12101Ústav technické matematiky (12101)
 12102Ústav fyziky (12102)
 12104Ústav jazyků (12104)
 12105Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105)
 12111Odbor pružnosti a pevnosti (12111)
  12124Odbor biomechaniky (12124)
  12131Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)
 12110Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
 12114Odbor elektrotechniky (12114)
  12136Odbor přesné mechaniky a optiky (12136)
  12137Odbor automatického řízení (12137)
 12112Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112)
 12113Ústav konstruování a částí strojů (12113)
 12115Ústav energetiky (12115)
 12116Ústav techniky prostředí (12116)
 12118Ústav procesní a zpracovatelské techniky (12118)
 12120Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120)
 12122Ústav letadlové techniky (12122)
 12132Ústav materiálového inženýrství (12132)
 12133Ústav strojírenské technologie (12133)
 12134Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (12134)
 12135Ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
 12138Ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
 12201Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201)
 12202Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů (12202)
 12203Centrum leteckého a kosmického výzkumu (12203)
 12911Sekretariát a děkanát FS ČVUT (12911)
 12305Technickoprovozní služby budov (12305)
  12802Technickoprovozní služby budov - budova Dejvice (12802)
   12804Technickoprovozní služby budov - budova Karlovo náměstí (12804)
   12807Technickoprovozní služby budov - budova Samoty, Stříbrná Skalice (12807)
   12816Technickoprovozní služby budov - budova Horská (12816)
   12857Technickoprovozní služby budov - budova Jáchymov (12857)
   12868Technickoprovozní služby budov - budova pod Juliskou (12868)
   12899Technickoprovozní služby budov - budova Slapy - Hrdlička (12899)
  12361Výukové středisko Herbertov (12361)
  12863Technickoprovozní služby budov - budova Herbertov (12863)
  12375Centrum počítačových služeb (12375)
  12921Oddělení pro vědu a výzkum (12921)
  12922Oddělení studijní (12922)
  12923Oddělení vnějších vztahů a spolupráce s průmyslem (12923)
  12931Oddělení zaměstnanecké (12931)
  12932Oddělení ekonomické (12932)
  12933Oddělení finanční účtárny (12933)