P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118 12921
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-770-125-378
+420-22435-3243
B1-421 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118
tajemník / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-3248
+420-22435-2719
+420-771-286-908
B1-417 (Dejvice)
A2-45 (Dejvice)
Ing. Martin Dostál, Ph.D. - FS - 12118
zástupce vedoucího / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-8489
G2-154 (Dejvice)
Eva Nešporová - FS - 12118
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-3272
+420-731-522-158
B1-424 (Dejvice)
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. - FS - 12118
informační manažer / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
+420-22435-2558
+420-605-053-583
B1-430 (Dejvice)
Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2716
+420-724-700-472
G2-147 (Dejvice)
prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2549
B1-420 (Dejvice)
doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. - FS - 12118 +420-731-344-975
+420-22435-2451
B1-427 (Dejvice)
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2550
B1-431 (Dejvice)
Ing. Adam Krupica - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-8707
+420-722-223-525
B1-419 (Dejvice)
Ing. Jiří Moravec, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
G2-151 (Dejvice)
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2713
+420-724-121-749
B1-419 (Dejvice)
prof. Ing. František Rieger, DrSc. - FS - 12118 +420-22435-2548
B1-429 (Dejvice)
Ing. Stanislav Solnař, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-2716
G2-147 (Dejvice)
Pavel Šebrle - FS - 12118 +420-22435-9744
G2-41 (Dejvice)
Ing. Pavel Šmarda - FS - 12118    
Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. - FS - 12118 +420-22435-9717
+420-22435-2553
G2-151 (Dejvice)
Ing. Jan Štípek(doktorand)    
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2555
B1-418 (Dejvice)
G2-39 (Dejvice)
F2-2b (Dejvice)

Nalezeno: 19 položek.
(data: 2024-02-29 02:01:02)