P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Vladislav Andronov - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-3246
B1-127 (Dejvice)
Ing. Jan Drška - FS - 12134    
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2615
B1-130 (Dejvice)
Ing. Ondřej Gregor - FS - 12134 (doktorand)    
Ing. Lucie Hlavůňková - FS - 12134 (doktorand)    
prof. Dr. Ing. František Holešovský - FS - 12134 +420-22435-2607
B1-120 (Dejvice)
Ing. Michal Kaňák - FS - 12134 (doktorand)    
Ing. Tomáš Kellner - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ing. Michal Koptiš - FS - 12134 +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Ing. Jiří Kyncl, Ph.D. - FS - 12134
tajemník / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-606-833-333
+420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ing. Martin Kyncl - FS - 12134 +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2602
B1-115 (Dejvice)
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. - FS - 12134 +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Ing. Martin Nečas - FS - 12134 (doktorand)    
Ing. Pavel Novák, Ph.D. - FS - 12134
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2609
+420-22435-2611
B1-125 (Dejvice)
Sunil Pathak, Ph.D. - FS - 12134    
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Pitrmuc, Ph.D. - FS - 12134
zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2603
B1-116 (Dejvice)
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D. - FS - 12134
fakultní rozvrhář / ústavní referent pro studium
+420-22435-2608
+420-602-301-665
+420-22435-3262
A2-49b (Dejvice)
B1-121 (Dejvice)
Ing. Vítězslav Rázek, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2476
+420-22435-2601
B1-114 (Dejvice)
Ing. Michal Slaný - FS - 12134 (doktorand) +420-732-939-250
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
Markéta Smolíková - FS - 12134
sekretářka / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-3297
B1-126 (Dejvice)
Ing. Jiří Sommer - FS - 12134 (doktorand) +420-731-182-673
+420-22435-2614
B1-129 (Dejvice)
H3-64 (Dejvice)
Ing. Ondřej Stránský - FS - 12111 (doktorand)    
Ing. Petr Syrový - FS - 12134 (doktorand)   B1-118 (Dejvice)
Ing. Jan Šimota - FS - 12134 (doktorand) +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Ing. Lubomír Štajnochr - FS - 12134 +420-22435-2731
G3-135 (Dejvice)
Ing. Jan Tomíček, Ph.D. - FS - 12134
Odborný asistent, Správce počítačových učeben, Správce učebny CNC strojů
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS
+420-22435-2601
+420-602-557-359
+420-22435-2706
B1-114 (Dejvice)
F3-114 (Dejvice)
Ing. Jan Urban - FS - 12134 (doktorand) +420-730-869-813
+420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)

Nalezeno: 30 položek.
(data: 2023-12-11 14:01:03)