P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
tajemník / FS,
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3266
+420-602-343-815
A1-11 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7549
+420-770-167-410
D-302 (Karlovo náměstí)
A1-4 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
Vyučující předmětů z oblasti pružnosti a pevnosti
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / FS,
zástupce proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-3247
+420-725-351-511
B1-608 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
Mgr. Miroslav Špaňhel - FS - 12911 12921
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-9751
A1-14 (Dejvice)
Ing. Jiří Plešek, CSc. - FS - 12111
místnost: M2402A (Dolejškova 5), tel.: 266053213
člen vědecké rady / FS
+420-266-053-213
 
Martin Leskovjan - FS - 12911
specialista kybernetické bezpečnosti / FS
725821506
 
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911
sekretářka tajemníka / FS,
sekretářka děkana / FS,
sekretářka / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS
+420-778-961-086
+420-22435-3267
A1-9 (Dejvice)
Petra Svobodová - FS - 12911
sekretářka / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
sekretářka tajemníka / FS
+420-22435-3268
+420-770-142-654
+420-233-339-813
A1-9 (Dejvice)
Mgr. Petra Lavická - FS - 12911 12921 +420-22435-9762
+420-739-665-606
A-331 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203 12911
Finanční manažerka
+420-22435-9763
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12911 +420-606-375-118
+420-22435-7274
B-115 (Karlovo náměstí)
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203 12911
Hlavní projektová manažerka
+420-22435-9764
+420-732-958-070
A-332 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavlína Slámová - FS - 12911 +420-778-492-800
+420-22435-2679
A1-106c (Dejvice)
Eduard Šťastný - FS - 12911    
Ivana Tkáčová - FS - 12911
Podatelna - FS Dejvice
+420-22435-3299
C1-19 (Dejvice)
JUDr. Vlastimil Trojan - FS - 12911    
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
A1-506b (Dejvice)
B-110 (Karlovo náměstí)

Nalezeno: 18 položek.
(data: 2024-07-12 14:01:02)