv (doktorand) +420-22435-4424
B-217 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Veselý - FS - 12203 +420-22435-2679
+420-602-312-191
A1-106c (Dejvice)
Bc. Vít Veselý - FS - 12120    
Ing. Hana Veštšíková - RČVUT +420-22435-9952
A-192 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA - MÚVS +420-603-328-964
322 (Praha, Kolejní 2a)
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník
+420-771-276-727
304 (Praha, Břehová 7)
Bc. Matěj Vetchý - CIIRC    
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
A-226 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marcela Věříšová - FS - 12113    
Ing. Lavr Větoškin, Ph.D. - FEL    
Josef Větrovský - FEL    
Lukáš Videman - FD +420-725-026-761
 
Oliver Vidriczkó - FS - 12120    
Mgr. Hrabčáková Viera, Ph.D. - FBMI    
Ing. Vojtěch Vigner, Ph.D. - FEL +420-22435-2870
B3-453 (Praha, Technická 2)
Ing. Kateřina Vihanová - FD    
Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D. - FA   741 (Praha, Thákurova 9)
Marcela Vichrová - FSv    
Andreas Panagiotis Vikelis, Ph.D. - FSv    
Jakub Viktora - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3663
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. - FBMI    
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
+420-22435-7686
B-301 (Karlovo náměstí)
Marie Vinařová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3433
B-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Irena Vinogradová - RČVUT +420-22435-3402
A-926 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ivana Vinšová - FA
Lektor Molab FA
  442 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. - FJFI +420-770-128-244
11b (Praha, Trojanova 13)
Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D. - FSv +420-22435-4526
B-429 (Praha, Thákurova 7)
prof. Jan Vitek, MSc., Ph.D. - FIT   A-1250 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vitouš - UCEEB (doktorand)   219 (Buštěhrad, Třinecká )
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
A-922 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FSv +420-22435-3739
B-673 (Praha, Thákurova 7)
Paola Vivi, Ph.D. - FEL +420-22435-5111
B-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Bohdan Víra, CSc. - UCEEB 737878888
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Miroslav Vítek, CSc. - FEL +420-22435-5136
+420-602-364-521
B-536 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Petr Vítek - FSv   B-968 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Vítězník - FBMI (doktorand)
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
+420-224-968-574
 
Tetjana Vítková - SÚZ
Pokladní
   
Šárka Vítková - FD    
Ing. Jan Vítovec - UCEEB
Technik VO1 UCEEB
+420-778-479-977
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. - FEL, FD
odborný asistent
+420-22435-7265
+420-22435-9265
307 (Praha, Na Florenci 25)
E-s131 (Karlovo náměstí)
PhDr. Mgr. Radek Vít, Ph.D. - MÚVS   507 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Miroslav Vít - FSv   C-s168 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Zdeněk Vlach - FEL    
Ing. Tomáš Vlach, Ph.D. - FSv   A-525 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Barbora Vlasatá - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Martina Vlasáková - FBMI +420-777-858-717
 
doc. RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. - FSv +420-22435-4409
B-205 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Vlasák - FSv    
Ing. Jiří Vlasák - CIIRC (doktorand) +420-728-936-004
A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marek Vlasák - FEL +420-22435-5769
E-118 (Karlovo náměstí)
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2403
A1-204a (Dejvice)
Otakar Vlček - FEL +420-22435-2360
+420-777-299-215
C3-53 (Praha, Technická 2)
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-9926
+420-246-003-704
304 (Roztoky, Přílepská )
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. - FBMI +420-606-671-677
 
Bc. Martin Vlček - FS - 12201    
Ing. arch. Barbora Vlčková - FA   835 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - FD +420-22435-9534
306 (Praha, Konviktská 20)
Jana Vlková - SÚZ    
doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D. - FD    
Ing. Tomáš Vlk - CIIRC   B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - FJFI +420-771-276-728
313 (Praha, Břehová 7)
402 (Praha, Břehová 7)
Radomír Vlk, DiS. - FBMI    
Ing. Antonín Vobecký - CIIRC (doktorand)   B-611 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jakub Vobora - FS, FEL - 12120    
Jiří Voborský - FSv    
Ing. Albert Vocel - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Ing. David Vodák, Ph.D. - FD    
Mgr. Ivana Vodehnalová - FBMI    
Ing. Václav Vodička, Ph.D. - UCEEB +420-776-748-442
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Aleš Vodička - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník (researcher), správce laboratoře (lab administrator)
+420-778-546-994
+420-22435-6753
140 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Matěj Vodička, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Ing. Monika Vodičková - RČVUT
odborná referentka Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
+420-22435-3462
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Josef Vogel, CSc. - FIT
odborný asistent
+420-22435-9864
+420-731-535-814
A-936 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Bc. Jan Vogl, Ph.D. - FD    
Barbora Vognarová - MÚVS
Studijní referent pro studenty navazujícího magisterského programu
+420-22435-3165
m112 (Praha, Kolejní 2a)
PhDr. Markéta Vojanová - FD +420-22435-9151
B-307a (Horská)
Ing. Tomáš Vojíř, Ph.D. - FEL +420-22435-5781
G-203 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Jan Vojnar - CIIRC    
doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. - FEL +420-22435-5800
B3-903 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D. - FA    
prof. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. - FS - 12201
profesor - motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, nanočástice
+420-774-262-854
+420-22435-2497
+420-246-003-704
B1-710 (Dejvice)
Mgr. Anna Vojtová - FBMI    
Kateřina Vokalová - RČVUT    
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. - KÚ +420-604-582-139
+420-22435-3583
B1-317 (Praha, Zikova 4)
Bc. Jarmila Vokounová Ransdorfová - FA
International Office
+420-22435-6224
147 (Praha, Thákurova 9)
Zbyněk Vokrouhlík - FSv +420-22435-5500
 
Mgr. Jan Volec, Ph.D. - FJFI
Researcher in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science
33767025500
108 (Praha, Trojanova 13)
PhDr. Hana Volejníková - FS - 12104
učitelka angličtiny a ruštiny
+420-22435-7499
B-301 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Josef Volek, CSc. - FD +420-22435-9168
A-265 (Horská)
Marie Volfová - FEL +420-22435-7354
E-319a (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Volf, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
+420-22435-9714
B-733 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Oldřich Volf, Ph.D., MBA - FBMI    
Ing. Michal Volf - FS - 12115 (doktorand) +420-608-282-562
 
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D. - CIIRC    
Kateřina Volná - CIIRC +420-22435-4256
A-715 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Zuzana Vološčuková - VIC
správce Spisové služby
+420-22435-9923
B-471 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Václav Voltr - CIIRC    
Ing. Jiří Volt - FD (doktorand)   A-234b (Horská)
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
E-121 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Vondra, Ph.D. - FIT +420-22435-9719
+420-22435-7577
A-1144 (Praha, Thákurova 7)
E-224 (Karlovo náměstí)
Jana Vondra - FSv    
Ing. Dominik Vondráček - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Bc. Vojtěch Vondráček - CIIRC    
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. - FSv +420-22435-7930
A-829b (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Dagmar Vondráčková - FEL
vedoucí ekonomického oddělení
+420-22435-2011
A4-102c (Praha, Technická 2)
Jitka Vondráčková - FD    
Jiří Vondrák - FEL    
Ing. Gabriel Vondrášek - FJFI +420-770-129-393
121 (Praha, Břehová 7)
Ing. Ondřej Vondrouš, Ph.D. - FEL +420-22435-4069
+420-775-600-535
B3-601 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - FSv +420-22435-4527
B-422 (Praha, Thákurova 7)
Jaromír Vondruška - FS - 12804 +420-22435-7252
A-99a (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Martin Vonka, Ph.D. - FSv
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-7165
A-521 (Praha, Thákurova 7)
Jana Vopavová - FJFI    
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. - FJFI +420-771-276-729
311a (Praha, Břehová 7)
Ing. Marika Vopálková - FS - 12124    
Ing. Michal Voplakal, Ph.D. - FSv +420-22435-4452
 
Pavel Voráč - SÚZ    
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - FSv
docent-ved.atelieru
+420-22435-7930
A-829b (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
D-2016 (Praha, Thákurova 7a)
Bc. Serhii Voronov - CIIRC +420-774-679-615
 
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. - FSv +420-737-244-279
 
Iveta Vosáhlová - SÚZ    
Tomáš Vostatek - FD    
Bc. Petra Vosyková - FBMI
referentka - doktorské studium
+420-22435-5046
B-626 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. - FD   A-232 (Horská)
Ing. Ondřej Votava - FEL +420-22435-4057
+420-22435-7296
B3-601 (Praha, Technická 2)
E-22 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Votava - FEL (doktorand) +420-22435-2816
B3-356 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Votroubek - FEL (doktorand)   E-323 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Votruba - FS - 12135 (doktorand) +420-737-075-463
A-62 (Horská)
Ing. Jana Votrubová, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
D-2090 (Praha, Thákurova 7a)
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. - FEL +420-22435-2861
A3-226 (Praha, Technická 2)
Ing. Radka Vozábová - FJFI (doktorand)    
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. - FA
odborný asistent, j6v@voza6i.cz
  614 (Praha, Thákurova 9)
Renáta Voženílková - SÚZ +420-234-678-329
12 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Adéla Voženílková - SÚZ
personální a mzdový referent
+420-234-678-263
6 (Praha, Vaníčkova 7)
Lucie Vrajíková - UCEEB    
RNDr. Olga Vraštilová - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-722
 
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. - FJFI +420-778-530-184
377 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Lucia Vrábelová - FBMI +420-22435-9934
B-704 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Stanislav Vrána - FS - 12137 +420-22435-2769
B1-514 (Dejvice)
Mgr. Filip Vrána - FA    
Ing. Michal Vrána - FSv (doktorand) +420-731-300-805
+420-22435-4593
B-670 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Jan Vrbata, Ph.D. - FEL   803 (Praha, Thákurova 9)
Ing. arch. Ladislav Vrbata - FA
odborný asistent
  743 (Praha, Thákurova 9)
843 (Praha, Thákurova 9)
Petr Vrbata - KÚ +420-22435-3514
B1-111 (Praha, Zikova 4)
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. - FEL +420-22435-2298
B2-531 (Praha, Technická 2)
Ing. Matouš Vrba - FEL (doktorand)
drone jockey
+420-22435-7679
E-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Vrba - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Vojtěch Vrba - FEL (doktorand) +420-22435-5769
E-118 (Karlovo náměstí)
David Vrbík - FEL    
Sofie Vrbová - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3902
A4-4 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Barbora Vrchotová - FA    
Ing. Kateřina Vrchotová - RČVUT +420-22435-3685
+420-607-114-743
503b (Praha, Husova 5)
Mgr. Jan Vrkoč - SÚZ    
Ing. Pavel Vrtal - FD (doktorand) +420-22435-3215
B-220 (Horská)
Olga Vrtišková - FEL    
Kamila Vrtišková - FSv    
Thi Bich Tuyen Vu, MSc. - FJFI (doktorand) +420-774-186-732
421 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Jakub Vůjtěch - FSv (doktorand) +420-22435-4828
B-688 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Jakub Vybulka - FEL (doktorand)    
Alena Vyčítalová - FS - 12104
externí učitelka
+420-22435-7218
B-313 (Karlovo náměstí)
Kristýna Vydra Boušová, Ph.D. - FBMI    
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - FSv +420-22435-7914
A-625a (Praha, Thákurova 7)
MgA. Vojtěch Vydržel - FA    
Ing. David Vyhlídal, Ph.D. - FJFI +420-608-709-596
+420-778-533-154
241 (Praha, Trojanova 13)
240 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-7159
A-527b (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Romana Vylitová - FA +420-22435-6230
+420-723-138-565
211 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. - UCEEB    
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. - FIT +420-22435-7963
A-927 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ
  514 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. - FSv +420-22435-3851
B-920 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D. - FIT +420-22435-9846
A-1029 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vysoký, Ph.D. - FJFI +420-771-276-619
14b (Praha, Břehová 7)
MUDr. Michaela Vyšatová - FD +420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
Bc. Lukáš Völfl - UCEEB    

Nalezeno: 389 položek.
(data: 2024-07-14 02:01:02)