Lidé
Vyhledat Vyhledat

Rychlá navigace A-Z Rychlá navigace 12 xxx Rychlá navigace Campus Rychlá navigace Budovy
Zaměstnanci
FS
ČVUT:
Začáteční písmeno z příjmení
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lidé - People
[Třídit podle pozice]
P  Příjmení a jméno (pozice na fakultě)E  E-MailE  TelefonE  Pracoviště
prof. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc. - KÚ +420-22435-3543
B1-157 (Praha, Zikova 4)
Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. - MÚVS +420-22435-6378
+420-603-183-456
834 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Patrik Vacek - FS, FEL - 12137 (doktorand) +420-22435-5700
E-227 (Karlovo náměstí)
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. - FS, FJFI - 12102
informační manažer / ústav fyziky / FS,
správce subsítě / ústav fyziky / FS
+420-22435-2741
B2-239 (Dejvice)
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - KÚ +420-22435-3848
B1-104 (Praha, Zikova 4)
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. - MÚVS   525 (Praha, Kolejní 2a)
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. - FD   A-424 (Horská)
Jana Vacková - FJFI +420-22435-8277
109 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jana Vacková - FEL (doktorand) +420-22435-8567
39 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Pavla Vacková - FSv (doktorand) +420-22435-4760
D-2062 (Praha, Thákurova 7a)
Mgr. Petra Vacková - FSv (doktorand)   B-307 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Taťana Vacková, Ph.D. - FS - 12132 +420-22435-9755
F-210 (Karlovo náměstí)
Martin Vacovský - FS - 12375    
Bc. Matěj Vaculčiak - FJFI    
Ing. Milan Vacura - FSv    
Mgr. Beatriz Vadillo Gonzalo - FJFI    
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D. - FIT +420-22435-9878
A-1233 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Marek Vachtl - FSv    
Richard Vachula - FS - 12201    
Jaroslav Vaik - SÚZ    
Ing. Viktor Vajc - FS - 12118 (doktorand) +420-22435-2715
G2-146 (Dejvice)
Bc. Martin Vajsar - CIIRC   B-441b (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Petr Vakrčka - FSv    
Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. - FD    
Pavel Valach - SÚZ +420-608-538-757
 
Ing. Jan Valášek - FS - 12101 12131 (doktorand)    
Bc. Jiří Valášek - FEL   E-8 (Karlovo náměstí)
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - FS, CIIRC - 12131 12203
děkan / FS,
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS,
člen kolégia / ČVUT,
člen kolégia / FS,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / FS,
předseda vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / FS,
člen vědecké rady / ČVUT,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen Rady Centra / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-233-339-813
+420-22435-2881
+420-22435-7361
A1-10 (Dejvice)
A2-159 (Dejvice)
Mgr. Martina Valášková - MÚVS    
Lukáš Valda - FSv
Administrativní pracovník
+420-22435-9748
+420-22435-3734
D-2007 (Praha, Thákurova 7a)
B-257a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Valdauf - SÚZ    
Ing. Martin Valečka - FSv    
Bc. Filip Valenta - FEL    
Ing. Michal Valenta, Ph.D. - FIT, VIC
Specialista na problematiku Apakrychle
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9860
A-924 (Praha, Thákurova 7)
Pavel Valenta - ÚTEF    
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. - FSv +420-22435-4675
B-829 (Praha, Thákurova 7)
Šimon Valenta - FIT    
Ing. Jan Valentin, Ph.D. - FSv
Odborný asistent a Zástupce vedoucího katedry
+420-22435-3880
+420-604-294-086
D-2052 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Jana Valentová, CSc. - FSv +420-22435-4778
B-681 (Praha, Thákurova 7)
PhDr. Kateřina Valentová - FA
odborný asistent, pověřená vedením KJFA
vedoucí / kabinet jazyků / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury
+420-22435-6231
207 (Praha, Thákurova 9)
Michaela Valentová, MSc., Ph.D. - FEL +420-22435-5141
B-541 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tereza Valentová - FSv (doktorand) +420-22435-4926
D-2067 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Veronica Valeros - FEL
CivilSphere Project Lead // Malware Researcher // Studying Remote Access Trojans
   
Ing. Ladislav Valeš - KÚ    
Ing. Michal Valeš - FS - 12133 (doktorand)    
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - MÚVS +420-22435-3173
322 (Praha, Kolejní 2a)
doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. - ÚTVS
Vedoucí sportovní reprezentace ČVUT
+420-22435-1895
+420-22435-1894
214 (Juliska)
Ráchel Valkovič - FS - 12135    
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. - FIT
odborný asistent KTI
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9877
A-1229 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - FEL +420-22435-2154
B3-248 (Praha, Technická 2)
JUDr. Martin Valoušek - FSv    
Bc. Veronika Valová - FJFI    
Mgr. Ladislav Valtr - FSv    
Ing. Pavel Valtr, Ph.D. - FEL +420-22435-2250
B2-824b (Praha, Technická 2)
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola - FS - 12131 12203
člen vědecké rady / FS
+420-246-003-711
+420-22435-7244
+420-224-917-909
311 (Roztoky, Přílepská )
A2-154 (Dejvice)
Daniel Vančura - FIT    
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D. - FD +420-22435-9166
 
Ing. Pavel Vančura - FJFI (doktorand)    
Elise Vandomme, Ph.D. - FSv, FJFI    
Bc. Radek Vandrovec - FSv    
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. - MÚVS
garant v studijním programu oboru učitelství praktického vyučování Specializace v pedagogice/Masarykův ústav vyšších studií || člen ediční rady ČVUT / České vysoké učení technické v Praze
člen disciplinární komise - zaměstnanec / ČVUT
+420-22435-3177
324 (Praha, Kolejní 2a)
Ing. Vojtěch Vaněček - FJFI (doktorand)    
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng. - FSv (doktorand) +420-22435-5308
D-1102 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. František Vaněk - FEL, UCEEB
Specialista v oblasti počítačových sítí FEL - Katedra řídicí techniky, Vedoucí oddělení informačních technologií SÚZ
vedoucí / oddělení informačních a komunikačních technologií / Správa účelových zařízení,
garant zpracování osobních údajů / Správa účelových zařízení
+420-22435-7216
+420-608-963-821
+420-22435-6789
E-22 (Karlovo náměstí)
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Bc. Jakub Vaněk - CIIRC    
Ing. Jan Vaněk - FJFI (doktorand)    
Ing. Lukáš Vaněk - FD    
Ing. Bc. Martin Vaněk, Ph.D. - FD +420-22435-5088
A-433 (Horská)
Ing. Ondřej Vaněk, Ph.D. - FEL +420-22435-5743
E-313 (Karlovo náměstí)
Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. - FEL
QSUGA LNRQP RMFSI EMRMT RMFSR PRPRC POAIF UXEQP FAEWC ISLCA
+420-22435-2095
B3-602 (Praha, Technická 2)
Ing. Jana Vanická Civínová, MSc. - UCEEB
finanční projektová manažerka
+420-22435-6709
209 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Ladislav Vaniš - FS - 12138 +420-22435-5783
B-131 (Karlovo náměstí)
Ing. Miroslav Vaniš - FD (doktorand)    
Bc. Barbora Vanišová - FD    
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - FSv +420-22435-4540
B-514 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-4509
B-407 (Praha, Thákurova 7)
doc. PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D. - FSv +420-22435-7136
A-318 (Praha, Thákurova 7)
Věra Vaníčková - FSv    
Luca Vannucci - FBMI    
Ing. Sarah Van Den Bergh - FD (doktorand)
manažer pro pedagogickou činnost / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní
+420-770-144-319
 
Bc. Tomáš Vaňkát - FEL    
Ing. Martin Vaňko - FEL, FIT
Vedoucí ICT oddělení ČVUT FIT
vedoucí / oddělení ICT / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9830
A-1337 (Praha, Thákurova 7)
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Bedřiška Vaňková - FA
odborný asistent
+420-22435-6301
535 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Lucie Vaňková - FSv +420-22435-4732
B-259b (Praha, Thákurova 7)
Ing. Michaela Vaňková - RČVUT
odborný referent
+420-22435-3623
B-701 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Marián Varga, Ph.D. - FSv    
Adéla Varvažovská - ÚTVS    
Bc. Ema Varvažovská - ÚTVS +420-606-392-639
 
doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc. - FEL +420-22435-5145
B-545 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Daniel Vašata, Ph.D. - FIT
člen AS - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9885
A-1424 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Vašátko - FD    
PhDr. Jan Vašek, MSc. - MÚVS    
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. - FEL
zástupce vedoucího / katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5134
B-540 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Michal Vašíček, Ph.D. - FS - 12201 +420-246-003-704
+420-22435-2498
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-711 (Dejvice)
Ing. Radek Vašíček, Ph.D. - FSv +420-22435-5518
D-1106 (Praha, Thákurova 7a)
Ing. Rostislav Vašíček - FD    
Ing. Dana Vašková - FSv (doktorand)    
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - FSv
zástupce vedoucího / katedra betonových a zděných konstrukcí / Fakulta stavební,
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4636
B-728 (Praha, Thákurova 7)
Jana Vatěrová - FBMI
vrátnice
   
Mgr. Ladislav Vaverka, Ph.D. - FA +420-22435-6247
+420-22435-6476
S225 (Praha, Thákurova 9)
242 (Praha, Thákurova 9)
Nicole Ann Vavrecka - RČVUT    
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. - CIIRC +420-22435-4226
B-604a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Petr Vavruška, Ph.D. - FS - 12135
Výroba - samostatný výzkumný pracovník, pedagog
+420-221-990-928
+420-731-681-326
A-60a (Horská)
Ing. Markéta Vavrušková - FA (doktorand)    
Ing. Roman Vavřička, Ph.D. - FS - 12116
Odborný asistent
tajemník / ústav techniky prostředí / FS
+420-22435-2739
B1-817 (Dejvice)
Barbora Vavřichová - UCEEB    
Martina Vavřinová - FSv
sekretářka / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební
+420-22435-8776
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. - ÚTEF +420-22435-9181
123 (Horská)
Ing. arch. Mikoláš Vavřín - FA
odborný asistent - vedoucí ateliéru
+420-22435-6334
607 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jonáš Václavek - CIIRC (doktorand) +420-22435-4155
B-405 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Václavík - FSv    
Ing. Michal Václavík - FS - 12122    
Ing. Milan Václavík - FIT +420-22435-9880
A-1333 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jaroslav Vácha, Ph.D. - FSv    
Ing. Pavel Váchal, Ph.D. - FJFI
Vědecký pracovník
  131 (Praha, Trojanova 13)
Ing. A. T. Tomáš Váchal - FSv (doktorand)
tajemník / katedra technologie staveb / Fakulta stavební
+420-22435-4520
B-527 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Tomáš Vácha - UCEEB (doktorand)    
Ing. Vladimír Vácha - FSv
vedoucí / referát znalecké činnosti / Fakulta stavební
+420-22435-8743
B-226 (Praha, Thákurova 7)
Vlastimil Vála - SÚZ    
Jan Válek - FD   B-165 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Válek, Ph.D. - FSv +420-22435-4475
+420-22435-4473
B-310 (Praha, Thákurova 7)
B-330 (Praha, Thákurova 7)
Michal Válek - FSv    
Ing. Petr Váňa - FEL (doktorand)   E-302 (Karlovo náměstí)
Adéla Váňová - SÚZ    
Markéta Váňová - SÚZ    
Ing. Petra Váňová - FSv (doktorand) +420-22435-4752
B-684a (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Vávra, Ph.D. - FS - 12201 +420-22435-9703
+420-246-003-706
306 (Roztoky, Přílepská )
316 (Juliska)
Petr Vávra - SÚZ    
Přemysl Vávra, Ph.D. - FD    
Tomáš Vávra - FS - 12375 +420-22435-9989
A1-204c (Dejvice)
D1-267 (Dejvice)
Václav Vávra - FBMI
údržba
+420-22435-7991
 
Ing. Jan Včelák, Ph.D. - FEL, UCEEB
Vedoucí oddělení
vedoucí / monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov,
člen kolégia / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-6751
207 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Helena Včelová - FSv +420-22435-4632
B-732 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - MÚVS
vedoucí / oddělení manažerských studií / Masarykův ústav vyšších studií
+420-22435-3190
524 (Praha, Kolejní 2a)
RNDr. Martin Vecko, CSc. - FD +420-22435-9185
B-129 (Horská)
Ing. Daniel Večerka - FEL
IT administrator
správce subsítě / katedra kybernetiky / Fakulta ekektrotechnická
+420-22435-7396
G-4 (Praha, Na Zderaze 4)
Hana Večeřová - FD
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé
+420-22435-9504
210a (Praha, Konviktská 20)
Jana Večeřová - FSv
sekretářka / centrum experimentální geotechniky / Fakulta stavební
+420-22435-5507
D-1016 (Praha, Thákurova 7a)
doc. Ing. Josef Vedral, CSc. - FEL +420-22435-2201
+420-22435-2182
B3-456b (Praha, Technická 2)
PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA - FBMI    
Jiřina Vejdělková - RČVUT
referent
+420-22435-3461
A-801 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D. - FSv
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-7129
A-327 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc. - FJFI    
prof. Ing. František Vejražka, CSc. - FEL +420-22435-2246
B2-816 (Praha, Technická 2)
Robert Vejvoda - KÚ    
Tomáš Vela - FD    
Nora Velat - FD   412 (Praha, Konviktská 20)
doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D. - FEL +420-22435-5105
B-505 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Lukáš Velebil - FSv (doktorand) +420-22435-4770
B-629 (Praha, Thákurova 7)
Františka Velebilová - SÚZ    
Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA - FEL
tajemník / katedra kybernetiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-7348
E-219a (Karlovo náměstí)
Michaela Velechovská - UCEEB    
Ing. arch. Jiří Vele - FA +420-22435-6479
206 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Ondřej Velek, Ph.D. - CIIRC
ředitel (dočasně pověřený řízením) / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky,
člen grémia / ČVUT,
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-4103
A-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Pavel Velenta - FD    
Jan Velich - FS - 12112    
Ing. Miroslav Veliš - FD   A-421 (Horská)
Ivana Vencelidesová - SÚZ    
Ing. Václav Vencovský, Ph.D. - FEL +420-22435-5977
C3-439 (Praha, Technická 2)
Helena Vengrinová - SÚZ    
Liliana Verestiuc - FBMI    
Radka Verešová - SÚZ    
Miroslav Veroněk - SÚZ    
Ing. Petr Veřtát - FS - 12102 (doktorand)    
Ing. Adam Vesecký - FIT    
Bc. Jan Vesecký - FSv    
Alena Veselá - FJFI   211 (Děčín, Pohraniční 1)
doc. Ing. Eva Veselá, CSc. - FS - 12102 +420-22435-2764
B2-248b (Dejvice)
Helena Veselá - SÚZ    
Klára Alexandra Veselá - FD    
Ing. Linda Veselá, Ph.D. - FSv +420-22435-5409
B-519b (Praha, Thákurova 7)
Mariana Veselá - FBMI    
Miroslava Veselá - SÚZ    
Ing. Jakub Veselka - FSv (doktorand) +420-724-587-050
+420-22435-7155
A-530 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Roman Veselka - FS - 12203 +420-22435-9774
A-324 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Tomáš Veselka - FEL +420-22435-2193
B3-346 (Praha, Technická 2)
Mgr. Irena Veselková - FD
odborný asistent
tajemník / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní,
manažer projektů / ústav jazyků a společenských věd / Fakulta dopravní
+420-22435-9145
B-312 (Horská)
Ing. Karel Veselský - FJFI (doktorand)    
Ing. Dominik Veselý - FIT    
František Veselý - FEL    
Jakub Veselý - FSv    
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D. - FJFI    
Ing. Ladislav Veselý, Ph.D. - FS - 12115 +420-22435-2734
G3-129 (Dejvice)
Ing. Otakar Veselý - FEL
tajemník / katedra elektromagnetického pole / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2272
B2-635 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Veselý - FEL (doktorand) +420-22435-2349
G1-123c (Praha, Technická 2)
Stanislav Veselý - FS - 12133    
Ing. Tomáš Veselý - FBMI (doktorand) +420-224-968-574
 
Václav Veselý - VIC +420-22435-9943
B2-422 (Praha, Zikova 4)
Ing. Viktor Veselý - FEL
zástupce vedoucího / středisko výpočetní techniky a informatiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3929
C3-134 (Praha, Technická 2)
Zdeněk Veselý - FD    
Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. - FJFI
vědecký pracovník
+420-22435-8225
315a (Praha, Břehová 7)
Mgr. Eva Veverková - FBMI    
Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. - FSv +420-22435-7106
A-226 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - FSv
vedoucí / katedra silničních staveb / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
+420-22435-4420
+420-22435-4421
B-220 (Praha, Thákurova 7)
B-216 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Barbora Větrovská - FSv (doktorand)    
Tomáš Větrovský - FEL    
Eva Vicenová - FD
přijímací řízení
zástupce vedoucího / studijní oddělení / Fakulta dopravní
+420-22435-9542
204 (Praha, Konviktská 20)
RNDr. Eva Viglašová, Ph.D. - FJFI   304 (Praha, Břehová 7)
Ing. Vojtěch Vigner, Ph.D. - FEL +420-22435-2870
B3-453 (Praha, Technická 2)
Mgr. Veronika Vicherková - FA (doktorand) +420-22435-6361
741 (Praha, Thákurova 9)
Bc. Jakub Vichr - SÚZ    
Jakub Viktora - RČVUT
odborný investiční pracovník
+420-22435-3663
B-738 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Stanislav Vild - FSv    
Alena Vildtová - RČVUT
specialista ochrany duševního vlastnictví
+420-22435-3690
B-761a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. - FS - 12124 +420-22435-2527
C1-s116b (Dejvice)
Bc. Petr Vilím - FEL    
Jaime Andrés Villagómez - FS - 12104
externí učitel španělštiny
   
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - FSv
zástupce vedoucího / katedra materiálového inženýrství a chemie / Fakulta stavební
+420-22435-7126
A-329 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vinař - FSv    
Marie Vinařová - RČVUT
referent zaměstnaneckého oddělení
+420-22435-3433
B-711 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. František Vincenc
SGS, VR, Znalecký ústav
+420-22435-5604
A1-5 (Dejvice)
Ing. Petr Vindeman - RČVUT +420-22435-3435
B-746 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Pavel Vinduška - FS - 12134    
Ing. Marek Vinkler, Ph.D. - FSv +420-22435-4624
B-788 (Praha, Thákurova 7)
Miloš Vinš - SÚZ
vedoucí / menza a restaurace Kokos Kladno / Správa účelových zařízení
+420-22435-9920
+420-22435-9919
 
Ing. Ivana Vinšová - FA
odb.asistent Molab FA, externí učitel FSv
+420-22435-6208
+420-724-809-191
S147d (Praha, Thákurova 9)
Ing. Tomáš Vintr - FEL (doktorand)    
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc. - FJFI
vedoucí / katedra softwarového inženýrství / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8581
+420-22435-9729
11 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Stanislav Vitásek - FSv (doktorand) +420-22435-4526
B-430 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Rut Vitkovičová - FS - 12112 +420-22435-2576
B1-326 (Dejvice)
Ing. Jan Vitner - CIIRC (doktorand) +420-22435-4154
B-602 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Šárka Vitnerová - FBMI +420-22435-5082
 
Bc. David Vitouš - FD    
Ing. Jan Vitouš - UCEEB (doktorand)    
Ing. Martina Vitteková, Ph.D. - FD
odborný asistent
+420-22435-9160
A-243 (Horská)
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. - FD
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / Fakulta dopravní,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta dopravní,
člen hospodářské komise AS / Fakulta dopravní,
garant oboru 3708R031 - LED bakalářského studia / Fakulta dopravní
+420-775-862-896
+420-22435-7951
A-220c (Horská)
Ondřej Vitvar - FSv +420-22435-4423
 
Ing. Monika Vitvarová - FS - 12115 +420-22435-2541
+420-778-728-298
B1-523 (Dejvice)
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FIT +420-22435-7961
A-922 (Praha, Thákurova 7)
RNDr. Tomáš Vitvar, Ph.D. - FSv +420-22435-3739
B-673 (Praha, Thákurova 7)
Paola Vivi, Ph.D. - FEL +420-22435-5111
B-511 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Vladimír Vícha - ÚTEF +420-22435-9231
B-221 (Horská)
Ing. Bohdan Víra, CSc. - UCEEB    
prof. RNDr. Jan Amos Víšek, CSc. - FJFI    
Mgr. Slávka Vítečková - FBMI (doktorand) +420-22435-8401
 
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - FSv
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4630
B-727 (Praha, Thákurova 7)
MSc. Jan Vítek, Ph.D. - FIT
vedoucí / laboratoř výzkumu programování / Fakulta informačních technologií,
člen grémia / Fakulta informačních technologií
  A-1250 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Karel Vítek, CSc. - FS - 12111
člen AS - zaměstnanec / FS
+420-22435-2520
B1-621 (Dejvice)
Ing. Miroslav Vítek, CSc. - FEL +420-22435-5136
+420-602-364-521
B-536 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. - FS - 12201
vedoucí / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / FS,
člen grémia / FS,
člen vědecké rady / FS
+420-246-003-704
+420-22435-2507
304 (Roztoky, Přílepská )
B1-723 (Dejvice)
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. - FEL +420-22435-2232
B2-719 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Vítek - FEL +420-22435-2053
A3-216 (Praha, Technická 2)
Bc. Tomáš Vítek - FS - 12134    
Ing. Martin Vítězník - FBMI (doktorand)
správce kávovaru
+420-224-968-574
 
Mgr. Eliška Vítková - FS - 12104 12911
odborná asistenka, německý jazyk, PhD studium NJ, rozvrh NJ, dálkové studium NJ
vedoucí / ústav jazyků / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-7570
B-311 (Karlovo náměstí)
Ing. Jan Vítovec - UCEEB
Technik RP1 UCEEB
+420-778-479-977
219 (Buštěhrad, Třinecká )
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D. - FEL, FD
odborný asistent
+420-22435-9265
+420-22435-9918
E-s131 (Karlovo náměstí)
307 (Praha, Na Florenci 25)
Mgr. Zuzana Vlačihová - FEL +420-22435-3593
B3-150 (Praha, Technická 2)
Ing. Tomáš Vlach - UCEEB (doktorand)
člen AS - student / Fakulta stavební
+420-22435-7185
A-418 (Praha, Thákurova 7)
Ladislav Vlachynský - SÚZ    
doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D. - MÚVS
koordinátor pro mezinárodní spolupráci / Masarykův ústav vyšších studií
vedoucí / oddělení mezinárodní spolupráce / Masarykův ústav vyšších studií
+420-773-759-546
+420-22435-3165
m134 (Praha, Kolejní 2a)
Bc. Zdeněk Vlach - FEL    
Mgr. Barbora Vlasatá - UCEEB    
Ing. Jiří Vlasák - RČVUT
vedoucí odboru hospodářské správy
vedoucí / odbor hospodářské správy / Rektorát ČVUT
+420-731-628-555
B-22 (Praha, Plzeňská 221)
Ing. Jiří Vlasák - CIIRC +420-728-936-004
A-517 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Martin Vlasák - FSv    
Ing. Miroslav Vlasák - FSv
vedoucí / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební,
tajemník / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-7999
C-102 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Tamara Vlasáková - FA
Technicko hospodářská pracovnice, sekretářka ústavu
sekretářka / ústav stavitelství I / Fakulta architektury
+420-22435-6297
532 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jakub Vlášek - ÚTEF +420-22435-9341
+420-603-554-548
B-219 (Horská)
Ing. Petr Vlčák, Ph.D. - FS - 12102 12911
vedoucí / ústav fyziky / FS,
člen grémia / FS
+420-22435-2437
B2-254 (Dejvice)
B2-242 (Dejvice)
Bohuslav Vlček - SÚZ
Vedoucí oddělení gastronomických služeb
vedoucí / oddělení gastronomických služeb / Správa účelových zařízení
+420-234-678-367
18 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Jaroslav Vlček - FD    
Ing. Josef Vlček, CSc. - FS - 12114 +420-22435-2403
A1-204a (Dejvice)
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. - FD, RČVUT
člen vědecké rady Univerzity Karlovy
vedoucí / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
člen grémia / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5079
+420-224-890-720
406 (Praha, Na Florenci 25)
Otakar Vlček - FEL +420-22435-2360
+420-777-299-215
C4-155 (Praha, Technická 2)
Petr Vlček - FD    
Bc. Tomáš Vlček - FS - 12201 +420-22435-1869
+420-246-003-704
304 (Roztoky, Přílepská )
Ludmila Vlčková - FA    
Ing. Renata Vlčková - FSv
vedoucí / oddělení pro doplňkovou činnost / Fakulta stavební
+420-22435-8753
B-113 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. - FD +420-22435-9534
306 (Praha, Konviktská 20)
Bc. Bořivoj Vlk - FS - 12135
Soukromé telefonní číslo: +420 728 376 512
+420-221-990-981
A-25 (Horská)
Mgr. Marek Vlk - CIIRC   A-514 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - FS, FJFI - 12932    
Ing. Kateřina Vlková - FEL +420-22435-2315
B2-45 (Praha, Technická 2)
B2-31 (Praha, Technická 2)
RNDr. Tomáš Vlk - VIC +420-22435-9805
 
Ing. Tomáš Vlk - CIIRC   B-441 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Jan Vlnas - FIT   A-1324 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Antonín Vobecký - CIIRC   B-604 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - FEL
člen vědecké rady / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2862
A3-231 (Praha, Technická 2)
PhDr. Jarmila Vobořilová - MÚVS +420-22435-3167
332 (Praha, Kolejní 2a)
MUDr. Ing. Karolína Vocetková - UCEEB   B-111 (Kladno, náměstí Sítná )
Soňa Vocetková - FSv
sekretářka / vedení a sekretariát děkanátu / Fakulta stavební,
sekretářka tajemníka / Fakulta stavební
+420-22435-8775
C-101 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Ivana Vodehnalová - FBMI    
Ing. Aleš Vodička - UCEEB
vědecko-výzkumný pracovník (researcher), správce laboratoře (lab administrator)
   
doc. Ing. Jan Vodička, CSc. - FSv +420-22435-4622
B-722 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jan Vodička - FS - 12124 (doktorand) +420-22435-2750
C1-s116a (Dejvice)
Ing. Matěj Vodička - FS, ÚK - 12115 (doktorand) +420-22435-2538
B1-527 (Dejvice)
Bc. Michal Vodička - SÚZ
vedoucí / odbor právní / Správa účelových zařízení
+420-234-678-259
213 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Václav Vodička - UCEEB    
Libuše Vodičková - FSv    
Ing. Monika Vodičková - RČVUT
odborná referentka Odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
+420-22435-3462
B-703 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. - FEL
vedoucí / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra telekomunikační techniky / Fakulta elektrotechnická,
člen grémia / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2076
B3-702 (Praha, Technická 2)
Ing. Josef Vogel, CSc. - FIT
odborný asistent
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta informačních technologií
+420-22435-9864
+420-731-535-814
A-936 (Praha, Thákurova 7)
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - FSv
vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební,
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-4341
B-823 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Linda Vohnická - FA    
Monika Vojancová - SÚZ +420-233-051-556
 
PhDr. Markéta Vojanová - FD    
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. - FS - 12138    
Ing. Tomáš Vojíř, Ph.D. - FEL +420-22435-5767
G-2 (Praha, Na Zderaze 4)
doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. - FS - 12911 +420-22435-2592
+420-22435-2777
A2-45 (Dejvice)
Ing. Josef Vojtěch, Ph.D. - FEL    
Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. - FEL +420-22435-5800
B3-903 (Praha, Technická 2)
doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. - FS - 12201
docent (VŠ pedagog, vědecký pracovník) - odbornost: spalovací motory, paliva, emise, udržitelná doprava, měření emisí za reálného provozu, využití paliv z obnovitelných zdrojů, nanočástice vznikající spalováním, hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise, životní prostředí a lidské zdraví
+420-246-003-704
+420-22435-2497
B1-710 (Dejvice)
PhDr. Petra Vojtová - FS - 12135
mateřská dovolená
   
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. - KÚ
člen vědecké rady / Kloknerův ústav,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-3509
+420-22435-6284
B1-313 (Praha, Zikova 4)
508 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Petr Vokáč - FJFI +420-22435-8565
40 (Praha, Trojanova 13)
Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D. - KÚ +420-22435-3518
B1-317 (Praha, Zikova 4)
Kateřina Vokálová - FSv    
Bc. Jarmila Vokounová Ransdorfová - FA
International Office
+420-22435-6224
147 (Praha, Thákurova 9)
Zbyněk Vokrouhlík - FSv    
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. - FEL
vedoucí / laboratoř inteligentního testování softwaru / Fakulta elektrotechnická,
zástupce vedoucího / katedra počítačů / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5758
E-333b (Karlovo náměstí)
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. - FSv
proděkan pro výstavbu / Fakulta stavební,
člen kolégia / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4750
B-610 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Jiří Volech - FS - 12131 (doktorand)
člen AS - student / FS,
člen AS - student FS / ČVUT
+420-22435-5097
A2-535b (Dejvice)
PaedDr. Hana Volejníková - FS - 12104
externí učitelka angličtiny a ruštiny
   
doc. Ing. Josef Volek, CSc. - FD +420-22435-9168
A-265 (Horská)
Ing. Martin Volf, Ph.D. - UCEEB
zástupce vedoucího oddělení / deputy chief of department výzkumný pracovník / researcher
zástupce vedoucího / architektura a interakce budov se životním prostředím / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
+420-22435-5029
+420-777-017-116
A-421 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Oldřich Volf - FBMI    
Marie Volfová - FEL +420-22435-7354
E-319a (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Volf - FBMI (doktorand) +420-22435-9714
 
Mgr. Přemysl Volf, Ph.D. - FEL +420-22435-5744
E-305 (Karlovo náměstí)
Bc. Radek Volf - FD    
Bc. Vojtěch Volf - FS - 12113    
Ing. Zdenka Volkánová - FS - 12138 (doktorand)   A-404 (Karlovo náměstí)
Zuzana Vološčuková - VIC
správce Spisové služby
+420-22435-9923
B-471 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Josef Voltr, CSc. - FJFI +420-221-912-742
+420-221-912-214
 
Mgr. Barbora Voltrová - UCEEB    
Ing. Vojtěch Vonásek, Ph.D. - FEL +420-22435-7384
E-121 (Karlovo náměstí)
Ing. Jaroslav Vondra - KÚ +420-22435-3537
+420-22435-3526
B1-104 (Praha, Zikova 4)
Ludvík Vondráček - FEL    
Ing. Stanislav Vondráček - FD +420-22435-9562
 
Ing. Stanislav Vondráček, CSc. - FD +420-22435-9562
 
Mgr. Vladimír Vondráček - FBMI (doktorand)    
Mgr. Dagmar Vondráčková - FEL
vedoucí ekonomického oddělení
vedoucí / ekonomické oddělení / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-2011
A4-102c (Praha, Technická 2)
Ing. arch. Simona Vondráčková - FSv (doktorand)   A-818 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Andrea Vondráková - RČVUT
vedoucí odboru PR a marketingu
vedoucí / odbor PR a marketingu / Rektorát ČVUT
+420-22435-3423
+420-605-763-506
A-928 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Gabriel Vondrášek - FJFI +420-22435-8377
121 (Praha, Břehová 7)
Bc. Jiří Vondrášek - FD    
Ing. Ondřej Vondrouš - FEL +420-22435-4054
B3-601 (Praha, Technická 2)
Ing. Petr Vondrouš, Ph.D. - FS - 12133
Akademicky a vyzkumny pracovnik
+420-22435-2630
B1-26 (Dejvice)
Ing. Jana Vondrová - FS - 12124
Manažer kvality Laboratoře mechanických zkoušek
informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / FS
+420-22435-2655
C1-s117 (Dejvice)
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - FSv +420-22435-4817
B-422 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Martin Vonka, Ph.D. - FSv
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-7165
A-521 (Praha, Thákurova 7)
Bc. Kristýna Vopatová - FSv    
Tomáš Vopat - FIT +420-723-055-151
341b (Praha, Thákurova 9)
Jana Vopavová - FJFI    
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. - FJFI
zástupce vedoucího / katedra jaderné chemie / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8206
302 (Praha, Břehová 7)
Dagmar Vopátková - FA
personalistka
+420-22435-6386
214 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Martin Voráček, Ph.D. - FD    
Václav Voráček - FEL    
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. - FD
tajemník / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní,
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované matematiky / Fakulta dopravní
+420-224-890-708
+420-22435-8423
310 (Praha, Na Florenci 27)
Pavel Voráč - SÚZ    
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - FSv
docent-ved.atelieru
člen vědecké rady / Fakulta stavební
+420-22435-7925
A-830 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. - FA
proděkan pro rozvoj a výstavbu, docent - vedoucí ateliéru
vedoucí / oddělení pro rozvoj a výstavbu / Fakulta architektury,
proděkan pro rozvoj a výstavbu / Fakulta architektury,
zástupce vedoucího / ústav prostorového plánování / Fakulta architektury,
člen kolégia / Fakulta architektury,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen rady pro IS a ICT / ČVUT
+420-22435-6321
613 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D. - FSv +420-22435-4375
D-2016 (Praha, Thákurova 7a)
Simona Vorlíčková - SÚZ +420-234-678-350
16 (Praha, Vaníčkova 7)
doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. - FA
docent
zástupce vedoucího / ústav teorie a dějin architektury / Fakulta architektury,
místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta architektury,
člen AS - zaměstnanec / Fakulta architektury
+420-22435-6354
733 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Pavel Voříšek - FSv +420-22435-4755
B-684b (Praha, Thákurova 7)
Ing. arch. Šárka Voříšková - FA
vědecká pracovnice GA ČR Ú 15 118
+420-22435-6276
438 (Praha, Thákurova 9)
Iveta Vosáhlová - SÚZ    
Miroslav Vosátka - FEL +420-22435-7346
E-s107 (Karlovo náměstí)
Ing. Petr Vosátka - FEL
Technical Support
+420-22435-5768
+420-732-953-638
E-111 (Karlovo náměstí)
Ing. arch. Ivan Vosecký - FA
Vedoucí ústavu, odborný asistent
  553 (Praha, Thákurova 9)
103 (Praha, Thákurova 9)
411 (Praha, Thákurova 9)
doc. Ing. Mgr. Zdeněk Vospěl, CSc. - RČVUT
poradce rektora, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
vedoucí / odbor interního auditu a kontroly / Rektorát ČVUT,
auditor / ČVUT
+420-22435-3627
A-904 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Žaneta Vostarková - FS - 12911    
Tomáš Vostatek - FD    
Jana Vostatková - FD    
Bc. Petra Vosyková - FBMI
referentka - doktorské studium, referentka - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
+420-22435-5046
 
Ing. Lucie Vošahlíková - KÚ (doktorand)    
prof. Ing. Věra Voštová, CSc. - FD    
Ing. Jan Votava - FS - 12124 (doktorand) +420-607-798-795
 
Ing. Ondřej Votava - FEL +420-22435-4057
+420-22435-7296
B3-601 (Praha, Technická 2)
E-22 (Karlovo náměstí)
Ing. Vojtěch Votruba - FS - 12135    
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. - FD
zástupce vedoucího / certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní / Fakulta dopravní,
člen vědecké rady / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
+420-22435-9549
507 (Praha, Konviktská 20)
Ing. Jana Votrubová, Ph.D. - FSv +420-22435-4355
+420-22435-3739
D-2090 (Praha, Thákurova 7a)
B-678 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Milada Votrubová, CSc. - FA
odborný asistent
+420-22435-6290
513 (Praha, Thákurova 9)
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. - FEL +420-22435-2861
A3-226 (Praha, Technická 2)
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. - FA
odborný asistent, j6v@voza6i.cz
+420-22435-6324
614 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A. - FIT, MÚVS +420-22435-7965
A-929 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. - FEL +420-22435-2135
+420-22435-2151
B3-257 (Praha, Technická 2)
Adéla Voženílková - SÚZ
personální a mzdový referent
+420-234-678-263
6 (Praha, Vaníčkova 7)
Renáta Voženílková - SÚZ +420-234-678-329
12 (Praha, Vaníčkova 7)
Lenka Vožická - FEL +420-22435-2034
A4-12 (Praha, Technická 2)
RNDr. Olga Vraštilová - FD
odborný asistent
+420-22435-9916
+420-224-890-722
 
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. - FJFI
člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8612
 
Mgr. Lucia Vrábelová - FBMI +420-22435-9934
B-704 (Kladno, náměstí Sítná )
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - FSv +420-22435-4625
B-725 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Leopold Vrána - FJFI
vedoucí / technickoprovozní služby / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
vedoucí / děkanát / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
tajemník / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen vedení / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
člen kolégia / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8276
109a (Praha, Břehová 7)
Ing. Stanislav Vrána, Ph.D. - FS - 12137 +420-22435-2769
A1-505a (Dejvice)
doc. Ing. Jana Vránová, CSc. - FBMI   K-308 (Kladno, Sportovců )
Martin Vrátil - FEL, FIT +420-22435-9849
+420-22435-7504
A-1335 (Praha, Thákurova 7)
E-414 (Karlovo náměstí)
Ing. Eva Vrátilová - FA, RČVUT
finanční účetní
+420-22435-6245
211 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Ondřej Vrátný - FS - 12133 (doktorand)    
doc. Ing. David Vrba, Ph.D. - FEL, FBMI +420-22435-5039
+420-22435-2274
 
prof. Ing. Jan Vrba, CSc. - FEL +420-22435-2298
B2-531 (Praha, Technická 2)
doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc. - FEL, FBMI
Docent / Associate Professor
+420-22435-5039
B-423 (Kladno, náměstí Sítná )
Ing. Matouš Vrba - FEL (doktorand) +420-22435-7679
E-119 (Karlovo náměstí)
Ing. Pavel Vrba, CSc. - FJFI    
Ing. Pavel Vrba, Ph.D. - FS - 12135
Konstrukce - výzkumný a vývojový pracovník, pedagog
+420-221-990-950
+420-734-360-552
A-62 (Horská)
doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. - FJFI
akademický pracovník v oblasti přibližné přesnosti
člen AS - zaměstnanec / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
+420-22435-8234
202 (Praha, Břehová 7)
Ing. Jan Vrbata, Ph.D. - FEL    
Ing. arch. Ladislav Vrbata - FA
odborný asistent
+420-22435-6366
843 (Praha, Thákurova 9)
743 (Praha, Thákurova 9)
Petr Vrbata - KÚ +420-22435-3514
B1-111 (Praha, Zikova 4)
prom. fyz. Václav Vrba, CSc. - FJFI +420-22435-8347
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. - FBMI +420-22435-8403
+420-777-112-269
+420-221-912-729
+420-221-912-411
 
Ing. arch. Pavla Vrbová - FA    
Sofie Vrbová - FEL
referent práce a mezd, referent platový
+420-22435-3902
A4-4 (Praha, Technická 2)
Mgr. Jitka Vrbová Seguin - RČVUT
PR, komunikace a marketing / Projektový manažer
+420-22435-3443
B-744a (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Helena Vrhelová - FEL
sekretářka / katedra matematiky / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-5113
B-512 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Jiří Vrchotický - FSv +420-22435-7953
A-s224 (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Jan Vrkoč - SÚZ    
Bc. Lucie Vršanová - KÚ    
Bc. Pavel Vrtal - FD    
Olga Vrtišková - FEL    
Ing. Jaroslav Vtípil, Ph.D. - FS - 12124   B-269 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Bc. Huy Hoang Vu - FIT    
Bc. Tung Anh Vu - FIT +420-22435-7988
341b (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jakub Vůjtěch - FSv (doktorand)    
doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - FJFI +420-22435-8564
33c (Praha, Trojanova 13)
Ing. Pavel Vybíral, Ph.D. - FS - 12116 +420-22435-2470
C2-336 (Dejvice)
Ing. Jiří Vycpálek - ÚTEF +420-22435-9396
109 (Horská)
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. - FD
odborný asistent
předseda disciplinární komise / Fakulta dopravní,
člen disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta dopravní
  108 (Praha, Na Florenci 25)
Alena Vyčítalová - FS - 12104    
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - FSv +420-22435-7914
A-625a (Praha, Thákurova 7)
Ing. David Vyhlídal, Ph.D. - FJFI +420-608-709-596
 
Markéta Vyhlídalová - FS - 12110 12137 +420-22435-9750
+420-22435-2563
B1-415 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. - FS - 12137
Ú 12110
člen vědecké rady / FS,
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
+420-22435-2877
A-628 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
B1-413 (Dejvice)
Mgr. Simona Vyhnálková - SÚZ
vedoucí / oddělení kontroly / Správa účelových zařízení,
člen vedení / Správa účelových zařízení
+420-234-678-272
8 (Praha, Vaníčkova 7)
Ing. Jan Vyhnánek, Ph.D. - FEL
vědecko-výzkumný pracovník
+420-22435-2178
B3-70 (Praha, Technická 2)
Ing. Jiří Vyhnánek - FS - 12375
vedoucí / centrum počítačových služeb / FS
+420-22435-9966
C1-209 (Dejvice)
Jiří Vyhnánek - RČVUT
vedoucí DS - řidič
+420-731-144-873
+420-257-216-264
104 (Praha, Vaníčkova 5)
Pavel Vychodil - FS - 12203    
Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D. - FSv
odborný asistent
+420-22435-7159
A-527b (Praha, Thákurova 7)
Mgr. Libor Vykydal - ÚTVS +420-22435-1893
213 (Juliska)
Mgr. Romana Vylitová - FA +420-22435-6230
241 (Praha, Thákurova 9)
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - FBMI
člen AS - zaměstnanec FBMI / ČVUT,
člen hospodářské komise AS / ČVUT,
člen legislativní komise AS / ČVUT,
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / Fakulta biomedicínského inženýrství
+420-22435-8496
 
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. - FIT +420-22435-7963
A-927 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. - FA
odborný asistent VŠ
+420-22435-6291
514 (Praha, Thákurova 9)
Ing. Jiří Vyskočil - FJFI (doktorand) +420-724-008-283
 
RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D. - CIIRC +420-22435-7390
B-238 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Milena Vyskočilová - FEL
vedoucí oddělení finanční účtárny
vedoucí / oddělení finanční účtárny / Fakulta elektrotechnická
+420-22435-3918
A4-105d (Praha, Technická 2)
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. - FSv +420-22435-3851
B-920 (Praha, Thákurova 7)
Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D. - CIIRC
vědecký pracovník v oborech technických
+420-22435-4189
B-306 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
Ing. Adam Vysocký - FD    
Ing. Jan Vysoký, Ph.D. - FJFI +420-22435-8352
14b (Praha, Břehová 7)
doc. Ing. Petr Vysoký, CSc. - FD +420-22435-9534
306 (Praha, Konviktská 20)
Jiří Vysoudil - FSv    
MUDr. Michaela Vyšatová - FD +420-22435-8415
107 (Praha, Na Florenci 25)
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - FSv
vedoucí / katedra inženýrské informatiky / Fakulta stavební,
člen grémia / Fakulta stavební
+420-22435-4507
B-402 (Praha, Thákurova 7)
doc. Ing. Jaroslav Výborný, CSc. - FSv +420-22435-7124
A-326 (Praha, Thákurova 7)
[Třídit podle pozice]

Nalezeno: 449 položek.
(data: 2018-12-19 03:01:01)
Information People  version 2.6c (master/b7bd9282/2018-12-05/10:06)
© CCS FME CTU 2003-2017 
Links [Seznam ústavů a pracovišť]
[Hromadné emaily]
  Nápověda [Nápověda] Vytisknout [Vytisknout] Česky/Czech English/Anglicky