Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/people.fs.cvut.cz/index_v2.6.php on line 139 Lidé :: FS ČVUT Praha
Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Jiří Brabec, Ph.D. - FS - 12122  [313758] J.Brabec@fs.cvut.cz +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Jiří Bragagnolo - FS - 12802  [453845] Jiri.Bragagnolo@fs.cvut.cz +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Jan Brajer - FS - 12134 12135 (doktorand) [349008] Jan.Brajer@fs.cvut.cz +420-736-288-646
+420-22435-9224
+420-221-990-980
A-59 (Horská)
Ing. Ivaylo Brankov - FS - 12120 12375 (doktorand) [357467] Ivaylo.Brankov@fs.cvut.cz    
Ing. arch. Nikolay Brankov - FSv, FS - 12375 (doktorand) [354735] nikolay.brankov@fsv.cvut.cz    
Vratislav Brázda - FS - 12135  [444055] Vratislav.Brazda@fs.cvut.cz +420-22435-9116
+420-605-205-917
A-134a (Horská)
Ing. Vladimír Brdek, Ph.D. - FS - 12138  [20688] Vladimir.Brdek@fs.cvut.cz +420-22435-7620
B-316 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Václav Brož, CSc. - FS - 12122  [20428] Vaclav.Broz@fs.cvut.cz +420-22435-7422
B-103 (Karlovo náměstí)
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. - FS - 12133  [325094] Barbora.Stunova@fs.cvut.cz +420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
Ing. Pavel Brynych - FS - 12120 12201  [326131] Pavel.Brynych@fs.cvut.cz +420-246-003-708
+420-22435-2492
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-705 (Dejvice)
Ing. Jiřina Drahošová - FS - 12931  [22597] Jirina.Drahosova@fs.cvut.cz +420-22435-2890
A1-104a (Dejvice)
Yveta Drahošová, DiS. - FS - 12203  [404276] Yveta.Drahosova@fs.cvut.cz   B-261 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
103 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Drašnar, Ph.D. - FS - 12133  [305030] Petr.Drasnar@fs.cvut.cz +420-22435-2625
B1-22 (Dejvice)
prof. Ing. František Drkal, CSc. - FS, UCEEB - 12116  [20300] Frantisek.Drkal@fs.cvut.cz +420-22435-2480
B1-816 (Dejvice)
Ing. Jiří Drobílek - FS - 12135 12135  [326145] Jiri.Drobilek@fs.cvut.cz +420-221-990-920
+420-605-205-939
A-61 (Horská)
Jaroslav Drobný - FS - 12802  [446127] Jaroslav.Drobny@fs.cvut.cz +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Miloslav Franta - FS - 12122  [24931] Miloslav.Franta@fs.cvut.cz +420-22435-7453
F-103b (Karlovo náměstí)
František Frantál - FS - 12000 12375  [458527] Frantisek.Frantal@fs.cvut.cz    
prof. Ing. František Freiberg, CSc. - FS - 12138  [20693]
vedoucí / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
Frantisek.Freiberg@fs.cvut.cz +420-22435-8779
+420-22435-5799
B-240 (Karlovo náměstí)
Tereza Frelichová, DiS. - FS - 12135  [444927] Tereza.Frelichova@fs.cvut.cz +420-22435-9365
+420-221-990-900
+420-605-205-900
A-116 (Horská)
Ing. Tomáš Fridrichovský - FS - 12120 12120  [363372] Tomas.Fridrichovsky@fs.cvut.cz +420-723-545-446
B1-704 (Dejvice)
Daniel Frnka - FS - 12000 12375  [459530] Daniel.Frnka@fs.cvut.cz    
Ing. Hana Hrdinová - FS - 12133 12133 (doktorand) [384848] Hana.Hrdinova@fs.cvut.cz    
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. - FS - 12115 12911  [20274]
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS,
člen AS - zaměstnanec FS / ČVUT,
předseda hospodářské komise AS / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
kancléř vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT,
tajemník Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Frantisek.Hrdlicka@fs.cvut.cz +420-22435-2535
B1-517 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. - FS, RČVUT - 12115  [252440]
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
Jan.Hrdlicka@fs.cvut.cz +420-22435-7974
B1-518a (Dejvice)
Ing. Vladimír Hric - FS - 12101 12101 (doktorand) [319320] Vladimir.Hric@fs.cvut.cz    
Václav Hrubý - FS - 12375  [20779] Vaclav.Hruby@fs.cvut.cz +420-22435-2776
A1-205c (Dejvice)
doc. RNDr. Stanislav Kračmar, CSc. - FS - 12101  [20034] Stanislav.Kracmar@fs.cvut.cz +420-22435-7547
B-211 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Kramár, Ph.D. - FS - 12133  [415998] Tomas.Kramar@fs.cvut.cz    
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D. - FS - 12135  [24972] Tomas.Krannich@fs.cvut.cz +420-734-510-144
+420-22435-9338
A-127 (Horská)
Bc. Tomáš Kratěna - FS - 12000 12135  [420474] Tomas.Kratena@fs.cvut.cz    
Ing. Adam Kratochvíl - FS - 12105 12105 (doktorand) [380475] Adam.Kratochvil@fs.cvut.cz +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Aleš Kratochvíl - FS - 12122 12122  [320194] Ales.Kratochvil@fs.cvut.cz +420-22435-8711
B-201 (Karlovo náměstí)
Mgr. Veronika Kratochvílová - FS - 12104  [476535] Veronika.Kratochvilova@fs.cvut.cz    
Ing. Karel Kraus - FS - 12105 12105 (doktorand) [396730] Karel.Kraus@fs.cvut.cz    
Ing. Jan Králíček - FS - 12116 12116 (doktorand) [369324] Jan.Kralicek@fs.cvut.cz    
Ing. Vlastimil Králík, Ph.D. - FS - 12105  [302935] Vlastimil.Kralik@fs.cvut.cz +420-22435-2533
A1-s113 (Dejvice)
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. - FS - 12118  [326207] Lukas.Kratky@fs.cvut.cz +420-22435-2550
B1-431 (Dejvice)
Ing. Jan Krčil - FS - 12132 12132 (doktorand) [362091] Jan.Krcil@fs.cvut.cz +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Bohuslava Krčková - FS - 12102  [472485]
sekretářka / ústav fyziky / FS
Bohuslava.Krckova@fs.cvut.cz +420-22435-2426
B2-255 (Dejvice)
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. - FS - 12133  [20513] Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz +420-22435-2626
B1-39 (Dejvice)
Miloslava Krešňáková - FS - 12375  [20783] Miloslava.Kresnakova@fs.cvut.cz +420-22435-7449
 
Ing. Jakub Kronek, Ph.D. - FS - 12105  [313942] Jakub.Kronek@fs.cvut.cz +420-22435-2746
E3-140b (Dejvice)
RNDr. Zuzana Kroupová - FS - 12375  [20784] Zuzana.Kroupova@fs.cvut.cz +420-22435-5041
A1-205h (Dejvice)
Jana Krummerová - FS - 12922  [368261] Jana.Krummerova@fs.cvut.cz +420-22435-2634
A2-50 (Dejvice)
Ing. Stanislav Krum, Ph.D. - FS - 12132  [305162] Stanislav.Krum@fs.cvut.cz +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
MUDr. Petr Krupa - FS - 12105  [463432] Petr.Krupa@fs.cvut.cz    
Ing. Jiří Mrázek, Ph.D. - FS - 12113  [306474] Jiri.Mrazek@fs.cvut.cz +420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
doc. RNDr. František Mráz, CSc. - FS - 12101  [24971] Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz +420-22435-7438
B-215 (Karlovo náměstí)
Jana Mrázová - FS - 12911  [463397]    
Zdeňka Pragerová - FS - 12375  [478881] Zdenka.Pragerova@fs.cvut.cz    
Tomáš Prajs - FS - 12932  [24801] Tomas.Prajs@fs.cvut.cz +420-22435-2600
C1-211e (Dejvice)
Mgr. Radka Preclíková - FS - 12203  [463303] Radka.Preclikova@cvut.cz +420-732-958-070
+420-22435-3426
B3-218 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. - FS - 12134  [20557] Vratislav.Preclik@fs.cvut.cz +420-22435-2605
B1-118 (Dejvice)
Ing. Jan Prehradný, Ph.D. - FS - 12115  [322087] Jan.Prehradny@fs.cvut.cz    
Ing. Gregor Primc - FS - 12132  [472950]    
Bc. Tomáš Primus - FS - 12000 12135  [437241] Tomas.Primus@fs.cvut.cz    
Ing. František Procházka - FS - 12105 12105  [349043] Frantisek.Prochazka@fs.cvut.cz +420-22435-5035
A2-532b (Dejvice)
Ing. Petr Procházka - FS - 12118 12118 (doktorand) [382322] Petr.Prochazka@fs.cvut.cz    
Alena Procházková - FS - 12804  [20673] Alena.Prochazkova@fs.cvut.cz +420-22435-7200
B-5 (Karlovo náměstí)
Nina Procházková Ayyub - FS - 12104  [333011] Nina.Ayyub@fs.cvut.cz +420-22435-7686
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Prokop, MBA - FS - 12112  [471890] Petr.Prokop@fs.cvut.cz    
Ing. Vladimír Prokop, Ph.D. - FS - 12101  [24895] Vladimir.Prokop@fs.cvut.cz +420-22435-7567
 
Ing. Roman Prokýšek, CSc. - FS - 12105  [20452] Roman.Prokysek@fs.cvut.cz +420-22435-7300
A2-152 (Dejvice)
Jaroslav Provazník - FS - 12133 12133 12133  [335298] Jaroslav.Provaznik@fs.cvut.cz    
Milan Šrotíř - FS - 12804  [445931] Milan.Srotir@fs.cvut.cz +420-722-690-650
+420-22435-7383
 
Ing. David Trdlička - FS - 12101 12101 (doktorand) [346232] David.Trdlicka@fs.cvut.cz +420-22435-7439
D-205a (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Trnka - FS - 12110 12110 12110  [250706] Pavel.Trnka@fs.cvut.cz +420-22435-2530
+420-22435-2652
B1-513 (Dejvice)
C1-111 (Dejvice)
Ing. Šárka Trubelová - FS - 12105 12105 (doktorand) [370786] Sarka.Trubelova@fs.cvut.cz    
Ing. Jan Urban - FS - 12134 12134 (doktorand) [369425] Jan.Urban@fs.cvut.cz +420-22435-2617
B1-113 (Dejvice)
Francisco Urbano Garcia, MSc. - FS - 12203  [476803] Francisco.UrbanoGarcia@fs.cvut.cz +420-773-651-541
 
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D. - FS - 12110 12110  [302828] Stanislav.Vrana@fs.cvut.cz +420-22435-2769
A1-505a (Dejvice)
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 12133 (doktorand) [395172] Ondrej.Vratny@fs.cvut.cz    
Ing. Pavel Vrba - FS - 12135 12135  [328059] Pavel.Vrba@fs.cvut.cz +420-221-990-950
+420-734-360-552
A-62 (Horská)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 74 položek.
(data: 2017-11-19 18:15:01)
Information People  version 2.6b (master/4f50791e/2017-11-02/02:26)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky