P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Miroslav Sahul, Ph.D. - FS - 12133 +420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
František Salátek - FS - 12804 +420-22435-3204
D-107 (Karlovo náměstí)
Ing. Adrian Saldanha - FS - 12137 (doktorand)   C1-410 (Dejvice)
Bc. Maxim Sasin - FS - 12375    
Jáchym Satorie - FS - 12115    
doc. Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12124
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
vedoucí / odbor biomechaniky / FS,
člen grémia / FS
+420-604-809-778
+420-22435-3237
B1-610 (Dejvice)
C1-s114 (Dejvice)
Bedřich Sedlák - FS - 12201 +420-22435-9808
 
Zuzana Sedlecká - FS - 12114
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-3270
B1-321 (Dejvice)
Ing. Jakub Seidl, Ph.D. - FS - 12120    
Ing. Jaroslav Seifrt - FS - 12135 (doktorand)    
Filip Vladimír Setnička - FS - 12120    
Ing. Jan Sezemský - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-9778
A-s118 (Karlovo náměstí)
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Schlehuber - FS - 12932
vedoucí / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-3278
A1-107b (Dejvice)
Ing. Nikola Schmidová, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-3227
E3-140a (Dejvice)
Ing. Michal Schmirler, Ph.D. - FS - 12112
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3236
+420-604-735-257
B1-330 (Dejvice)
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
+420-607-835-537
B1-332b (Dejvice)
Ing. Pavel Scholz - FS - 12138 +420-22435-5797
A-506 (Karlovo náměstí)
Mgr. Michaela Schusová, Ph.D. - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Dr. Goran Simeunovič, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2643
C1-410a (Dejvice)
Ing. Oleg Sivkov, Ph.D. - FS - 12114 +420-22435-2737
B1-314 (Dejvice)
Ing. David Skalický - FS - 12113   B2-343 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118 12922
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
tajemník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3248
+420-22435-2719
+420-771-286-908
B1-417 (Dejvice)
A2-45 (Dejvice)
Ing. Pavel Skopec, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2524
B1-525 (Dejvice)
Ing. Alexander Skorobogatov - FS - 12135 +420-605-205-939
+420-220-990-963
A-146 (Horská)
Ing. Pavel Skoupý, MSc. - FS - 12201    
Ing. Michal Slaný - FS - 12134 (doktorand) +420-732-939-250
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. - FS - 12122
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7227
B-107 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Sláma, Ph.D. - FS - 12112
zástupce vedoucího / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2578
B1-331 (Dejvice)
Pavlína Slámová - FS - 12911 +420-778-492-800
+420-22435-2679
A1-106c (Dejvice)
Ing. Martin Smetana - FS - 12113 (doktorand)    
Ing. Vojtěch Smola - FS - 12102 (doktorand) +420-22435-2440
B2-241 (Dejvice)
Ing. Jan Smolík, Ph.D. - FS - 12135
Gestor rozvoje oborového výzkumu
zástupce vedoucího / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-605-205-918
+420-221-990-918
A-124 (Horská)
Markéta Smolíková - FS - 12134
sekretářka / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-3297
B1-126 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Smolík - FS - 12115 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  G3-129 (Dejvice)
Ing. Zbyněk Sobotka - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. - FS - 12132
tajemník / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7546
B-108 (Karlovo náměstí)
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2716
G2-147 (Dejvice)
Ing. Jiří Sommer - FS - 12134 (doktorand) +420-731-182-673
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
H3-64 (Dejvice)
Ing. Tomáš Sommer, Ph.D. - FS - 12203 725165814
+420-22435-8711
+420-22435-9773
A-330 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-915
+420-22435-9320
A-128 (Horská)
Petr Soukup - FS, FEL - 12120    
Ing. Eduard Stach, Ph.D. - FS - 12135
Senior Specialist of Vertical Logic Operations;
+420-221-990-969
A-149 (Horská)
Miroslav Staněk - FS - 12804 +420-22435-3203
A-s106 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. - FS - 12131
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-602-819-383
+420-22435-7568
+420-246-003-711
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-155 (Dejvice)
Ing. Michal Stejskal - FS - 12135 (doktorand)
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT
+420-733-144-725
A-60b (Horská)
Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-7631
A-506 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Ing. Michal Straka - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-982
+420-778-722-364
A-150 (Horská)
Ing. Michal Strapko - FS - 12201 +420-246-003-713
 
