P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jiřina Drahošová - FS - 12931 +420-22435-3257
A1-104a (Dejvice)
Ing. Vladimír Hittman - FS - 12931
vedoucí / oddělení zaměstnanecké / FS
+420-22435-9970
A1-105a (Dejvice)
Lenka Křížová - FS - 12931 +420-22435-3258
A1-104a (Dejvice)
Jiřina Rychetská - FS - 12931 +420-22435-3259
A1-104b (Dejvice)
Ing. Jiří Šolc - FS - 12375
dráteník, správa sítě a serverů, architektura IT
informační manažer / centrum počítačových služeb / FS,
správce subsítě / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
A1-204b (Dejvice)
Petruše Tojšlová - FS - 12931
odborný ekonom práce a mezd
+420-22435-3261
A1-104b (Dejvice)
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
tajemník / FS,
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
člen rady VIC / ČVUT
+420-22435-3266
+420-602-343-815
A1-11 (Dejvice)

Nalezeno: 8 položek.
(data: 2024-07-12 14:01:02)