P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Kateřina Unzeitig, DiS. - SÚZ
vedoucí / koleje Podolí / Správa účelových zařízení ČVUT
   
Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - FJFI
vedoucí / oddělení pro rozvoj  / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-679
205a (Praha, Břehová 7)
116a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Josef Urban, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / oddělení umělé inteligence / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
vedoucí / AI&Reasoning / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4191
A-616 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
JUDr. Ing. Jan Urban, Ph.D., LL.M. - RČVUT
vedoucí / odbor pro transfer technologií a fundraisingu / Rektorát ČVUT
   
Ing. Karel Ulovec, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra radioelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5973
C3-436 (Praha, Technická 2)
C3-437 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební
+420-22435-4736
B-903 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Pavel Ullmann - FA
vedoucí ateliéru ZAN, telefon 605 536 877
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta architektury
  246 (Praha, Thákurova 9)
Dana Uherková - FD
sekretářka tajemníka / Fakulta dopravní
+420-22435-9518
+420-22435-5094
+420-733-696-308
211b (Praha, Konviktská 20)
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-727
408 (Praha, Na Florenci 25)
Ing. Ondřej Uher - FS - 12122 (doktorand) +420-22435-7475
735014607
B-230 (Karlovo náměstí)
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
B-212 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. - FEL +420-22435-2289
B3-612 (Praha, Technická 2)
Ing. Roman Uhlíř, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Bc. Jan Uhlíř - FS - 12135    
Jan Uhlíř - FD    
Milena Uhmannová - FJFI +420-778-530-048
 
Ing. Tereza Uhrová - FEL +420-22435-7508
E-124 (Karlovo náměstí)
Egor Ukraintsev, Ph.D. - FEL +420-725-549-142
B2-41b (Praha, Technická 2)
Denisa Ulčová - FD    
Bc. Egor Ulianov - FEL    
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. - FS - 12138
odborný asistent
+420-22435-5794
+420-775-137-779
B-235 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Barbora Uličná    
Ing. Miroslav Uller - CIIRC +420-22435-7593
B-663a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-114 (Karlovo náměstí)
M.A. Klára Ullmannová - FA (doktorand)   742 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Herbert Ullrich - FEL (doktorand)    
Ing. Jakub Ullrich - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-937
A-145 (Horská)
Ing. Jiří Ulrich - FEL (doktorand)    
Patricie Ungermannová - FJFI    
Filip Ungr - FD    
Ing. Kateřina Urbančíková - RČVUT +420-22435-3694
+420-770-138-932
B-708 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Martin Urbanec - FIT    
Petra Urbanová - FJFI
sekretariát KDAIZ
  205b (Praha, Břehová 7)
Mgr. Marta Urbanová, DiS. - FD +420-22435-5870
 
Tereza Urbanová - FS - 12135    
Simona Urbanová - RČVUT +420-22435-3644
B-191d (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michaela Urbanovská - FEL, RČVUT (doktorand)   E-322 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. - FSv +420-22435-7111
A-217 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Urban - FIT   A-1331 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Urban - FS - 12134 (doktorand) +420-730-869-813
+420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Ing. Martin Urban, Ph.D. - FEL   B3-543 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Urban - FS - 12135
Light Rail Vehicle Operator; Wizard 1. category;
+420-221-990-972
A-62 (Horská)
Ing. Daniel Urban - FD (doktorand)   A-234f (Horská)
Bc. Jaromír Urban - FD +420-728-660-323
 
Dávid Urban - FIT   A-1333 (Praha, Thákurova 7)
Miloslav Urban - FSv    
doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. - FEL +420-22435-2122
B3-139 (Praha, Technická 2)
Petr Urbánek - FA    
Vlasta Urbánková - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. - FBMI +420-22435-8709
B-323 (Kladno, náměstí Sítná )
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - FSv
profesor
  312 (Juliska)
Dušan Uruba, DiS. - FA    
Mgr. Jana Urzová, Ph.D. - FBMI
224358709
+420-22435-8709
B-323 (Kladno, náměstí Sítná )
Jonáš Uřičář - FEL    
Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D. - FSv
Odborný asistent, Programátor průmyslových robotů
+420-22435-3981
B-482 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Hana Úlehlová - MÚVS +420-22435-5019
+420-773-792-860
508 (Praha, Kolejní 2a)

Nalezeno: 55 položek.
(data: 2023-12-11 14:01:03)