Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D. - FIT    
Štěpánka Zahradníková - SÚZ    
prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2089
+420-224-890-702
Ing. Vít Zahradník - FEL (doktorand) +420-22435-2349
Bc. Kateřina Zahradová - FJFI    
Daniel Zahrádka - FA
technik počítačových sítí, technicko hospodářský pracovník
+420-22435-6262
Ing. Vojtěch Zacharda - FSv (doktorand) +420-22435-4603
Kateřina Zachatová - SÚZ
Cukrářka
   
Ing. Lukáš Zach, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2542
Miroslava Zaisová - ÚK +420-22435-9983
doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. - FJFI +420-22435-8609
 
Ing. Michal Zajačík - FEL  
Ing. Jiří Zajíček - ÚTEF (doktorand) +420-22435-9181
RNDr. Peter Zamarovský, CSc. - FEL +420-22435-5139
Libuše Zamprová - UCEEB
hlavní účetní / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6707
Petr Zamrazil - FJFI
Energetik
+420-22435-8303
Ing. Michal Zaorálek - FS - 12911    
Ing. Martina Zapletalová, Ph.D. - FSv +420-22435-7148
Nicola Zaru - FEL    
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D. - FSv
Odborný asistent
+420-22435-4354
Ing. Václav Zatloukal, Ph.D. - FJFI  
Ing. Filip Zavadil - FS - 12201 (doktorand)    
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D. - FJFI
Vědecko-pedagogický pracovník
+420-22435-8213
+420-22435-8222
Ing. Jan Zavrtálek, Ph.D. - FEL
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. - FS - 12105
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-7572
Ing. Tereza Zavřelová - FS - 12105 (doktorand) +420-22435-2523
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c. - FA
profesor
vedoucí / ústav navrhování II / Fakulta architektury,
proděkan pro zahraniční styky / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-6371
Monika Zábranská - FJFI +420-22435-8286
 
Ing. Vít Záhlava, CSc. - FEL +420-22435-2863
+420-22435-3940
Ing. Miroslav Záhora - FD    
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. - FS, VIC - 12115 12921
Správce aplikace V3S
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum,
informační manažer / ústav energetiky / FS,
správce subsítě / ústav energetiky / FS
+420-22435-9809
Ing. Petr Zácha, Ph.D. - VIC
vedoucí / oddělení integrace a koordinace / Výpočetní a informační centrum,
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
+420-22435-8441
Ing. Martina Záleská - FSv (doktorand) +420-22435-4688
Ing. Zora Záleská - FSv +420-22435-9715
doc. Ing. Jan Záleský, CSc. - FSv
Zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího / katedra geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-4551
Ing. Petr Záleský - FEL +420-22435-5815
Jiří Zámečník - SÚZ +420-233-051-243
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. - FBMI    
Ing. Filip Zámek - FS - 12110
Konzultační hodiny - čtvrtek 11:30 až 12:30 v místnosti T4:A1-305e
+420-22435-2670
Iva Zámostná - FS - 12132
sekretářka / ústav materiálového inženýrství / FS
+420-22435-7498
Soňa Zápotocká - FS - 12933
Hlavní účetní FS
vedoucí / oddělení finanční účtárny / FS
+420-22435-2882
 
Ing. Jiří Zápotocký - FS - 12911
vedoucí / sekretariát a děkanát FS ČVUT / FS,
tajemník / FS,
člen kolégia / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2880
Jindřich Záruba - FBMI    
Ing. Jan Záruba-Pfeffermann, CSc. - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3524
Dana Zárybnická - FSv +420-22435-7943
Jaroslava Zářecká - SÚZ +420-234-678-229
 
Jitka Zátková - SÚZ
referentka oddělení správy budov
+420-22435-1833
 
Ing. Eva Zbožínková - FEL +420-773-183-087
+420-22435-2376
Lucie Zdeňková - FIT +420-22435-9862
Olga Zderadičková - SÚZ    
Ing. Jiří Zděnek, CSc. - FEL
tajemník / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra elektrických pohonů a trakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2215
Dana Zdráhalová - SÚZ    
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. - FA
akademický pracovník na místě odborného asistenta
+420-22435-6328
doc. Ing. Zdeněk Zdráhal, CSc. - CIIRC  
Helena Zdrchaná - SÚZ    
Jiří Zeipelt - FD    
Šárka Zejmonová - FEL +420-22435-2197
prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - FS - 12134 +420-22435-2607
Ing. Jan Zelenka - FD
odborný asistent
vedoucí / úsek správy budovy Florenc / Fakulta dopravní,
vedoucí / úsek správy budovy Konviktská / Fakulta dopravní
+420-22435-7976
+420-22435-9525
Iva Zelenková - FSv +420-22435-4521
Bc. Kateřina Zelenková - MÚVS +420-22435-3153
Ing. Petr Zelenský - FS - 12116 (doktorand)    
Ing. Zbyněk Zelený - UCEEB    
František Zelinger - SÚZ    
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. - FD
proděkan pro strategii a vnější vztahy / Fakulta dopravní,
zástupce vedoucího / ústav aplikované informatiky v dopravě / Fakulta dopravní,
zástupce děkana / Fakulta dopravní,
člen kolégia / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
garant oboru 3707R002 - MED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-9529
Milada Zelinková - FIT
hlavní účetní
+420-22435-9822
Kateřina Zemancová - RČVUT +420-22435-1111
B3-110 (Praha, Zikova 4)
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. - FJFI    
Bc. Filip Zeman - FSv    
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - FSv +420-22435-4472
Ing. Alena Zemanová, Ph.D. - FSv +420-22435-4472
Eva Zemanová - FJFI +420-22435-8314
Ivana Zemanová - ÚTVS +420-22435-1889
Kateřina Zemanová - FJFI    
Ing. Lucie Zemanová - FSv (doktorand) +420-22435-4688
Ing. Pavel Zeman, Ph.D. - FS - 12135
Technologie - vedoucí odborné skupiny, pedagog
+420-22435-2614
+420-605-205-923
+420-221-990-923
Ing. Petr Zeman - VIC +420-22435-9740
Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. - FEL
tajemník - Katedra telekomunikační techniky / FEL, odborný asistent
tajemník / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2084
prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc. - FEL
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2852
+420-22435-2285
Ing. Jiří Zemánek - FEL (doktorand)
Technickohospodářský pracovník
+420-22435-5707
Mgr. Jan Zemen, Ph.D. - FEL  
Ing. arch. Vít Zenkl - FA    
Ing. Barbora Zezulková, DiS. - FEL
tajemník / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7386
Ing. Eva Zezulová - FSv +420-22435-7145
doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D. - FIT +420-22435-9889
Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D. - FA
právník fakulty
+420-22435-6204
Mgr. Romana Zibnerová - FD
odborný asistent
 
Ing. Radek Zigler, Ph.D. - FSv +420-22435-7163
doc. Ing. Josef Zicha, CSc. - FS - 12110
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-2701
Jana Zichová - FEL +420-22435-7382
Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. - FA
vědecký pracovník, email: majts.nojk@gmail.com
+420-22435-6253
Daniel Zima - FEL +420-22435-2012
Josef Zima - FS - 12932
správce subsítě / oddělení ekonomické / FS
+420-22435-2600
Bc. Tomáš Zimmerhakl - FIT    
doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. - FEL +420-22435-5733
Mgr. Pavlína Zimmermannová - FS - 12115
sekretářka / ústav energetiky / FS
+420-22435-2544
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. - FSv +420-22435-3881
Lukáš Zimovčak - FSv
elektrikář (STPS - referát údržby)
+420-22435-4934
doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc. - FSv +420-22435-4470
Josef Zink - FS - 12135
Mechatronika - technická podpora výzkumu, Soukromé telefonní číslo: +420 776 726 202
+420-221-990-931
+420-22435-9358
Ing. Tomáš Zitta - FEL (doktorand)    
PhDr. Helena Zídková - ÚTVS +420-22435-1887
Jindřiška Zíková - VIC +420-22435-9950
Zuzana Zíková - SÚZ    
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. - FS - 12110 +420-22435-2564
Helena Zítková - FEL +420-22435-3579
Karolína Zítková - FD    
Lucie Zítková - FD
sekretářka / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / Fakulta dopravní,
sekretářka / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní
+420-22435-8413
 
Ing. Petr Zlámal, Ph.D. - FD    
Ing. Ondřej Zlevor - UCEEB    
Ing. arch. Tomáš Zmek - FA
Odborný asistent
 
Lucie Zmeškalová - FBMI +420-22435-5082
 
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - FS - 12116
docent
vedoucí / ústav techniky prostředí / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2433
Ing. Jiří Znamenáček - FIT    
Ing. Ondřej Zobal, Ph.D. - UCEEB +420-22435-4495
Ing. Lukáš Zoubek - FEL (doktorand) +420-22435-3986
 
Ing. Michal Zoubek - FS - 12133 (doktorand)    
Ing. Ondřej Zoubek - FEL (doktorand) +420-22435-2156
Mgr. Petr Zoufalý - FIT    
Ing. arch. Jakub Zoula - FSv +420-22435-5406
Mgr. Tereza Zoulová - CTN
redaktorka
+420-233-051-146
 
Ing. Václav Zoul, CSc. - FS - 12201 +420-22435-2495
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. - MÚVS +420-22435-3194
Ing. Milan Zukal, Ph.D. - FSv +420-22435-4643
Ing. David Zumr, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-4774
prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c. - FS - 12132 12911
člen vědecké rady / ČVUT
+420-22435-2865
+420-22435-7271
Pavlína Zuskinová - SÚZ +420-234-678-230
 
Jaroslava Zuzánková - SÚZ +420-234-606-135
 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. - FEL
profesor
zástupce vedoucího / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5966
Mgr. Jana Zvěřinová - MÚVS
Koordinátor pro zahraniční styky
+420-22435-5022
Jana Zvěřinová - RČVUT
odborný referent
sekretářka / odbor výstavby a investiční činnosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3660
Bc. Grant Zvolský - FIT    
Jitka Zychová - FEL
sekretářka / katedra fyziky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2332
Ing. arch. Radek Zykan - FSv +420-22435-7190
Zdeněk Žaloudek - FEL +420-22435-2043
Marie Žalská - ÚK +420-22435-9994
Ing. Kateřina Žambochová - FBMI (doktorand) +420-22435-9967
PhDr. Daniel Žáček - ÚTVS +420-22435-1886
doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc. - FEL +420-22435-2198
Ing. Martin Žáček, Ph.D. - FEL +420-22435-2328
Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA - FS - 12138 +420-22435-5794
Zdeňka Žáčková - ÚTVS +420-22435-1887
Ing. Alexandr Žák - FJFI (doktorand)    
Ing. Jakub Žák - FSv (doktorand) +420-22435-4603
Ing. Josef Žák, Ph.D. - FSv +420-22435-4946
JUDr. Anna Žáková - SÚZ  
Mgr. Markéta Žáková - FBMI (doktorand)  
Ing. Petr Žák, Ph.D. - FEL
tajemník / katedra elektroenergetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3908
Ing. Zdeněk Žák - FS - 12201 +420-246-003-710
+420-22435-2497
prof. Ing. Jiří Žára, CSc. - FEL
Vedoucí katedry
vedoucí / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta informačních technologií,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7311
RNDr. Ondřej Žára - FEL    
doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc. - FSv +420-22435-7186
Ing. Jan Žďárek, Ph.D. - FIT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9878
Mgr. Zuzana Žďárská - FEL
tajemník / katedra počítačové grafiky a interakce / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7558
Ing. Karel Žebrakovský - RČVUT
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti
vedoucí / odbor pro vědeckou a výzkumnou činnosti / Rektorát ČVUT
+420-22435-3463
Ing. Julie Železná, Ph.D. - FSv +420-22435-7164
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. - FEL
vedoucí / Intelligent Data Analysis / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7661
Ing. Jan Železný - FIT
vedoucí / tajemník a hospodářská správa / Fakulta informačních technologií,
tajemník / Fakulta informačních technologií,
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
sekretářka tajemníka / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9820
Ing. Václav Železný - FS - 12115 +420-22435-2729
Norbert Želina - FS - 12804
Hlavní vrátnice - Karlovo náměstí
+420-22435-7252
 
Ing. Jan Žemlička, Ph.D. - ÚTEF
Vedoucí Oddělení fyzikálních aplikací a technologií
+420-22435-9179
Ing. Jan Žemlička - FA (doktorand)    
Ing. Petr Žemlička - FS - 12138
informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS,
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7621
PhDr. Magdalena Žemličková - FSv
zástupce vedoucího / katedra jazyků / Fakulta stavební
+420-22435-3858
Ing. Michal Ženíšek - FSv (doktorand) +420-22435-7181
Bc. Matěj Židek - FIT    
Bohumila Židlická - FEL    
Ing. Břetislav Židlický - FSv (doktorand) +420-22435-4764
Bohumil Židoň - SÚZ    
Ing. Pavel Žikovský, Ph.D. - FIT    
Ing. Pavol Žilecký - FEL    
Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. - FS - 12138
tajemník / ústav řízení a ekonomiky podniku / FS
+420-22435-7615
 
Ing. Miroslav Žilka, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2672
Zuzana Žilková - FIT +420-22435-9823
Hana Žitná - SÚZ    
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. - FS - 12118 +420-22435-2555
Ing. Nikola Žižkovský - FS - 12122 (doktorand)
Ing. Libor Žídek - FD
správa serverů
+420-22435-9968
Jakub Žofčák - FSv    
Ing. Petra Žufníčková, DiS. - CIIRC
sekretářka / oddělení robotiky a strojového vnímání / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4187
doc. RNDr. Natalie Žukovec, Ph.D. - FEL +420-22435-5106
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 181 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky