P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2433
B1-814 (Dejvice)
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - FS - 12116
zástupce vedoucího / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2483
B1-805 (Dejvice)
Bc. Michaela Preiningerová - FS - 12116
sekretářka / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2482
B1-804 (Dejvice)
Ing. Martin Barták, Ph.D. - FS - 12116
správce subsítě / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Jindřich Boháč, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
Ing. Ondřej Červený - FS - 12116 (doktorand)    
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2480
B1-816 (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2477
B1-815 (Dejvice)
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116
Full professor of Building Energy Performance
+420-22435-2489
B1-818 (Dejvice)
Ing. Jan Králíček, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2599
B1-215 (Dejvice)
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Ing. Miloš Lain, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2586
+420-603-164-174
B1-808 (Dejvice)
Ing. Luděk Mareš - FS - 12116 +420-22435-2488
B1-807 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. - FS - 12116
UCEEB - vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí RP2
+420-22435-6721
+420-22435-3985
+420-22435-2481
211 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-806 (Dejvice)
B1-901 (Dejvice)
doc. Ing. Richard Nový, CSc. - FS - 12116 +420-22435-2478
B1-817 (Dejvice)
Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2599
227 (Buštěhrad, Třinecká )
B1-215 (Dejvice)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2486
B1-803 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)
Ing. Petr Zelenský, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-5637
B1-802 (Dejvice)

Nalezeno: 20 položek.
(data: 2023-05-30 02:01:02)