P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. - FS - 12101
správce subsítě / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7548
D-303 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Cibulka - FS - 12101 (doktorand) +420-731-335-655
B-215 (Karlovo náměstí)
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101
informační manažer / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS - 12101
profesor Ústavu technické matematiky, pracovník Centra pokročilých leteckých technologií
+420-22435-7424
+420-777-243-996
B-205b (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. - FS - 12101 +420-22435-7365
D-202 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. - FS - 12101
vedoucí / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-3286
+420-723-544-775
B-219 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. - FS - 12101 12911
zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7549
+420-770-167-410
D-302 (Karlovo náměstí)
A1-4 (Dejvice)
Ing. Martin Hanek, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Ing. Lukáš Hájek - FS - 12101 (doktorand)
oddělení pro gastronomické záležitosti / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
+420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Hlavatý - FS - 12101 (doktorand)   B-210 (Karlovo náměstí)
Mgr. Marta Hlavová - FS - 12101 (doktorand)
tajemník / ústav technické matematiky / FS,
informační manažer / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-7253
D-304 (Karlovo náměstí)
Ing. Jiří Holman, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7566
D-106 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Hric, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7560
D-203 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Karel, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7439
D-205a (Karlovo náměstí)
Bc. Marta Karpašová - FS - 12101
sekretářka / ústav technické matematiky / FS
+420-22435-3292
B-218 (Karlovo náměstí)
Mgr. Radka Keslerová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7565
D-301 (Karlovo náměstí)
Mgr. Milana Kittlerová - FS - 12101 +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
Ing. Patrik Kovář - FS - 12203 (doktorand)   A-302 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
D-305b (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. - FS - 12101
kracmar@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7547
B-211 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. - FS - 12101
Výpočty - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-22435-7534
B-216 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Petr Louda, Ph.D. - FS - 12101
louda@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7564
D-307 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Mačák - FS - 12203 (doktorand) +420-736-290-440
A-302 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
D-206 (Karlovo náměstí)
RNDr. Olga Majlingová, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
Ing. Josef Musil - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7430
D-206 (Karlovo náměstí)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7562
+420-777-943-524
B-214 (Karlovo náměstí)
Mgr. Nikola Pajerová - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7317
B-213 (Karlovo náměstí)
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7567
D-106 (Karlovo náměstí)
Ing. Prokop Pučejdl - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Vítězslav Putna - FS - 12101 (doktorand)    
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 (doktorand) +420-22435-7538
D-205b (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. - FS - 12101
svacek@marian.fsik.cvut.cz
+420-22435-7413
D-201 (Karlovo náměstí)
Ing. Adam Tater - FS - 12203 (doktorand)   A-302 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
D-305b (Karlovo náměstí)
Ing. David Trdlička, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7439
D-205a (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Vacek - FS - 12101 (doktorand)    
Ing. Jan Valášek, Ph.D. - FS - 12101 +420-22435-7447
D-205b (Karlovo náměstí)

Nalezeno: 36 položek.
(data: 2023-12-11 14:01:03)