P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Tomáš Laburda, Ph.D. - FSv +420-22435-4751
B-670 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Lucie Labuťová - CIIRC
sekretářka / právní oddělení / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-774-555-880
A-726 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Oliver Lacman, DiS. - FSv +420-22435-4349
D-1081 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavel Lafata, Ph.D. - FEL
Odborný asistent
+420-22435-2071
B3-810 (Praha, Technická 2)
Mgr. Anastasiya Lahutsina - FBMI    
Bc. Ondřej Lachout - FJFI +420-774-540-895
 
Ing. Miloš Lain, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2586
+420-603-164-174
B1-808 (Dejvice)
Kateřina Lajblová - UCEEB    
Ing. arch. Štěpán Lajda, Ph.D. - FSv +420-22435-7194
A-723 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Hana Lakomá, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební,
člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-4387
B-110a (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D. - FD   A-234c (Horská)
A-235 (Horská)
RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. - FSv +420-22435-4409
B-205 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Dita Lamačová - RČVUT   B-742b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Magda Lambojová - FSv +420-22435-8770
B-224 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaromír Lamka, CSc. - FS - 12203 +420-22435-7419
+420-777-045-712
+420-778-711-164
B-231 (Karlovo náměstí)
Ing. Anna Lancmanová - FS - 12101 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  D-305a (Karlovo náměstí)
PhDr. Klára Lancová, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9223
B-310 (Horská)
Ing. Jiří Landa    
Ing. Martin Landa, Ph.D. - FSv +420-22435-4644
B-802 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lucie Landová - FEL
tajemník / katedra elektrotechnologie / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2166
+420-22435-2176
B3-146 (Praha, Technická 2)
Mgr. Věra Landová - FIT
vedoucí / studijní oddělení / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9827
312b (Praha, Thákurova 9)
Dana Landovská - FJFI
studijní oddělení, sekretářka katedry KSI
sekretářka / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-778-548-202
202 (Děčín, Pohraniční 1)
Ing. Erika Langerová - UCEEB    
Radka Langerová - RČVUT
vedoucí finančního oddělení
+420-22435-3430
B-734b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Radek Langer - VIC +420-770-104-183
B-484 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jan Lang, Ph.D. - FEL    
Ing. Daniel Langr, Ph.D. - FIT +420-22435-9859
A-1150 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Langr, Ph.D. - FD +420-773-747-295
514a (Praha, Konviktská 20)
Petra Laouici - VIC    
Jana Lapáčková, DiS. - FEL +420-22435-5890
B3-617 (Praha, Technická 2)
Ing. Alexandr Laposa, Ph.D. - FEL
Vědecký pracovník
+420-22435-2265
+420-22435-2211
A3-220 (Praha, Technická 2)
C3-s142b (Praha, Technická 2)
Bc. Zuzana Lapšanská - RČVUT    
Zakaria Laskar, Ph.D. - FEL
Post-doctoral researcher
+420-22435-5780
773207624
G-10 (Praha, Na Zderaze 4)
PhDr. Ladislav Lašek - FS - 12932 +420-770-156-235
C1-211c (Dejvice)
Bc. Matěj Latka - FIT   A-1256 (Praha, Thákurova 7)
A-1258 (Praha, Thákurova 7)
Hana Laudová - SÚZ +420-234-678-382
9 (Praha, Vaníčkova 7)
PhDr. Petr Laurich - FS - 12104
odborný asistent, německý a český jazyk, tvorba rozvrhu, referent bezp. práce, požární preventista
+420-22435-7675
B-308 (Karlovo náměstí)
Tomáš Laurinc - FD    
doc. Ing. Hynek Lauschmann, CSc. - FJFI +420-778-534-592
411 (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Petra Lavická - FS - 12911 12921 +420-22435-9762
+420-739-665-606
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Karolína Lavičková - FJFI (doktorand)    
Ing. Alexandr Lazarov - CIIRC +420-774-131-292
B-101 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jakub Lazarovský - FIT +420-774-153-453
421949528363
A-1333 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Lazák - FS - 12135 (doktorand)
člen AS - student / FS
+420-221-990-913
A-146 (Horská)
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA - FA
profesor
vedoucí / ústav navrhování III / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec FA / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro vnitřní hodnocení / ČVUT
+420-22435-6374
706 (Praha, Thákurova 9)
833 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Libor Ládyš - FD    
Lukáš Lámus - FS - 12120    
Ing. Bc. Sébastien Lán - FD (doktorand)   A-234b (Horská)
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - FD
mimořádný člen vědecké rady / Fakulta dopravní
  A-222b (Horská)
Bc. Matěj Lebeda - FEL    
Ing. Miroslav Lebeda - FS - 12102 (doktorand)    
Eva Lebedová - FJFI    
Kateřina Lebedová - SÚZ    
Ing. Miroslava Lebedová - FEL +420-22435-2845
+420-608-916-745
C4-365a (Praha, Technická 2)
Ing. Radka Lebedová - FA +420-22435-6245
241 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Denis Lednický - FJFI +420-720-407-098
 
Ing. Martin Ledvinka, Ph.D. - FEL +420-22435-5744
E-305 (Karlovo náměstí)
Bc. Simona Ledvinová - FBMI +420-224-968-574
 
Wonjun Lee - FS - 12120    
Mgr. Hana Legerová - CIIRC
sekretářka / inteligentní a mobilní robotika / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4157
B-321 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Dr. techn. Ing. Jan Legerský - FIT   A-1426 (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Lehet - CIIRC (doktorand)    
MUDr. Věra Lehká - FBMI    
Mgr. Irena Lehkoživová, Ph.D. - FA
vědecká pracovnice pro projekt NAKI
+420-22435-6252
305 (Praha, Thákurova 9)
MgA. Vojtěch Leischner - FEL (doktorand)
Vojtěch Leischner is interested in interactivity and New Media.
+420-770-152-110
E-412 (Karlovo náměstí)
Mgr. Petros Leivadaros - FJFI (doktorand)   440 (Praha, Břehová 7)
Jiří Lejsek - VIC    
Dr. Ing. Roman Lenner - FSv +420-22435-4677
B-782 (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Petra Lenz, Ph.D. - FSv +420-604-979-751
+420-22435-7197
A-725 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lýdie Leová - FBMI (doktorand)    
Ing. Jan Lepičovský, DrSc. - FS - 12201    
Mgr. Jana Lepierová - FS - 12135
Vedení - právník
+420-731-681-325
+420-221-990-977
A-151 (Horská)
Kamila Lepková, MSc. - FBMI (doktorand)   B-204 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D. - FSv +420-22435-5326
D-2034 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Lucie Lerch - FEL +420-778-403-684
A3-415 (Praha, Technická 2)
Martin Leskovjan - FS - 12911    
Nina Marta Lesníková - FSv    
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. - FD
hodnotitel Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní, zkušební technik ZL FD
vedoucí / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
vedoucí / zkušební laboratoř Fakulty dopravní / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
+420-22435-9555
508 (Praha, Konviktská 20)
Světlana Lesová - FD
sekretářka / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
sekretářka / ústav dopravní telematiky / Fakulta dopravní
+420-22435-9547
514a (Praha, Konviktská 20)
Karel Leška - FD    
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA - FBMI
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-602-336-770
K-313 (Kladno, Sportovců )
Bc. Ladislav Leština - FA    
prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. - FEL +420-22435-2147
B3-246 (Praha, Technická 2)
Ing. David Levin - FD    
Ing. Petr Levinský, Ph.D. - FJFI +420-770-130-557
 
Ing. Miroslav Lev - FEL +420-22435-2152
B3-255 (Praha, Technická 2)
Mgr. Veronika Levy - MÚVS    
Mgr. Drahoslav Levý - FSv    
Suzanne Elaine Lewis - MÚVS    
Mgr. Filip Lexa - FEL    
Ing. Patricie Martina Lexová - UCEEB
Finanční projektová manažerka UCEEB
+420-22435-6775
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Michele Le Blanc - FS - 12104
rodilá mluvčí,anglický jazyk, PhD studium AJ
+420-22435-7308
B-301 (Karlovo náměstí)
Robert Charles Le Moyne, Ph.D. - FBMI    
Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D. - FSv +420-22435-5302
D-2114 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Jan Lhota, Ph.D. - FS - 12138 +420-22435-5796
B-237 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - FBMI, CIIRC
zástupce vedoucího / oddělení biomedicínského inženýrství a asistivní technologie / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen vědecké rady / Fakulta biomedicínského inženýrství,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4199
B-206 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-321 (Kladno, náměstí Sítná )
Mgr. Alena Libánská, Ph.D. - FIT, VIC +420-775-065-445
 
Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D. - FSv +420-22435-7166
A-520 (Praha, Thákurova 7)
Helena Libovická - ÚK +420-22435-9994
B-664 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lucie Lidická - FBMI
Konzultační hodiny: každou středu od 7-8h nebo po předchozí mailové dohodě.
+420-22435-7947
K-327 (Kladno, Sportovců )
Petra Liďáková - FS - 12120    
Ing. Juraj Lieskovský - FS - 12137 (doktorand)   C1-410 (Dejvice)
doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler - FA
odborný asistent
+420-22435-6368
746 (Praha, Thákurova 9)
812 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. - ÚTEF +420-244-105-165
 
Bc. Monika Limberková - FIT +420-22435-9722
A-1126 (Praha, Thákurova 7)
Karel Limburský - FJFI    
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. - FJFI +420-221-912-275
+420-778-532-417
 
Karel Kristián Lindauer - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Alena Lindaurová - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
JUDr. Jarmila Lindnerová - RČVUT
právník
+420-22435-3419
B-710 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Martina Lindovská - RČVUT
vedoucí / odbor rozvoje / Rektorát ČVUT
+420-22435-3622
540a (Praha, Husova 5)
Pavel Linek - FS - 12115 +420-22435-2709
H2-56a (Dejvice)
Ing. arch. Jan Linhart - FA    
Ing. arch. Eva Linhartová - FSv
odborný asistent
+420-22435-6279
441 (Praha, Thákurova 9)
Jana Linhartová - FBMI +420-22435-9702
B-30c (Kladno, náměstí Sítná )
Ludmila Linhartová - RČVUT
mzdová účetní
+420-22435-3630
B-711b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D. - FJFI
Výzkumný pracovník
  15a (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7534
B-216 (Karlovo náměstí)
Olga Lipárová - SÚZ    
Ing. Ondřej Lipčák, Ph.D. - FEL +420-22435-2152
B3-255 (Praha, Technická 2)
Ing. Michal Lipert - KÚ    
Žaneta Lipertová - KÚ    
Ekaterina Lipina - CIIRC    
Aleš Lisa - FD 702077512
 
Ing. Dana Lisá - FEL
tajemník / katedra jazyků / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3593
B3-150 (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Edita Lisecová - FA
odborný asistent VŠ
+420-724-250-747
434 (Praha, Thákurova 9)
prof. Ing. Richard Liska, CSc. - FJFI +420-778-532-582
131c (Praha, Trojanova 13)
Mgr. Jaroslav Listoň - VIC +420-22435-9720
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Martin Listoň - VIC +420-22435-9926
B-485 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Linda Listová - MÚVS    
doc. Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-7581
E-407 (Karlovo náměstí)
Ing. Jakub Liška - FEL (doktorand) +420-728-740-450
 
Jaroslav Liška - FA
Vedoucí centrální dílny a správy budov, mobil 724 831 246
vedoucí / oddělení technicko - provozní / Fakulta architektury
+420-22435-6236
212 (Praha, Thákurova 9)
Jiří Liška - FEL    
doc. Dr. Ing. Václav Liška - FSv
vedoucí / katedra společenských věd / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
+420-22435-7132
A-322 (Praha, Thákurova 7)
Blanka Lišková - RČVUT +420-777-891-787
 
Eva Lišková - FS - 12922 +420-22435-5638
A2-43 (Dejvice)
Kateřina Lišková - FSv +420-22435-4350
D-1082 (Praha, Thákurova 7a)
Marie Lišková, DiS. - FA
sekretářka ústavu
tajemník / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury
+420-22435-6325
615 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. - FSv, UCEEB
zástupce vedoucího / experimentální centrum / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební,
předseda technické komise AS / Fakulta stavební,
člen technické komise AS / Fakulta stavební,
člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
+420-22435-5429
D-1039 (Praha, Thákurova 7a)
Josef Litoš - FIT   A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Radek Litoš - FSv, UCEEB +420-22435-4351
D-1012 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Tomáš Líbenek - FSv, MÚVS
vedoucí / výpočetní a informační centrum (VIC) / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-7100
D-2078b (Praha, Thákurova 7a)
Kateřina Líbenková - FSv
sekretářka / katedra geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4557
B-517 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Línková, Ph.D. - FSv +420-22435-4814
B-902 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Lískovec - CIIRC
ředitel / EDIH ČVUT / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4149
A-229 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. - FEL, CIIRC
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
  B-224 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B-535 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Joaquin Llanos Espinoza - FSv +420-737-530-029
 
Miloš Lohnický - MÚVS    
Ing. Vít Lojda, Ph.D. - FSv
Odborný asistent (Assistant professor)
+420-22435-3868
+420-22435-4924
B-616 (Praha, Thákurova 7)
D-1054 (Praha, Thákurova 7a)
Otakar Lojík - FS - 12932    
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. - FD
Odborný asistent
+420-22435-9611
+420-722-650-990
107a (Praha, Konviktská 20)
303 (Praha, Konviktská 20)
311 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Ondřej Lomický - FJFI (doktorand)   444 (Praha, Břehová 7)
Mgr. Jan Lomička - FS - 12135
Výroba - technická podpora výzkumu
+420-221-990-931
+420-731-144-874
A-54 (Horská)
Ing. Lenka Lomoz, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra železničních staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4752
+420-602-880-151
B-684a (Praha, Thákurova 7)
Ing. František Lopot, Ph.D. - FS - 12113
vedoucí / ústav konstruování a částí strojů / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2417
+420-602-341-582
B2-353 (Dejvice)
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D. - FBMI
Konzultační hodiny po domluvě na mailu: martina.lopotova@fbmi.cvut.cz, a/nebo niem11@seznam.cz
776300391
K-210 (Kladno, Sportovců )
Ing. Petr Lorenc - RČVUT (doktorand)   B-423 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Helena Lorenc - RČVUT   A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. - FA
docent
zástupce vedoucího / ústav nosných konstrukcí / Fakulta architektury
+420-22435-6286
511 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Evžen Losa, Ph.D. - FJFI +420-770-128-956
 
Bc. Jan Loskot - FS - 12115    
Markéta Loučková - FIT
sekretářka děkana / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9811
333 (Praha, Thákurova 9)
Ing. František Louda - FA    
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D. - FS - 12101
louda@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7564
D-307 (Karlovo náměstí)
Mgr. Šárka Loukotová Novotná - FEL    
Ivana Loušová - FSv +420-22435-4332
D-1035b (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Pavla Louthánová - FIT    
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. - FBMI
konzultační hodiny po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky
   
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. - FIT
vedoucí / katedra informační bezpečnosti / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti / ČVUT
+420-22435-9812
A-1122 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michal Lucki, Ph.D. - FEL
Fiber optics, optical systems and networks, DWDM, photonics
+420-22435-2075
B3-605 (Praha, Technická 2)
PaedDr. Antonín Ludvík - ÚTVS +420-22435-1888
203 (Juliska)
Bc. Andrej Lukačovič - FIT    
Ing. Jozef Lukáč - FEL (doktorand)    
Nikola Lukáčová, DiS. - FBMI +420-22435-9901
 
Ing. Ondřej Lukáš - FEL (doktorand)   E-313 (Karlovo náměstí)
PhDr. Alice Lukešová, Ph.D. - FEL +420-22435-5874
B3-148 (Praha, Technická 2)
Mgr. Kristina Lukešová - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7666
E-217 (Karlovo náměstí)
Ing. Petra Lukešová - ÚTVS    
doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš - FSv    
Tomáš Luner - FSv    
Ing. Tomáš Luňák - FIT +420-774-111-193
 
doc. Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. - FSv
Ředitel pro vědu a výzkum
zástupce ředitele / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-777-215-770
210 (Buštěhrad, Třinecká )
A-523 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Věra Lustigová - SÚZ    
Ing. Jakub Luštinec - FJFI (doktorand)    
doc. Martin Luxa, Ph.D. - FS - 12101    
Ing. Jan Luxemburk - FIT (doktorand)   A-1056 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Volodymyr Lynnyk, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Michala Lysczas, Ph.D. - FSv +420-22435-7115
A-124 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tomáš Löster, Ph.D. - MÚVS
Konzultace ZS 22/23: ČT 13.00 - 14.00. On-line přes MS Teams po předchozí domluvě e-mailem.
   
Mgr. Erika Ľahká - RČVUT
Study at CTU Project Coordinator, Internationalisation Project Manager
+420-22435-3401
A-826 (Praha, Jugoslávských partyzánů )

Nalezeno: 191 položek.
(data: 2023-09-26 14:01:02)