P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
DiS. Martina Fajmanová - FS - 12124    
Romana Fajmanová - FS - 12933 +420-22435-3263
A1-105f (Dejvice)
Mgr. Jiří Falta - FS - 12135 (doktorand)
Výpočty - odborný pracovník v oborech technických
+420-739-531-464
+420-221-990-966
A-150 (Horská)
Ing. Ghaeth Abdulhamid Fandi - FS, FEL - 12114 +420-22435-3943
+420-22435-2646
F1-111 (Praha, Technická 2)
B1-319 (Dejvice)
Bc. Štěpán Feit - FS - 12135    
Ing. Jan Ferkl - FS - 12135 (doktorand) +420-221-990-903
A-29 (Horská)
Ing. Štěpán Fiala, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník
+420-733-674-322
+420-221-990-975
A-26 (Horská)
MUDr. Karel Filip - FS - 12124    
Ing. Uliana Finaeva - FS - 12136 (doktorand) +420-22435-2701
B1-41 (Dejvice)
doc. Ing. Jaromír Fišer, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
tajemník / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
+420-22435-3953
B1-433 (Dejvice)
Antonín Fíl - FS - 12122 +420-22435-9754
F-103b (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Flek - FS - 12113 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Ing. Jaroslav Fojt - FS - 12102   B2-242 (Dejvice)
Ing. Olena Fojtů - FS - 12135   A-25 (Horská)
Ing. Petr Fojtů, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-927
+420-731-144-870
A-62 (Horská)
David Forman - FS - 12203 +420-727-872-550
 
Ing. Tomáš Fornůsek - FS - 12135
správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
+420-221-990-906
A-59 (Horská)
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. - FS - 12101
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-7365
D-202 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. František Freiberg, CSc. - FS - 12138
zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-5779
B-238 (Karlovo náměstí)
Tereza Frelichová, DiS. - FS - 12135 +420-22435-9365
+420-605-205-900
+420-221-990-900
A-116 (Horská)
Ing. Tomáš Fridrichovský, Ph.D. - FS - 12120 +420-22435-2493
723545446
B1-704 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Funda, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-221-990-935
+420-22435-9334
A-121 (Horská)
prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FS - 12101
vedoucí / ústav technické matematiky / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-3286
+420-723-544-775
B-219 (Karlovo náměstí)

Nalezeno: 24 položek.
(data: 2024-07-19 02:01:02)