Pracovat se seznamem můžete dvěma způsoby:

 1. Položení dotazu

  V poli Vyhledej v horní části obrazovky vložte do textového pole vyhledávací řetězec. To jest vepište tam celé nebo část příjmení a/nebo číslo ústavu. (Pokud si nepamatujete čísla ústavů je možno je zjistit pomocí odkazu v dolní části stránky.) Pokud jste formulovali vyhledávácí řetězec stiskněte jedno z tlačítek zaměstnanci, studenti nebo všichni podle toho v jakém okruhu lidí si přejete vyhledávat. Příklady vyhledávacích řetězců jsou "Svobo" nebo "S 12101" nebo "12138".

 2. Volba z menu

  V druhém poli horní části stránky můžete vyhledávat podle počátečních písmen příjmení zaměstnanců a studentů (A-Z) nebo podle útvarů fakulty (12 xxx). Stačí pouze kliknout na žádanou volbu - automaticky se doplní vyhledávací řetězec a provede se vyhledání.

  Seznam je aktualizován každý den, verzi dat můžete vidět při hledání. Pokud v něm naleznete chybné údaje (telefony, místnosti), změňte si vše v usermapu.