Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. - KÚ +420-22435-3855
+420-22435-3549
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS - 12102
informační manažer / ústav fyziky / FS,
správce subsítě / ústav fyziky / FS
+420-22435-2741
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - KÚ +420-22435-3848
Bc. Vladimír Vacek - UCEEB    
doc. Ing. Emil Vacík, CSc. - MÚVS    
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. - FD
vedoucí / ústav dopravních systémů / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní
 
Jana Vacková - FJFI +420-22435-8277
Ing. Jana Vacková - FEL (doktorand) +420-22435-8567
39 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
Martin Vacovský - FS - 12375    
Ing. Milan Vacura - FSv    
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
Jaroslav Vaik - SÚZ    
Ing. Martin Vajnar - CIIRC  
Martin Vajsar - CIIRC  
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. - FD    
Ing. Jan Valášek - FS - 12101 (doktorand)    
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12105 12911
děkan / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
člen grémia / ČVUT,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-233-339-813
+420-22435-2881
+420-22435-7361
Lukáš Valda - FSv
Administrativní pracovník
+420-22435-9748
Ing. Jan Valdauf - SÚZ    
Růžena Valenová - FEL +420-22435-2288
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. - FSv +420-22435-4852
Ing. Michal Valenta, Ph.D. - FIT, VIC
Specialista na problematiku Apakrychle
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. - FSv +420-22435-4675
Šimon Valenta - FIT    
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - FSv
Odborný asistent a Zástupce vedoucího katedry
+420-22435-3880
doc. Ing. Jana Valentová, CSc. - FSv +420-22435-4778
PhDr. Kateřina Valentová - FA
odborný asistent, pověřená vedením KJFA
vedoucí / kabinet jazyků / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-5141
Ing. Michal Valeš - FS - 12133 (doktorand)    
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - MÚVS +420-22435-3173
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. - ÚTVS
Vedoucí sportovní reprezentace ČVUT
+420-22435-1895
+420-22435-1894
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. - FIT
odborný asistent KTI
+420-22435-9877
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - FEL +420-22435-2154
Ing. Jiří Valtr - UCEEB    
Mgr. Ladislav Valtr - FSv    
Ing. Pavel Valtr, Ph.D. - FEL +420-22435-2250
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12105 12911 +420-246-003-711
+420-22435-7244
+420-224-917-909
Ing. Pavel Vančura - FJFI (doktorand)    
Bc. Radek Vandrovec - FSv    
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. - MÚVS
garant v studijním programu oboru učitelství praktického vyučování Specializace v pedagogice/Masarykův ústav vyšších studií || člen ediční rady ČVUT / České vysoké učení technické v Praze
člen disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3177
Jaroslav Vaněček - FSv +420-22435-8740
+420-22435-5469
Rudolf Vaněček - RČVUT
vrátný
+420-22435-3325
JUDr. Jana Vaněčková - MÚVS +420-22435-3177
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng. - FSv (doktorand) +420-22435-5308
Ing. František Vaněk - FEL, UCEEB
Specialista v oblasti počítačových sítí FEL - Katedra řídicí techniky, Vedoucí oddělení informačních technologií SÚZ
vedoucí / oddělení informačních a komunikačních technologií / Správa účelových zařízení
+420-22435-7216
+420-22435-6789
Ing. Ondřej Vaněk, Ph.D. - FEL +420-22435-5743
Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. - FEL
QSUGA LNRQP RMFSI EMRMT RMFSR PRPRC POAIF UXEQP FAEWC ISLCA
+420-22435-2095
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
Ing. Miroslav Vaniš - FD (doktorand)    
BA. Martina Vanišová - ÚTEF +420-22435-9391
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - FSv +420-22435-4540
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4509
doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-7136
Věra Vaníčková - FSv    
Bc. Sarah Van Den Bergh - FD  
Tomáš Vaňkát - FEL    
Ing. Martin Vaňko - FEL, FIT
Vedoucí ICT oddělení ČVUT FIT
vedoucí / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9830
+420-22435-7504
Ing. Bedřiška Vaňková - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
Mgr. Lucie Vaňková - FSv +420-22435-4732
Ing. Michaela Vaňková - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3623
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - FEL +420-22435-5145
Ing. Daniel Vašata, Ph.D. - FIT
člen kolégia / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií,
předseda AS / Fakulta informačních technologií,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9885
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5134
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
Ing. Radek Vašíček, Ph.D. - FSv +420-22435-5518
Ing. Dana Vašková - FSv (doktorand)    
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4636
Jana Vatěrová - FBMI
vrátnice
+420-312-608-111
 
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4226
PhDr. Petra Vavroušová, Ph.D. - FD
Odborný asistent - výuka španělského a německého jazyka
   
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
Martina Vavřinová - FSv +420-22435-8776
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
Ing. arch. Mikoláš Vavřín - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6334
Bc. Jonáš Václavek - CIIRC    
Ing. Martin Václavík - FSv    
Ing. Michal Václavík - FS - 12122    
Ing. Milan Václavík - FIT +420-22435-9880
Pavel Václavík - FS - 12112    
Ing. Pavel Váchal, Ph.D. - FJFI
Vědecký pracovník
 
Ing. A. T. Tomáš Váchal - FSv (doktorand)
tajemník / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4520
Mgr. Tomáš Vácha - UCEEB    
Ing. Vladimír Vácha - FSv +420-22435-8743
Vlastimil Vála - SÚZ    
Ing. Martin Válek, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
+420-22435-4473
Ing. Petr Váňa - FEL  
Markéta Váňová - SÚZ    
Ing. Petra Váňová - FSv (doktorand) +420-22435-4752
Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9703
+420-246-003-706
Petr Vávra - SÚZ    
Tomáš Vávra - FS - 12375 +420-22435-9989
Václav Vávra - FBMI
údržba
+420-22435-7991
 
Ing. Jan Včelák, Ph.D. - UCEEB
Vedoucí oddělení
vedoucí / monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6751
Ing. Helena Včelová - FSv +420-22435-4632
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - MÚVS
vedoucí / oddělení manažerských studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3190
RNDr. Martin Vecko, CSc. - FD +420-22435-9185
Ing. Daniel Večerka - FEL
IT administrator
+420-22435-7396
Hana Večeřová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé
+420-22435-9504
Jana Večeřová - FSv +420-22435-5507
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. - FEL +420-22435-2201
+420-22435-2182
Jiřina Vejdělková - RČVUT
referent
+420-22435-3461
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. - FSv +420-22435-7129
RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. - FJFI    
prof. Ing. František Vejražka, CSc. - FEL +420-22435-2246
Nora Velat - FD    
Bc. Hana Velčovská - RČVUT    
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. - FEL +420-22435-5105
Ing. Lukáš Velebil - FSv (doktorand) +420-22435-4770
Františka Velebilová - SÚZ    
Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA - FEL +420-22435-7348
E-216 (Karlovo náměstí)
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. - CIIRC
vedoucí / administrativně-správní úsek / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
tajemník / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4103
Ivana Vencelidesová - SÚZ    
Ing. Václav Vencovský, Ph.D. - FEL, CIIRC +420-22435-2240
Helena Vengrinová - SÚZ    
Miroslav Veroněk - SÚZ    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)    
Ing. Adam Vesecký - FIT    
Alena Veselá - FJFI  
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
Ing. Linda Veselá, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
Miroslava Veselá - SÚZ    
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9742
Ing. Tomáš Veselka - FEL +420-22435-2193
Mgr. Irena Veselková - FD
odborný asistent
tajemník / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9145
Ing. Dominik Veselý - FIT    
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D. - FJFI    
Ing. Ladislav Veselý - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2734
Ing. Otakar Veselý - FEL
tajemník / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2272
Ing. Petr Veselý - FEL (doktorand) +420-22435-2349
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Tomáš Veselý - FBMI (doktorand) +420-224-968-574
 
Václav Veselý - VIC +420-22435-9943
Ing. Viktor Veselý - FEL
zástupce vedoucího / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3929
Zdeněk Veselý - FD    
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník
+420-22435-8225
Mgr. Eva Veverková - FBMI    
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - FSv
vedoucí / katedra silničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4420
+420-22435-4421
Eva Vicenová - FD
přijímací řízení
zástupce vedoucího / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9542
Bc. Přemysl Michal Vidner - FEL    
MUDr. Jana Vidunová - FBMI    
Ing. Vojtěch Vigner - FEL (doktorand) +420-22435-2870
Jakub Viktora - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3663
Alena Vildtová - RČVUT
asistentka patentového centra
+420-22435-3690
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12105 +420-22435-2527
Petr Vilím - FEL    
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
   
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7126
Ing. František Vincenc - FS - 12921
SGS, VR, Znalecký ústav
+420-22435-5604
Pavel Vinduška - FS - 12134    
Ing. Marek Vinkler, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
Miloš Vinš - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Kokos Kladno / Správa účelových zařízení
+420-22435-9920
+420-22435-9919
 
Ing. Ivana Vinšová - FA
odb.asistent Molab FA, externí učitel FSv
+420-22435-6208
Ing. Tomáš Vintr - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-9729
+420-22435-8581
Ing. Stanislav Vitásek - FSv (doktorand) +420-22435-4526
Ing. Rut Vitkovičová - FS - 12112 +420-22435-2576
Bc. Šárka Vitnerová - FBMI +420-22435-5082
Ing. Martina Vitteková, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9160
Ing. Peter Vittek, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-22435-7951
Ondřej Vitvar - FSv +420-22435-4423
 
Ing. Monika Vitvarová - FS - 12115 +420-22435-2526
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FSv +420-22435-3739
Paola Vivi, Ph.D. - FEL +420-22435-5111
RNDr. Vladimír Vícha - ÚTEF +420-22435-9231
Ing. Bohdan Víra, CSc. - UCEEB    
prof. RNDr. Jan Amos Víšek, CSc. - FJFI    
Mgr. Slávka Vítečková - FBMI (doktorand) +420-22435-8401
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4630
MSc. Jan Vítek, Ph.D. - FIT
vedoucí / laboratoř výzkumu programování / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9734
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12105 +420-22435-2520
Ing. Miroslav Vítek, CSc. - FEL +420-22435-5136
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS
+420-246-003-704
+420-22435-2507
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. - FEL +420-22435-2232
Ing. Tomáš Vítek - FEL +420-22435-2053
Ing. Martin Vítězník - FBMI (doktorand)
správce kávovaru
+420-224-968-574
 
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
Ing. Jan Vítovec - UCEEB
Technik RP1 UCEEB
PhDr. Mgr. Radek Vít, Ph.D. - MÚVS    
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. - FEL, FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-9918
Široká Vladana - SÚZ    
Ing. Tomáš Vlach - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7185
Ladislav Vlachynský - SÚZ    
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - MÚVS
koordinátor pro mezinárodní spolupráci / Masarykův ústav vyšších studií
vedoucí / oddělení mezinárodní spolupráce / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3165
Bc. Zdeněk Vlach - FEL    
Ing. Jiří Vlasák - RČVUT
vedoucí odboru hospodářské správy
vedoucí / odbor hospodářské správy / Rektorát ČVUT
+420-22435-3639
Milan Vlasák - FIT  
Ing. Miroslav Vlasák - FSv
vedoucí / hospodářská správa / Fakulta stavební,
tajemník / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7999
Ing. Tamara Vlasáková - FA
Technicko hospodářská pracovnice, sekretářka ústavu
sekretářka / ústav nauky o budovách / Fakulta architektury,
sekretářka / ústav stavitelství I / Fakulta architektury
+420-22435-6297
Ing. Jakub Vlášek - ÚTEF +420-22435-9341
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2437
Bohuslav Vlček - SÚZ
Vedoucí oddělení gastronomických služeb
vedoucí / oddělení gastronomických služeb / Správa účelových zařízení
+420-234-678-367
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12110 +420-22435-2403
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. - FD, RČVUT
prorektor pro zahraniční vztahy, člen vědecké rady Univerzity Karlovy
vedoucí / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
vedoucí / odbor prorektora pro zahraniční vztahy / Rektorát ČVUT,
prorektor pro zahraniční vztahy / ČVUT,
člen vedení / ČVUT,
člen kolégia / ČVUT,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen grémia / ČVUT,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3434
+420-224-890-720
+420-22435-5079
Otakar Vlček - FEL +420-22435-2360
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-1838
+420-22435-1869
+420-246-003-704
Ing. Renata Vlčková - FSv +420-22435-8753
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - FD +420-22435-9534
Bc. Bořivoj Vlk - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 728 376 512
+420-221-990-981
Mgr. Marek Vlk - CIIRC    
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - FJFI    
Ing. Kateřina Vlková - FEL (doktorand) +420-22435-2315
B2-45 (Praha, Technická 2)
RNDr. Tomáš Vlk - VIC +420-22435-9805
Ing. Tomáš Vlk - CIIRC  
Bc. Jan Vlnas - FIT  
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2862
PhDr. Jarmila Vobořilová - MÚVS +420-22435-3167
MUDr. Ing. Karolína Vocetková - UCEEB  
Soňa Vocetková - FSv
sekretářka tajemníka / Fakulta stavební
+420-22435-8775
Bc. Ivana Vodehnalová - FBMI    
Ing. Aleš Vodička - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník (researcher), správce laboratoře (lab administrator)
   
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - FSv +420-22435-4622
Ing. Matěj Vodička - FS - 12115 (doktorand) +420-22435-2537
Bc. Michal Vodička - SÚZ
vedoucí / odbor právní / Správa účelových zařízení
 
Ing. Václav Vodička - UCEEB    
Libuše Vodičková - FSv    
Ing. Monika Vodičková - RČVUT
odborná referentka Odboru pro studium a studentské záležitosti
sekretářka prorektora pro studium a studentské záležitosti / ČVUT
+420-22435-3471
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2076
Ing. Josef Vogel, CSc. - FIT
odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9864
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4341
Monika Vojancová - SÚZ +420-233-051-556
 
PhDr. Markéta Vojanová - FD    
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. - FS - 12138    
Ing. Tomáš Vojíř - FEL +420-22435-5767
Bc. Martin Vojna - FS - 12202    
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. - FEL +420-22435-5800
doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. - FS - 12201
docent (VŠ pedagog, vědecký pracovník) - odbornost: spalovací motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské zdraví
+420-246-003-704
+420-22435-2497
PhDr. Petra Vojtová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3509
Ing. Petr Vokáč - FJFI +420-22435-8566
Zbyněk Vokrouhlík - FSv    
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - FEL
vedoucí / Software Engineering and Networking / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5758
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - FSv +420-22435-4750
Ing. Jiří Volech - FS - 12105 (doktorand)
člen AS - student FS / ČVUT,
člen AS - student / FS,
člen studentské komise AS / ČVUT,
člen komise pro SÚZ AS / ČVUT
+420-22435-5097
PaedDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
doc. Ing. Josef Volek, CSc. - FD +420-22435-9168
Ing. Martin Volf, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího oddělení / deputy chief of department výzkumný pracovník / researcher
zástupce vedoucího / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-5029
Marie Volfová - FEL +420-22435-7354
Ing. Petr Volf - FBMI (doktorand) +420-22435-9714
Mgr. Přemysl Volf, Ph.D. - FEL +420-22435-5744
Zuzana Vološčuková - VIC
správce Inforeku, Spisové služby
+420-22435-9923
Ing. Josef Voltr, CSc. - FJFI +420-221-912-742
+420-221-912-214
 
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
Ing. Jaroslav Vondra - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3526
Ing. Michal Vondra, Ph.D. - FEL +420-22435-5994
Ing. Stanislav Vondráček - FD +420-22435-9562
 
Ing. Stanislav Vondráček, CSc. - FD +420-22435-9562
 
Mgr. Dagmar Vondráčková - FEL
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2011
Ing. arch. Simona Vondráčková - FSv (doktorand)  
Bc. Martin Vondrák - FIT  
Mgr. Andrea Vondráková - RČVUT
vedoucí odboru PR a marketingu
vedoucí / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3423
Ing. Ondřej Vondrouš - FEL (doktorand)
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. - FS - 12133
Akademicky a vyzkumny pracovnik
+420-22435-2630
Ing. Jana Vondrová - FS - 12105
Manažer kvality Laboratoře mechanických zkoušek
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2655
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - FSv +420-22435-4817
Ing. Martin Vonka, Ph.D. - FSv
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-7165
Bc. Kristýna Vopatová - FSv    
Lenka Vopatová - SÚZ    
Jana Vopavová - FJFI    
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8206
Dagmar Vopátková - FA
personalistka
+420-22435-6386
Petr Voráček - RČVUT
DS - řidič
+420-731-131-887
+420-22435-3634
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. - FD
tajemník / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-708
+420-22435-8423
Pavel Voráč - SÚZ    
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - FSv
docent-ved.atelieru
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7925
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. - FA
proděkan pro rozvoj a výstavbu, docent - vedoucí ateliéru
člen vědecké rady / Fakulta dopravní
+420-22435-6321
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
Simona Vorlíčková - SÚZ +420-234-678-350
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - FA
docent
zástupce vedoucího / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury
+420-22435-6354
Ing. Pavel Voříšek - FSv +420-22435-4755
Ing. arch. Šárka Voříšková - FA
vědecká pracovnice GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
Iveta Vosáhlová - SÚZ    
Miroslav Vosátka - FEL +420-22435-7346
Ing. Petr Vosátka - FEL
Technical Support
+420-22435-5768
Ing. arch. Ivan Vosecký - FA
Vedoucí ústavu, odborný asistent
 
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Vospěl, CSc. - RČVUT
poradce rektora, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
vedoucí / odbor interního auditu a kontroly / Rektorát ČVUT,
auditor / ČVUT
+420-22435-3627
Tomáš Vostatek - FD    
Jana Vostatková - FD    
Bc. Petra Vosyková - FBMI
referentka - doktorské studium, referentka - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420-22435-5046
Ing. Lucie Vošahlíková - KÚ (doktorand)    
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. - FD    
Ing. Jan Votava - FS - 12105 (doktorand)  
Ing. Ondřej Votava - FEL +420-22435-4057
+420-22435-7296
Bc. Vojtěch Votruba - FS - 12135    
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - FD
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9549
Ing. Jana Votrubová, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
+420-22435-3739
MUDr. Jana Votrubová, CSc. - FJFI    
Ing. Milada Votrubová, CSc. - FA
odborný asistent
+420-22435-6290
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. - FEL +420-22435-2861
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. - FA
odborný asistent, j6v@voza6i.cz
+420-22435-6324
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A. - FIT, MÚVS +420-22435-7965
doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. - FEL +420-22435-2135
+420-22435-2151
Adéla Voženílková - SÚZ
personální a mzdový referent
+420-234-678-263
Renáta Voženílková - SÚZ +420-234-678-329
Lenka Vožická - FEL +420-22435-2034
RNDr. Olga Vraštilová - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-722
 
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra inženýrství pevných látek / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8612
 
Mgr. Lucia Vrábelová - FBMI +420-22435-9934
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - FSv +420-22435-4625
Ing. Leopold Vrána - FJFI
vedoucí / technickoprovozní služby / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / děkanát / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
tajemník / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8276
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D. - FS - 12110 +420-22435-2769
doc. Ing. Jana Vránová, CSc. - FBMI  
Martin Vrátil - FIT +420-22435-7504
+420-22435-9849
Ing. Eva Vrátilová - FA
finanční účetní
+420-22435-6245
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
doc. Ing. David Vrba, Ph.D. - FBMI +420-22435-2274
+420-22435-5039
 
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. - FEL +420-22435-2298
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. - FBMI
Docent / Associate Professor
+420-22435-5039
 
Ing. Pavel Vrba - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-950
+420-734-360-552
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník v oblasti přibližné přesnosti
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8234
Ing. Jan Vrbata, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Ladislav Vrbata - FA
odborný asistent
+420-22435-6366
Petr Vrbata - KÚ +420-22435-3514
prom. fyz. Václav Vrba, CSc. - FJFI +420-22435-8347
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI +420-22435-8403
+420-221-912-729
+420-221-912-411
Sofie Vrbová - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3902
Mgr. Jitka Vrbová Seguin - RČVUT
PR, komunikace a marketing / Projektový manažer
zástupce vedoucího / odbor pro řízení projektů a transferu technologií / Rektorát ČVUT
+420-22435-3443
Helena Vrhelová - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5113
Jiří Vrchotický - FSv +420-22435-7953
Mgr. Jan Vrkoč - SÚZ    
Pavel Vrtal - FD    
Tung Anh Vu - FIT  
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - FJFI +420-22435-8564
33c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
Ing. Jiří Vycpálek - ÚTEF +420-22435-9396
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. - FD
odborný asistent
předseda disciplinární komise / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-224-890-728
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - FSv +420-22435-7914
Ing. Vojtěch Vyhlas - FSv (doktorand)    
Ing. David Vyhlídal, Ph.D. - FJFI  
Markéta Vyhlídalová - FS - 12110 +420-22435-9750
+420-22435-2563
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12110
Ú 12110
člen vědecké rady / FS
+420-22435-2877
Mgr. Simona Vyhnálková - SÚZ
vedoucí / oddělení kontroly / Správa účelových zařízení,
člen vedení / Správa účelových zařízení
+420-234-678-272
Ing. Jan Vyhnánek - FEL (doktorand)
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-2178
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
Jiří Vyhnánek - RČVUT
vedoucí DS - řidič
+420-731-144-873
+420-257-216-264
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-7159
Mgr. Libor Vykydal - ÚTVS +420-22435-1893
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - FBMI
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8496
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. - FBMI, FIT +420-22435-7963
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6291
Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D. - FS - 12135
Měření - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-934
+420-605-205-903
Ing. Michaela Vyroubalová, Ph.D. - FS - 12132
rodičovská dovolená
   
BA. Judy Vyshniauskas Gomez - FJFI    
RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7390
Milena Vyskočilová - FEL
vedoucí oddělení finanční účtárny
vedoucí / oddělení finanční účtárny / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3918
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. - FSv +420-22435-3851
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4189
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. - FD +420-22435-9534
MUDr. Michaela Vyšatová - FD +420-22435-8415
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - FSv
vedoucí / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4507
Zuzana Výborná, DiS. - RČVUT
referent
+420-22435-3433
doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc. - FSv +420-22435-7124
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 357 položek.
(data: 2018-01-16 06:15:01)
Information People  version 2.6c (master/a1e5d2b3/2017-11-30/09:54)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky