Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/people.fs.cvut.cz/index_v2.6.php on line 139 Lidé :: FS ČVUT Praha
Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
doc. Ing. Jan Bečka, CSc. - FS - 12113  [20219] Jan.Becka@fs.cvut.cz +420-22435-2410
B2-352 (Dejvice)
Ing. Bohumír Bednář, CSc. - FS - 12133  [20501]
tajemník / ústav strojírenské technologie / FS
Bohumir.Bednar@fs.cvut.cz +420-22435-2623
B1-32 (Dejvice)
Karel Beneš - FS - 12804  [435818] Karel.Benes@fs.cvut.cz +420-22435-7222
 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš - FS - 12132  [250462] Libor.Benes@fs.cvut.cz +420-22435-7513
B-126 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D. - FS - 12101  [21741]
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen pedagogické komise AS / FS
Ludek.Benes@fs.cvut.cz +420-22435-7543
D-207 (Karlovo náměstí)
Mgr. Barbora Benešová - FS - 12115  [427156] Barbora.Benesova@fs.cvut.cz +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
Ing. Dana Benešová, Ph.D. - FS - 12133  [327255] Dana.Benesova@fs.cvut.cz +420-22435-2625
B1-22 (Dejvice)
Ing. Jaroslava Benešová - FS - 12133  [24941] Jaroslava.Benesova@fs.cvut.cz    
Ing. Petr Beneš, Ph.D. - FS - 12105  [302844] Petr.Benes@fs.cvut.cz +420-22435-7204
A2-156 (Dejvice)
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. - FS - 12138  [21462]
zástupce vedoucího / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
Theodor.Beran@fs.cvut.cz +420-22435-7630
B-238 (Karlovo náměstí)
Ing. Libor Beránek, Ph.D. - FS - 12134 12134 12134  [325045]
vedoucí / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / FS,
člen grémia / FS
Libor.Beranek@fs.cvut.cz +420-22435-2612
B1-127 (Dejvice)
Ing. Vít Beránek, Ph.D. - FS - 12201  [314305] Vit.Beranek@fs.cvut.cz +420-246-003-713
 
doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. - FS - 12110  [20630] Jaroslav.Bernard@fs.cvut.cz +420-22435-2446
B1-21 (Dejvice)
Břetislav Bezouška - FS - 12201 12305  [326829] Bretislav.Bezouska@fs.cvut.cz +420-22435-1810
102a (Juliska)
Ing. Jana Běhalová, CSc. - FS - 12135  [20575] Jana.Behalova@fs.cvut.cz +420-22435-9116
A-134a (Horská)
Ing. Vojtěch Bělohlav - FS - 12118 12118 (doktorand) [369738] Vojtech.Belohlav@fs.cvut.cz    
Ing. Matouš Cejnek - FS, ÚTVS - 12110 12110 (doktorand) [364239] Matous.Cejnek@fs.cvut.cz +420-22435-2896
A1-305c (Dejvice)
doc. Ing. Jiří Cejp, CSc. - FS - 12132  [20471] Jiri.Cejp@fs.cvut.cz +420-22435-7515
B-117 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Cerman - FS - 12110 12110  [374537] Miroslav.Cerman@fs.cvut.cz    
Ing. Eliška Cézová, Ph.D. - FS - 12113  [302863] Eliska.Cezova@fs.cvut.cz +420-22435-2408
B2-342 (Dejvice)
Ing. Jan Čejka - FS - 12113  [369274] Jan.Cejka@fs.cvut.cz +420-22435-2411
B2-345 (Dejvice)
Zuzana Čejková - FS - 12135  [391326] Zuzana.Cejkova@fs.cvut.cz    
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. - FS - 12122  [24416]
správce subsítě / ústav letadlové techniky / FS
Tomas.Censky@fs.cvut.cz +420-22435-9752
+420-22435-7416
B-202 (Karlovo náměstí)
F-117 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. - FS - 12133  [20504] Jan.Cermak@fs.cvut.cz +420-22435-2633
B1-40 (Dejvice)
Ing. Alena Černá - FS - 12921  [447223] Alena.Cerna@fs.cvut.cz +420-22435-5601
A1-13 (Dejvice)
prof. Ing. František Černý, DrSc. - FS - 12102  [20069] Frantisek.Cerny@fs.cvut.cz +420-22435-2437
B2-242 (Dejvice)
Jiří Černý - FS - 12201 12305  [20401] J.Cerny@fs.cvut.cz +420-22435-1846
+420-22435-1841
105 (Juliska)
Ing. Jiří Černý - FS - 12105 12105 12105 (doktorand) [381608] Jiri.Cerny2@fs.cvut.cz    
RNDr. Marta Čertíková, Ph.D. - FS - 12101  [326823] Marta.Certikova@fs.cvut.cz +420-22435-7221
+420-22435-7541
D-204 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Červenka - FS - 12135 12135 (doktorand) [302881] J.Cervenka@fs.cvut.cz +420-221-990-917
+420-734-360-553
A-62 (Horská)
Ing. Libor Červenka, Ph.D. - FS - 12201  [306675] Libor.Cervenka@fs.cvut.cz +420-246-003-708
+420-22435-2496
308 (Roztoky, Přílepská )
B1-709 (Dejvice)
Ing. Petr Červenka - FS - 12375 (doktorand) [370995] petr.cervenka.1@fsv.cvut.cz +420-22435-5448
B-577 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Červený, Ph.D. - FS - 12133  [325947] Jaroslav.Cerveny@fs.cvut.cz    
Bc. David Česenek - FS - 12375  [420253] cesendav@fel.cvut.cz    
Ing. Zdeněk Češpíro, Ph.D. - FS - 12113  [20220] Zdenek.Cespiro@fs.cvut.cz +420-22435-2409
B2-343 (Dejvice)
Ing. František Denk - FS - 12132  [313462] Frantisek.Denk@fs.cvut.cz    
Ing. Petr Denk - FS - 12105 12105 12105 (doktorand) [336924] Petr.Denk@fs.cvut.cz +420-22435-5034
A2-532a (Dejvice)
Bc. Jan Ferkl - FS - 12000 12135  [438602] Jan.Ferkl@fs.cvut.cz    
Ing. Martin Helmich - FS - 12122  [326166]
informační manažer / ústav letadlové techniky / FS
Martin.Helmich@fs.cvut.cz +420-22435-7492
A-208 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. - FS, UCEEB - 12116  [20301] Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz +420-22435-2477
B1-815 (Dejvice)
prof. Dr. Joannes Hensen - FS - 12116  [23808] Joannes.Hensen@fs.cvut.cz +420-22435-2489
B1-818 (Dejvice)
Ing. Tomáš Heptner - FS - 12120  [20406] Tomas.Heptner@fs.cvut.cz +420-22435-2493
B1-704 (Dejvice)
Ing. Olga Heralová, MBA - FS - 12138  [304161] Olga.Heralova@fs.cvut.cz    
Jiřina Heráčková - FS - 12105 12105  [20177]
sekretářka / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
Jirina.Herackova@fs.cvut.cz +420-22435-2509
B1-611 (Dejvice)
Ing. Aleš Herman, Ph.D. - FS - 12133  [24072] Ales.Herman@fs.cvut.cz +420-22435-2752
B1-27 (Dejvice)
prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc. - FS - 12101  [20024] Leopold.Herrmann@fs.cvut.cz +420-22435-7262
B-206 (Karlovo náměstí)
Jan Jelínek - FS - 12138  [20697] Jan.Jelinek@fs.cvut.cz +420-22435-5792
B-134 (Karlovo náměstí)
Bc. Filip Jeník - FS - 12000 12132 12132  [439003] Filip.Jenik@fs.cvut.cz    
Ing. Jitka Jeníková - FS - 12115 12115 (doktorand) [395161] Jitka.Jenikova@fs.cvut.cz    
Ing. Zdeňka Jeníková, Ph.D. - FS - 12132  [23861] Zdenka.Jenikova@fs.cvut.cz +420-22435-9756
F-212 (Karlovo náměstí)
Ing. Ivan Jeřábek, Ph.D. - FS - 12122  [24418] Ivan.Jerabek@fs.cvut.cz +420-22435-7412
B-105 (Karlovo náměstí)
Ing. Josef Kekula, Ph.D. - FS - 12135  [319371] Josef.Kekula@fs.cvut.cz +420-731-114-130
+420-221-990-960
A-150 (Horská)
Ing. Tomáš Kellner - FS - 12134 12134 12134 (doktorand) [379766] Tomas.Kellner@fs.cvut.cz +420-22435-2604
B1-117 (Dejvice)
Mgr. Radka Keslerová, Ph.D. - FS - 12101  [24894] Radka.Keslerova@fs.cvut.cz +420-22435-7247
D-304 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Lelek, Ph.D. - FS - 12110  [476725]    
Mgr. Jana Lepierová - FS - 12135  [409244] Jana.Lepierova@fs.cvut.cz +420-731-681-325
+420-221-990-977
A-151 (Horská)
Michele Le Blanc - FS - 12104  [479172] Michele.LeBlanc@fs.cvut.cz    
Bc. Megi Mejdrechová - FS - 12000 12105  [434271] Megi.Mejdrechova@fs.cvut.cz    
prof. Ing. Jan Melichar, CSc. - FS - 12112  [20326] Jan.Melichar@fs.cvut.cz +420-22435-2593
B1-226 (Dejvice)
Ing. Katarína Mendová - FS - 12105 12105 (doktorand) [471642] Katarina.Mendova@fs.cvut.cz    
Ing. Zuzana Merklová - FS - 12203  [459508] Zuzana.Merklova@cvut.cz +420-602-684-530
 
Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D. - FS - 12105  [318100] Martin.Necas@fs.cvut.cz +420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Věra Nechvátalová - FS - 12361  [479641]    
Romana Nechybová - FS - 12361 12361  [367759] Romana.Nechybova@fs.cvut.cz    
Ing. Martin Nesládek, Ph.D. - FS - 12105  [319660] Martin.Nesladek@fs.cvut.cz +420-22435-2523
B1-622 (Dejvice)
Eva Nešporová - FS - 12118  [411128]
sekretářka / ústav procesní a zpracovatelské techniky / FS
Eva.Nesporova@fs.cvut.cz +420-22435-2551
 
Ing. Hana Netřebská, Ph.D. - FS - 12112  [301338]
tajemník / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / FS,
člen AS - zaměstnanec / FS,
člen ekonomické komise AS / FS
Hana.Netrebska@fs.cvut.cz +420-22435-2582
B1-332b (Dejvice)
Ing. Michal Netušil, Ph.D. - FS - 12118  [320659] Michal.Netusil@fs.cvut.cz +420-724-121-749
+420-22435-2713
B1-419 (Dejvice)
Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D. - FS - 12105  [304523] Zdenek.Neusser@fs.cvut.cz +420-22435-5038
A2-153 (Dejvice)
RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. - FS - 12101  [251386]
člen AS - zaměstnanec / FS
Tomas.Neustupa@fs.cvut.cz +420-777-943-524
+420-22435-7562
B-214 (Karlovo náměstí)
Ing. Martin Neužil, Ph.D. - FS - 12115  [331777] Martin.Neuzil@fs.cvut.cz    
Kristýna Neužilová - FS - 12933  [464905] Kristyna.Neuzilova@fs.cvut.cz +420-22435-8701
A1-105b (Dejvice)
Jiřina Nevosadová - FS - 12922  [360040] Jirina.Nevosadova@fs.cvut.cz +420-22435-2457
A2-42 (Dejvice)
Ing. Kristýna Němcová - FS - 12115 12115 (doktorand) [397025] Kristyna.Nemcova@fs.cvut.cz    
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D. - FS, FEL - 12110  [22083] Sarka.Nemcova@fs.cvut.cz +420-22435-2585
B1-21 (Dejvice)
Terézia Němcová - FS - 12932 12932  [91845] Terezia.Nemcova@fs.cvut.cz +420-22435-5688
A1-106a (Dejvice)
Bc. Jan Němec - FS - 12000 12105  [420504] J.Nemec@fs.cvut.cz    
doc. Ing. Milan Němec, CSc. - FS - 12133 12133 12133 12133  [20520] Milan.Nemec@fs.cvut.cz +420-22435-2627
B1-33 (Dejvice)
Jakub Pečenka - FS - 12375  [460312] pecenjak@fit.cvut.cz    
Ing. Petr Pečený - FS - 12115 12115 12115 12115  [328663] Petr.Peceny@fs.cvut.cz    
Hana Pechová - FS - 12361  [464729] H.Pechova@fs.cvut.cz    
Ing. Jan Pelikán, Ph.D. - FS - 12105  [325030] Jan.Pelikan@fs.cvut.cz +420-22435-7584
A2-153 (Dejvice)
Ing. Lukáš Pelikán - FS - 12134 12134 (doktorand) [370771] Lukas.Pelikan@fs.cvut.cz +420-22435-2606
B1-119 (Dejvice)
Mgr. Tereza Perlácová - FS - 12000 12135  [479427] Tereza.Perlacova@fs.cvut.cz    
RNDr. Vratislav Peřina, CSc. - FS - 12102  [24739] Vratislav.Perina@fs.cvut.cz +420-22435-2429
B2-248a (Dejvice)
Eliška Pešková - FS - 12361  [473204]    
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. - FS - 12132  [41374] Frantiska.Peslova@fs.cvut.cz +420-22435-7274
B-115 (Karlovo náměstí)
Ing. Karel Petera, Ph.D. - FS - 12118 12375  [20993] Karel.Petera@fs.cvut.cz +420-22435-9949
A1-205i (Dejvice)
Mgr. Petr Petráček, Ph.D. - FS - 12135  [467878] Petr.Petracek@fs.cvut.cz +420-221-990-970
+420-605-205-920
A-146 (Horská)
prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. - FS - 12115  [20331] Jiri.Petrak@fs.cvut.cz +420-22435-2589
B1-216 (Dejvice)
doc. Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. - FS - 12115  [21900] Miroslav.Petrak@fs.cvut.cz +420-22435-2598
B1-218 (Dejvice)
Ing. Karel Petr, Ph.D. - FS - 12113  [306498]
informační manažer / ústav konstruování a částí strojů / FS
Karel.Petr@fs.cvut.cz +420-22435-2415
B2-351 (Dejvice)
Ing. Růžena Petrová, Ph.D. - FS - 12110 12922  [20669]
vedoucí / oddělení studijní / FS,
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
Ruzena.Petrova@fs.cvut.cz +420-22435-2572
+420-22435-2671
A2-49a (Dejvice)
A1-305i (Dejvice)
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. - FS - 12115  [20284] Vaclav.Petr@fs.cvut.cz +420-22435-2539
B1-524 (Dejvice)
Ing. Vojtěch Petr - FS - 12133  [416483] Vojtech.Petr@fs.cvut.cz    
Jaroslava Petříková - FS - 12305  [21155]
vedoucí / technickoprovozní služby budov - budova Dejvice / FS
Jaroslava.Petrikova@fs.cvut.cz +420-22435-2667
+420-233-339-803
A1-106b (Dejvice)
Ing. Lubomír Petýrek - FS - 12305  [21156]
vedoucí / technickoprovozní služby budov / FS
Lubomir.Petyrek@fs.cvut.cz +420-22435-2892
+420-22435-7446
A1-107a (Dejvice)
B-229 (Karlovo náměstí)
Mgr. Kristina Reist - FS - 12203  [471571] Kristina.Reist@cvut.cz    
Ing. Branko Remek, CSc. - FS - 12201  [20418] Branko.Remek@fs.cvut.cz +420-22435-1838
313 (Juliska)
Ing. Pavel Rensa - FS - 12203  [471076] Pavel.Rensa@fs.cvut.cz +420-22435-9742
A-216 (Karlovo náměstí)
Mgr. Hynek Řezníček - FS - 12101 12101 (doktorand) [441872] Hynek.Reznicek@fs.cvut.cz    
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. - FS - 12105 12911  [20186]
proděkan pro pedagogickou činnost / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
Jan.Reznicek@fs.cvut.cz +420-22435-2424
+420-22435-2777
+420-22435-2517
A2-45 (Dejvice)
A2-47 (Dejvice)
B1-608 (Dejvice)
Ing. Jitka Řezníčková - FS - 12105 12911  [362244] Jitka.Reznickova@cvut.cz    
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - FS - 12105  [23391] Radek.Sedlacek@fs.cvut.cz +420-604-809-778
+420-22435-2653
C1-s114 (Dejvice)
Bedřich Sedlák - FS - 12201  [24977] Bedrich.Sedlak@fs.cvut.cz +420-22435-1810
 
Zuzana Sedlecká - FS - 12110 12110 12110  [24110]
sekretářka / ústav přístrojové a řídící techniky / FS
Zuzana.Sedlecka@fs.cvut.cz +420-22435-2569
B1-321 (Dejvice)
Bc. Petr Seidel - FS - 12000 12135  [419777] Petr.Seidel@fs.cvut.cz    
Bc. Ladislav Seidl - FS - 12000 12135  [437303] Ladislav.Seidl@fs.cvut.cz    
Daniel Šebík - FS - 12000 12110  [420313] Daniel.Sebik@fs.cvut.cz    
Pavel Šebrle - FS - 12118  [20361] Pavel.Sebrle@fs.cvut.cz +420-22435-9744
G2-41 (Dejvice)
Bc. Ondřej Šedivý - FS - 12000 12135  [411088] Ondrej.Sedivy@fs.cvut.cz    
Ing. Vladimír Šefrna, CSc. MBA - FS - 12133  [20613] Vladimir.Sefrna@fs.cvut.cz    
Ing. Josef Šepitka, Ph.D. - FS - 12105  [301567] Josef.Sepitka@fs.cvut.cz +420-22435-2649
A1-s113 (Dejvice)
Barbora Ševčíková - FS - 12135  [20614]
sekretářka / ústav výrobních strojů a zařízení / FS
Barbora.Sevcikova@fs.cvut.cz +420-22435-9339
+420-221-990-914
+420-22435-9348
A-120 (Horská)
Bc. Roman Vecheta - FS - 12000 12134  [411093] Roman.Vecheta@fs.cvut.cz    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand) [394900] vertapet@fjfi.cvut.cz    
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102  [20097] Eva.Vesela@fs.cvut.cz +420-22435-2764
B2-248b (Dejvice)
Ing. Roman Veselka - FS - 12203  [471867] Roman.Veselka@fs.cvut.cz +420-22435-9742
A-216 (Karlovo náměstí)
Ing. Ladislav Veselý - FS - 12115 12115 (doktorand) [362550] Ladislav.Vesely@fs.cvut.cz +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
Stanislav Veselý - FS - 12133  [360417] Stanislav.Vesely@fs.cvut.cz    
Bc. Zuzana Weberová - FS - 12000 12202  [423363] Zuzana.Weberova@fs.cvut.cz    
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - FS - 12134  [20572] Antonin.Zelenka@fs.cvut.cz +420-22435-2607
B1-120 (Dejvice)
Ing. Petr Zelenský - FS - 12116 12116 (doktorand) [326267] Petr.Zelensky@fs.cvut.cz    
Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135  [24620] Pavel.Zeman@fs.cvut.cz +420-22435-2614
+420-605-205-923
+420-221-990-923
A-27 (Horská)
B1-129 (Dejvice)
Ing. Václav Železný - FS - 12115  [22978] Vaclav.Zelezny@fs.cvut.cz +420-22435-2729
G3-125d (Dejvice)
Norbert Želina - FS - 12804  [422127] Norbert.Zelina@fs.cvut.cz +420-22435-7252
 
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138  [20726]
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
Petr.Zemlicka@fs.cvut.cz +420-22435-7621
B-316 (Karlovo náměstí)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 127 položek.
(data: 2017-11-19 18:15:01)
Information People  version 2.6b (master/4f50791e/2017-11-02/02:26)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky