P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-605-205-911
+420-221-990-911
A-27 (Horská)
Ing. Aleš Balon - FS - 12131 (doktorand)    
Ing. Jan Baněček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-707
+420-22435-2495
307 (Roztoky, Přílepská )
B1-724 (Dejvice)
Vojtěch Banszel - FS - 12120    
Ing. Karel Barák - FS - 12122 +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Barták, Ph.D. - FS - 12116
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Michal Bartošák, Ph.D. - FS - 12111 +420-22435-2521
B1-618 (Dejvice)
Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2543
B1-526 (Dejvice)
Ing. Oldřich Bartůněk - FS - 12375 +420-22435-2775
A1-204b (Dejvice)
Ing. Pavel Bastl, Ph.D. - FS - 12131 +420-22435-9772
A-325 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116
zástupce vedoucího / ústav techniky prostředí / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2483
B1-805 (Dejvice)
Ing. Dana Bauerová - FS - 12137 +420-22435-2528
B1-511 (Dejvice)
Ing. Petr Bauer, Ph.D. - FS - 12120    
doc. Ing. Václav Bauma, CSc. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen komise pro informační strategii AS / ČVUT
+420-22435-7373
A2-163 (Dejvice)
Ing. Ondřej Bayer - FS - 12122    
Mgr. Petr Bálka - FS - 12203 +420-739-603-765
 
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133
vedoucí skupiny slévání (po dobu mateřské dovolení Ing. B. Stunové)
+420-22435-2623
B1-32 (Dejvice)
Ing. František Bejenaru - FS - 12203 +420-775-856-572
+420-725-707-751
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132 +420-22435-7513
B-126 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-7204
A2-156 (Dejvice)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. - FS, MÚVS - 12138
konzultace LS 2022/023: Středa - MÚVS
+420-22435-7630
+420-22435-3185
227 (Praha, Kolejní 2a)
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3246
B1-127 (Dejvice)
Ing. Vít Beránek, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-713
 
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2716
+420-724-700-472
G2-147 (Dejvice)
Světlana Bílková - FS - 12122
sekretářka / ústav letadlové techniky / FS
+420-22435-3294
A-211 (Karlovo náměstí)
Ing. David Blaha - FS - 12111 (doktorand) +420-22435-3227
B1-609 (Dejvice)
E3-140a (Dejvice)
Bc. Michal Blažek - FS - 12135 731867999
A-61 (Horská)
Jiří Bláha - FS - 12804 +420-22435-3203
A-s106 (Karlovo náměstí)
Ing. Václav Bláha, CSc. - FS - 12115 +420-22435-2729
G3-125d (Dejvice)
Ing. Júlia Bodnárová - FS - 12124 (doktorand)    
doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. - FS - 12101
správce subsítě / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7548
D-303 (Karlovo náměstí)
Bc. Vojtěch Boháč - FS - 12135 +420-604-809-048
A-62 (Horská)
Ing. Ondřej Bolehovský - FS - 12201 (doktorand) +420-246-003-712
+420-22435-2497
312 (Roztoky, Přílepská )
B1-710 (Dejvice)
Petr Borecký - FS - 12361    
Ing. Ivan Bortel, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-712
 
Vladislav Boška - FS - 12305 12802
údržba - zámečník
+420-22435-2463
A2-s131 (Dejvice)
Bc. Michal Bouček - FS - 12120    
BcA. Martin Boukal - FS - 12120    
Ing. Marek Bous - FS - 12120    
Ing. Jiří Brabec, Ph.D. - FS - 12122 +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Jiří Bragagnolo - FS - 12802
Hlavní vrátnice - Dejvice
+420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Jan Brajer, Ph.D. - FS - 12135
Oddělení průmyslové výroby a automatizace (37250) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Technologie - výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-9224
+420-221-990-980
+420-736-288-646
A-59 (Horská)
Ing. Jan Brajer - FS - 12113 (doktorand)    
Bc. Andrea Brázdová - FS - 12112
sekretářka / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS
+420-22435-2594
+420-736-779-106
B1-328 (Dejvice)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. - FS - 12138
tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7620
B-316 (Karlovo náměstí)
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. - FS - 12133
odborný asistent, vedoucí skupiny slévání
+420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
doc. Ing. Antonín Bubák, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-775-305-919
+420-22435-9320
A-128 (Horská)
RNDr. Zuzana Budinská, Ph.D. - FS - 12102
zástupce vedoucího / ústav fyziky / FS,
informační manažer / ústav fyziky / FS
+420-22435-2455
B2-251 (Dejvice)
Ing. Ondřej Budík - FS - 12131 (doktorand)   A2-533 (Dejvice)
Ing. Anna Budková - FS - 12120    
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. - FS - 12131
docent na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky , Odbor mechaniky a mechatroniky
+420-22435-7300
A2-152 (Dejvice)
Ing. David Burian, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-930
+420-605-205-930
A-60b (Horská)
Jan Buršík - FS - 12113 +420-22435-2693
F2-3 (Dejvice)
Adolf Buřič - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
+420-606-164-451
A-99a (Karlovo náměstí)
Ing. Matěj Buřil - FS - 12132 (doktorand) +420-22435-7275
B-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D. - FS - 12137 +420-606-237-911
+420-22435-2447
A1-401 (Dejvice)
A1-408 (Dejvice)
Aleksandr Bykov - FS - 12120 +420-775-035-256
 

Nalezeno: 58 položek.
(data: 2024-07-12 14:01:02)