P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. - FS - 12124
Head / Division of biomechanics / FME
+420-22435-2518
776273792
B1-605 (Dejvice)
Kristina Eleršič Filipič, Ph.D. - FS - 12124
CIIRC room B-208
+420-703-533-820
B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Goldmann, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2527
C1-s116b (Dejvice)
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - FS - 12124    
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12124
docent
+420-22435-9741
+420-608-704-805
B1-607 (Dejvice)
Ing. Hynek Chlup, Ph.D. - FSv, FS - 12124 +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. - FS - 12124 +420-22435-2511
B1-610 (Dejvice)
Georgios Kordogiannis, Ph.D. - FS - 12124
Researcher in the field of Soft Matter Physics and Biophysics
  B-208 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Adam Kratochvíl - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Ondřej Kratochvíl - FS - 12124 (doktorand)    
Ing. Vlastimil Králík, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2533
A1-s113 (Dejvice)
Ing. Jakub Kronek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2746
E3-140b (Dejvice)
Ing. Kristýna Kubášová - FS - 12124 12132 (doktorand) +420-777-946-813
 
Ing. Ján Kužma - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
Ing. Katarína Mendová - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2690
E3-139a (Dejvice)
Ing. Zdeněk Petřivý - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2750
C1-s116a (Dejvice)
Bc. Lucie Roubalová - FS - 12124    
Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2655
C1-s117 (Dejvice)
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12124
vedoucí Laboratoře mechanických zkoušek
+420-604-809-778
+420-22435-2653
C1-s114 (Dejvice)
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2649
C1-s115 (Dejvice)
Ing. Terezie Škorpíková - FS - 12124 (doktorand)    
Ing. Petr Tichý, Ph.D. - FS - 12124
výzkumný a vývojový pracovník
+420-22435-9780
+420-603-765-456
C1-s116b (Dejvice)
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2527
C1-s116b (Dejvice)
Ing. Martin Vltavský - FS - 12124 (doktorand)    
Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. - FS - 12124   B-269 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)

Found: 27 records.
(data: 2020-09-30 19:01:02)