P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Mgr. Gabriel Nagy - VIC +420-22435-9804
 
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. - FD +420-22435-8448
+420-224-890-705
408 (Praha, Na Florenci 25)
RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D. - FEL
Letor se zaměřením na programování, datové struktury a algoritmy a analýzu z složitost algoritmů
  E-431 (Karlovo náměstí)
Ing. Hana Najmanová, Ph.D. - FSv, UCEEB +420-22435-7151
219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-630 (Praha, Thákurova 7)
Hamidreza Namazi, Ph.D. - FS - 12112    
Mgr. Yuliya Namlyeyeva, Ph.D. - FSv +420-22435-4412
B-208 (Praha, Thákurova 7)
MSc. Ramsha Narmeen - FEL (doktorand)    
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. - FEL, CIIRC
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen atestační komise / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7388
B-634b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
G-104a (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Tomáš Navara - FSv (doktorand)    
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. - FA
profesor
  436 (Praha, Thákurova 9)
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c. - FBMI
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
zástupce vedoucího / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-603-435-273
+420-22435-9902
K-312 (Kladno, Sportovců )
doc. RNDr. Ondřej Navrátil, Ph.D. - FD +420-224-890-714
308 (Praha, Na Florenci 25)
Dagmar Navrátilová - RČVUT
referentka patentového střediska
+420-22435-3617
B-761 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martina Navrátilová - FBMI    
Ing. Václav Navrátil, MBA - FBMI
kozultační hodiny v liché čtvrtky mezi 10 až 12 hodinou a to výhradně po předchozí tel. domluvě.
+420-22435-5045
+420-778-030-778
K-328 (Kladno, Sportovců )
Ing. Václav Navrátil, Ph.D. - FEL +420-22435-2258
B2-723a (Praha, Technická 2)
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra vodního hospodářství obcí / Fakulta stavební
+420-22435-4350
D-1082 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Danuše Nádherná - FSv +420-22435-5503
 
Josef Nádvorník - FS - 12133    
Mgr. Vlasta Nádvorníková - FD
odborný asistent
  304 (Děčín, Nároží 6)
Bc. Rudolf Nágl - FS - 12135 +420-777-962-646
A-140b (Horská)
Ing. Jiří Náhlík, Ph.D. - FEL +420-22435-2067
B3-803 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Náplava, Ph.D. - FEL +420-22435-3708
+420-603-434-325
B2-39d (Praha, Technická 2)
Mgr. Jiří Nárožný - MÚVS    
Ing. Petr Návrat, MSc. - FA +420-608-705-405
437 (Praha, Thákurova 9)
Lenka Neburková - FD    
David Nečas - FSv    
Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Ing. Martin Nečas - FS - 12134 (doktorand)    
Roman Nečas - SÚZ    
RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. - FBMI   K-328 (Kladno, Sportovců )
MUDr. Jiří Nedělka - FBMI +420-235-302-120
+420-22435-9733
K-229 (Kladno, Sportovců )
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D. - FBMI +420-22435-8425
1 (Praha, Studničkova 7)
Ing. Marek Nedoma - ÚK (doktorand) +420-22435-2532
B1-521 (Dejvice)
Ing. arch. Mgr. Klára Nedvědová, Ph.D. - KÚ    
Ing. Tereza Nedvědová - KÚ +420-22435-3543
B1-157 (Praha, Zikova 4)
Ing. Marie Nehasilová, Ph.D. - UCEEB 733316601
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Mgr. Karolína Nechvátalová - FBMI    
Romana Nechybová - FS - 12361    
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D. - FJFI    
Bc. Eliška Nejedlá - FD    
Ing. František Nekola - FBMI (doktorand)    
Ing. František Nekovář - FEL (doktorand) +420-773-691-550
+420-22435-7507
E-123 (Karlovo náměstí)
Ing. Jana Nekovářová, Ph.D. - FSv    
doc. RNDr. Aleš Nekvinda, CSc. - FSv +420-22435-4410
B-206 (Praha, Thákurova 7)
doc. RNDr. Ján Nemčík, CSc. - FJFI
docent
+420-771-276-597
220 (Praha, Břehová 7)
Ing. Šárka Nenadálová, Ph.D. - KÚ +420-22435-3547
B1-146 (Praha, Zikova 4)
Ing. Ondřej Nentvich - FEL +420-221-912-231
B3-543 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Neoral - FEL (doktorand) +420-22435-5781
E-224 (Karlovo náměstí)
Ing. Jindřich Nerad - CIIRC    
Ing. Marek Neruda, Ph.D. - FEL +420-22435-5824
B3-904 (Praha, Technická 2)
Ing. Miloš Neruda, DiS. - FEL +420-22435-2338
 
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2513
B1-606 (Dejvice)
Mgr. Michal Nesládek - UCEEB    
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc. - FBMI +420-22435-9901
B-722 (Kladno, náměstí Sítná )
Petra Nesládková, DiS. - FD
sekretářka / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
sekretářka / mobilní laboratoř pro dopravní analýzy / Fakulta dopravní
+420-22435-5087
A-427 (Horská)
Jakub Nesvadba - FSv    
PhDr. Petr Nesvadba, CSc. - MÚVS    
Eva Nešporová - FS - 12118
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2551
B1-424 (Dejvice)
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D. - FSv +420-22435-4611
B-717 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Šimon Nešvera - VIC +420-22435-9969
B-361 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
David Netušil - ÚTEF    
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FSv +420-22435-2713
+420-22435-3744
B-625 (Praha, Thákurova 7)
B1-419 (Dejvice)
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2713
+420-724-121-749
B1-419 (Dejvice)
Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny: středa 10:00-11:00 (pouze po předchozí domluvě)
+420-22435-8401
B-422 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D. - FD
manažer projektů / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní
+420-22435-7983
A-420 (Horská)
Klára Neufusová - RČVUT
odborná referentka
+420-22435-3459
B-706 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Irena Neufussová, Ph.D. - FJFI    
BcA. Petr Neugebauer - FEL, RČVUT +420-22435-2219
+420-22435-2218
A3-s123g (Praha, Technická 2)
Ing. Michaela Neuhäuserová - FD +420-224-890-728
208 (Praha, Na Florenci 25)
PaedDr. Luboš Neuman - ÚTVS
vedoucí / oddělení pedagogické / Ústav tělesné výchovy a sportu
+420-22435-1890
204 (Juliska)
Ing. Michal Neuman - VIC
vedoucí / oddělení sítí a správy počítačů / Výpočetní a informační centrum ČVUT,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum ČVUT
+420-22435-8484
B-368 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B2-412 (Praha, Zikova 4)
Ing. Lukáš Neumann, Ph.D. - FEL +420-22435-5731
+420-732-172-373
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. Martin Neumann, Ph.D. - FSv 773267155
+420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Neumann - FSv
odborný asistent
+420-22435-4588
+420-242-483-516
B-528a (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Pavel Neumann - UCEEB   118b (Buštěhrad, Třinecká )
Šimon Neumann - FSv    
Ing. Vojtěch Neuman - FEL (doktorand)    
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-5038
A2-153 (Dejvice)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
+420-777-943-524
B-214 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Neužil, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2537
B1-522 (Dejvice)
Kristýna Neužilová - FS - 12933 +420-22435-8701
A1-105b (Dejvice)
Monika Neužilová - RČVUT
odborná pracovnice ekonomického oddělení
+420-22435-3420
B-733 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marek Nevole - FIT    
Ing. Marek Nevosad - FEL
správce subsítě / laboratoře pro vývoj a realizaci / Fakulta ekektrotechnická,
správce subsítě / katedra telekomunikační techniky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-5963
B3-810 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Nevrkla, Ph.D. - FJFI
Výzkumný a vývojový pracovník v oborech fyzikálních
+420-221-912-729
L-107 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Mgr. Neda Neykova, Ph.D. - FEL +420-22435-2166
+420-22435-2176
B3-146 (Praha, Technická 2)
M.A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D. - FA
odborný asistent, od 1.10.2015 zástupkyně vedoucího ústavu 15 150
zástupce vedoucího / ústav designu / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6265
+420-602-381-870
413 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Václav Nežerka, Ph.D. - FSv +420-22435-4498
A-624 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Dana Němcová - FSv (doktorand)    
Eva Němcová - SÚZ +420-234-678-228
 
Helena Němcová - SÚZ    
Ivana Němcová - FEL +420-22435-2394
A4-102b (Praha, Technická 2)
Mgr. Kristina Němcová - SÚZ    
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. - FS - 12136 +420-22435-2585
219 (Roztoky, Přílepská )
B1-21 (Dejvice)
Terézia Němcová - FS - 12932
organizování akcí (např. DOD a plesy FS, workshopy a konference nejen pro FS)
+420-22435-5688
A1-106a (Dejvice)
Ing. Filip Němec - FIT (doktorand)    
Akad. arch. Martin Němec - FSv    
Ing. Michal Němec, Ph.D. - FJFI +420-778-532-694
237 (Praha, Trojanova 13)
doc. Ing. Milan Němec, CSc. - FS - 12133 +420-22435-2627
B1-33 (Dejvice)
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. - FJFI
Akademický pracovník
vedoucí / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
zástupce vedoucího / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-717
402 (Praha, Břehová 7)
303 (Praha, Břehová 7)
Ing. Roman Němec - FSv +420-22435-8722
A-125 (Praha, Thákurova 7)
Vladimír Němec - FJFI +420-771-276-669
201a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Eva Němec Veverková - FBMI
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
602102783
K-204 (Kladno, Sportovců )
RNDr. Aleš Němeček - FEL   E-220 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc. - FSv
Docent
+420-22435-4309
B-331a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Němeček, Ph.D. - FSv +420-22435-4314
+420-22435-4498
B-380 (Praha, Thákurova 7)
D-s154 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jiří Němeček - FEL (doktorand)
Doktorand na AIC
   
Ing. Petr Němeček - FEL +420-22435-2197
A3-115d (Praha, Technická 2)
Ing. Jitka Němečková, Ph.D. - FSv +420-22435-4502
D-2029 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Milan Němý, Ph.D. - CIIRC   B-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Duc Tho Nguyen, Ph.D. - FJFI +420-775-534-656
10a (Praha, Trojanova 13)
Ing. Xuan Thang Nguyen - FIT    
Bc. Trang Erika Nguyen Thu - FIT    
Miroslav Nič - RČVUT   B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Anastas Nikolov - FEL    
BSc. Mohammadsaleh Nikooroo, M.Phil., Ph.D. - FEL    
Michaela Nimmerrichterová - FJFI +420-770-127-012
 
Ing. Vojtěch Nižňanský - FD    
Ing. Luboš Nobilis - UCEEB    
MSc. Raquel Nogueira Rizzotto Falcäo - FSv (doktorand)    
RNDr. Marta Nollová - FIT +420-22435-9889
A-1449 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Ondřej Nol - FSv    
Ing. Malila Noori, Ph.D. - FSv +420-22435-7146
A-730a (Praha, Thákurova 7)
Antonín Nosek - UCEEB    
Dominik Nosek - FD    
Dominik Nosko - UCEEB    
Ing. Ivana Nosková - FEL +420-22435-2099
B3-615 (Praha, Technická 2)
Dr. RNDr. Jana Nosková - FSv +420-22435-4408
B-204 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Soňa Nosková - FIT, UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Zuzana Nosková - FBMI    
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D. - FD
vedoucí / oddělení pro projektovou činnost / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní,
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / Fakulta dopravní
+420-770-138-716
+420-22435-3213
313 (Praha, Konviktská 20)
B-222 (Horská)
Ing. Jakub Nováček, Ph.D. - FD +420-22435-3212
B-221 (Horská)
Ing. Jiří Nováček, Ph.D. - FSv +420-22435-7157
A-528 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Nováček - VIC +420-22435-9736
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Ondřej Nováček - FD    
Ing. Tomáš Nováček - FIT (doktorand)
Zadní odborník na Apakrychle
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - student / Fakulta informačních technologií,
člen disciplinární komise - student / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9865
A-933 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Ivana Nová, Ph.D. - FEL +420-22435-2151
+420-22435-2128
A3-513 (Praha, Technická 2)
Ing. Antonín Novák, Ph.D. - CIIRC +420-606-169-243
A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. - FEL
vedoucí / Analýza a interpretace biomedicínských dat / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7314
G-201 (Praha, Na Zderaze 4)
Ing. David Novák - FSv    
Ing. Filip Novák - FEL (doktorand) +420-22435-7593
E-114 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. František Novák, CSc. - FEL +420-22435-2223
A4-5 (Praha, Technická 2)
Bc. František Novák - FIT    
Ing. Jakub Novák - FIT +420-22435-9737
A-1256 (Praha, Thákurova 7)
A-1258 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jakub Novák - FSv +420-22435-8729
C-s168 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Novák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra mikroelektroniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2471
A3-231 (Praha, Technická 2)
doc. Ing. Jan Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4331
B-330 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2698
F2-102 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv
vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7918
A-621 (Praha, Thákurova 7)
B-725 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7182
A-420 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FEL
správce subsítě / katedra měření / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-2807
+420-608-046-188
B3-458 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Novák, Ph.D. - FIT +420-22435-7966
A-931 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Josef Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-4625
B-725 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Leoš Novák - FJFI    
Ing. Lukáš Novák, Ph.D. - FS - 12114 +420-22435-2570
B1-316 (Dejvice)
Ing. Lukáš Novák - FSv (doktorand) +420-773-578-566
 
Ing. Marek Novák, Ph.D. - FBMI    
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12114 +420-22435-2573
+420-246-003-519
B1-318 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
Ing. Martin Novák, Ph.D. - FD
garant oboru 3708R033 - TUL bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9371
A-221 (Horská)
Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12932 +420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Martin Novák - FS - 12135 (doktorand) +420-722-783-723
+420-221-990-904
A-59 (Horská)
MgA. Miloslav Novák, DiS. - FEL    
Ing. Ondřej Novák - FJFI (doktorand) +420-770-129-042
+420-221-912-419
A-638 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ondřej Novák - FD    
Bc. Adéla Nováková - CIIRC    
Mgr. Alena Nováková - CIIRC
tisková mluvčí, PR a komunikace CIIRC ČVUT
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
725734830
+420-22435-4244
A-403 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Eva Nováková - FS - 12932 +420-22435-3959
A1-105e (Dejvice)
Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D. - FA
odborný asistent
+420-22435-6255
405 (Praha, Thákurova 9)
PhDr. Irena Petra Nováková - CIIRC +420-22435-5023
B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
504 (Praha, Kolejní 2a)
Jana Nováková - FSv    
Jana Nováková - FD    
Ing. Jana Nováková - MÚVS   328 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Kateřina Nováková - FEL (doktorand)   B3-443 (Praha, Technická 2)
Ing. Lenka Nováková, MBA - MÚVS +420-606-694-691
328 (Praha, Kolejní 2a)
Monika Nováková - SÚZ    
Mgr. Tereza Nováková - ÚK +420-22435-9986
B-661 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Tereza Nováková - FJFI    
Ing. Vladimíra Nováková, Ph.D. - FSv
odb.asistent
+420-22435-3871
+420-774-314-426
B-430 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc. - FSv +420-22435-7189
A-718 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FSv +420-22435-7919
A-634 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FS - 12134
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2609
+420-22435-2611
B1-125 (Dejvice)
Ing. Petr Novák, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4280
+420-606-514-710
B-332a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Novák, Ph.D. - CIIRC
Zamestnanec CVUT - CIIRC
  A-430 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Petr Novák, Ph.D. - FIT
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9884
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Petr Novák - VIC +420-702-220-530
 
Václav Novák - SÚZ +420-234-678-391
+420-775-921-203
225 (Praha, Vaníčkova 7)
226 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Vít Novák - FS - 12133 (doktorand)   B1-40 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. - FS - 12114 +420-22435-2567
B1-318 (Dejvice)
Mgr. Lucie Nová - VIC +420-22435-8485
B-474 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Kateřina Novikovová - FD    
Ing. Matej Novosad - FEL (doktorand)   E-124 (Karlovo náměstí)
Mgr. Veronika Novoselova - FA    
Ing. Alena Novotná - FS - 12361    
Blanka Novotná - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3468
B-704 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Eliška Novotná - FIT +420-774-741-697
A-1322 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Eva Novotná, Ph.D. - FSv +420-22435-4401
B-311 (Praha, Thákurova 7)
Eva Novotná - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5111
B-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jana Novotná - FS - 12115
sekretářka / ústav energetiky / FS
+420-22435-2544
B1-529 (Dejvice)
Jana Novotná - ÚTVS    
Lenka Novotná - FSv    
Lucie Novotná - FJFI +420-771-258-836
2b (Praha, Břehová 7)
Ing. Magdaléna Novotná, Ph.D. - FSv   219 (Buštěhrad, Třinecká )
A-418 (Praha, Thákurova 7)
Marie Novotná - SÚZ    
Ing. Markéta Novotná - FD
projektová manažerka / projektový tým FD
  B-416 (Horská)
Michaela Novotná - RČVUT
referent
+420-22435-3648
B-763 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. arch. Petra Novotná - FSv +420-22435-7192
A-721 (Praha, Thákurova 7)
Petra Novotná, DiS. - FEL
tajemník / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická,
sekretářka / katedra teorie obvodů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2288
B2-524 (Praha, Technická 2)
Mgr. Tereza Novotná - FSv +420-22435-4732
B-259b (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tereza Novotná - CIIRC +420-776-655-594
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Antonín Novotný, DrSc. - FJFI
Datová schránka fyzická osoba: beghct8
+420-778-534-844
+420-606-045-336
233 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Ctirad Novotný, Ph.D. - FS - 12111
tajemník / odbor pružnosti a pevnosti / FS
+420-22435-2525
B1-616 (Dejvice)
Ing. David Novotný - FEL (doktorand) +420-603-816-168
 
Ing. arch. František Novotný - FA (doktorand)    
Ing. Ivo Novotný, Ph.D. - FD   A-438 (Horská)
Ing. arch. MgA. Jan Novotný - FA    
Ing. Jan Novotný - CIIRC (doktorand) +420-22435-4151
B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Jan Novotný - FEL (doktorand) +420-22435-2359
B2-417 (Praha, Technická 2)
Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D. - FJFI
tajemník / katedra fyziky / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-771-276-664
219 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jaroslav Novotný - FSv    
Ing. Jiří Novotný - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Josef Novotný, Ph.D. - FJFI    
Mgr. Kamil Novotný - UCEEB    
Libor Novotný - FSv    
Ludvík Novotný - FS - 12361
vedoucí / výukové středisko Herbertov / FS
   
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
A-29 (Horská)
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FJFI    
doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D. - FA +420-22435-6304
537 (Praha, Thákurova 9)
Dr.-Ing. Martin Novotný - FIT +420-22435-8715
A-1033 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Novotný, Ph.D. - FEL +420-22435-5887
B3-613 (Praha, Technická 2)
Ing. Pavel Novotný, Ph.D. - FJFI +420-771-276-681
206b (Praha, Břehová 7)
Petr Novotný - VIC +420-22435-9925
B-372 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Novotný, Ph.D. - FJFI +420-770-129-243
219 (Praha, Břehová 7)
Ing. Petr Novotný - UCEEB   219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Radek Novotný, Ph.D. - FJFI    
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. - FD
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-7981
B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A-346 (Horská)
Ing. Václav Novotný, Ph.D. - FD   A-430 (Horská)
Ing. Václav Novotný, Ph.D. - FS - 12115 +420-607-924-051
+420-22435-2541
B1-523 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. - FD +420-22435-7982
A-433 (Horská)
Ing. Josef Nový, Ph.D. - FJFI +420-736-125-495
+420-778-547-406
207 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Pavel Nový - FEL +420-22435-3935
A3-112 (Praha, Technická 2)
Pavel Nový - RČVUT
Vedoucí telefonní ústředny RČVUT
+420-22435-8405
+420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Richard Nový, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2478
B1-817 (Dejvice)
Dr. Ing. Petr Nowak - FSv +420-22435-4666
B-828 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Vojtěch Nydrle - FEL    
Eva Nykodýmová - FA
uklízečka
   
Andrii Nyporko, MSc. - CIIRC (doktorand) 0963859649
 
Marie Nývltová - FS - 12933
Pokladna
+420-22435-8705
A1-108 (Dejvice)
Ing. Sebastian Nývlt - FJFI (doktorand) +420-221-912-394
+420-770-129-046
A-644 (Praha, V Holešovičkách 2)
Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D., MBA - FSv +420-22435-4517
B-412a (Praha, Thákurova 7)

Nalezeno: 250 položek.
(data: 2023-09-27 14:01:02)