P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
PhDr. Martin Ebel, Ph.D. - FA
vědecký pracovník
+420-22435-6343
712 (Praha, Thákurova 9)
RNDr. Kryštof Eben, CSc. - FD   B-402 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Mgr. Eliška Eckerová - ÚTEF    
Dr. Gaël Pierre Marie Ecorchard - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4166
B-323 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Lenka Ečerová - ÚK +420-22435-9983
+420-22435-8445
+420-774-066-481
530a (Praha, Technická 6)
Dr. Stefan Edelkamp - FEL    
doc. Ing. arch. Tomáš Efler - FA
vedoucí atelieru v Ústavu památkové péče, odborný asistent a pedagog předmětu Památková péče
vedoucí / ústav památkové péče / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-732-531-053
+420-22435-6340
552 (Praha, Thákurova 9)
711 (Praha, Thákurova 9)
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. - FEL
Vedoucí Historické laboratoře (elektro)techniky, Garantka CDSP Historie techniky, předsedkyně OR
+420-22435-5144
B-544 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Denis Efremov - FEL (doktorand) +420-777-594-898
E-9 (Karlovo náměstí)
Ing. Nikolaos Efthymiadis - FEL (doktorand) +420-22435-5771
G-3 (Praha, Na Zderaze 4)
Markéta Egertová - RČVUT   148 (Praha, Betlémské nám. 5)
Ing. Jiří Ehrlich - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2576
B1-326 (Dejvice)
Ing. Marek Ehrlich - FSv    
Monika Eibová - FJFI +420-770-127-012
 
Bc. Jindřich Eichler - FS - 12120    
Jiří Eichler - SÚZ
Vedoucí menzy
vedoucí / menza Podolí / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / výdejna Horská / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / výdejna Karlovo náměstí / Správa účelových zařízení ČVUT,
vedoucí / menza a restaurace Strahov / Správa účelových zařízení ČVUT
+420-234-678-291
 
Ing. Pavel Eichler, Ph.D. - FJFI +420-778-547-412
 
Petr Eisenhauer - FA
technik IT
+420-22435-6363
216 (Praha, Thákurova 9)
Jaroslava Eitlerová - SÚZ +420-234-678-256
 
Ing. Kateřina Eklová - UCEEB (doktorand)
Developerka, architektka, specialistka na udržitelnost. Doktorandka na Fakultě stavební
+420-605-306-786
 
Daniela Eliášová - FD
podatelna
+420-22435-9500
102 (Praha, Konviktská 20)
prof. Ing. Martina Eliášová, CSc. - FSv +420-22435-4921
B-630 (Praha, Thákurova 7)
Noé Elis - FS - 12120    
Jana Elišáková - RČVUT   B-117 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miloslav Emrich, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-2496
+420-246-003-706
+420-778-714-155
306 (Roztoky, Přílepská )
A-330 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B1-709 (Dejvice)
PhDr. Lenka Emrová, Ph.D. - MÚVS
LS 22/23 ÚT 14,00 -15,00 po předchozí domluvě
+420-22435-3167
332 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D. - FD   A-221 (Horská)
Ing. Kateřina Endrštová - MÚVS +420-22435-3160
m102 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Alžběta Endrychová - FS - 12115 (doktorand)    
Ing. Tibor Engler - FIT    
Ing. Slavomír Entler, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
PhDr. Julian Marcell Enzveiler Marques - FS - 12111
Interests: structural integrity; uncertainties; random loadings; uniaxial and multiaxial; S-N models
+420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Jan Erbrt - SÚZ +420-234-678-390
+420-778-468-211
225 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Ezgi Eren - FSv (doktorand)    
Ing. Anna Erfányuková - FBMI (doktorand)
Konzultační hodiny dle individuální domluvy prostřednictvím emailu, MS Teams.
tajemník / katedra biomedicínské techniky / Fakulta biomedicínského inženýrství
  B-531 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. arch. Vojtěch Ertl - FA +420-732-986-206
+420-224-336-386
824 (Praha, Thákurova 9)
Chakavak Esmaeili, Ph.D. - FEL    
Bc. Michal Ešše - FJFI    
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D. - FEL, FIT
člen hospodářské komise AS / ČVUT
+420-732-212-294
+420-22435-7965
A-929 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Jan Exner - UCEEB    
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. - FJFI
profesor
+420-776-154-823
 
Ing. Petr Ezr - FEL
FEL 13305
+420-22435-2032
+420-731-144-878
A4-1 (Praha, Technická 2)
Ing. Klára Eöllős Jarošíková - FEL (doktorand)    

Nalezeno: 43 položek.
(data: 2023-09-27 14:01:02)