Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Akademický senát - Zaměstnanci || Studenti || Všichni ||
Fakulta - Kolegium děkana || Gremium vedoucích FS || Vědecká rada ||
Ústavy - Vedoucí ústavů || Sekretářky || Informační manažeři || Správci subsítě || Správci CRI ||
Lidé - People
Zaměstnanecká sekce AS
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
zástupce vedoucího / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
správce subsítě / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS
+420-603-507-194
+420-246-003-700
+420-22435-3226
305 (Roztoky, Přílepská )
B1-721 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
tajemník / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
B1-516 (Dejvice)
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-221-990-935
+420-22435-9334
A-121 (Horská)
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
B-119 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-608-339-901
+420-22435-7974
B1-518a (Dejvice)
130 (Juliska)
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-22435-2492
310 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-7204
A2-156 (Dejvice)
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. - FS - 12115
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-725-628-077
+420-22435-2759
G3-125a (Dejvice)
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / ČVUT,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-608-704-805
+420-22435-9741
B1-607 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7534
B-216 (Karlovo náměstí)
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12131
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-5038
A2-153 (Dejvice)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
+420-777-943-524
B-214 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
A-29 (Horská)
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134
fakultní rozvrhář / ústavní referent pro studium
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2608
+420-602-301-665
+420-22435-3262
A2-49b (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
+420-607-835-537
B1-332b (Dejvice)
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. - FS - 12135
Vedoucí ústavu
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-221-990-944
+420-605-205-927
A-144 (Horská)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS,
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
+420-605-053-583
B1-430 (Dejvice)
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 20 položek.
(data: 2024-07-12 14:01:02)
Information People  version 2.9a (master/e7954ab0/2024-05-30/02:56)
© CCS FME CTU 2003-2022 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky