Lidé 
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy

Kategorie
Zaměstnanci:

Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People 
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (status na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Kabát Václav - 12802 +420-22435-9998
D1-54 (Dejvice)
Ing. Kadlec Jiří, CSc. - 12132  KOS +420-22435-7429
B-30 (Karlovo náměstí)
Kachnič Matej    
Mgr. Kalinová Zuzana +420-22435-7561
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Kalivoda Jan, Ph.D. - 12120  KOS +420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Kalivoda Petr - 12133  KOS    
Ing. Kamenický Josef - 12113  KOS +420-22435-2416
B2-344 (Dejvice)
Ing. Kanaval Jan, Ph.D. - 12113  KOS +420-22435-2407
B2-341 (Dejvice)
Ing. Kaprálek Tomáš - 12375 +420-22435-9903
A-423 (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Jan, Ph.D. - 12101  KOS +420-22435-7439
D-205 (Karlovo náměstí)
Karpašová Marta - 12101  KOS
sekretářka / ústav technické matematiky / Fakulta strojní,
informační manažer / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
+420-22435-7456
 
RNDr. Kasl Josef, CSc.    
Ing. Kastrati Shkurte    
Ing. Kašpárek Miloš - 12112  KOS +420-22435-2800
B1-219 (Dejvice)
doc. Ing. Kavan Michal, CSc. - 12138  KOS +420-22435-5795
B-236 (Karlovo náměstí)
Ing. Kazda Josef - 12201    
Ing. Kekula Josef, Ph.D. - 12135  KOS +420-221-990-960
+420-731-114-130 (mobilní telefon)
A-150 (Praha 2, Horská 3)
Ing. Kellner Tomáš - 12134  KOS +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Mgr. Keslerová Radka, Ph.D. - 12101  KOS +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
Mgr. Kittlerová Milana - 12101  KOS +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Mgr. Klán Petr, CSc. +420-22435-2814
+420-22435-9514 (telefon/fax)
A1-305k (Dejvice)
Ing. Klesa Jan, Ph.D. - 12122  KOS +420-22435-7416
B-202 (Karlovo náměstí)
doc. JUDr. Klimeš František, CSc. +420-22435-5796
B-237 (Karlovo náměstí)
Ing. Klíma Matěj - 12101  KOS    
Ing. Klíma Vít - 12113  KOS    
Ing. Klír Vojtěch, Ph.D. - 12201 +420-22435-1855
+420-246-003-709
315 (Juliska)
309 (Roztoky, Přílepská 1920)
Ing. Kobrsek Jindřich    
Ing. Kobrzek Filip, Ph.D. +420-22435-2683
A1-s110 (Dejvice)
Kocián Jiří - 12305 +420-22435-2790
A1-106c (Dejvice)
RNDr. Kočvara Michal, DrSc.    
Kodýdková Dana    
RNDr. Kohout Zdeněk, Ph.D. - 12102  KOS
tajemník / ústav fyziky / Fakulta strojní
+420-22435-2428
+420-22435-9180
B2-249 (Dejvice)
Ing. Kohút Peter, Ph.D. - 12135  KOS +420-22435-2581
+420-221-990-955
+420-731-628-557 (mobilní telefon)
B1-332a (Dejvice)
A-150 (Praha 2, Horská 3)
doc. Ing. Kokeš Josef, CSc. - 12110  KOS +420-22435-2660
A1-408 (Dejvice)
doc. Ing. Kolařík Ladislav, Ph.D. - 12133  KOS
vedoucí / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní,
člen grémia / Fakulta strojní
+420-22435-2619
B1-37 (Dejvice)
Ing. Kolaříková Marie, Ph.D. - 12133 12911  KOS
člen kolégia / Fakulta strojní,
člen grémia / Fakulta strojní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
+420-22435-2628
B1-38 (Dejvice)
doc. Ing. Kolář Jan, CSc.   D-s201 (Praha 6, Thákurova 7)
Bc. Kolář Jiří - 12361    
doc. Ing. Kolář Josef, CSc. - 12120  KOS +420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Ing. Kolář Martin - 12135  KOS +420-22435-9342
A-127 (Praha 2, Horská 3)
Ing. Kolář Petr, Ph.D. - 12135  KOS
vedoucí / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní,
člen grémia / Fakulta strojní
+420-22435-9329
+420-221-990-926
+420-605-205-926 (mobilní telefon)
A-117 (Praha 2, Horská 3)
Bc. Kolčaba Dalimil   G3-130 (Dejvice)
Ing. Koloušek Vít, Ph.D. +420-22435-2538
B1-523 (Dejvice)
doc. Ing. Kolovratník Michal, CSc. - 12115  KOS
vedoucí / ústav energetiky / Fakulta strojní,
člen grémia / Fakulta strojní
+420-22435-2540
B1-528 (Dejvice)
Mgr. Kommová Jaroslava - 12104  KOS
zástupce vedoucího / ústav jazyků / Fakulta strojní
+420-22435-7218
B-312 (Karlovo náměstí)
Komrsková Zuzana    
Mgr. Končelíková Eva - 12104  KOS +420-22435-7499
B-301 (Karlovo náměstí)
Ing. Konečný Petr, Ph.D. +420-221-990-961
A-33 (Praha 2, Horská 3)
prof. Ing. Konvičková Svatava, CSc. - 12105  KOS +420-22435-2511
B1-610 (Dejvice)
Ing. Kopačka Ján - 12135  KOS +420-221-990-937
+420-734-424-280
A-145 (Praha 2, Horská 3)
Mgr. Kopecká Ester, DiS. - 12135  KOS
informační manažer / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní
+420-605-205-931 (mobilní telefon)
+420-221-990-989
A-155 (Praha 2, Horská 3)
Ing. Kopřiva Bedřich, CSc. +420-22435-8792
A1-4 (Dejvice)
Ing. Koptiš Michal - 12134  KOS +420-22435-2613
B1-128 (Dejvice)
Kořánek Karel - 12802 +420-22435-2462
A2-s130 (Dejvice)
RNDr. Kosek Zdeněk - 12135  KOS +420-221-990-965
+420-733-674-324 (mobilní telefon)
A-145 (Praha 2, Horská 3)
Kosinová Vlasta - 12802    
Ing. Kosíková Jitka, Ph.D. +420-605-205-912 (mobilní telefon)
 
Ing. Kostroun Tomáš - 12122  KOS
tajemník / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní
+420-22435-7412
+420-22435-7371
F-101 (Karlovo náměstí)
B-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Košťálek Josef - 12138  KOS +420-22435-5784
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Kouba Adam - 12110  KOS +420-22435-2646
B1-319 (Dejvice)
Ing. Kouba Jan - 12201 +420-22435-2710
A1-307b (Dejvice)
Kouba Michal - 12375 81370 +420-22435-9905
+420-22435-9720
A1-206 (Dejvice)
B3-305 (Praha 6, Zikova 4)
Ing. Koubek Jan, Ph.D. - 12135  KOS +420-731-681-328 (mobilní telefon)
+420-221-990-949
A-62 (Praha 2, Horská 3)
Koukal Jan - 12375 81370 +420-22435-9904
+420-22435-9720
A1-206 (Dejvice)
B3-305 (Praha 6, Zikova 4)
Mgr. Kousal Jaroslav, Ph.D. - 12122  KOS    
Ing. Kovalčík Jaroslav - 12135  KOS +420-221-990-976
+420-739-462-350 (mobilní telefon)
A-59 (Praha 2, Horská 3)
Mgr. Kovalčíková Hana - 12105  KOS +420-22435-7420
A2-160 (Dejvice)
Ing. Kovanda Karel, Ph.D. - 12133  KOS +420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
Kovaříková Hana - 12933 +420-22435-8704
A1-105d (Dejvice)
doc. Ing. Kožíšek Jan, CSc. +420-22435-5786
B-132 (Karlovo náměstí)
doc. RNDr. Kračmar Stanislav, CSc. - 12101  KOS +420-22435-7547
B-211 (Karlovo náměstí)
Ing. Kramár Tomáš, Ph.D. - 12133  KOS    
Ing. Krannich Tomáš, Ph.D. - 12135  KOS +420-22435-9338
+420-734-510-144 (mobilní telefon)
A-127 (Praha 2, Horská 3)
Bc. Kratěna Tomáš    
Ing. Kratochvíl Adam - 12105  KOS +420-22435-2542
B1-604 (Dejvice)
Ing. Kratochvíl Aleš - 12122  KOS osobní stránky +420-22435-8711
B-201 (Karlovo náměstí)
Kratochvíl Ondřej    
Ing. Kraus Karel - 12105  KOS    
Ing. Králíček Jan - 12116  KOS    
Ing. Králík Vlastimil, Ph.D. - 12105  KOS +420-22435-2533
A1-s113 (Dejvice)
doc. Ing. Krátký Lukáš, Ph.D. - 12118  KOS +420-22435-2550
B1-431 (Dejvice)
Ing. Krčil Jan - 12132  KOS +420-22435-7249
A-442 (Karlovo náměstí)
Krčková Bohuslava - 12102  KOS
sekretářka / ústav fyziky / Fakulta strojní
+420-22435-2426
B2-255 (Dejvice)
doc. Ing. Kreibich Viktor, CSc. - 12133  KOS +420-22435-2626
B1-39 (Dejvice)
Krešňáková Miloslava - 12375 +420-22435-7449
 
Ing. Kronek Jakub, Ph.D. - 12105  KOS osobní stránky +420-22435-2746
E3-140b (Dejvice)
RNDr. Kroupová Zuzana - 12375 +420-22435-5041
A1-205h (Dejvice)
Krummerová Jana - 12922 +420-22435-2634
A2-50 (Dejvice)
Ing. Krum Stanislav, Ph.D. - 12132  KOS +420-22435-7444
A-445 (Karlovo náměstí)
MUDr. Krupa Petr - 12105  KOS    
Ing. Křička Jaroslav, Ph.D. - 12113  KOS +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Ing. Kubelka Martin - 12133  KOS    
Ing. Kubelková Irena - 12133  KOS    
Ing. Kučera Jaromír - 12122  KOS +420-22435-7460
B-102 (Karlovo náměstí)
Ing. Kučera Miroslav, Ph.D. - 12116  KOS +420-22435-2739
B1-215 (Dejvice)
Ing. Kudláček Jan, Ph.D. - 12133  KOS
zástupce vedoucího / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
+420-22435-2622
B1-35 (Dejvice)
Ing. Kuchař Jiří - 12133  KOS    
Ing. Kuklík Vlastimil, Ph.D. - 12133  KOS    
Ing. Kulíšek Viktor - 12105  KOS +420-221-990-905
+420-22435-2519
+420-731-682-239
B1-620 (Dejvice)
A-145 (Praha 2, Horská 3)
Ing. Kunzová Barbora - 12133  KOS +420-22435-2613
B1-120 (Dejvice)
Ing. Kuželka Jiří, Ph.D. - 12105  KOS +420-22435-2519
B1-620 (Dejvice)
Ing. Kužma Ján    
Ing. Kyncl Jiří - 12134 51940  KOS +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ing. Kyncl Martin - 12134  KOS +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Ing. Kysela Bohuš, Ph.D. - 12118  KOS +420-22435-2715
G2-154 (Dejvice)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 105 položek.

Information People v2.5a © CCS FME CTU 2003,2004,2005,2007,2010,2011,2012,2013
contact:
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky