P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
Bc. Jakub Ubr - FEL    
Yury Udavichenka - FD    
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-727
408 (Praha, Na Florenci 25)
Dana Uherková - FD
Treasurer's secretary / Faculty of Transportation Sciences
+420-22435-9518
+420-22435-5094
733696308
211b (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ondřej Uher - FS - 12122 (doktorand)    
MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. - FBMI    
Ing. Michal Uhlík, Ph.D. - FSv +420-22435-4461
B-212 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. - FEL +420-22435-2289
B3-612 (Praha, Technická 2)
Ing. Kateřina Uhlířová - FSv    
Ing. Roman Uhlíř, Ph.D. - FS - 12113 +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Milena Uhmannová - FJFI +420-22435-8603
 
Ing. Matej Uhrín - FEL (doktorand)   E-435 (Karlovo náměstí)
Mgr. Marcela Uhrová, Ph.D. - MÚVS +420-22435-5017
505 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Tereza Uhrová - CIIRC    
Ing. Daniel Uhříček - FIT    
Mahendaran Uchimali, Ph.D. - FSv   B-321 (Praha, Thákurova 7)
Egor Ukraintsev, Ph.D. - FEL +420-725-549-142
B2-41b (Praha, Technická 2)
Ing. Adam Ulanovský, MSc. - SÚZ (doktorand) +420-725-987-596
 
Denisa Ulčová - FD    
Natálie Ulčová - FD    
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. - FS - 12138
odborný asistent
+420-22435-5790
+420-775-137-779
521 (Praha, Kolejní 2a)
B-133 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Uller - CIIRC +420-22435-7593
B-663a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
E-114 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. arch. Pavel Ullmann - FA
vedoucí ateliéru ZAN, telefon 605 536 877
  246 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Herbert Ullrich - FEL (doktorand)    
Mgr. Vít Ulman - FEL +420-22435-3592
B3-153 (Praha, Technická 2)
Ing. Karel Ulovec, Ph.D. - FEL
Treasurer / Department of Radioelectronics / Faculty of Electrical Engineering
+420-22435-5973
C3-436 (Praha, Technická 2)
C3-437 (Praha, Technická 2)
Bc. Jiří Ulrich - FEL    
Jana Ungermannová - FJFI    
Patricie Ungermannová - FJFI    
Filip Ungr - FD    
Ing. Kateřina Urbančíková - RČVUT +420-22435-3694
B-744a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Filip Urban - FSv    
Ing. Jan Urban - FS - 12134 (doktorand) +420-730-869-813
+420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Mgr. Jan Urban, Ph.D. - FD    
Jaromír Urban - FD +420-728-660-323
 
Mgr. Josef Urban, Ph.D. - CIIRC
Head / Department of Artificial Inteligence / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Head / AI&Reasoning / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Head / Automated Reasoning / Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics,
Board Member / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Member of Assembly / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Chairman of the Attestation Commission / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics,
Member of the Attestation Commission / Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics
+420-22435-4191
A-616 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Urban - FEL (doktorand)   B3-543 (Praha, Technická 2)
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. - FSv +420-22435-7111
A-217 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Marta Urbanová, DiS. - FD +420-22435-5870
 
Petra Urbanová - FJFI
sekretariát KDAIZ
+420-22435-8240
205b (Praha, Břehová 7)
Ing. Michaela Urbanovská - FEL, RČVUT (doktorand)   E-322 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - FSv
Deputy head / Department of Special Geodesy / Faculty of Civil Engineering
+420-22435-4736
B-903 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - FJFI +420-22435-8239
205a (Praha, Břehová 7)
Ing. Tomáš Urban - FS - 12135
Light Rail Vehicle Operator; Wizard 1. category;
   
doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. - FEL +420-22435-2122
B3-139 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Urbánek - FA    
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. - FBMI +420-22435-8709
B-323 (Kladno, náměstí Sítná )
Vlasta Urbánková - RČVUT    
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - FSv
profesor
+420-22435-7198
A-831 (Praha, Thákurova 7)
312 (Juliska)
Martin Urner - CIIRC    
Dušan Uruba, DiS. - FA    
Mgr. Jana Urzová, Ph.D. - FBMI
224358709
+420-22435-8709
B-323 (Kladno, náměstí Sítná )
Jonáš Uřičář - FEL    
Ing. Vjačeslav Usmanov, Ph.D. - FSv
Odborný asistent, Programátor průmyslových robotů
+420-22435-3981
B-482 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Monika Utěšená - FA (doktorand)    
PhDr. Hana Úlehlová - MÚVS
Od 8.10. 2012 na mateřské dovolené.
+420-22435-5068
227 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Veronika Úlovcová - FBMI    

Found: 57 records.
(data: 2021-12-05 11:01:02)