Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy

Ústav

12101 12102 12104 12105 12111 12124 12131 12110 12114 12136 12137 12112 12113 12115 12116 12118 12120 12122 12132 12133 12134 12135 12138 12201 12202 12203 12911 12305 12802 12804 12361 12375 12921 12922 12923 12931 12932 12933
Lidé - People
sekretariát a děkanát FS ČVUT (12911)
[Třídit podle abecedy]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
tajemník / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2880
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12111 12911
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - FS - 12201 12911
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2504
+420-246-003-739
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - FS - 12137 12911
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2534
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - FS - 12115 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2535
Ing. Marie Kolaříková, Ph.D. - FS - 12133 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
+420-22435-2628
Ing. Jan Skočilas, Ph.D. - FS - 12118 12911
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2719
Alena Langerová - FS - 12911
sekretářka tajemníka / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2886
Božena Talácková - FS - 12911
sekretářka děkana / FS
+420-233-339-813
+420-22435-2885
Jan Hoskovský - FS - 12911
Markéta Jankovská - FS - 12911    
Bc. Petra Kantorovská - FS - 12911 +420-22435-9759
RNDr. Josef Kasl, CSc. - FS - 12911    
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. - FS - 12110 12911
docent
+420-246-003-519
+420-22435-2573
B1-319 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
Mgr. Lenka Ondruchová - FS - 12911 +420-22435-2472
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12110 12911 12922 +420-22435-2572
+420-22435-2671
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12911    
Pavel Solfronk - FS - 12911    
Ing. Jan Šťastný, Ph.D. - FS - 12911
Projektový manažer
+420-22435-9762
Ivana Tkáčová - FS - 12911
Podatelna - FS Dejvice
+420-224-310-292
+420-22435-2665
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911 +420-22435-2865
+420-22435-7271
[Třídit podle abecedy]

Nalezeno: 23 položek.
(data: 2018-03-21 15:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky