P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Bc. Tomáš Dub
místopředseda AS - student / FS,
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
   
Ing. Jan Flek - FS - 12113 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2443
B2-350 (Dejvice)
Ing. Lucie Hlavůňková - FS - 12134 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
   
Bc. Kateřina Kobrlová
člen AS - student / FS
   
Ing. Michal Kuchař - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / ČVUT,
předseda komise pro vnější vztahy AS / FS,
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / ČVUT,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
Ing. Anna Lancmanová(doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  D-305a (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Lazák - FS - 12135 (doktorand)
člen AS - student / FS
+420-221-990-913
A-146 (Horská)
Ing. Vojtěch Smolík - FS - 12115 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
  G3-129 (Dejvice)
Bc. Jakub Švadlena
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Filip Trnka - FS - 12112 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2582
+420-22435-2897
B1-332b (Dejvice)
Ing. Martin Vitoušek - FS - 12137 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
člen komise pro vnější vztahy AS / FS
+420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)

Nalezeno: 11 položek.
(data: 2023-12-11 14:01:03)