Petr Stříž - FS - 12115 +420-22435-1812
+420-22435-1818
130 (Juliska)
prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. - FS - 12133
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2632
B1-37 (Dejvice)
Ing. Jakub Suchý, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2571
B1-333b (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Iveta Suková - FS - 12802    
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. - FS - 12135
Vedoucí ústavu
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-221-990-944
+420-605-205-927
A-144 (Horská)
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7413
D-201 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Svárovský - FS - 12135 +420-702-536-299
 
Ing. David Světlík - FS - 12201 +420-246-003-713
 
Josef Svoboda - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Pavel Svoboda - FS - 12112 +420-778-505-153
 
Ing. Šimon Svoboda - FS - 12102 (doktorand) 603372427
B2-248a (Dejvice)
Eva Svobodná - FS - 12933 +420-22435-8703
A1-105b (Dejvice)
Lucie Svobodová - FS - 12933 +420-22435-8700
A1-105b (Dejvice)
Petra Svobodová - FS - 12911
sekretářka / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
sekretářka tajemníka / FS
+420-22435-3268
+420-770-142-654
+420-233-339-813
A1-9 (Dejvice)
Ing. Jan Syblík - FS - 12115 (doktorand)
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-3282
+420-778-728-297
G3-128 (Dejvice)
Ing. Viktor Syrovátka - FS - 12112 +420-724-680-241
+420-22435-2899
B1-327a (Dejvice)
Ing. Petr Syrový - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2605
B1-118 (Dejvice)
Ing. Pavel Sýkora, CSc. - FS - 12133    
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. - FS - 12112 +420-605-119-765
+420-22435-2577
B1-327b (Dejvice)
Pavel Šebrle - FS - 12118 +420-22435-9744
G2-41 (Dejvice)
Vojtěch Šedivý - FS - 12120    
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA - FS - 12133    
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2649
C1-s115 (Dejvice)
Barbora Ševčíková - FS - 12135
sekretářka / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-221-990-914
+420-22435-9348
+420-22435-9339
A-120 (Horská)
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. - FS - 12131
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7452
A2-162 (Dejvice)
Martin Šilhánek - FS - 12120    
PhDr. Ilona Šimice - FS - 12104
odborná asistentka, anglický jazyk,vedoucí anglické sekce, ediční referentka, rozvrhářka, dálkové studium AJ
zástupce vedoucího / ústav jazyků / FS
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Václav Šimice - FS - 12104
externí učitel angličtiny a češtiny
+420-22435-7310
B-312 (Karlovo náměstí)
Bc. Jan Šimkovský - FS - 12112    
Ing. Jan Šimota - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Ing. Aleš Šimůnek - FS - 12135
Výpočty - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-325
+420-221-990-978
A-146 (Horská)
Jakub Šinták - FS - 12120    
Bc. Roman Šíp - FS - 12120    
Ing. Marcel Škarohlíd, Ph.D. - FS - 12201 +420-778-712-341
+420-22435-1827
+420-246-003-706
306 (Roztoky, Přílepská )
316 (Juliska)
Ing. Pavel Šmarda - FS - 12118    
Ing. Jiří Šolc - FS - 12375
dráteník, správa sítě a serverů, architektura IT
informační manažer / centrum počítačových služeb / FS,
správce subsítě / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
A1-204b (Dejvice)
Bc. David Šourek - FS - 12135    
Ing. Jakub Špaček - FS - 12115 (doktorand)    
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. - FS - 12111
děkan / FS,
člen kolégia / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / FS,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-608-783-104
+420-22435-3298
B1-619 (Dejvice)
A1-10 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
vedoucí / oddělení pro vědu a výzkum / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - FS - 12132
vedoucí / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-7427
B-113 (Karlovo náměstí)
Roman Špitálský - FS - 12802 +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Lubomír Štajnochr - FS - 12134 +420-22435-2731
G3-135 (Dejvice)
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
+420-22435-2553
G2-151 (Dejvice)
Ing. Martin Štarman - FS - 12120    
Ing. Marek Štádler - FS - 12113 (doktorand) +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Jan Štěpánek, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-3282
G3-128 (Dejvice)
Bc. Daniel Štorc - FS - 12120    
Ing. Jaroslav Štorkán, Ph.D. - FS - 12131
Ústav 12 105
  A2-152 (Dejvice)
Jakub Štulík - FS - 12120    
Bc. Martin Štyks - FS - 12115    
Mgr. Zdeňka Šulcová - FS - 12135
Projektová kancelář
  A-127 (Horská)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS,
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
+420-605-053-583
B1-430 (Dejvice)
Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2599
227 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-215 (Dejvice)
Bc. Jakub Švadlena - FS - 12131
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. - FS - 12138    
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-221-990-932
+420-739-531-463
A-32 (Horská)

Nalezeno: 107 položek.
(data: 2024-05-24 14:01:01)