P  Surname and First Name (position)E  E-MailE  Telephone No.E  Section-Room (Building)
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. - FS - 12112
Head / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME
+420-22435-2580
602252235
B1-330 (Dejvice)
Ing. Pavel Sláma, Ph.D. - FS - 12112
Treasurer / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME
+420-22435-2596
B1-332a (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Hyhlík, Ph.D. - FS - 12112
Deputy head / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME
+420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Ivana Mahlová - FS - 12112
Secretary / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME
+420-606-744-223
+420-22435-2579
B1-329 (Dejvice)
Bc. Jindřich Paur - FS - 12112
Information manager / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME,
Subnet manager / Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics / FME
+420-732-103-265
 
Jana Baumgartlová - FS - 12112    
Ing. Adam Bláha - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2893
A1-307b (Dejvice)
Ing. Jakub Devera - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2710
B1-230 (Dejvice)
Ing. Jiří Ehrlich - FS - 12112
odborný referent
+420-22435-2581
+420-22435-3624
B-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B1-332a (Dejvice)
František Hlaváč - FS - 12112 +420-22435-2590
+420-608-079-448
 
Bc. Kateřina Houbová - FS - 12112 +420-22435-2594
B1-328 (Dejvice)
Ing. Petr Jančík - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2710
B1-230 (Dejvice)
Michael Jaroš - FS - 12112    
Ing. Jan Kouba - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Vladimir Kulish, DrSc. - FS - 12112 +420-773-066-379
 
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112 +420-607-755-242
+420-22435-2593
B1-226 (Dejvice)
Ing. Jan Mixa - FS - 12112    
Ing. Renáta Nožičková - FS - 12112
místnost: lab. Ú12112 - T4:H2-59a
+420-22435-2594
+420-602-686-959
B1-328 (Dejvice)
Ing. Václav Papež - FS - 12112 +420-22435-2661
B1-219 (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2571
B1-333b (Dejvice)
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112 +420-22435-2800
B1-223 (Dejvice)
Ing. Hana Schmirlerová, Ph.D. - FS - 12112 +420-607-835-537
+420-22435-2582
B1-332b (Dejvice)
Ing. Michal Schmirler, Ph.D. - FS - 12112
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
+420-22435-2582
+420-604-735-257
+420-604-735-257
B1-332b (Dejvice)
Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D. - FS - 12112 +420-22435-2583
B1-333a (Dejvice)
Ing. Jakub Suchý - FS - 12112 (doktorand) +420-22435-2571
B1-333b (Dejvice)
Ing. Viktor Syrovátka - FS - 12112 +420-724-680-241
+420-22435-2899
B1-327a (Dejvice)
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. - FS - 12112 +420-605-119-765
+420-22435-2577
B1-327b (Dejvice)

Found: 27 records.
(data: 2020-11-27 03:01:02)