P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS
+420-22435-2437
B2-254 (Dejvice)
RNDr. Zdeněk Kohout, Ph.D. - FS - 12102
tajemník / ústav fyziky / FS
+420-22435-2428
+420-22435-9180
B2-240 (Dejvice)
RNDr. Zuzana Budinská, Ph.D. - FS - 12102
zástupce vedoucího / ústav fyziky / FS,
informační manažer / ústav fyziky / FS
+420-22435-2455
B2-251 (Dejvice)
Ing. Jan Koller, Ph.D. - FS, FEL - 12102
správce subsítě / ústav fyziky / FS
+420-22435-5600
+420-22435-2318
B3-347a (Praha, Technická 2)
B2-247 (Dejvice)
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102 +420-22435-2437
B2-242 (Dejvice)
Ing. Martin Doubek, Ph.D. - FS - 12102 +420-22435-2429
B2-248a (Dejvice)
Mgr. Petr Ducháček - FS - 12102 +420-22435-5640
B2-249 (Dejvice)
Ing. Jaroslav Fojt - FS - 12102   B2-242 (Dejvice)
Ing. Tomáš Horažďovský - FS - 12102 +420-22435-2429
B2-248a (Dejvice)
Ing. Dominik Chren - FS - 12102 +420-22435-2425
B2-253 (Dejvice)
Ing. Miroslav Lebeda - FS - 12102 (doktorand)    
Ing. Vojtěch Smola - FS - 12102 (doktorand) +420-22435-2440
B2-241 (Dejvice)
Ing. Bc. Daniel Tischler, Ph.D. - FS - 12102 +420-22435-2432
B2-250 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Tolde, Ph.D. - FS - 12102 +420-777-819-782
+420-22435-2764
B2-248b (Dejvice)
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2741
B2-239 (Dejvice)

Nalezeno: 15 položek.
(data: 2023-06-04 14:01:01)