Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Akademický senát - Zaměstnanci || Studenti || Všichni ||
Fakulta - Kolegium děkana || Gremium vedoucích FS || Vědecká rada ||
Ústavy - Vedoucí ústavů || Sekretářky || Informační manažeři || Správci subsítě ||
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová - FS - 12201
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda pedagogické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-246-003-707
+420-22435-2499
Bc. Ondřej Aulich
místopředseda AS - student / FS,
člen AS - student / FS
   
Ing. Pavel Balcar(doktorand)
člen AS - student / FS
   
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101
benes@marian.fsik.cvut.cz
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-7543
Ing. Jan Čížek, Ph.D. - FS - 12112
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2571
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. - FS - 12115
zástupce vedoucího / ústav energetiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda ekonomické komise AS / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2682
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. - FS - 12101
vedoucí výzkumného centra, docent matematiky
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7424
 
Ing. Lucie Forejtová - FS - 12133 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Michal Fürbacher - FS - 12135
Sekretariát - tajemník ústavu, pedagog
tajemník / ústav výrobních strojů a zařízení / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-607-957-446
+420-22435-9334
+420-221-990-935
Bc. Tereza Grebenarová
člen AS - student / FS
   
Ing. Petr Hatschbach, CSc. - FS - 12201
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS,
informační manažer / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-710
+420-22435-2492
Ing. Jakub Horník, Ph.D. - FS - 12132
zástupce vedoucího / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7531
+420-22435-7529
doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. - FS - 12105
docent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-9741
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS - 12115
Odborný asistent
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-7974
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. - FS - 12118
vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-770-125-378
+420-22435-2681
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2628
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS,
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / FS,
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS
+420-246-003-700
+420-22435-2502
Bc. Jan Michálek
člen AS - student / FS
   
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. - FS - 12112
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
+420-22435-2582
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-7562
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. - FS - 12135
Mechatronika - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-916
+420-739-242-919
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. - FS - 12112
vedoucí / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen grémia / FS,
místopředseda AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
předseda komise pro rozvoj AS / ČVUT,
člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ ČVUT,
člen vědecké rady / FS
+420-233-334-770
+420-22435-2580
Tomáš Paukner
člen AS - student / FS
   
Ing. Jiří Sommer - FS - 12134 (doktorand)
člen AS - student / FS
   
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. - FS - 12105
člen AS - zaměstnanec / FS,
předseda legislativní a koncepční komise AS / FS,
člen legislativní a koncepční komise AS / FS
+420-22435-7452
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. - FS - 12105
člen grémia / FS,
předseda AS / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2561
Ing. Jaroslav Štorkán - FS - 12105 (doktorand)
Ústav 12 105
člen AS - student / FS
+420-22435-2650
Bc. Petr Šuhájek
člen AS - student / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
   
Ing. Jiří Švéda, Ph.D. - FS - 12135
Výpočty - vedoucí odborné skupiny, pedagog
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-221-990-932
+420-739-531-463
Bc. Filip Tomasch
člen AS - student / FS
   
Ing. Jiří Volech - FS - 12105 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / FS,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT
+420-22435-5097
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 31 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky